Bibliotheek Balie Antwerpen
Gerechtsgebouw
Bolivarplaats 20/16
Antwerpen
 Vleugel E, verdieping 0

Openingsuren:
8.30u - 12.30u
13.00u - 16.30u

VLAAMSE JURISTENVERENIGING
Vlaamse Juristenvereniging organiseert de wedstrijd 
'Juridisch woord van het jaar’.
Woorden die in het jaar 2022-2023 u getroffen hebben in uw juridische bezigheden, mag u melden op het secretariaat van de VJV uiterlijk op 10 juni a.s.:
secretariaat@vjv.be
 
Meer info op de website van de VJV
 
De Vlaamse Juristenvereniging start juridische columns
Elke maand op sociale media wordt er een column gepubliceerd op de pagina van de VJV op
Linkedin en Facebook
 
BESTUURSRECHT
Motivering van bestuurlijke besluiten en beslissingen
F. Schram, 2e editie, Politeia 2023, 323 p.
Beschrijving + inhoudstafel
 
Actualia Handhavingsrecht I
Eric Lancksweerdt, Gerbrand Huts; Intersentia 2023, 215 p.
Beschrijving + inhoudstafel
OMGEVINGSRECHT
De stikstofcrisis in de Lage Landen nader ontleed: richtlijnen voor een duurzame transitie
Hendrik Schoutens, die Keure 2023, 473 p.
Beschrijving + inhoudstafel
JEUGDRECHT
Bijzondere opleiding jeugdrecht
Handboek voor de advocaat 22-23
OVB – Wolters Kluwer 2022, 1057 p.
(Dit boek is niet verkrijgbaar in de boekhandel)
DOUANERECHT
Douanezakboekje 2023
Daan De Vlieger, Wolters Kluwer 2023, 292 p.
Beschrijving + inhoudstafel
JURIDISCHE VORMINGEN
Selectie uit het lopend aanbod van juridische vormingen en opleidingen vindt u hier
COLLECTIE JURIDISCHE DATABANKEN BIBLIOTHEEK BALIE ANTWERPEN
Bekijk ons groot aanbod van juridische databanken te raadplegen in de bibliotheek
AANKOOP BOEKEN VOOR UW EIGEN COLLECTIE
Advocaten van onze balie kunnen boeken aankopen voor hun eigen bibliotheek met 10% korting.
De boeken worden geleverd in onze bibliotheek zonder portokosten.
Stuur een mailtje naar:
MEI 2023
Nieuwe aanwinsten in mei in onze bibliotheek
ADVOCATUUR
Van insolventiepreventie tot fresh start
Insolventieprocedures toegepast op advocaten en hun deontologie

R. Crivits m.m.v. J. Vrebos
Intersentia 2023, 126 p.
Beschrijving + inhoudstafel
 
Jawel, ook advocaten kunnen creatief zijn, maar genieten ze auteursrechtelijke bescherming?
M. De Vroey, Jubel.be, 10 mei 2023

Dan toch auteursrechten voor een advocaat?

TaxWin Actua, redactie, 8 mei 2023
Bron: Cassatie 24 maart 2023, rolnr. F.21.0052.N.
GERECHTELIJK RECHT
Burgers kunnen nu ook vonnissen uitgesproken door de vrederechter raadplegen via Just-on-web
Naast de vonnissen van politierechtbanken nu ook de vonnissen van de vredegerechten raadpleegbaar voor de burger.
De burger ontvangt een kennisgeving per brief of per e-mail. Wordt de burger vertegenwoordigd door een advocaat, dan ontvangt de advocaat de kennisgeving digitaal, samen met een kopie van het vonnis.
https://justonweb.be/log-in

Informatie over rechtsmiddelen bij kennisgeving en betekening: een bezorgde, praktische blik
Dirk Scheers, RW 2022-2023, nr. 39, 27/05/2023, 1522
(Bespreking: 26 DECEMBER 2022. - Wet betreffende de vermelding van de rechtsmiddelen en houdende diverse bepalingen in gerechtelijke zaken, BS 30/12/2022, inwerkingtreding 09/01/2023)
 
