Juridische nieuwtjes en attenderingen van rechtsleer,
jurisprudentie en wetgeving 
1 - 16 AUGUSTUS 2016
ACTUEEL
 
Besluiten juridische tweedelijnsbijstand gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 10 augustus (inwerkingtreding 1 september 2016)
21 JULI 2016. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 december 1999 houdende uitvoeringsbepalingen inzake de vergoeding die aan advocaten wordt toegekend in het kader van de juridische tweedelijnsbijstand en inzake de subsidie voor de kosten verbonden aan de organisatie van de bureaus voor juridische bijstand, BS 10/08/2016, bl. 48348
3 AUGUSTUS 2016. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 december 2003 tot vaststelling van de voorwaarden van de volledige of gedeeltelijke kosteloosheid van de juridische tweedelijnsbijstand en de rechtsbijstand, BS 10/08/2016, bl. 48351
19 JULI 2016. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de nomenclatuur van de punten voor prestaties verricht door advocaten belast met gedeeltelijk of volledig kosteloze juridische tweedelijnsbijstand, BS 10/08/2016, bl. 48354

Interestvoet betalingsachterstand handelstransacties tweede semester 2016: 8 %
Mededeling over de interestvoet die van toepassing is in geval van betalingsachterstand bij handelstransacties, BS 11/08/2016, bl. 51096


Aanbevelingen om discriminatie bij de naamsoverdracht aan het kind te vermijden
Persbericht 11/08/2016 – Bron: Aanbevelingen Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen
 
 
 
 
 
 
ARTIKELS IN TIJDSCHRIFTEN EN NIEUWSBRIEVEN

Btw-vermeldingen op ereloonnota's van advocaten en het beroepsgeheim tegenover de fiscus
C. Amand, FiscalNet Wekelijkse analyses van 13/08/2016 – 1

Permanent systeem inzake fiscale en sociale regularisatie (EBA4)
FiscalNet nieuwsbrief 2 augustus 2016, p. 7
Het Staatsblad dd.29 juli heeft een wet dd.21.07.2016 gepubliceerd tot invoering van een permanent systeem inzake fiscale en sociale regularisatie.
21 JULI 2016. - Wet tot invoering van een permanent systeem inzake fiscale en sociale regularisatie, BS 29/07/2016, bl. 46367
Zie ook:
Tot op de valreep problemen met bevoegdheidsverdeling
JVD, Fiscoloog nr. 1484, 10/08/2016, 8
Regularisaties mogelijk vanaf 1 augustus (in theorie)
G. D. Goyvaerts, Fisc. Act. nr. 28, week 21-28 juli 2016, 1

Btw – Richtlijn 2006/112/EG – Geldigheid en uitlegging van de richtlijn – Diensten van advocaten – Btw-plichtigheid – Recht op een doeltreffende voorziening in rechte – Wapengelijkheid – Rechtsbijstand
FiscalNet nieuwsbrief 2 augustus 2016, p. 6
HvJ 28 juli 2016, Zaak C-543/14
Zie ook:
Europees Hof ziet geen graten in BTW-onderwerping advocaten
JVD, Fiscoloog nr. 1484, 10/08/2016, 6

Fiscaal co-ouderschap voortaan ook voor ‘meerderjarige’ kinderen
CB, Fiscoloog nr. 1484, 10/08/2016, 5

Potpourri II
B. Grootaert, Hink, stap, re-integratie? Stand van zaken met betrekking tot het “recht op re-integratie” voor veroordeelden tot vrijheidsberovende straffen na Potpourri II, NC 2016/4, 287
A. Winants, Potpourri II: de nieuwe regels inzake verstek en verzet in strafzaken, NC 2016/4,  333

Witwas bij een schenkingsakte
J. Rochtus, G. Verachtert, Witwas bij een ‘schenkingsakte’ – Met focus op schenking van mogelijk fiscaal illiciete tegoeden, Nieuwsbrief Notariaat nr. 15-16, weken 31 t/m 34 2016, 1

Levensverzekeringen – successierechten
G. Homans, Hoe successierechten vermijden (‘verzekeringsgift’, enz.)?, Verzekeringsnieuws nr. 7, aug 2016, 1

Class action tegen Volkswagen Ag
Nieuwsbrief Auto nr. 7, augustus 2016, 3

Juridische constructies
F. Debelva, A.M. Vandekerkhove, G. Verachtert, Ontsnappen dubbelstructuren steeds aan kaaimantaks?, Fisc.Act. nr. 27, week 14- 20 juli 2016, 1

Minnelijke schikkingen in strafzaken – motivatieplicht OM
Krstic T.,  De rechterlijke macht laat haar tanden zien inzake de minnelijke schikking in strafzaken: het Grondwettelijk Hof verplicht het openbaar ministerie ertoe zijn beslissingen om een minnelijke schikking in strafzaken te treffen, te motiveren, FiscalNet, Wekelijkse analyses van 06/08/2016 – 3
GwH 83/2016, 2 juni 2016

De kostendelende vereniging vanaf 1 juli 2016
S. Ruysschaert, FiscalNet, Wekelijkse analyses van 06/08/2016 – 5
De btw-regeling voor de kostendelende vereniging wordt aanzienlijk gewijzigd vanaf 1 juli 2016. De kostendelende vereniging kan voortaan een gemengde btw-belastingplichtige zijn.

