van trainers - door trainers - voor trainers
 
 
 
 
Nieuwsbrief NSTV - augustus 2013
 
 
Via deze (gratis) nieuwsbrief willen we alle NSTV-leden en andere geïnteresseerde trainers (in opleiding) steeds informeren over ontwikkelingen en activiteiten van de NSTV.
 
Veel leesplezier en graag tot ziens bij een van onze activiteiten!
 
Bestuur NSTV

 
Inhoud van deze nieuwsbrief:
 
Regionale bijeenkomst Noord: "Puberbrein en sportbeoefening/presteren"
Op woensdag 17 september organiseert de NSTV een regionale bijeenkomst in het noorden van het land over het puberbrein en sportbeoefening/presteren.

Dr. P.A. (Auke) Wiegersma geeft deze avond een stukje inzicht in het functioneren van het puberbrein. Op prikkelende wijze zal hij de fase tussen kindertijd en volwassenheid bespreken.
 
Daarbij komen de anatomische en fysiologische eigenschappen van het puberbrein aan de orde, evenals de ontwikkeling ervan en de verschillen met het brein van een volwassene.
 
Wat betekent dit alles voor het sport/leer)gedrag van de puber of adolescent? Wat zijn specifieke risico’s voor deze leeftijdsgroep? Wat zijn de gevolgen van middelengebruik, in het bijzonder van alcohol? Veel vragen, die roepen om een levendige discussie.
 
Kortom, ben jij trainer of begeleider van tieners? Dan is deze bijeenkomst zeker een aanrader!
Meld je aan via onze website!
 
Vergeet je licentie niet aan te vragen: vóór 2 september!
Per 1 juli 2013 geldt er een nieuw bijscholingsbeleid voor trainers met een KNSB-licentie. Het algemene uitgangspunt in dit nieuwe beleid is “een leven lang leren”, en dat houdt in dat je als trainer na het behalen van het diploma je verder blijft ontwikkelen en op de hoogte blijft van de laatste ontwikkelingen binnen de schaats- en skatesport.
 
Het bijscholingsbeleid geldt voor trainers met een diploma op niveau 2, 3, 4 en 5 voor de disciplines langebaan, shorttrack, inline-skaten, kunstrijden en marathon.
 
Wil je in het bezit blijven van je trainerslicentie, dan ben je voortaan verplicht jaarlijks een aantal bijscholingen te volgen. Per bijscholing die je volgt, ontvang je één of meerdere punten. Het aantal bijscholingen dat per jaar gevolgd moet worden verschilt per niveau.
 
De NSTV is een van de partijen die door de KNSB geaccrediteerd is om bijscholing voor trainers te mogen geven. Dit betekent dat je ook voor het deelnemen aan de regionale bijeenkomsten (gericht op niveau 2) en masterclasses (gericht op niveau 3 en hoger) punten krijgt om je licentie te behouden.
 
Let op:
  • Voor het komende seizoen moet je tussen 1 juli en 1 september 2013 je licentie via de KNSB webshop kopen, dit kan nog eenmalig zonder bijscholing gevolgd te hebben. Je betaalt direct via iDEAL.
  • Als trainer ben je ZELF verantwoordelijk voor de aanvraag van je technische kaderlicentie, dit loopt dus niet meer via je vereniging!
  • De punten van het Schaats- en Inline-skate trainerscongres van zaterdag 20 april worden alleen bijgeschreven wanneer je voor maandag 2 september je technisch kader licentie hebt gekocht.
Hier vind je alle informatie van de KNSB over het nieuwe bijscholingsbeleid incl. de bijscholingskalender.
 
Wie helpt ons aan een penningmeester?
Ondanks onze zoektocht en het actief benaderen van mensen voor deze functie, hebben we helaas nog altijd geen nieuwe penningmeester gevonden, ter vervanging van Gerard Koorn, die een jaar geleden al had aangekondigd per april 2013 zijn activiteiten als penningmeester stop te zetten.
 
Ken jij iemand in je omgeving met interesse in cijfertjes en waarvan je denkt: die kan jullie uit de brand helpen, geef ons dan een seintje. Voor deze vacature is het niet per se nodig in bezit van een trainersdiploma te zijn. Interesse in en passie in de schaats- en inline-skate sport is voldoende! 
 
Hoofdkenmerken van de taken:
  • Beheren financiën, dit betreft ongeveer inkomende 50 facturen op jaarbasis plus de contributiefactuur voor de leden
  • Opstellen jaarrekening en financieel jaarverslag
  • Opstellen begroting
  • Contributie-inning
  • Organiseren van regionale bijeenkomsten
 Lees meer over de vacature op onze site!
 
Over de NSTV...
 
De NSTV levert een bijdrage aan de schaats- en (inline) skatesport door het vergroten van het kennisniveau van het technisch kader. Ons aanbod is gevarieerd en (schaats)sportspecifiek. Wij richten ons op trainers van alle schaatsdisciplines: langebaan, shorttrack, marathon, kunstrijden en het inline-skaten.

Door het jaar heen biedt de NSTV leden en potentiële leden verschillende mogelijkheden op het gebied van kennis delen en ontwikkelen. Voor verenigingstrainers en -begeleiders, maar ook voor gewestelijke en nationale trainers. Zowel gediplomeerd als in opleiding, van niveau 2 tot en met 5.

Het bestuur van de NSTV wordt gevormd door trainers met verschillende achtergronden, diploma’s en ervaringen op regionaal, gewestelijk en (inter)nationaal niveau.
Volg ons ook op Twitter of Facebook