FEBRUARI 2017
 
Beste Contactpersoon Studie in Cijfers,

Afgelopen jaar heeft een werkgroep de data en indicatoren van Studie in Cijfers geëvalueerd. Op 2 november bent u geïnformeerd over de laatste stappen die nog doorlopen zouden worden. Hierbij praten wij u graag bij over de voortgang.

Maar allereerst zijn er twee vragen die wij u willen stellen die van belang zijn voor de planning van de release van de nieuwe versie van Studie in Cijfers.
Planning: we horen graag uw reactie
Studie in Cijfers wordt door aanstaande studenten gebruikt bij het maken van hun studiekeuze. De eerstvolgende lichting studiekiezers die hiervan gebruik gaat maken start in september 2017 met haar (pré)eindexamenjaar.

Studiekeuze123 heeft de voorkeur om de nieuwe Studie in Cijfers niet in juni, maar begin september te publiceren. Zo voorkomen we dat we switchers in mei – juni verwarren met verschillende cijfers en plaatjes. In de planning van de septemberrelease wordt wel rekening gehouden met de zomervakantie. Dit betekent dat het werkproces met de hogescholen en universiteiten van de datacontroles en aanleveren van toelichtende teksten voor de zomer afgerond is.

Online versus drukwerk
Studiekeuze123 ontvangt regelmatig signalen dat Studie in Cijfers door de hogescholen en universiteiten uitsluitend online wordt gebruikt. Voor de uitvoering zou het efficiënter zijn om het voortaan alleen online aan te bieden, daarmee kunnen we eventuele tussentijdse updates sneller doorvoeren. We onderzoeken op dit moment een methodiek om hierop aan te sluiten in de wijze van uitlevering. De voorkeur van Studiekeuze123 is vooral online te werken.

In het kader van de planning en al dan niet gebruik van drukwerk willen we u de volgende vragen stellen:
 
1. Bent u van plan Studie in Cijfers te drukken in bijv. brochures?
o Ja, in brochures
o Nee, mijn hogeschool/universiteit plaatst Studie in Cijfers alleen op de instellingswebsite

2. Voor mijn hogeschool / universiteit is:
o de releasedatum van Studie in Cijfers begin september acceptabel / werkbaar o de releasedatum van Studie in Cijfers begin september te laat

3. Kunt u uw antwoord toelichten?

Wij ontvangen graag uw reacties op deze vragen uiterlijk donderdag 9 maart per e-mail op info@studiekeuze123.nl. Na vrijdag 10 maart wordt u op de hoogte gebracht van de definitieve planning.
 
Voortgang aanpassingen Studie in Cijfers
De data-evaluatie van de indicatoren in Studie in Cijfers is zo goed als afgerond. Er zijn nog drie openstaande vragen waarover besluiten worden genomen. Dit gebeurt op basis van de bevindingen van een gebruikerstest onder havo- en vwo-scholieren die momenteel wordt uitgevoerd.

De openstaande vragen gaan over de weergave van de NSE-oordelen, de weergaven van de indicatoren percentage werkloosheid en baan op niveau en het al dan niet tonen van de doorstroompercentages in de wo-bachelor Studie in Cijfers.

Begin maart zijn de resultaten van de test bekend en worden de definitieve besluiten genomen. Ook wordt het hele ontwerp aangepast in stijl van de website Studiekeuze123. Bekijk het ontwerp zoals deze momenteel wordt getest onder gebruikers!
 
Belangrijkste aanpassingen op een rij
De belangrijkste wijzigingen van de hernieuwde Studie in Cijfers op een rij zijn:
  • Een extra cijfer bij zowel het hbo als het wo over behaalde diploma’s;
  • Op advies van het ROA worden geen arbeidsmarktgegevens meer getoond op wo-bachelorniveau, niet in Studie in Cijfers en niet op Studiekeuze123.nl. In plaats daarvan wordt er verwezen naar een doorstroomschema op Studiekeuze123.nl;
  • In de hbo-bachelor Studie in Cijfers wordt een extra arbeidsmarktgegeven opgenomen: het percentage werkloosheid;
  • De indicator contacttijd blijft dit jaar in Studie in Cijfers, zoals ook de afgelopen jaren het geval is geweest, uit twee verschillende bronnen bestaan: voor het hbo wordt de NSE gebruikt, de universiteiten leveren gegevens over contacttijd bij Studiekeuze123 aan. De universiteiten ontvangen binnenkort bericht over hoe deze informatie moet worden aangeleverd. Vanaf de NSE-vragenlijst 2018 komt de vraag naar contacttijd te vervallen en zal er een andere oplossing gevonden moeten worden. Hierover zullen wij u binnenkort verder informeren.
 
Vragen?
Voor vragen kunt u contact opnemen met Hans van Driel via info@studiekeuze123.nl of 030-303 91 02.
Studiekeuze123
Powered by Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 
   
Studie in Cijfers wordt beheerd door Studiekeuze123. Studiekeuze123 
is een gezamenlijk initiatief van Vereniging Hogescholen, VSNU, NRTO, ISO en LSVb.
Dit initiatief wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van OCW.