Studiekeuzedatabase Bijblijver
maart 2013
 
Oproep contactpersonen Webformulier en HODEX
De Studiekeuzedatabase kent in grote lijnen drie bronnen: onafhankelijke bronnen zoals NVAO, CROHO en 1Cijfer HO, als tweede de studentenoordelen uit de NSE en als derde de opleiding -en instellingsinformatie die door de instellingen wordt aangeleverd in HODEX en het Studiekeuze Webformulier.
 
Studiekeuze123 wil voor deze laatste groep, de “dataleveranciers” uit de instellingen, een kleine actieve werkgroep opbouwen die kan meedenken in brede zin over de weergave van gegevens op de site.

Wilt u participeren in de ontwikkelingen rondom weergave van studiekeuzeinformatie, laat dit dan weten aan Maaike Vervoort, accountmanager hoger onderwijs.
Informatie over gebruik Studiekeuze123.nl
Studiekiezers kunnen hun zoekopdracht op de website via de mogelijkheden in de linker kolom verder filteren. We hebben onderzocht welke filters het meest worden ingezet.
De Top 5:
  1. Studieniveau: HBO/WO BA/MA/AD
  2. Studierichting
  3. Opleidingsvormen: voltijd/deeltijd/duaal
  4. Vooropleiding
  5. Stad
 
Voor studiekiezers is het ook belangrijk dat zij kunnen beschikken over correcte en actuele opleidingsinformatie zoals het collegegeld en BSA. Houd dit dus via HODEX en Studiekeuze Webformulier actueel! Deze informatie wordt nachtelijks verwerkt in de Studiekeuzedatabase en is de dag na invoer zichtbaar op Studiekeuze123.nl.
Release maart '13 Studiekeuzedatabase
Sinds half maart is de eerste release van de Studiekeuzedatabase in 2013 beschikbaar. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vorige release betreffen de instroom, inschrijvingen en aanmeldingen voor het studiejaar 2012-2013 en de lijst met opleidingen met numerus fixus en decentrale selectie 2013-2014.
 
Wijzigingen in het onderwijsaanbod zijn doorgevoerd op basis van het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO) van 18 januari 2013. Lees meer over de release van maart 2013.
 
De volgende release zal plaatsvinden rond half juni 2013. De resultaten van de NSE2013 zullen dan verwerkt worden in de Studiekeuzedatabase. Houdt u er rekening mee dat wijzigingen (zoals nieuwe opleidingen) vòòr 4 april in CROHO verwerkt moeten zijn om te kunnen worden meegenomen in deze release? Wijzigingen die via het Webformulier of HODEX worden aangeleverd en per kwartaal worden vernieuwd, zullen voor 1 mei 2013 ingevoerd moeten zijn.
Vragen over en wijzigingen aan de Studiekeuzedatabase
Studiekeuze123 registreert alle vragen over de Studiekeuzedatabase, van zowel de 'leveranciers' als afnemers van informatie. Binnen het systeem dat we daar voor gebruiken wordt elke vraag of wens direct toegewezen aan de desbetreffende deskundige. Heeft u een vraag gesteld via het contactformulier, dat kunt u binnen vijf werkdagen een reactie verwachten van een van onze accountmanagers of projectleiders.
Bestellen en downloaden Studiekeuzedatabase
Om volledig up-to-date te blijven en gebruik te blijven maken van de meest actuele gegevens, raden wij u aan de Studiekeuzedatabase opnieuw na elke release te downloaden. Heeft u vragen over het bestellen of downloaden van de Studiekeuzedatabase, neem dan contact op met Studiekeuze123 via het contactformulier.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bezoek onze sites
In deze Bijblijver:
De Studiekeuzedatabase voor het hoger onderwijs bevat feiten en kwaliteitsoordelen over hbo- en wo-opleidingen. De Studiekeuze-database wordt via www.studiekeuzeinformatie.nl beschikbaar gesteld voor professionele gebruikers.
 
De ho-instellingen leveren hun informatie aan voor de Studiekeuzedatabase via het Studiekeuze Webformulier en HODEX.
 
De Studiekeuzedatabase valt onder de verantwoordelijkheid van Studiekeuze123. Studiekeuze123 is een gezamenlijk initiatief van HBO-raad, ISO, LSVb, NRTO en VSNU. Dit initiatief wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van OCW. Studiekeuze wordt gefaciliteerd door SURF.