Arrest Hof van Justitie inzake onafhankelijkheid van de rechterlijke macht
HvJ 11 mei 2023, Zaak C-817/21 (ECLI:EU:C:2023:391)
Het tuchtrecht van rechters moet zo georganiseerd zijn dat politiek toezicht op de inhoud van gerechtelijke beslissingen uitgesloten is
NOTARIAAT
Rechtskroniek voor het Notariaat Deel 42
D. Bruloot (ed.), Knops Publishing 2023, 139 p.
Beschrijving + inhoudstafel
GOEDERENRECHT
Erfpacht. Oorsprong, ontwikkeling en modern instrumenteel gebruik
R. Timmermans, Reeks Notariële praktijkstudies, Wolters Kluwer 2023, 1313 p.
Beschrijving + inhoudstafel
ERFRECHT
Erfrecht & giften
Na de codificatie van 2022

René Dekkers, Hélène Casman, Alain-Laurent Verbeke, Elisabeth Alofs, 4e herwerkte editie, Intersentia 2023, 500 p.
Beschrijving + inhoudstafel
De globale erfovereenkomst
H. Casman, A.-L. Verbeke, Estate Planning, TEP Thema Books nr. 2, Intersentia 2023, 81 p.
Beschrijving + inhoudstafel
VENNOOTSCHAPSRECHT
Feitelijk bestuur
A. Snyers, Intersentia 2023, 502 p.
Beschrijving + inhoudstafel
SOCIAAL RECHT
Flexibele staffing: een menu aan mogelijkheden?
L. Vandenplas, K. Decroix, M. Cornelli, B. Verbruggen, F.X. Gaudissart, reeks Sociale Praktijkstudies 2023/1, Wolters Kluwer 2023, 156 p.
Beschrijving + inhoudstafel
Handboek welzijn op het werk
Juridische aspecten
Jan Buelens, Kelly Reyniers , Ilse Van Puyvelde, Anne Van Regenmortel, Valérie Vervliet, Reeks van het Belgische Genootschap voor Arbeids- en socialezekerheidsrecht, editie 2023, die Keure 2023, 509 p.
Beschrijving + inhoudstafel
Het personeeltoepassingsgebied van aanvullende pensioenregelingen voor werknemers
E.S. Van Aggelen, Reeks van het Belgische Genootschap voor Arbeids- en socialezekerheidsrecht, die Keure 2022, 341 p.
Beschrijving + inhoudstafel
Collectieve arbeidsverhoudingen in de publieke sector doorgelicht
S. Palinckx, Reeks van het Belgische Genootschap voor Arbeids- en socialezekerheidsrecht, die Keure 2022, 461 p.
Beschrijving + inhoudstafel
DOORZOEK ONZE GEHELE BIBLIOTHEEKCOLLECTIE VIA DE A-NET CATALOGUS
Onze catalogus maakt onderdeel uit van de A-net catalogus van de Universiteit van Antwerpen.
In A-net zijn de collecties van vele wetenschappelijke en vakbibliotheken aangesloten, waaronder onze bibliotheek van de balie van Antwerpen (ADVO-A).
Wat wij niet in collectie hebben, kan heel snel (digitaal) opgevraagd worden bij de andere bibliotheken.
U kunt onze catalogus hier raadplegen
U krijgt deze nieuwsbrief omdat u zich in het verleden heeft ingeschreven. Uw gegevens worden opgeslagen op de servers van yourmailinglistprovider en bevatten uw naam, uw e-mailadres, uw IP-adres, land en de datum waarop u zich inschreef. U kan er zeker van zijn dat uw gegevens veilig worden bewaard en voor geen enkel ander doeleinde worden gebruikt. U kan zich altijd uitschrijven, dat doet U via de link onderaan de nieuwsbrief.
Studiedienst Bibliotheek Balie Provincie Antwerpen