Bekijk deze nieuwsbrief online Nieuwsbrief #16 - 16/07/2020
Fijne vakantie!

Inhoud nieuwsbrief
 
Een woord vooraf door Arjan van der Wart, directeur onderwijs
Nog een paar dagen en dan is het zomervakantie. We kunnen terugkijken op een bijzonder jaar. Een jaar dat totaal anders liep dan verwacht. Een jaar waar we veel nieuwe dingen hebben geleerd en waarin we ontdekt hebben, dat de school als plek voor ontmoeting, maar ook als plek om te leren onmisbaar is.

Tijdens de periode van afstandsonderwijs en de periode van ons anderhalve-meteronderwijs hebben we geprobeerd zo veel mogelijk in verbinding te blijven met u en onze leerlingen. Wij hebben deze periode ervaren als een periode van saamhorigheid die ons ook veel mooie dingen heeft opgeleverd. 

Nu is het tijd om bij te komen, om uit te rusten en afstand te nemen. Daar leent de zomervakantie zich uitstekend voor. We vinden het ontzettend fijn dat wij straks aan het begin van het nieuwe schooljaar van start kunnen met alle leerlingen. Uiteraard gelden er nog steeds richtlijnen, maar ik heb er het volste vertrouwen in dat we deze kunnen volgen. In deze nieuwsbrief kunt u ons protocol terugvinden.
 
Ik wens u een mooie zomer!
 
Start nieuwe schooljaar
We zijn erg blij dat we met ingang van het nieuwe schooljaar onze leerlingen weer allemaal mogen ontvangen in school en hen weer dagelijks kunnen zien en lesgeven. Maar we vinden het ook erg belangrijk om maatregelen te nemen die ertoe leiden dat alle gebruikers van onze gebouwen zich komend schooljaar comfortabel voelen met de situatie.
 
In het nieuwe schooljaar hoeven leerlingen onderling geen afstand meer te houden, maar wél ten opzichte van medewerkers. Dit vraagt van onze leerlingen een grote mate van discipline en uiteraard begrip voor de situatie.
 
We roepen iedere gebruiker op om zich te houden aan de afspraken in het protocol en om elkaar aan te spreken indien nodig.
 
Schoolgids 2020-2021
Veel praktische informatie vindt u in de schoolgids. Hierin kunt u uitgebreid lezen over de uitgangspunten van de school, het onderwijs, de schoolregels, contactpersonen etc.

Dit jaar is er voor het eerst één schoolgids voor het gehele college.
 

 
 
 
Bereikbaarheid in de zomer
Van week 30 tot en met week 35 is de school gesloten. Uitsluitend in noodgevallen kunt u gebruik maken van onze vakantietelefoon. U bereikt ons in de zomervakantie via 0348-484100.

Wij kunnen echter alleen ingaan op daadwerkelijke noodgevallen van persoonlijke aard. Wij vragen u dan ook vriendelijk maar dringend dit telefoonnummer uitsluitend voor dit doeleinde te gebruiken. Vragen en opmerkingen over bijvoorbeeld roosters en klassenindelingen kunnen tegen het einde van de zomervakantie aan de betrokken coördinator leerlingzaken of afdelingsleider gesteld worden.

Vanaf donderdag 27 augustus zijn zij zowel telefonisch als per mail weer bereikbaar en zullen ze dit soort berichten beantwoorden. Voor vragen kunt u ook kijken bij de FAQ Nieuw schooljaar.
 
Samenstelling klassen
Bij het samenstellen van de klassen houden we rekening met de vakken- en profielkeuze en de groepssamenstelling. We kunnen leerlingen dus niet zonder meer plaatsen bij (al) hun vrienden of vriendinnen. Wijziging van klas is daarom niet mogelijk! Zelfs een gelijke profiel- en vakkenkeuze biedt niet de garantie dat leerlingen bij elkaar in de klas komen.
 
Quarantaine na vakantie i.v.m. bezoek naar oranje of rood gebied
 
Het wordt afgeraden om op vakantie te gaan naar ‘oranje landen’; voor ‘rode landen’ geldt een negatief reisadvies. Wie toch zo'n land als vakantiebestemming kiest, wordt dringend geadviseerd na terugkeer 14 dagen in quarantaine te gaan. Dit geldt ook voor kinderen boven de 12 jaar.

De leerplichtambtenaar laat ons weten, dat het de verantwoordelijkheid van de ouder(s)/verzorger(s) van kinderen boven de 12 jaar is om in een dergelijke situatie 14 dagen voor het begin van het schooljaar terug te zijn. Quarantaine na een vakantie naar oranje of rode landen is geen geldige reden voor verzuim.

