Bethlehemkerk Nieuwsbrief
Februari 2019 nr. 08
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl
IN DEZE NIEUWSBRIEF
 
Groene kerken gaan voor duurzaam
 
Voltooid leven? -
Wordt vervolgd
 
Gastverblijven gevraagd Spremberggroep
 
Ken je mij? -
Een pastorale dag over eenzaamheid
 
De Bergrede - thema gezamenlijke catechese
 
Enquete diaconale jongerenreis
 
Uitdagingen in de 40dagentijd
 
Thermometeractie SOV
 
Klimaatmars - Hilversum loopt mee
 
Leerhuis in de 40dagentijd
 
Op weg naar Pasen
met de kinderen
 
Veertigdagentijd
 
 
Zondag 24 februari
 
Aanvang: 10:00 uur 
 
Thema:
'Het ondenkbare doen'
 
 
Voorganger:
ds. Jetty Scheurwater
 
 
Sterretjes
 
Bep Kroos uitleg en demonstratie sieraarden
 
Hilversum marcheert mee
 
Landelijke pastorale dag thema: Eenzaamheid
 
Viltvirus van Rina Hoogendoorn
 
Hoge woord in de lage landen: een symposium over de bijbel
 
 
 
AGENDA
 
Zondag 24 februari
ds. Jetty Scheurwater
 
sectie Gijsbrecht West en Staatsliedenkwartier
 
Dinsdag 26 februari
Open kerk met koffie en kunst expositie
 
Ontspanningsmiddag senioren
 
Donderdag 28 februari
Goois Van Praag Leerhuis (Regenboogkerk) 
 
Open kerk met koffie en kunst expositie
 
Zondag 3 maart
ds Jetty Scheurwater (viering Heilig Avondmaal) 
 
 
Save the date
Woensdag 6 maart:
Start van de 40-dagentijd
 
Jan Terlouw spreekt over duurzaamheid in de Bethlehemkerk 22 maart.
 
Sprembergweekend 17 t/m 20 mei
 

Zondag 24 februari

Lucas 6: 27-38

Wees goed voor iedereen 
 
Jezus zei tegen de mensen die naar hem luisterden: ‘Je moet van je vijanden houden. Wees goed voor de mensen die je haten. Spreek met respect over de mensen die je uitschelden. Bid voor de mensen die je slecht behandelen.
Als iemand je een klap in je gezicht geeft, draai dan je hoofd naar de andere kant. Dan kan hij je nog een keer slaan. En als iemand je jas afpakt, geef hem dan ook je hemd. ....
 

Bethlehemkerk op Facebook

Onze Facebook pagina is te vinden onder de naam Bethlehemkerk Hilversum.
 
 
 
Hilversum Zuid
4de editie
 
 
Kerkbrink PgH Thema "Wij de kerk"
 
 
BEZOEK ONZE SITE

Groene kerken gaan voor duurzaam
Samen met de Kapel organiseert de Bethlehemkerk op vrijdag 22 maart een bijzondere avond over duurzaam denken en doen. De Bethlehem­kerk en de Kapel hebben beide in 2018 het predicaat ‘groene kerk’ gekregen.
 
Om 19.30 spreekt Jan Terlouw, oud-politicus, natuur­kun­dige, schrijver en inspirator. In 2016 maakte hij indruk met zijn oproep in het programma ‘De wereld draait door’ om gezamenlijk verantwoordelijkheid te nemen voor de klimaatproblematiek en de  milieu­vervuiling.
 
 
 
 
 
 
 
Voltooid leven -
wordt vervolgd
  
Op woensdag 6 februari waren er – ondanks het slechte weer - maar liefst 40 belangstellenden voor de avond over ‘Voltooid leven?’ naar de Bethlehemkerk gekomen.
 
Lia Jansen (Hilverzorg, geestelijk verzorger voor levensvragen en spiritualiteit) verzorgde samen met Ella v.d. Lof (arts ouderengeneeskunde) een informatieve inleiding over euthanasie, palliatieve sedatie en de vragen die bij het begrip ‘Voltooid leven’ verder aan de orde komen.
 
Na de pauze was er  gelegenheid in te gaan op vragen, maar gezien het grote aantal aanwezigen kon er eigenlijk alleen op algemene opmerkingen worden ingegaan.

Daarom is besloten om twee gespreksmiddagen over ‘Voltooid leven” te plannen en wel op maandag 13 mei en op maandag 3 juni a.s. van 15.00-16.30 uur in de Bethlehemkerk o.l.v. ds. Jetty Scheurwater.
 
 lees meer ...
 
Gastverblijven gevraagd
voor Spremberggroep
We hebben er al eerder in de "Rond de Betlehemkerk" over geschreven, maar we willen nogmaals onder uw aandacht brengen dat er een groep 
mensen van onze partnergemeente uit Spremberg komt.
 
De uitwisseling is van vrijdagavond 17 mei tot en met maandagmorgen 20 mei.
 
De gasten komen dit jaar weer naar Hilversum (vorig jaar waren wij in Spremberg).
 
Hoeveel personen er precies komen weten we nog niet.We zoeken voor de gasten onderdak.
 
Heb je plek, laat het ons weten.
 
 
 
Landelijke pastorale dag over eenzaamheid:  Ken je mij?
 
 
  
Het thema van de landelijke pastorale dag 2019 op 6 april is ‘Ken je mij? Een goed verhaal over eenzaamheid en verbinding’.
 
Eenzaamheid is een gemis aan echt contact, aan verbondenheid met andere mensen. Het komt voor bij mensen van alle leeftijden en achtergronden.
 
