Nieuwsbrief Studiekeuze123
mei 2014
 
Studiekeuzeconferentie (terugblik)
Donderdag 22 mei vond de Studiekeuzeconferentie ‘De keus van tegenwoordig’ van Studiekeuze123 plaats. Zo’n 350 decanen, studie(keuze)begeleiders, voorlichters en andere geïnteresseerden waren aanwezig.
Minister Bussemaker opende de conferentie met een felicitatie aan Studiekeuze123 i.v.m. het lustrum van de stichting. Tijdens twee sessierondes konden de deelnemers vervolgens kun kennis vergroten over bijv. de studiekeuzecheck, LOB en Facebook, de brede bachelor en Studie in Cijfers.

Heeft u de conferentie helaas gemist of wilt u nog eens terugkijken? De presentaties en een aantal video’s zijn online te bekijken!
Nieuwe studentenoordelen online
De nieuwe studentenoordelen zijn nu te vinden op Studiekeuze123.nl. 232.667 studenten hebben gehoor gegeven aan de oproep om in de Nationale Studenten Enquête (NSE) hun mening te geven over hun opleiding en instelling. Dit is een respons van 33.4%

In september 2014 zal Studiekeuze123 een trendanalyse presenteren waarin de ontwikkelingen van de NSE van de afgelopen vijf jaar worden geschetst. We lichten nu al twee opvallende tipjes van de sluier op:
  • Het aantal HBO-studenten dat tevreden is over het onderwijsaanbod voor praktijkgericht onderzoek is flink gestegen. Het gaat hier vooral om het schrijven van scripties en rapporten (van 24,3% in 2010 naar 54% in 2014) alsmede het stimuleren van een kritische houding ten opzichte van onderzoek (van 39,1% naar 52,6%).
  • HBO-Studenten beoordelen instellingen beter op de manier waarop hun klachten en opmerkingen over de kwaliteit van het onderwijs worden behandeld (van 28,2% in 2010 naar 34% in 2014).
NOA interessetest wordt betaald
Op Studiekeuze123.nl kunnen studiekiezers twee interessetesten doen die hen helpen bij het bepalen van een richting die bij hen past. De interessetest die NOA aanbiedt op de site bestond uit een gratis gedeelte waarna men kon kiezen voor een betaalde uitgebreide rapportage. NOA heeft besloten om vanaf 1 juni het gratis gedeelte niet langer aan te bieden. Studiekiezers kunnen, tegen een geringe betaling, een uitgebreide rapportage krijgen met directe links naar concrete studies. De Studiekeuzetool van StudieID blijft wel gratis.

Toelatingseisen voor pabo voor havoleerlingen en mbo-studenten wijzigen
Havoleerlingen en mbo-studenten die naar de pabo willen, moeten vanaf 1 augustus 2015 aan kenniseisen voldoen voor aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek. Ze moeten aantonen genoeg kennis te hebben hierover.

Hoe aantonen?
  1. Leerlingen die havo-eindexamen hebben gedaan in aardrijkskunde en/of geschiedenis voldoen aan de toelatingseisen voor die vakken. Dit doen ze voor natuur en techniek wanneer zij havo-eindexamen hebben gedaan in natuurkunde of biologie.
  2. Havoleerlingen en mbo-studenten maken een toelatingstoets voor de vakken waarin ze geen havo-eindexamen hebben gedaan.
Hulp
Leerlingen die in schooljaar 2014-2015 havo-eindexamen doen (ook vavo) of mbo-studenten die in studiejaar 2011-2012, 2012-2013 of 2013-2014 aan hun studie begonnen, hebben hun opleidings- of vakkenpakketkeuze niet kunnen aanpassen aan de nieuwe eisen. Daarom is er voor hen tijdelijk hulp in de vorm van leermaterialen en regionale bijscholingsprogramma’s beschikbaar via:
www.goedvoorbereidnaardepabo.nl.