We zullen in dat geval leerplicht moeten inschakelen en zijn niet verplicht deze leerlingen afstandsonderwijs aan te bieden. Ouders die in quarantaine zitten mogen uiteraard ook niet op school of op het schoolplein komen.
 
Vanzelfsprekend gelden deze voorschriften ook voor onze werknemers; we hebben hen hierop gewezen.
 
Gebruik OV noodzakelijk? Meld het ons!
Vanwege de coronacrisis gelden er andere regels m.b.t. het gebruik van het openbaar vervoer (OV). We vragen onze leerlingen zo veel mogelijk met de fiets te komen!

Het OV is in principe bedoeld voor leerlingen die meer dan 8 km van school wonen. De vervoersbedrijven hebben ons gevraagd om te inventariseren hoeveel leerlingen gebruik gaan maken van hun diensten. Daarvoor hebben zij geen persoonsgegevens nodig. Wel willen ze graag weten uit welk postcodegebied de leerlingen komen die gebruik gaan maken van het OV. Zij kunnen hier dan rekening mee houden bij het maken van de dienstregeling en het inzetten van bussen/treinen etc.

Woont uw zoon/dochter verder dan 8 km van school en is hij/zij van plan om na de zomervakantie met het OV naar school te komen? In de eerste week van het nieuwe schooljaar ontvangt u een online formulier waarin u dit kunt aangeven. In oktober zullen we opnieuw een inventarisatie maken voor de periode na de herfstvakantie.

Let op: in het OV is het dragen van een mondkapje verplicht!
 
Lestijden
We starten het eerste lesuur om 08.35 uur. We hanteren gescheiden lestijden voor de leerjaren 1 t/m 4 basis/kader en de leerjaren 1-2 kader/mavo en 1 t/m 4 mavo/havo, zodat iedereen rustige pauzes heeft. We gebruiken het laatste uur alleen als het moet. Voor aankomend schooljaar geldt het volgende lesrooster:
 
kader/mavo
mavo/havo
basis/kader
1 08.35 - 09.25 08.35 - 09.25
2 09.25 - 10.15 09.25 - 10.15
3a 10.15 - 11.05 Pauze 20 min
3b Pauze 20 min 10.35 - 11.25
4 11.25 - 12.15 11.25 - 12. 15
5a 12.15 - 13.05 Pauze 25 min
5b Pauze 25 min 12.40 - 13.30
6 13.30 - 14.20 13.30 - 14.20
7 14.20 - 15.10 14.20 - 15.10
Pauze 10 min
8 15.10 - 16.00 15.20 - 16.10
9 (16.00 - 16.50) (16.10 - 17.00)
 
Evaluatie onderwijs op afstand: wat nemen we mee?
In het weekend voordat we de schooldeuren op 2 juni weer open konden zetten voor leerlingen en medewerkers, hebben we een derde enquête uitgezet om de periode van afstandsonderwijs te evalueren. Inmiddels hebben er ook al gesprekken plaatsgevonden van de schoolleiding met een groepje onderbouw- en een groepje bovenbouwleerlingen. Zo krijgen we beter zicht op wat goed werkte en wat we eventueel willen behouden in het ‘normale’ onderwijs.
 
 
Organisatie: wie is wie?
Het Minkema College heeft afdelingsleiders die zich hoofdzakelijk richten op de inhoud en organisatie van het onderwijs. Zij krijgen hierbij ondersteuning waar het gaat om leerlingzaken. Hieronder ziet u de indeling voor schooljaar 2020-2021.
 
Opleiding Afdelingsleider Ondersteuning
Basis/kader leerjaar 1-4
mevr. Gerdine Jongeneel
dhr. John Boegheim 
(afdelingsassistent)
dhr. Youssef Ben Salah 
(pedagogisch medew.)
Kader/mavo, mavo/havo 
leerjaar 1-2
mevr. Joyce Emons
dhr. John Boegheim
(afdelingsassistent)
mevr. Pauline Breukel
(pedagogisch medew.)
Mavo/havo leerjaar 3-4
dhr. Carl Breedijk
dhr. John Boegheim
(afdelingsassistent)
mevr. Pauline Breukel
(pedagogisch medew.)
 
Boodschappenlijstje
Leerlingen dienen zelf enkele schoolspullen aan te schaffen. Check het boodschappenlijstje!
 
 
Boeken volgend schooljaar
Wat moet uw kind doen om volgend schooljaar met de goede boeken in de klas te zitten? We hebben even alles helder voor u op een rijtje gezet!

