Nyhetsbrev #3 2021
 
Den tidiga sommaren prunkar och kvillrar omkring oss. Syren och hägg har redan bytts ut av prästkrage och fläder, på fredag midsommarafton. 
 
Barnteaterakademins vår har dominerats av dels framåtsiktande arbete med ansökningar och planer av olika slag, dels grovmanusprojektet.
 
Den 26 april ägde regisserade läsningar rum på Backa Teater, av de tre nya grovmanusen. Av pandemiskäl kunde detta inte ske inför offentlig publik. Men det hela filmades och vi har redan tidigare skickat ut länkar. Här kommer de igen (varje läsning följs av ett samtal mellan personer från respektive team):

Om du vill av Hanna Rajs Lara. Se läsningen här!
Teorier om människan, del 1 av Bereket Hailemariam Se läsningen här!
Orisia av Khashayar Naderehvandi. Se läsningen här!
 
Under scenkonstbiennalen låg dessa filmer med i programmet och nu ägde också ytterligare ett (direktsänt) samtal rum. Denna gång med två av dramatikerna, Bereket och Khashayar (Hanna hade tyvärr förhinder): 
Tre nya röster för scenen -  klicka här för att se samtalet!
 
Den som vill läsa texterna hittar dem här på vår hemsida. Här ligger också dokumentet BtA Grovmanus 2021 med presentationer av dramatikerna. Samt information om subventionen som gäller för den teater som vill beställa färdig pjäs (om det sker senast 7 maj 2022).
 
Den senaste tiden har det trillat in ett par glädjande besked. Vi får extra ekonomiskt stöd för att genomföra två större projekt.
 
BtA-podden:
Vi ska etablera en podd för fördjupning och diskussion om frågor som rör scenkonst för den unga publiken. För detta sökte och fick vi utvecklingsstöd från Göteborgs Stad och ska under hösten arbeta fram form och metod för podden, liksom ett eller ett par pilotavsnitt. Efter utvecklingsfasen är podden tänkt att vara en del i vår löpande verksamhet.
 
Vi är otroligt peppade på detta nya projekt som lägger upp ytterligare ett format på vår palett och - inte minst -  kommer bidra till tillgängliggörande och vidgad spridning.
Höstens utvecklingsarbete kommer huvudsakligen genomföras av scenkonstforskaren Sandra Grehn i samspel med projektledare och styrgrupp. Med i det redaktionella arbetet är även Sara Klingvall, skådespelare och regissör.
 
Dramatiker 2022:
Drygt tio år efter den lyckade satsningen Dramatikerprojektet, där vi fångade upp nio skrivande unga människor i Västra Götaland, är det dags igen.
Vi har fått regionalt projektstöd för att genomföra ett nytt sådant projekt. Förarbetet är redan inlett och fortsätter under hösten. Själva skrivprojektet löper sedan under stor del av 2022, med olika faser av workshops, skrivande, handledning och slutligen offentliga readings och spridning.
 
Dramatiker 2022 kommer genomföras i samarbete med bl a Regionteater Väst och till projektet ska knytas projektledare, handledare m fl kompetenser.
Mer info om alltsammans kommer under hösten.
 
Och nu är det helt enkelt bara dags för mig att säga:
Tack för denna vår, ha en riktigt skön sommar & vi ses på andra sidan semester!
 
Kristina Ros
Projektledare
 
Tre texter för de yngsta

2019 års grovmanus: Jamennej av Åsa Björklund, Grönsakslandet av Talajeh Nasiri och Det stora regnet av Erika Wachenfeldt. Det fina resultatet av vår dramatikertävling med inriktning på målgruppen 2-5 år.

God läsning!

 
 
Barnteaterakademins styrgrupp

Ledamöter från teatrar:
Erika Isaksson - Backa Teater, informatör
Johanna Larsson - Angereds Teater, konstnärlig ledare o regissör
Kristina Ros - Masthuggsteatern, dramaturg
Lisa Gröön - Regionteater Väst, producent
Sara Klingvall - Hagateatern, skådespelare, regissör
Stefan Åkesson - Backa Teater, dramaturg
Torben Sigelius Kulin - Teater Jaguar, skådespelare, konstnärlig ledare
 
Valbara ledamoter:
Sandra Grehn - fil. dr. i litteraturvetenskap med inriktning mot teaterstudier, Göteborgs Universitet
 
Valbar, adjungerad, ledamot
Ida Kaivola – Kulturförvaltningen, barnteaterkonsulent 
 
Projektledare
Kristina Ros
 
 
Barnteaterakademins publikationer

Samtal om devising, Makt och maktlöshet, Kultur -nytta eller mening, Nio röster - nio pjäser
 
Kan efter överenskommelse hämtas på en rad teatrar - Angereds Teater, Andra Stället, Backa Teater (biljettkassan, öppen vid föreställning), Folkteaterns biljettkassa, Hagateatern, Masthuggsteatern, Regionteater Väst (Uddevalla), Teater Jaguar och Teater Sesam.
 
Det går också att få våra publikationer per post. Man står då för portokostnaden; själva böckerna är gratis. Maila info@barnteaterakademin.se för vidare information!
 
 
Barnteaterakademin startades 2005 och verkar på uppdrag av Göteborgs Stads Kulturnämnd.

I Barnteaterakademin uppdrag ligger att stimulera produktion av ny dramatik för barn och ungdom, att med olika medel bidra till en kvalitetsmässig utveckling av barn- och ungdomsteatern samt att främja samarbetsmöjligheter och kontakter mellan olika teatrar, dramatiker, arrangörsled och skola.
 
Sedan 2008 är Angereds Teater huvudman för projektet, som drivs av en projektledare samt en styrgrupp, i huvudsak bestående av representanter från barn- och ungdomsteaterfältet i Göteborg och Västra Götalandsregionen.
 

Tips och nyheter
 
 
LÄS GODA BÖCKER
BADA I VALFRITT VATTEN
KLAPPA VALFRITT DJUR
BESÖK EN VÄN
BAKA ETT BRÖD
ELLER TVÅ
HEDRA DINA ÖVERTYGELSER
ÄT DE SÖTA BÄREN
MEDANS DE ÄR MOGNA
VAR I DET SOM VERKLIGEN BETYDER NÅGOT
TÄNK PÅ DET
TÄNK OCKSÅ PÅ INGENTING
 
 
Kontakta Barnteaterakademin
 
Kristina Ros, projektledare

Adress:
Barnteaterakademin
Angereds Teater
Triörgatan 1, 424 65 Angered
 
Hemsida: