De Bibliotheek van de
Balie Provincie Antwerpen
 
Gerechtsgebouw
Bolivarplaats 20/15
Antwerpen
 Vleugel E, verdieping 0
 
 Openingsuren:
8.30u - 13.00u
13.30u - 16.30u
 
Week van de magistratuur


Hoge Raad voor de Justitie
Eerste editie, STUDENT@COURT
14 – 18 maart 2022
Informatie

 
Voor een volledig aanbod van onze tijdschriften en losbladige werken die digitaal te raadplegen zijn, zie op de website van onze bibliotheek onder bibliotheek informatie
 
Scientia novit curia? Recht en wetenschap in botsing of in dialoog?
Vlaamse Juristenvereniging
dinsdag 15 maart 2022, 20u, online
De activiteit is gratis
Programma + inschrijving
 
Interessante juridische vormingen
vindt u op onze website

Wist u dat onze bibliotheek verschillende krantenabonnementen heeft?
De Standaard, De Tijd, De Morgen, Le Soir, De Gazet van Antwerpen en Het laatste Nieuws
Raadpleegbaar in onze leeszaal op papier en digitaal!
CORONALITERATUUR

Raad van State haalt algemene mondmaskerplicht vanaf zes jaar in scholen onderuit? Enkele bedenkingen bij het arrest en de onderwijsrechtelijke aanpak van de COVID-19-pandemie in scholen
K. Willems, RW 2021-2022, nr. 25, 19/02/2022, 970
RvS nr. 252.500 van 21 december 2022

De beoordeling van de wetgevende kaders in Europa, China en de Verenigde Staten rond het gebruik van persoonsgegevens ter bestrijding van globale gezondheidscrisissen. Lessen uit de COVID-19-pandemie
A.-F. Willems, TPR 2021/4, 1729

METARECHT 

Op zoek naar rechtvaardigheid. Recht en onrecht bij Albert Camus
Bernard Hubeau, die Keure 2022, 650 p.Beschrijving + inhoudstafel

PUBLIEK RECHT

STAATSRECHT

Beginselen van het Belgisch Staatsrecht
Christian Behrendt, Martin Vrancken, 2e editie 2022, die Keure

Beschrijving + inhoudstafelHandboek Belgische taalwetten
Vandenbossche Emmanuel (ed.), die Keure 2022, 456 p.

Beschrijving + inhoudstafel


Vertrouwensstemmingen in de regering
F. Judo, De laatste doet het licht uit. Het vreemde heengaan van het gerationaliseerde parlementaire stelsel, TBP 2022/2, 72

MIGRATIERECHT

Tijdschrift voor vreemdelingenrecht
Rechtsleer:
E. Seghers, Rechterlijke rechtsvorming: de taakopvatting van rechters in de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, 316
Inhoudstafel 2021/4

OMGEVINGSRECHT

Klimaatrechtspraak
Billiet Carole M., Schoukens Hendrik (eds.), die Keure 2021, 328 p.

Beschrijving + inhoudstafel


Het concept circulaire economie en de integratie ervan in het Vlaamse omgevingsrecht
J. Voorter, RW 2021-2022, nr. 27, 05/03/2022, 1050

Natuurbescherming en dierenwelzijn, twee zijden van dezelfde medaille: de rechtspraak inzake de Franse lijmjacht als keerpunt?
H. Schoukens, E. Verniers, RW 2021-2022, nr. 24, 12/02/2022, 931

TROS nr. 104, okt-nov-dec 2021
Inhoudstafel

Rechtspraak omgevingsrecht
JLMB 2022/8
Inhoudstafel

GRONDRECHTEN – MENSENRECHTEN

Grondwet en grondrechten geannoteerd 2021-2022

Van Nieuwenhove Jeroen, Vanneste Frédéric (eds.), Geannoteerd wetboek die Keure 2021

Beschrijving + inhoudstafel

Droits de l’homme et digitalisation de la justice
G. Payan, JT N° 6888, 26/02/2022, 117

Rechtspraak mensenrechten

JLMB 2022/6
Inhoudstafel

DIERENRECHTEN

Dieren. Recht en ethiek
J. Van de Voorde (red.), Gompel&Svacina 2021, 324 p.

Beschrijving + inhoudstafel
FISCAAL RECHT

Fiscaal recht in essentie 2022
I. Van De Woesteyne, Intersentia 2022, 438 p.

Beschrijving + inhoudstafel


Jaarboek successierechten 2020-2021
J. Decuyper, J. Ruysseveldt, twee volumes, Wolters Kluwer 2021, 3375 p.

Beschrijving + inhoudstafel


België en Frankrijk ondertekenden op 9 november 2021 een nieuw dubbelbelastingverdrag
-D.-E. Philippe, De nieuwe overeenkomst tussen België en Frankrijk zal pijn doen in de portefeuille van veel Belgen, Taxwin Actua 04/02/2022
-P. Hautfenne, Nieuw belastingverdrag tussen België en Frankrijk: eerste beschouwingen, Taxwin Actua 04/02/2022
(Inwerkingtreding op zijn vroegst 01/01/2023)

Nieuwe verzamelwet: overzicht
Wet houdende diverse fiscale bepalingen gepubliceerd
K. Janssens, Fisc. Act. nr. 4, week 3-9 feb 2022, 1
21 JANUARI 2022. - Wet houdende diverse fiscale bepalingen, BS 28/01/2022, bl. 7606

Fraudebestrijding
F. Desterbeck, Federale politie krijgt bijkomende hulp van 25 BBI-ambtenaren, Fisc. Act. nr. 3, week 27 jan-2 feb 2022, 1

Het Anti-FAQ pamflet!
F. Smet, rubriek ‘Vrij Gesteld’, TFR nr. 613, jan 2022, 3

Het gunstregime voor familiale vennootschappen in het Vlaamse Gewest: een praktijkgerichte analyse
F. Stynen, TFR nr. 613, jan 2022

BTW

Wet diverse fiscale bepalingen inzake btw: overzicht

J. Opreel, Fisc.Act. nr. 6, week 17-23 feb 2022, 1

Rechtspraak fiscaal recht
RABG 2021/17
Inhoudstafel

LOKALE BELASTINGEN


Lokale belastingen – gelijkheidsbeginsel
A.-S. Bouvy, B. Lombaert, Controle d’égalité en matière fiscale: regard critique sur une jurisprudence récente, JT N° 6887, 19/02/2022, 101

INTERNATIONAAL FISCAAL RECHT

Nederlandse Hoge Raad veroordeelt vermogensrendementsheffing
T. Gerverdinck, Fiscoloog Internationaal nr. 458, 31/01/2022, 1
Zie ook:
Afschaffing Nederlandse box 3-belasting, zijn er gevolgen voor de Belgen? – Cazimir, Jubel.be, 15/02/2022
Hoge Raad 24 december 2021

STRAFRECHT

Strafrecht geannoteerd 2021
Deruyck Filiep, Spriet Bart, Traest Philip, Verstraeten Raf (eds.), Geannoteerd wetboek, Deel 1 Algemeen deel, Deel 2 Bijzonder strafrecht, die Keure 2021

Beschrijving + inhoudstafel


De zin of onzin van de Seksismewet van 22 mei 2014
T. Vandromme, ‘Actualiteit’, RW 2021-2022, nr. 26, 26/02/2022, 1010

Statutaire criminologen
B. De Smet, ‘Actualiteit’, RW 2021-2022, nr. 24, 12/02/2022, 930

Les violances domestiques en matière pénale: entre obligations internationales, politique criminelle et réalités de terrain
A. François, RDP 2022/2, feb 2022, 91

Gedeeld geheim, verloren geheim?
Het hedendaagse spanningsveld tussen het journalistiek bronnengeheim en het geheim van onderzoek van naderbij bekeken
B. Van Cauter, A & M 2021/2, 157

De teloorgang van het militaire strafrecht: over het nut van een apart strafrechtssysteem ter handhaving van de militaire operationaliteit in de 21e eeuw
J. Claerman, P.-J. Tuts, TS 2022/1, 3

Rechtspraak Klachtencommissies en Beroepscommissies Gevangeniswezen
Nieuwe databank sinds 1 februari 2022: https://rechtspraak.ctrg.belgium.be/.

Rechtspraak Straf- en strafprocesrecht
RABG 2021/18
Inhoudstafel
MAART 2022

Nieuwsbrief Advocaat & Bibliotheek houdt u op de hoogte van nieuwe aanwinsten in onze bibliotheek, juridische publicaties, actualiteiten en vormingen

SOCIAAL RECHT
De bibliotheek bezit een grote collectie op het gebied van het sociaal recht

Databanken
 
     Socialwin
     Sociale Gids
 
Tijdschriften

Arbeidsrecht journaal
Journal des tribunauw du travail
Nieuwsbrief ontslag
Oriëntatie
Orientations
Sociaalrechtelijke kronieken
Sociale wegwijzer
Tijdschrift voor sociaal recht
Tips & advies. Personeel