Lees verder
 
LET OP: Bestellingen die vóór 23 juli zijn geplaatst, worden vóór de eerste schooldag op het woonadres geleverd
 
 
 
 
SteinSuccesPlan
We hebben afgelopen schooljaar een vervolg gegeven aan gesprekken met leerlingen en ouders over de ontwikkeling van de leerling op meerdere momenten gedurende het schooljaar. Deze gesprekken zijn door mentoren en vakdocenten als prettig ervaren. Dit traject wordt volgend schooljaar dan ook weer voortgezet.
 
We starten het schooljaar wederom met het SteinSuccesPlan (SSP). Hierin beschrijven we doelen voor de leerling, school en ouders. Hiermee blijven we met elkaar in verbinding.
 
Kennismakingsgesprekken op 7 en 8 september met de leerling
We willen de leerling wederom betrekken bij het SteinSuccesPlan en daarom beginnen de mentoren van klas 2 t/m 4 het schooljaar op maandagmiddag 7 september en dinsdagmiddag 8 september met een kennismakingsgesprek met uw zoon/dochter en maken ze tijdens dit gesprek de eerste opzet voor het SSP.
 
Uw zoon/dochter zal bij de start van het schooljaar per mail een uitnodiging voor dit gesprek ontvangen met de tijd waarop uw kind bij dit gesprek verwacht wordt. 
 
Tijdens de oudergesprekken op 29 september en 1 oktober zal de mentor het door hem/haar opgestelde SteinSuccesPlan met u en uw kind doornemen. Omdat wij veel waarde hechten aan oudercontact, is deelname aan dit oudergesprek op Stein verplicht. Tenminste drie keer in het schooljaar verwacht de mentor u met uw kind op school. De uitnodiging hiervoor volgt per mail via Magister. Uiteraard is dit wel afhankelijk van de RIVM-richtlijnen die op dat moment gelden.
 
Wendagen
De leerlingen van klas 1 starten na de vakantie op dinsdag 1 september weer met een bijeenkomst met hun klas en mentor (14.00-15.30 uur). De leerlingen van klas 2 t/m 4 starten op woensdag 2 september volgens het lesrooster.
 
De eerste week van het nieuwe schooljaar (2 t/m 4 september) staat verder volledig in het teken van elkaar leren kennen. Tijdens deze 'wendagen' maken de leerlingen kennis met hun klas, hun mentor en het Minkema College als geheel. Aan het eind van de week mogen de leerlingen om 12.15 uur naar huis.
 
Ouderinformatieavonden
Naast de gesprekken tussen mentor en uw kind bij de start van het schooljaar in week 40 over o.a. het SteinSuccesPlan organiseren wij ook informatieavonden. 
  • ouderinfoavond leerjaar 1 en 2 - donderdag 10 september, aansluitend info avond dyslexie 
  • ouderinfoavond leerjaar 3 basis/kader - donderdag 17 september 
  • ouderinfoavond leerjaar 4 basis/kader - donderdag 17 september  
Uiteraard is dit wel afhankelijk van de RIVM-richtlijnen die op dat moment gelden.
 
Kennismaking nieuwe bruggers
 
Op woensdagmiddag 8 juli hebben we onze nieuw aangemelde brugklasleerlingen welkom geheten op onze school. Vanwege de coronamaatregelen gebeurde dit in meerdere shifts. Zij hebben met hun nieuwe klas en hun mentor kennisgemaakt.
 

Een spannend moment voor iedereen! De tijd op de basisschool zit erop en een nieuwe stap wordt gezet: de stap naar de middelbare school. We hopen dat zij een bijzonder mooie tijd op onze school tegemoetgaan!

 
Diploma-uitreiking
Op 1 en 2 juli kregen de geslaagde vmbo-leerlingen van het Minkema College hun welverdiende diploma uitgereikt. Op school. Of dit laatste kon, was nog lang onzeker want corona gooide de afgelopen periode regelmatig roet in het eten voor allerlei festiviteiten.

 
 
Maar door een coronaproof plan waarbij de leerlingen waren verdeeld in kleine groepjes en op gescheiden tijden arriveerden, was het tóch mogelijk om de leerlingen persoonlijk toe te spreken en op school hun diploma te laten ondertekenen. 
 
De directeur Onderwijs, Arjan van der Wart, had een speciale boodschap voor de geslaagde leerlingen!
 