Meer informatie
Het ministerie van OCW heeft onlangs een brief gestuurd naar alle schoolbesturen vo en mbo en aan alle besturen van hogescholen met een opleiding tot leraar basisonderwijs.

Nog meer informatie over studeren op Studiekeuze123.nl
Vanaf heden is er op de website van studiekuzeze123 nog meer informatie te vinden. Er is bijvoorbeeld meer aandacht voor deeltijd en duaal. Ook is er een nieuwe rubriek toegevoegd met algemene informatie over studeren.

Bijvoorbeeld: wat is het verschil tussen voltijd en deeltijd studeren? Wat is eigenlijk het verschil tussen een bachelor, master of Associate degree? Of wat moet een studiekiezer allemaal regelen als hij/zij de studiekeuze eenmaal heeft gemaakt?

Studiekeuze123 krijgt regelmatig vragen over dit soort onderwerpen en wil hiermee de informatievoorziening richting studiekiezers verder verbeteren.

Ook komt er meer informatie specifiek voor volwassenen en werkenden die een opleiding willen volgen. Zij hebben behoefte aan andere informatie dan jongeren, denk daarbij aan fiscale regelingen, aansluiting op werk dat ze doen etc. Deze informatie zal de komende periode verder worden aangevuld.

Biedt u zelf (deeltijd)opleidingen aan, zorg ervoor dat de informatie over de opleidingen volledig is, plaats een foto, logo en tekst voor een betere zichtbaarheid van uw opleidingen.

Vernieuwde zoek- en bewaarfuncties op Studiekeuze123.nl
Studiekeuze123.nl wordt continu verbeterd om studiekiezers nog beter te informeren en te helpen bij hun studiekeuze. Een selectie uit de meest recente aanpassingen:
  • Als je een opleiding, studie, instelling of stad bewaart, verschijnt er onder aan de pagina een nieuwe balk. Hierin kun je gemakkelijk zien welke items je hebt bewaard en in één klik een vergelijking maken van deze items.
  • De pagina's met het Studies-overzicht en de pagina met het Instellingen-overzicht zijn geheel vernieuwd. Het is nu mogelijk om te zoeken en te filteren op deze pagina's.
Aanmelddatum 1 mei zorgt voor piek in bezoekers Studiekeuze123.nl
Het aantal bezoeken aan de site blijft, net als de afgelopen maanden, nog steeds hoog. Nog nooit hebben in april zoveel mensen de site bezocht als afgelopen april; met meer dan 83.000 bezoeken is het oude record uit april vorig jaar bijna verdubbeld. Een belangrijke oorzaak van de hoge bezoekcijfers voor april lijkt de deadline van 1 mei te zijn. Vooral in de laatste dagen van april steeg het aantal bezoeken snel, met als piek 30 april met bijna 5.000 bezoeken.

Nieuwe Studie in Cijfers eind juni online
Inmiddels toont het gehele hoger onderwijs Studie in Cijfers voor haar voltijd bacheloropleidingen. Met het bekend worden van de nieuwe studentenoordelen uit de NSE 2014 worden alle Studie in Cijfers geüpdate. Op 23 juni worden de nieuwe Studie in Cijfers online geplaatst op Studiekeuze123.nl en zullen de instellingen deze gaan opnemen op hun eigen website en/of brochures.

Fijne zomer!
Wij wensen u een mooie en fijne zomer! In juli en augustus zal er geen Nieuwsbrief verschijnen. Vanaf september houden wij u weer regelmatig op de hoogte van nieuws omtrent Studiekeuze123.
 
 
 
 
 
 
 
 
Bezoek onze sites
 
Volg ons via
 
 
In deze nieuwsbrief
 
Bijeenkomsten
 
 
6 november: Congres VvSL
 
Studiekeuze123 is een gezamenlijk initiatief van de Vereniging Hogescholen, ISO, LSVb, NRTO en VSNU. Dit initiatief wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van OCW. Studiekeuze123 wordt gefaciliteerd door SURF.