Januari 2018
Dit is de nieuwsbrief van Scholen met Succes en De Lerende School.
De nieuwsbrief verschijnt gemiddeld 5x per jaar.
In deze nieuwsbrief:
 
Vernieuwing vragenlijsten
Parallel aan de ontwikkeling van de Succes!Spiegel (zie artikel hieronder) kunnen onze vragenlijsten worden aangepast aan het nieuwe inspectiekader. Meer aandacht en nadruk dus op ontwikkeling en groei in onze peilingen. In de Vragenplanner zijn bestaande rubrieken aangevuld en nieuwe rubrieken zoals ‘zicht op ontwikkeling’, ‘partnerschap’ en ‘professionele leergemeenschap’ toegevoegd. Een onderzoek met deze vernieuwde lijsten wordt momenteel voorbereid voor een groot schoolbestuur en zal de komende maanden worden uitgevoerd.
 
 
Vragenlijst Vitaliteit & Werkdruk

 
Deze vragenlijst wordt momenteel door een tiental scholen afgenomen. De vragenlijst Vitaliteit & werkdruk geeft inzicht in hoe werknemers in het onderwijs de werkdruk ervaren. Er worden drie rubrieken behandeld: gezondheid, werkdrukbeleving en werkdrukbepalende factoren.
De lijst kan goed worden gebruikt voor een eerste inventarisatie naar de oorzaken van werkdruk in een school. Het een geschikt onderdeel voor een plan van aanpak voor werkdrukvermindering, bijvoorbeeld in het kader van veelbesproken subsidieregeling van de overheid. Alsnog aanspraak maken op de subsidiemogelijkheid? Wij hebben een voorbeeldaanvraag klaarliggen.

 
De Succes!Spiegel: eerste pilots gestart
De Succes!Spiegel is het nieuwe online kwaliteitssysteem dat momenteel voor ons wordt ontwikkeld door Hans van Rijn, ontwikkelaar van systemen als Zien en Integraal. In januari 2018 zijn de eerste pilots gestart. Rapportage wordt in maart verwacht. De Succes!Spiegel sluit aan bij het nieuwe denken in kwaliteitszorg en bij het nieuwe inspectiekader. Het verbindt kwaliteitsbeleving van diverse doelgroepen met kengetallen van organisatie en omgeving en brengt deze samen in overzichtelijke dashboards en rapportages. Met focus op groei en ontwikkeling biedt de Succes!Spiegel een krachtig instrument om kwaliteitszorg op te schalen naar onderzoekend leren.
 

 
 
Bescherming persoonsgegevens

 
Op 25 mei 2018 treden de nieuwe EU-regels voor de bescherming van persoonsgegevens definitief in werking. Alle datalekken moeten gemeld worden. Na melding of bij verzuim moet je laten zien wat je allemaal zelf hebt gedaan om eventuele lekken te voorkomen. De toezichthouder zal strenger worden en de boetes zijn niet mals. Scholen met Succes heeft de zaken op orde, mede dankzij een hele concrete workshop die ook voor scholen en besturen in het onderwijs zeer geschikt is. Lees meer.


 
Veerkracht voor de Leerkracht op locatie
Op 17 januari is de voorlopig laatste kennismakingsworkshop Veerkracht voor de Leerkracht met open inschrijving gehouden. In deze workshop werd het stressmanagementprogramma toegelicht en was er ruimschoots gelegenheid om zelf de praktische toepassingen en het gebruik van de biofeedbackapparatuur te ervaren. Mede door de uitwisseling van ervaringen van de aanwezige deelnemers ontstond een goed beeld van de voordelen van deze concrete aanpak voor stressreductie en vermindering van burn-out verschijnselen in school en klas. Of zoals één van deelnemers aangaf: "als de meerderheid van een team deze aanpak in de praktijk zou brengen zouden het werkklimaat, de efficiency én het werkplezier enorm verbeteren".  
U kunt zich nu inschrijven voor een kennismakingsworkshop in eigen organisatie (bestuur of school) op een, in overleg te bepalen datum van uw keuze.

 

 
 
Blog: Aftellen en optrekken
 

  Het is tijd voor een onthulling, ik moet u iets opbiechten wat mij al heel lang dwars zit. In de zesde klas heb ik een tennisbal gepikt en deze vervolgens door de wc getrokken. Pure angst omdat ik (indachtig berouw komt na de zonde) nadat ik de bal had gepikt inzag dat het eigenlijk niet kon. Nogal krom natuurlijk de bal dan door te trekken, in plaats van dat ik hem teruglegde. Maar goed, wat voor de één logisch is, was voor mij toen geen optie. Lees verder