Studiekeuzedatabase Bijblijver
februari 2015
 
Release Studiekeuzedatabase februari 2015
De nieuwste release van de Studiekeuzedatabase (versie 15.1) is beschikbaar.

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vorige database betreffen:
 • De informatie over collegegeldtarieven voor het collegejaar 2015-2016 uit HODEX of het Studiekeuze Webformulier is meegenomen in deze release;
 • De gemeentelijke indeling 2015 en de inwoneraantallen van 2014 afkomstig van het CBS zijn meegenomen;
 • De lotingsgegevens en gegevens over decentrale selectie zijn up-to-date gebracht;
 • De toelatingseisen voor mbo-4 studenten zijn geherformuleerd om te verduidelijken dat bepaalde opleidingen hun eigen toelatingsregels hanteren;
Lees meer over de release van februari 2015.

De nieuwe gegevens zijn voor studiezoekers beschikbaar via Studiekeuze123.nl. Professionele gebruikers hebben toegang tot de gegevens via de Studiekeuzedatabase Online of via de Studiekeuzedatabase Access.
 
Aanleveren data voor release april 2015: uiterlijk 19 maart 2015
De eerstvolgende release (15.2) vindt plaats op 19 maart. Wijzigingen die tot 19 februari bij ons zijn binnengekomen, worden hierin nog verwerkt. Wijzigingen voor de release in april kunt u tot uiterlijk 19 maart a.s. aanleveren.

De volgende wijzigingen worden op verzoek van de instelling door ons handmatig aangepast:

Opleidingsfactsheet:

 • Bezoekadres
 • Opleidingsvormen verwijderen (voltijd/deeltijd/duaal)
 • Verwijderen van een opleiding
Instellingsfactsheet:
 • Naam van de instelling
 • Bezoekadres
 • Telefoonnummer
 • Website
U kunt bovenstaande wijzigingen doorgeven via het contactformulier.
 
Bovenstaande wijzigingen én wijzigingen in CROHO (zoals nieuwe opleidingen) dienen uiterlijk 19 maart 2015 door u te zijn ingevoerd om meegenomen te worden in de release van april 2015.


Bestellen en downloaden van de Studiekeuzedatabase Access
De Studiekeuzedatabase Access bevat een momentopname van het volledige aanbod van geaccrediteerd hoger onderwijs (bekostigd en niet-bekostigd) van Nederland.

Om de Studiekeuzedatabase gratis te kunnen downloaden, vragen wij u de leveringsvoorwaarden aandachtig te lezen en het aanvraagformulier te ondertekenen en toe te sturen.

Wilt u volledig up-to-date blijven en gebruik maken van de meest actuele gegevens, dan raden wij u aan de Studiekeuzedatabase Access na elke release opnieuw te downloaden. Heeft u vragen over het bestellen of downloaden van de Studiekeuzedatabase, neem dan contact op met Studiekeuze123 via het contactformulier.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In deze Bijblijver:
De Studiekeuzedatabase Bijblijver richt zich op afnemers en gebruikers van, en toeleveranciers van data aan de Studiekeuzedatabase.
 
De Studiekeuzedatabase voor het hoger onderwijs bevat feiten en kwaliteitsoordelen over hbo- en wo-opleidingen. De Studiekeuze-database wordt via www.studiekeuzeinformatie.nl beschikbaar gesteld voor professionele gebruikers.
 
De ho-instellingen leveren hun informatie aan voor de Studiekeuzedatabase via het Studiekeuze Webformulier en HODEX.
 
De Studiekeuzedatabase valt onder de verantwoordelijkheid van Studiekeuze123. Studiekeuze123 is een gezamenlijk initiatief van Vereniging Hogescholen, VSNU, NRTO, ISO en LSVb. Dit initiatief wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van OCW. Studiekeuze123 wordt gefaciliteerd door SURF.