Galschiøt laver stort monument til Århus havn
  1. Havnearbejder monument til Århus havn
  2.  Fundamentalism opstilles på Rådhuspladsen København
  3.  35 kirker udstiller flygtninge skulpture
  4.  Gerda og Einer (Lilli) Wegener udstilling
  5.  75 udstillinger i 2016
 
 
Kære
 
Galschiøt har netop underskrevet kontrakten om at lave et større monument til Århus havn med arbejdstitlen ”Kaffebrættet”.  Skulptur gruppen skal være færdig til sommeren 2017, hvor Århus er Europæisk kulturby.
 
Historien op til kontraktunderskrivelsen er en dejlig fortælling. Den starter med, at en flok havnearbejdere fik ideen om at lave en skulptur, som kunne markere og huske, hvordan Århus havn i århundreder var præget af havnearbejdernes slid med at losse de mange skibe.
 
Både de aktive og pensionerede havnearbejdere mødes jævnligt i ”Den Flade Varmestue”, der har været varmestue siden 1936, og som ligger midt i inderhavnen. Her udveksles historier og plejes gamle venskaber. Fra varmestuen kan de følge transformationen af ”deres” gamle havn og arbejdsplads til nye anvendelses muligheder, hvor turisme, boliger, uddannelses instituoner, fritidsliv og café latte caféer overtager havnen i et stadigt stigende tempo.
 
Det var på denne varmestue, at ideen om at lave et mindesmærke over havnes arbejdere, tog form. En tidligere havnearbejder, Palle Jørgensen, tog initiativet og udformede en ide om at sætte et ”historisk spor” i form af en skulpturgruppe. Ideen blev taget op og videreudviklet af LO Århus og 3F, som dannede ”Kulturgruppe 2017” til at realisere projektet. De kontaktede en række kunstnere og valgte Galschiøts forslag ”Kaffebrættet” med følgende begrundelse.
”Vores ideer og tanker kommer på overbevisende måde til udtryk gennem de forarbejder, vi har fået præsenteret. Dette gælder ikke mindst den kunstnerisk æstetiske udførelse, men også bevidstheden om, at Jens Galschiøt har kapacitet og erfaring til at løfte opgaven og skabe en værdig skulptur i fuld størrelse”
 
Det store problem er altid pengene. Men havnearbejderne overraskede alle med en kolossal iderigdom og energi, der mundede ud i, at Salling Fonden donerede de 3 millioner, som Monumentet koster. Den blev dermed ene sponsor på hele projektet, som Karin Salling begrunder med følgende udtalelse: ” Skulpturen er en hyldest og en påmindelse om det hårde arbejde, der igennem århundrede er foregået på havnen, og jeg er sikker på, at den vil vække beundring og glæde”.
 
Galschiøt og hans medarbejdere er allerede i fuld gang med forberedelserne. Ingeniøren Lars Bredahl er i gang med at beregne de ret vanskelige konstruktioner, og der eksperimenteres med kaffesække og tovværk på værkstedet. I løbet af de næste måneder vil man kunne se skulpturerne vokse op. Det er et kæmpe arbejde at lave så stort et monument, så selv om der er lang tid til august 2017, skal der knokles fra nu af.
”Det er en rigtig spændende opgave, og jeg glæder mig til at komme rigtigt i gang med den. Det er et stort maskineri, hver gang vi går i gang med så store opgaver, og vi er ved at tune hele værkstedt ind på at løfte den. Værkstedet flyder allerede med gamle fotos af kaffesække, losning situationer og havnearbejdere, som skal give inspiration til den konkrete udformning af skulpturgruppen.” fortæller Jens Galschiøt. Se mere om projektet nedenfor og i avisartiklerne Stiften  og TV2.
 
Men vi har også gang i en masse andre ting. Vi er ved at klargøre den store Fundamentalism skulptur til udstilling på Rådhuspladsen i København til ”Himmelske Dage” fra 5. til 8. maj, og der er i den forbindelse udstillet grupper af Galschiøts kobber flygtninge i 35 kirker i Københavnsområdet. Samtidig skal der opstilles 10 skriftsøjler rundt omkring i København for at sætte fokus på ”Himmelske Dage” og starte dialog processerne ved at vise citater fra de tre monoteistiske bøger, Toraen, Biblen og Koranen i det offentlige rum.
 