In navolging van het goede verhaal van Jezus die mensen opzocht die door de samenleving werden genegeerd, kan de kerk een belangrijke rol spelen in de ondersteuning van mensen die eenzaam zijn, binnen en buiten de kerk.
 
Een ruim aanbod aan workshops biedt achtergrondinformatie, verdieping en praktische handvatten om toe te passen.

Lees meer ...

 
De Bergrede - thema gezamenlijke catechese
Vanaf 11 maart begint het tweede blok gezamenlijke catechese voor de bovenbouw (vanaf de 4e klas) en vanaf 12 maart voor de onderbouw (klas 1-3). Dit blok zal plaatsvinden in de Bethlehemkerk.
 
In de vijf bijeenkomsten gaan we verschillende gedeeltes uit de Bergrede uit Mattheus behandelen en werken we toe naar het Vastenweekend. Een bijzondere traditie van de Regenboogkerk die de jongeren dit jaar bovenwijks gaan meemaken. 
 
Nog even de praktische informatie op een rijtje:

Maandag 11, 18, 25 maart en 1 en 8 april van 19:00-20:00 – Bovenbouw jongeren
Dinsdag 12, 19, 26 maart en 2 en 9 april van 19:00*-20:00 – Onderbouw jongeren.
 
De catecheses worden gegeven door catecheten, predikanten en jeugdleiding van de wijkgemeenten Morgenster, Bethlehemkerk en Regenboogkerk, samen met mij.
 
Op 8 april bent u van harte uitgenodigd voor de avond voor ouders. Meer informatie over deze avond en over het Vastenweekend zal nog volgen. 
 
 
 
 
Enquête diaconale jongerenreis
  
 Jongeren tussen 15 en 20 jaar van de wijkgemeenten Regenboogkerk, Morgenster en Bethlehemkerk krijgen een dezer dagen een enquête toegestuurd (eventueel via ouders als alleen van hen het e-mailadres bekend is) waarin ze kunnen aangeven of ze belangstelling hebben om mee te doen aan de voorbereiding van een diaconale reis die in zomer 2020 zal plaatsvinden.
 
 
Uitdagingen in de 40-dagentijd
Op woensdag 6 maart start de Veertigdagentijd en leven we week na week toe naar Pasen, feest van een nieuw begin.
 
Tijdens de 1e ontmoetings-middag in de Bethlehemkerk zijn een paar gemeenteleden ook een individuele challenge 
aangegaan. Bij de leeshoek achterin de kerk kun je jouw uitdaging opschrijven.
 
Ook onze eigen gemeente-
groep ‘Midden in het Leven
heeft een top 5 ideeën.
  
 
 
 
 
Therometeractie: SOV
 
Van zaterdag 23 t/m zaterdag 30 maart gaat een groep gemeenteleden van de Hilversumse kerken op vakantie naar het Roosevelthuis in Doorn.
 
Deze vakantie is bedoeld voor mensen die niet meer zelfstandig op vakantie kunnen gaan en zorg nodig hebben. Die zorg en aandacht wordt tijdens de vakantie gegeven door een groep kundige vrijwilligers. Lees meer ...
 
Mars voor klimaat -
Hilversum loopt mee
De Kapel gaat meelopen met de Klimaatmars op zondag 10 maart, start 13.00 uur vanaf de Dam in Amsterdam.
 
In Kapelnieuws van februari stond al de aankondiging van de Klimaatmars. Het lijkt het bestuur een goed idee om onze stem te laten horen, en vanuit Hilversum mee te doen aan deze Klimaatmars.
 
Dat past prima in het thema ‘Groene Kerk’, hoort bij het christelijke gedachtegoed dat wij rentmeesters zijn van deze aarde, en resoneert in het ons nabije humanisme als eerbied voor al het leven, ook dat in de toekomst.
 
Lees meer ...
 
 
Leerhuis in de 40dagentijd
 
De St. John Passion van de Schotse componist James MacMillan (geboren 1959) verschilt in vele opzichten van de Johannes Passion van J.S. Bach. 
 
In dit leerhuis lezen we de teksten in de verschillende talen zorgvuldig en luisteren vervolgens naar de muziek.
 
Het leerhuis, geleid door Wim Kloppenburg en ds. Heleen Weimar , lees meer ...
 
Op weg naar Pasen met
de kinderen
Met de kinderdienst volgen we het project “Een nieuw begin” voor de Veertigdagentijd en Pasen.
 
Pasen is het feest van het nieuw begin. God wil en zal altijd met ons een nieuw begin maken!
 
Met de kinderen willen we in de weken voor Pasen oefenen met dingen die er nodig zijn om een nieuw begin te kunnen maken. We gaan aan de slag met de mooie beginnersvaardigheden: kiezen, wakker worden, geduld, vergeven, teruggeven, juichen en hulp krijgen.
Tijdens het kindermoment in de kerkdienst zullen we verhalen horen van Stef en Julia, ook zij moeten wat gaan doen om een nieuw begin te maken.
Doen jullie mee?
 
Paascommissie Gonda, Makbule, Floor en Corine
 
 
Veertigdagentijd kalender
 
De jaarlijkse veertigdagentijdkalender van de Protestantse Kerk is in een nieuw jasje gestoken.
 
Een dagelijkse Bijbeltekst en quote, recept, verhaal of gedicht brengen u steeds een stapje dichter bij Pasen, feest van een nieuw begin.
 
Vraag de kalender nu gratis aan!
 
 
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl