Nieuwsbrief Kracht van Utrecht & Vrienden van Amelisweerd

Nieuwsbrief 32 - 4 februari 2013

VVA KvU_banner_600x191
www.vriendenvanamelisweerd.nl | www.krachtvanutrecht-initiatief.nl

 

Introductie

We hebben drukke weken achter de rug. Vrijdag 18 januari spraken we met de Commissie Schoof over de besluitvorming rond de verbreding van de A27. De afgelopen weken hebben we twee rapporten ingediend met de schriftelijke beantwoording van alle vragen van de commissie. Ons Kracht van Utrecht rapport kunt u hier downloaden en lezen. De komende maanden staan nieuwe natuurexcursies in Amelisweerd op de agenda. Aanstaande zondag 10 februari en zondag 3 maart beginnen we om 13.00 uur met een gewone excursie. Om 14.00 uur krijg je de kans om zelf vrienden over het landgoed te gidsen! Verder organiseren we in voorbereiding op het publieksevenement van dit jaar de fotowedstrijd 'Amelisweerd in beeld'. 


In deze nieuwsbrief de volgende onderwerpen

  1. Utrechtse Delegatie praat met Commissie Schoof over onderzoek verbreding A27
  2. Vrienden van Amelisweerd organiseren natuurexcursies: Oproep voor deelname als gids. 
  3. Fotowedstrijd Amelisweerd in Beeld

 

1) Utrechtse Delegatie praat met Commissie Schoof over onafhankelijk onderzoek

Commissie Schoof in overleg op 18 januari 2013Op 18 januari 2013 sprak een brede Utrechtse delegatie van organisaties en bewonersgroepen met de Commissie Schoof in het kader van het onafhankelijk onderzoek naar verbreding van de A27 bij Amelisweerd. Aan tafel zaten drie leden van de onderzoekscommissie, vertegenwoordigers van bewonersgroepen uit Lunetten, Voordorp en Rijnsweerd, Vrienden van Amelisweerd, Kracht van Utrecht en Milieucentrum Utrecht. Een week later, op 25 januari, verstuurde de Delegatie een uitgebreid rapport aan de commissie met antwoorden op alle gestelde vragen. Een apart rapport over de specifieke vragen over de rol van de Kracht van Utrecht hebben we op 30 januari opgestuurd (download en lees ons rapport). Het rapport in twee delen is het mooie resultaat van een intensieve samenwerking van Utrechtse bewonersgroepen, Vrienden van Amelisweerd en Kracht van Utrecht.

Vertrouwen in burgers - Stevige conclusies over de besluitvorming

1) Het besluit tot verbreding naar 14 rijstroken is genomen zonder redelijke publieksconsultatie of participatie. De participatie kwam pas na de Startnotitie in december 2008 op gang; alle alternatieven die uitgingen van realisatie binnen de bak of een lagere maximum snelheid waren toen reeds afgevallen.

2) Noodzaak van veranderingen in de Ring Utrecht zijn onvoldoende onderbouwd. De aanname dat er zonder verbreding een verkeersinfarct zou ontstaan aan de Oostzijde van de stad, was en is gebaseerd op niet realistische verkeersmodellen. Alle modellen gaan namelijk uit van een hoge economische groei en veel te lage brandstofprijzen. Beide leiden tot overschatting van de automobiliteitsgroei en daarmee de congestie.

3) Omgevingsfactoren (Ecologische Hoofdstructuur, gezondheidsrisico's) hebben geen enkele rol gespeeld in de besluitvorming. Een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse is nooit gemaakt. Alleen trajectsnelheid op een specifiek stuk snelweg speelt een rol in de afweging, waarbij aangetekend dat geen van alle varianten deze zgn. NOMO-streefwaarde haalt. Beter zou zijn om uit te gaan van reistijdverlies over langere trajecten binnen de regio. Op dit criterium scoort de Kracht van Utrecht oplossing veel beter. Het gebruik van de NOMO-norm als enig criterium heeft er voor gezorgd dat alle alternatieven die uitgaan van 'binnen-de-bak' en een lagere maximum snelheid afvielen nog voordat ze goed zijn onderzocht op mogelijke effecten. 

4) Er bestaat tot op heden geen helderheid over financiële risico's en technische problemen die ontstaan bij verbreding van de bak bij Amelisweerd. De minister wil hierover geen uitspraken doen om de aanbesteding van de bakverbreding niet te schaden. Democratisch gezien is dit uiterst merkwaardig. 

Lees verder op onze website of lees het rapport

 

Commissie Schoof in Strip

Het onafhankelijk onderzoek naar de besluitvorming rond de verbreding van de A27 is een ingewikkelde kwestie. In een poging het iets makkelijker te maken, en leuker, heeft een goede Vriend(in) van Amelisweerd het onderzoek in stripvorm gegoten. Heel treffend, vinden wij. 

Geïnspireerd? Ga zelf aan de slag, stuur ons het resultaat en wellicht ziet u uw werk dan wel terug op onze websites.

Klik op de strip om verder te lezen: 

Schoof_in_strip

 

2) Natuurexcursies in Amelisweerd op zondag 10 februari en 3 maart

Sneeuwklokjes in AmelisweerdDe sneeuwklokjes zijn al gesignaleerd en het excursie-seizoen staat voor de deur. Velen van jullie hebben aangegeven interesse te hebben om iets te willen doen voor ons landgoed Amelisweerd. Dat kan nu. Op 10 februari en 3 maart vinden onze eerste Amelisweerd excursies plaats. Op deze zondagen verzamelen we om 13.00 uur bij de 'entree' van Amelisweerd aan de Koningsweg, net na het viaduct over de A27, bij de fietsenrekken. Zie googlemaps

Gidsen gevraagd: schrijf je nu in

Van 13.00 tot 13.45 beginnen we met een excursie onder leiding van deskundigen over de flora en fauna van het landgoed. Na zo'n excursie weet je de antwoorden op vragen als: Hoe herken je een boom zonder bladeren? Hoe hoog en hoe oud is zo'n boom? Wat zijn stinseplanten? Waarom zijn niet alle sneeuwklokjes hier hetzelfde? Maar let op: de excursies daarna hebben een bijzonder karakter. Alle deelnemers worden verzocht vrienden en bekenden uit te nodigen om hen tussen 14.00 en 14.45 uur zelf over het landgoed te gidsen. Dus van 14.00 tot 14.45 uur vindt de excursie plaats voor de vrienden van de vrienden, geleid door de vrienden! Ook deze excursie begint bij de fietsenrekken. Een mooie opstap dus naar een Amelisweerd gids! We hebben jullie gidsen dit jaar ook nodig voor een groot publieksevenement dat we van plan zijn te organiseren. 

Kom op zondag 10 februari of zondag 3 maart om 13.00 uur naar Amelisweerd met een aantekeningenboekje en misschien een camera; nodig vrienden uit om vanaf 14.00 uur mee te doen aan de vrienden-voor-vrienden-excursie. En natuurlijk kun je daarna in de Veldkeuken gezellig wat eten en drinken. Wil je een expert worden: kom dan beide middagen!

Startpunt voor iedereen: Ingang van Amelisweerd a.d. Koningsweg, bij de fietsrekken net voorbij het viaduct over de A27, zie googlemaps

Schrijf u in als gids via dit inschrijfformulier


Andere Tijden leen-en-deel

Ook bijzonder: Op deze zondagen start ons eigen 'leen-en-deel-systeem'. De dvd 'Andere tijden' (Strijd om Amelisweerd) verspreiden we onder diegenen die de uitzending gemist hebben maar alsnog graag willen zien. Leen en deel 'Andere Tijden' met mensen die geïnteresseerd zijn. Je kunt ook meedenken over andere onderwerpen voor leen-en-deel-systemen! Tot binnenkort.


3) Amelisweerd in beeld: fotowedstrijd

Het Engelse WerkDe Vrienden van Amelisweerd zetten dit jaar het landgoed en het verkeer in en om Utrecht in de schijnwerpers. Onze activiteiten omvatten natuurexcursies, informatiemarkten en allerlei evenementen en tentoonstellingen. Wij roepen iedereen op om eigen foto's of foto's van eigen schilderingen, tekeningen of grafisch werk over Amelisweerd aan ons ter beschikking te stellen. Alle onderwerpen zijn welkom: over vogels, zoogdieren, bloemen, bomen, paddestoelen, mensen, kinderen, de seizoenen, de A27 of de geschiedenis. Alles van vroeger en van nu.

Graag ontvangen we uiterlijk 31 maart de afbeeldingen digitaal op e-mailadres fotoamelisweerd@gmail.com (hoge resolutie). Vermeld titel van de afbeelding, jaartal en uw naam, adres en woonplaats. Zo mogelijk kunt u ook wat extra informatie over de afbeelding geven. Met uw inzending doet u mee aan de fotowedstrijd en kunt u een leuke prijs winnen. Een deskundige jury houdt zich bezig met de beoordeling van de foto's. Winnaars krijgen een publicatie in een krant of tijdschrift en we plaatsen uw foto op onze website. Bij inzending doet u afstand van uw rechten op de foto's.

We hopen veel leuke foto's van Amelisweerd te kunnen ontvangen! 

fotoamelisweerd@gmail.com

  

Denk en doe mee, juist nu

info@krachtvanutrecht-initiatief.nl

 

Tot weerziens,

Olivier Beens

Bea Groen

Jos Kloppenborg

Jan Korff de Gidts, tel. 06 3363 0344