Oven i disse 45 udstillinger er vi ved at få styr på de over 30 andre kunst udstillinger, som vi er involveret i i løbet af 2016. Øvelsen består bl.a. i ikke at love de samme skulpturer ud til 2 forskellige steder :- )
 
Niller Madsen har lavet en slags status på COP21. En god film om hvordan forskellige aktører vurdere COP21 , krydret med billeder fra vores aktiviteter dernede. Se nedenfor
 
Vi laver en mikro udstilling på Galleri Galschiøt med kunst fra Gerda og Ejnar Wegener fra i næste uge. Tegnigerne og maererne er fra Galschiøt´s private samling og vises i anledning af filmen ”Den Danske Pige”, der netop handler om Gerda og Ejnar (og Lili). En film der sætter fokus på både kunst og kønsidentitet. Der er som altid fri entré, så kom og besøg værkstedet, vi giver en kop kaffe.
 
Som du kan se ligger vi ikke på den lade side, men vi når da også at nyde det spirende forår.
 
Kærlige hilsener
 
Henriette Højmark Hansen
(Vikar for Infobrev redaktøren)
 
 
 
 
Monumentets ide og udformning
 
Kaffebrættet (arbejdstitel)
Skulpturen er bygget op om et lossesjak og er centreret om et ”kaffebræt”, hvor et par havnearbejdere modtager et slæng kaffesække fra en (imaginær) kran. Slænget med kaffe og tovet fra kranen svæver ”frit” i luften og skaber en illusion om skibet og kranerne omkring dem.
 
I den ene ende af brættet er en havnearbejder ved at lægge en kaffesæk på ryggen af en anden havnearbejder, der står nede på jorden. Lidt derfra er en anden havnearbejder i gang med at løfte en tabt sæk op fra jorden.
I alt består skulpturen af 7 personer i naturlig størrelse.
Havnearbejderskulpturens materialer: Kobber, bronze og rustfrit stål.
 
Placering på havnen
 
Skulpturens grundidé kommer bedst til udtryk med en central placering på Aarhus Havn i det krydsfelt, hvor åen bliver til havn og lige over for ” Den Flade Varmestue” Mindet 4. På dette sted var der stillingsplads, hvor havnearbejderne hver morgen stillede op og blev udvalgt til de forskellige losningsopgaver af ”Århus Stevedore Compagni” – et område som i dag markerer overgangen mellem de bynære havnearealer og den moderne erhvervs- og industrihavn.
 
Området vil i fremtiden summe af liv og mangfoldighed. Netop her vil de historiske spor komme til sin ret: symboliseret gennem bevarelse af udtrykket af et arbejde, der efterhånden er overtaget af maskiner.
 
Skulpturen vil blive et symbol på den store betydning, Aarhus Havn og dens mange arbejdspladser har haft – og fortsat har – for Aarhus’ udvikling som handelsby og østjysk kraftcentrum.
 
Gamle foto
 
Udgangspunktet er en række fotoplancher med typiske arbejdssituationer på Aarhus Havn, koblet med dialog til tidligere og nuværende havnearbejdere samt ”Kulturgruppe 2017”. Illustrationens tema er lossearbejdet på havnen. Lige præcis denne situation er et næsten ikonisk billede af det arbejde, der har været udført i århundreder i alle havne. Dette bliver derfor et nærmest tidsløst historisk udsagn.
 
Naturalisme
Skulpturens kunstneriske udsagn er forholdsvis naturalistisk. Netop denne kunstneriske vinkel gør, at skulpturen bliver let at afkode og giver grundlag for at etablere et folkekært mindesmærke centralt i det nye havnemiljø i Aarhus.
 
Det er vigtigt at en historisk skulptur, der illustrerer arbejdet på Aarhus Havn, viser stor genkendelighed og gensynsglæde. Mødet med fortiden står som både en kontrast til og forudsætning for den moderne havns arealer. Navnet ”Historiske Spor” er et samlende symbol på dette. Mødet mellem det hårde manuelle arbejde og den moderne håndtering, mødet mellem erhvervs- og industrihavnen og byens fremtidige anvendelse af de bynære havnearealer
.
Kontakt og info
 
Vil du vide mere om projektet ”Historiske Spor på Aarhus Havn”, er du meget velkommen til at kontakte:
Projektets ”tovholder” Palle Jørgensen
tlf. 26179886, mail: staldpb@yahoo.com

”Kulturgruppen 2017”, LO Århus.
Tlf. 86129255, mail: lo@lo-aarhus.dk

Jens Galschiøt, aidoh@aidoh.dk, tlf. 66184058
 
Du kan også tjekke de 2 pecer om projektet på dansk og engelsk
 
*****
 
En reportage, med status på COP 21.