Examenresultaten
Op onze vmbo-locatie zijn alle leerlingen geslaagd (100% voor zowel basis, kader als mavo). Op onze havo/vwo-locatie is 98% van de leerlingen geslaagd op de havo en 99% op het vwo.
 
Schone school
Het Minkema College is sinds 2014 een alcohol- en rookvrije school. Ook het meebrengen en/of drinken van energiedrankjes is verboden op school. Ook zijn we een gezonde school: de catering hanteert het concept van een gezonde kantine.

Hiernaast willen we de school ook schoon houden. Elke dag verzamelen we een héél grote berg boterhamzakjes en drinkverpakkingen. Dit afval gaan we met z’n allen terugdringen. Daardoor zal het gebouw schoner zijn én, nog belangrijker, het milieu is erbij gebaat! We rekenen er daarom op dat elke leerling voor het overblijven een navulbaar drinkflesje en een kunststof broodtrommel of herbruikbaar boterhamzakje aanschaft.

Er zijn tegenwoordig veel handige, hippe, duurzame verpakkingen. Voorbeelden zijn: een trommeltje met aparte vakjes voor brood, fruit en een koekje, of een zakje van kunststof met leuke opdruk dat in de vaatwasser kan. Ook zijn er duurzame drinkflessen van gerecycled materiaal op de markt. We gaan ervan uit dat een Minkema-leerling bijdraagt aan een leefbare, schone wereld én school.
 
Zomerbibliotheek
Om jongeren te stimuleren ook tijdens de zomervakantie te lezen, biedt de VakantieBieb gratis e-books aan voor op je mobiel of tablet. Dat wordt heerlijk lezen op het strand! Geen gedoe met boeken halen en op tijd weer terugbrengen. De VakantieBieb is gratis beschikbaar in de App Store en via Google Play. Van 1 juli tot en met 31 augustus 2020. Lees meer.
 
 
AVG-privacymodule in Magister
Wij laten u met beeldmateriaal (foto’s en video’s) graag zien waar we mee bezig zijn. Opnames worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens feestelijke gebeurtenissen (zoals diploma-uitreiking en het gala), sportactiviteiten, excursies (werkweken in binnen- en buitenland), schoolreizen en in lessen. Ook maken wij aan het begin van elk schooljaar klassenfoto's.

Wij gaan uiteraard zorgvuldig om met deze foto’s en video’s. Vanuit de privacywetgeving zijn wij verplicht om uw toestemming te vragen voor het gebruik van beeldmateriaal van uw zoon/dochter als hij/zij jonger is dan 16 jaar. Leerlingen van 16 jaar en ouder mogen zelf toestemming geven.

Toestemming wijzigen of kenbaar maken in Magister
Magister biedt een module waarin u zelf de toestemming kunt doorgeven en wijzigen. Zodra u inlogt in Magister wordt u verwezen naar deze module.

Als u vorig jaar deze module al heeft ingevuld, hoeft u niets te doen, tenzij u uw toestemming wilt wijzigen.
 
Wat vindt u van onze website?
In september 2018 is de website van het Minkema College volledig vernieuwd. Niet alleen is de look & feel gewijzigd naar de nieuwe huisstijl, maar ook de structuur, inhoud en functionaliteiten zijn aangepast.

Inmiddels draait deze site bijna 2 jaar en is het tijd om te kijken waar we tevreden over zijn en wat wellicht verbeterd kan worden.

Wij horen graag de mening van (de ouders van) onze leerlingen. Het invullen van de evaluatie kost circa 5-10 minuten. Alvast bedankt voor uw medewerking!
 
 
 
Agenda
01/09: Eerste schooldag brugklassers
02/09: Eerste schooldag leerjaar 2 t/m 4

Na de zomervakantie vindt u de nieuwe jaaragenda online op de website 
Nieuwsbrief #16, 2020 © Het Minkema College. Alle rechten voorbehouden.
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u staat geregistreerd als ouder/voogd van één van onze leerlingen. 

Wij maken u erop attent dat u uw inloggegevens nodig heeft om in Magister de gegevens en resultaten van uw kind(eren) te volgen. Ook het intekenen voor oudergesprekken gebeurt in deze digitale omgeving. Zonder gebruikersnaam en code kunt u niet in Magister. Mocht u de inloggegevens kwijt zijn, vraagt u dan z.s.m. nieuwe aan via magister@minkema.nl. Ouders ontvangen de inloggegevens éénmaal. Hiermee kunnen zij ook het dossier inzien van een eventueel volgend kind.

Contact adres: Steinhagenseweg 3a, 3446 GP Woerden.
Vragen? Neem contact met ons op.