Quote
 Week 47
Jaar 2011
  ___________________________________________________________________________
 
Zodra bij de amateur zijn naïeve aanpak en nederige bereidheid om te leren verdwijnt, sterft ook de creatieve geest van goede fotografie. Elke professioneel zou altijd in zijn hart een amateur moeten blijven.
 
Naïviteit heeft bij heel wat leidinggevenden een eerder negatieve bijklank. De Wikipedia definieert naïviteit echter als volgt: “een geesteshouding die gekenmerkt wordt door onbevangenheid, eenvoud, ongekunsteldheid en openhartigheid”. Dit zijn o.i. toch wel waardevolle eigenschappen die je als leidinggevende zou kunnen ambiëren. Bea Annot geeft in het artikel ‘Wees naïef en geef verantwoordelijkheid’ enkele inzichten over wat er gebeurt als je op die manier persoonlijk meesterschap bij medewerkers stimuleert. Durf jij als leidinggevende de sprong te wagen om vanuit een vorm van naïviteit met je medewerkers om te gaan? 
 
P.S.: Wil je het persoonlijk meesterschap van Eisenstaedt, ontsproten uit zijn naïeve aanpak en nederige bereidheid om te leren, bewonderen? Klik dan op zijn naam onder de quote en scrol naar beneden.
 
 
 
 In het archief kan je alle vorige quotes terugvinden.