MAART 2017
In deze Studiekeuzedatabase Bijblijver
 • Release Studiekeuzedatabase maart 2017
 • Startsalaris wo-opleidingen aangepast in Studiekeuzedatabase
 • Aanleveren data voor release mei 2017: uiterlijk 21 april 2017
 • Studiekeuzedatabase beschikbaar via REST-API
 

Release Studiekeuzedatabase maart 2017
De nieuwste release van de Studiekeuzedatabase (versie 17.2) is beschikbaar.
 
De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vorige database zijn:
 • CROHO-wijzigingen tot 20 februari 2017;
 • Update collegegelden van de bekostigde voltijd opleidingen;
 • Omschrijvingen van diverse studies aangepast;
 • NSE resultaten beschikbaar gemaakt voor afstandsonderwijs.
Lees meer over de release van maart 2017.
 
De nieuwe gegevens zijn voor studiekiezers beschikbaar via Studiekeuze123.nl. Professionele gebruikers hebben toegang tot de gegevens via de REST-API (ODATA). Meer informatie hierover vindt u op onze website
 
Startsalaris wo-opleidingen aangepast in Studiekeuzedatabase
Recent zijn er enkele aanpassingen gedaan in de Studiekeuzedatabase ten aanzien van (de berekening van) het bruto startsalaris bij wo-opleidingen. De aanpassingen zijn sinds 1 maart 2017 te zien in de Studiekeuzedatabase en op www.studiekeuze123.nl. Het betreft het volgende:
 • Studiekeuze123.nl toont het startsalaris voor wo-opleidingen alleen bij wo-masters, niet meer bij wo-bachelors.
 • Studiekeuze123.nl toont bij het startsalaris voor wo-masteropleidingen voortaan ook het gemiddeld aantal uren per week van de aanstelling waarop het startsalaris is gebaseerd.
 
Aanleveren data voor release mei 2017: uiterlijk 21 april 2017
De eerstvolgende release (17.3) vindt plaats op 20 april. Wijzigingen die tot 24 maart bij ons zijn binnengekomen, worden hierin nog verwerkt. Wijzigingen voor de release in mei 2017 kunt u tot uiterlijk 21 april 2017 aanleveren.  

De volgende wijzigingen worden door ons handmatig aangepast:
 
Opleidingsfactsheet:
 • Bezoekadres
 • Opleidingsvormen verwijderen (voltijd/deeltijd/duaal)
 • Verwijderen van een opleiding
Instellingsfactsheet:
 • Naam van de instelling
 • Bezoekadres
 • Telefoonnummer
 • Website

Wilt u één van bovenstaande punten wijzigen, dan kunt u dit doorgeven via het contactformulier
 
Bovenstaande wijzigingen én wijzigingen in CROHO (zoals nieuwe opleidingen) dienen uiterlijk 21 april 2017 door u te zijn ingevoerd om meegenomen te worden in de release van mei 2017.
 
Studiekeuzedatabase beschikbaar via REST-API
De Studiekeuzedatabase is voor iedereen toegankelijk. De informatie wordt beschikbaar gesteld via een zogenaamde REST-API (OData). Grote voordelen hiervan zijn dat:
 • Data direct kan worden ingelezen in bijvoorbeeld Excel;
 • Niet de hele Studiekeuzedatabase hoeft te worden ingelezen maar men ook kan kiezen voor specifieke delen (zoals uitsluitend de Opleidingen of Instellingen);
 • Gemakkelijk apps en websites kunnen worden aangesloten op de Studiekeuzedatabase;
 • Men altijd de beschikking heeft over de meest recente gegevens.
Wilt u gebruik maken van de REST-API dan is dat mogelijk. Uw aanvraag kunt u indienen via het aanvraagformulier. Wij wijzen u daarbij op de leveringsvoorwaarden
 
Heeft u vragen over het bestellen of downloaden van de OData, neem dan contact op met Studiekeuze123 via het contactformulier.
 
Studiekeuze123
Powered by Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 
   
De Studiekeuzedatabase valt onder de verantwoordelijkheid van Studiekeuze123. Studiekeuze123 
is een gezamenlijk initiatief van Vereniging Hogescholen, VSNU, NRTO, ISO en LSVb.
Dit initiatief wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van OCW.