Monografieën 

De bibliotheek heeft ruim 1000 titels aan monografieën, reeksen en vervolgwerken in het sociaal recht in haar collectie

Naast gespecialiseerde onderwerpen in het sociaal recht, beschikken we over belangrijke algemene werken.
Zoals de jaarlijkse lijvige publicaties:
- Compendium Arbeidsrecht en Compendium Socialezekerheidsrecht van Van Eeckhoutte
- Praktijkboek ontslag van Claeys & Engels

Nieuwe aanwinsten


Klein AREI 2022 in 3 delen
Wolters Kluwer 2021
Al de wetgeving over de elektrische installaties  (AREI en uitvoerings- en afwijkingsbesluiten) gebundeld in 3 boeken, per type installatie

Beschrijving
 

Nieuwe generieke gids ‘Veilig werken tijdens een epidemie of een pandemie’
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, 1 maart 2022
Op 7 maart 2022 treedt de nieuwe generieke gids ‘Veilig werken tijdens een epidemie of een pandemie’ in de plaats van de huidige generieke gids om de bestrijding van COVID-19 op het werk tegen te gaan.

Rechtspraak arbeidsrecht
JLMB 2022/9
Inhoudstafel
 
Vormingen
 
Voor een selectie van het aanbod van vormingen op het gebied van het sociaal recht kunt u terecht op de website van de bibliotheek:
https://www.balieprovincieantwerpen.be/dashboard-2/juridische-vormingen  
 
U vindt daar o.a.:
*Ontslagrecht: een stand van zaken - 24 maart 2022
*De 80%-grens inzake aanvullende pensioenen voor zelfstandigen - 29 maart 2022
*Arbeidsrechtelijke aandachtspunten bij detachering, salary split, 'working home from abroad' - 21 april 2022
*Grensoverschrijdende tewerkstelling - 3 juni 2022
GERECHTELIJK RECHT, ADVOCATUUR, NOTARIAAT EN JUSTITIE
ADVOCATUUR

Co-existentie van advocatendeontologie en gemeen recht: enkele aspecten
H. Buyssens, RW 2021-2022 nr. 26, 26/02/2022, 1011

Drie verkeken kansen. Opmerkingen ter gelegenheid van het eerste Jaarverslag van het College van Toezicht
J. Stevens, RW 2021-2022 nr. 25, 19/02/2022, 971

JUSTITIE

Armoede en justitie in België


Eerste editie: 2022
Ter beschikking gesteld door FOD Justitie

FOD Justitie: overheidsopdracht voor de ontwikkeling van een databank van vonnissen en arresten
Ministerraad 4 februari 2022
Commentaren:
-P. Thiriar, De digitale hocuspocus van Justitie, Juristenkrant nr.444, 23/02/2022, 10
-Interview met Minister van Justitie, V. Van Quickenborne door R. Boone, Juristenkrant nr.444, 23/02/2022, 8-9

De rechtbank: tempel van gerechtigheid of huis van wantrouwen?
PDE, Vlaamse Vereniging van Journalisten, in journalist.be, 11 februari 2022
https://journalist.be/2022/02/de-rechtbank-tempel-van-gerechtigheid-of-huis-van-wantrouwen

GERECHTELIJK RECHT

Gerechtelijk recht geannoteerd 2021
Allemeersch Benoît, Broeckx Karen, Maes Bruno, Rutten Stefan, Vanlerberghe Beatrix (eds.), Geannoteerd wetboek die Keure 2021

Beschrijving + inhoudstafel

NOTARIAAT

Vastgoedgerelateerde aandelentransacties. Een praktische leidraad voor de notaris
D. Petosa, V. Vanbeylen, Not.Fisc.M. 2022/2, 60
BURGERLIJK RECHT
Burgerlijk Wetboek (Oud BW en BW) geannoteerd 2021
Dambre Maarten, Jansen Ruud, Stijns Sophie, Verschelden Gerd (eds.), Geannoteerd wetboek die Keure 2021

Beschrijving + inhoudstafel

Heel handig is, wat betreft het overgangsrecht, dat in deze publicatie ook nog het gehele oude BW apart is opgenomen in volledige tekst met annotaties
Ook in de digitale versie in de databank Omnilegie.be is het volledige oude BW nog opgenomen
FAMILIAAL(VERMOGENS)RECHT
De verdeling van de nalatenschap
J. Verstraete (ed.), E. Alofs, P.-J. De Decker, J. Du Mongh, L. Janssens, S. Mosselmans, B. Van den Bergh, A.-S. Vandenbosch, A. Van den Bossche, reeks ‘Beginselen van Belgisch Privaatrecht’, VI. Erfrecht, Wolters Kluwer 2021, 1282 p.