FN’s klimatopmøde COP 21 i Paris var været imødeset med store forventninger
– til at det så skulle være nu – at der skulle indgås de forpligtende aftaler om reduktion af drivhusgasser.
 
 
Odense ser Rødt var med på sidelinjen sammen med en gruppe isbjørneaktivister, og har talt med bl.a. John Nordbo fra Verdensnaturfonden – klimakunstner Jens Galschiøt og MF’erne Pia Olsen Dyhr, SF – Jens Joel, S og Christian Poll, Alternativet for at finde svar på om COP 21 var en succes og om Danmarks nye energiminister er en klimahelt.” se tv dokumentaren
 
******
 
Gerda og Einar Wegener /Lili Elbe mikro udstilling
 Vi laver en ophængning af Galschiøt´s private værker fra ægteparret Gerda og Einar Wegener (Lili Elbe).

Det drejer sig om tre gode tegninger og et enkelt litografi fra Gerda Wegener , den ene tegning er fra Marokko og er lavet det år hvor Einar/Lili dør. Der er to malerier fra Einar/Lili hånd. det ene maleri kommer fra New York og har aldrig været udstillet i Danmark før.

Vi tænkte at nu vi have denne lille samling liggende, det en god ide at dele den med galleriets besøgene, udstillingen kan ses fra tirsdag d 23 februar og en måned frem .

 
****
 
Info om  Galschiøt, 'fundamentalism' og Abrahams Børn
 
Der er nok mange der ikke har helt styr på hvad Galcshiøt´s 'Fundamentalism'-skulptur og kunst- og dialogprojeket 'Abrahams børn' er, men her er nogle nyttíge links:
 
Om Jens Galschiøt på Wikipedia:
Portræt af Jens Galschiøt (engelsk) CV (PDF) 
Galleri Galschiøts hjemmeside: Galleri Galschiøt
 
Kontakt til Jens Galschiøt:
E-mail:
aidoh@aidoh.dk, Webside:, tel. +45 6618 4058, Banevænget 22, DK-5270 Odense 
 
Besøg Galleri Galschiøt
 
Galleri Galschiøt er billedhuggeren Jens Galschiøts værksted og museum på 2.500 m2. Det er et af Danmarks mest spektakulære og største private kunstværksteder. Stedet bugner af aktivitet, og der er, foruden kunstnerens værksted, også bronzestøberi, Galleri-butik, kunstskoler, pilefletværksted, Tv-studier, skulpturpark og et 400 m2 stort kunstgalleri.

Hele området er på ca. 10.000 m2 og er åbent for publikum på alle arbejdsdage mellem kl. 9 og 17 og søndage fra 12 til 16. Der er lukket om lørdagen.
 
 Man kan bestille rundvisninger med guide. Fri entré.
 
Adresse er: Galleri Galschiøt - Banevænget 22, 5270 Odense N -  Email:  aidoh@aidoh.dk  -  Info se galleriets webside  - Tlf: 6618 4058
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Denne mail er udsendt fra billedhuggeren Jens Galschiøts værksted.
Kontakt til værkstedet:
Galleri Galschiøt
Banevænget 22
5270 Odense N

Tlf : (+45) 6618 4058
Fax:(+45) 6618 4158
Database over Galschiøt skulpturer (ikke opdateret ;-)

Portræt af Galschiøt med link til alle projekter fra hans værkstedet(PDF på engelsk)
200 sider E-bog om Galschiøt på dansk (PDF)


 
****************************************** 
 ******************************************
 
Af- og tilmelding af nyhedsbrev fra Jens Galschiøt
Vil du slettes fra denne infoliste så klik her: Afmeld min e-mail fra denne liste
Vil du opdatere dit navn-email m.m på listen:  Opdater min profil
Vil du tilmelde dig til infoliste, så tryk her: Tilmelding til Galschiøts infoliste