Beschrijving + inhoudstafel

Reflecties over de verwerping van de nalatenschap
B. Van den Bergh, Not.Fisc.M. 2022/2, 38

Stilzwijgende verzaking aan het recht van natrekking als zakenrechtelijke correctie voor vermogensverschuivingen tussen samenwoners?
G. Degeest, T. Not. 2022/2, feb 2022, 115

De niet-uitvoering van de last van een schenking wegens overmacht
C. Blomme, T. Not. 2022/2, feb 2022, 154

Speciaalnummer T.Fam. interlandelijke adoptie
T.Fam. 2022/2-3, feb-mrt 2022
 
GOEDERENRECHT
De zakenrechtelijke motoren van een circulaire vastgoedeconomie: een swot-analyse
V. Sagaert, TPR 2021/4, 1543

Burenhinder overhangende takken–rechtsmisbruik – geen aanvaarding duurzaamheidsargumenten
D. Gruyaert, Het Hof van Cassatie aanvaardt geen duurzaamheidsargumenten bij de beoordeling van rechtsmisbruik, noot onder Cass. 22 oktober 2021, RW 2020-2021, nr. 28, 12/03/2022, 1105
VERBINTENISSENRECHT
Verbintenissenrecht
Themis 2021-2022, nr. 120

Beschrijving + inhoudstafel

In de bib op papier en digitaal via Stradalex

De ontbinding op kennisgeving: het Hof van Cassatie bevestigt dat het kan en zegt nu ook hoe het moet
S. Stijns, S. Declerq, TBBR 2022/2, 71
Cass. 11 december 2020

HUUR


‘Co-living’ en ‘co-housing’ in Brussels Gewest
U. Carnoy, ‘Co-living’ et Co-housing’: bientôt réglementés à Bruxelles?, RNB feb 2022, 74

Rechtspraak huur
T. Vred. 2022/1-2, jan-feb 2022
Inhoudstafel

Rechtspraak huur
JLMB 2022/7
Inhoudstafel

BEWIJS
Het lot van onrechtmatig bewijs in civiele zaken: dat geeft te denken
J. Van Doninck, RW 2021-2022, nr. 28, 12/03/2022, 1090
HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT
INSOLVENTIERECHT

Curatoren en vereffenaars: actuele ontwikkelingen VI
Matthias E. Storme, Bernard Tilleman, Joeri Vananroye, Melissa Vanmeenen, Robby Houben (eds.), Intersentia 2021, 371 p.

Beschrijving + inhoudstafelInsolventie- en beslagrecht

Themis 2021-2022, nr. 119
Matthias E. Storme (ed.), Intersentia 2022, 132 p.

Beschrijving + inhoudstafel


De laatsten zullen de eersten zijn: over prioriteiten bij herstructurering
F. De Leo, S. Landuyt, TPT 2021/4, 1617

MEDEDINGINGSRECHT
Eerste verjaardag verbod van misbruik economische afhankelijkheid: voorlopig een relatief rustig koekoeksjong
M. Vancaillie, Competitio 2021/3, 254

CONSUMENTENRECHT

Jaarboek 2020 Marktpraktijken Intellectuele eigendom Mededinging
P. Callens (ed.), Wolters Kluwer 2022, 1472 p.

Beschrijving + inhoudstafel


Beperkte aanvullingsmogelijkheid bij vernietiging onrechtmatig beding
J. Reniers, F. Van den Abeele, DCCR nr. 133, okt-nov-dec 2021, 3

VERZEKERINGSRECHT

De VZW & haar verzekeringen
Gust Luyckx, reeks De VZW &, vol. 3, Intersentia 2022, 95 p.

Beschrijving + inhoudstafel

Op papier en digitaal via Stradalex

Eindelijk naar een directe beroepsrisicoverzekering in Nederland?
M. Faure, TPR 2021/4, 1559

INFORMATICARECHT

Computerrecht
Tijdschrift voor informatietechnologie en recht
2022/1
In de bibliotheek op papier en digitaal via Jura
GRENSOVERSCHRIJDEND RECHT
Democratie in Europa
Rol van de EU ten aanzien van drie randvoorwaarden van de democratie
J. Akkermans, deel 1, NJW nr. 455, 02/02/2022, 54
J. Akkermans, deel 2, NJW nr. 456, 16/02/2022, 106
COLLECTIE DATABANKEN
Onze collectie juridische databanken vindt u hier:
Te raadplegen vanuit de bibliotheek.
Studiedienst Bibliotheek Balie Provincie Antwerpen