Inkomstenbelastingen - beroepskosten – kostenaftrek
K. Janssens, Kosten m.b.t. call- en put-operaties zijn dan toch aftrekbaar, Fisc.Act. nr. 26, week 7- 13 juli 2016, 1
(Antwerpen 7 juni 2016, 2005/AR/1789)

Inkomstenbelastingen – onderzoek en controle
K. Janssens, Indiciair tekort is aanwijzing van belastingontduiking, Fisc.Act. nr. 26, week 7- 13 juli 2016, 3
(Cass. 7 april 2016, F.14.0065.N)

BTW-vrijstelling verzekeringsdiensten
J. Opreel, Schadeafhandeling niet vrijgesteld van btw, Fisc.Act. nr. 26, week 7 – 13 juli 2016, 5
(HvJ 17 maart 2016, C-40/15, Aspiro)

Appartement aan zee is dan toch niet aftrekbaar
K. Janssens, Fisc.Act. nr. 26, week 7 – 13 juli 2016, 8
(Antwerpen 3 november 2015, 2014/AR/1367)

De voortschrijdende communautarisering in haar 6de fase
Themanummer Panopticon 2016/4

AirBnb – aanbieden diensten door huurder – gevolgen huurovereenkomst
R. Timmermans, App your service: breekt het hosten van gasten via het bemiddelingsverhuurplatform AirBnb huur?, Huur 2016/2, 59

Recente rechtspraak over premies en toelagen in de sociale huisvesting (2009-2015)
B. Hubeau, T. Vandromme, Huur 2016/2, 64

De impact van de zesde staatshervorming op het woninghuurrecht: een stand van zaken
D. Vermeir, B. Hubeau, Huur 2016/2, 67

Overzicht van rechtspraak bescherming personeelsafgevaardigden
W. Bouciqué, O. Wouters, 25 jaar wet van 19 maart 1991 bescherming personeelsafgevaardigden – Overzicht van rechtspraak sinds 2012, OR 2016/6, 142

Indexering sociale uitkeringen voor zelfstandigen – gezinsbijslagen
A. Himschoot, Sociale Wegwijzer, nr. 13, aug 2016, 2

Sociale uitkeringen – indexeringen vanaf 1 juni 2016 (deel 2)
M. Hemeleers, M. Dauphin, Sociale Wegwijzer, nr. 13, aug 2016, 4

Doelgroepenbeleid in Vlaanderen van start gegaan
I. Verdonck, Sociale Wegwijzer, nr. 13, aug 2016, 8

Tegenstelbaarheid aan de RSZ van een dading
O. Coenegrachts, Sociale Wegwijzer, nr. 13, aug 2016, 13

Overzicht van de beslissingspraktijk van de Belgische Mededingingsautoriteit in 2015
J. Ysewyn, M. Van Schoorisse, TBM 2016/2, 125
BOEKEN

Potpourri II-aspecten van materieel strafrecht en voorlopige hechtenis
F. Deruyck, CABG, Larcier 2016, 54 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Praktijkboek ontslag
Claeys & Engels, Wolters Kluwer 2016, 996 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Gerechtelijke en buitengerechtelijke opdrachten van de bedrijfsrevisor
ICCI (ed.) 2016/2, Maklu 2016, 223 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Vlaams Omgevingsrecht: (g)een Toren van Babel
I. Larmuseau, H. Schoukens, P. De Smedt e.a., Vanden Broele 2016, 333 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Kerkfabrieken in Vlaanderen
Een erfenis van Napoleon voor de toekomst
B. Van Dooren (ed.), Vanden Broele 2016, 189 p.
Beschrijving + inhoudstafel

ORGANISATIES OPLEIDINGEN EN STUDIEDAGEN

Online seminaries
http://www.lexalert.net/nl/seminaries

CBR opleidingen
Programma

Lexdura
Seminaries en opleidingen
http://lexdura.be/

Themis - studiedagen & congressen
http://www.law.kuleuven.be/apps/activiteiten/portaal/

Escala juridische opleidingen
http://www.escala.be/opleidingen/juridische_opleidingen

M & D Seminars
Opleidingen

Intersentia
http://intersentia.be/nl/studiedagen

Larcier opleiding – juridische vormingen
http://uitgeverijlarcier.larciergroup.com/pages/s_00000052461/aanbod-larcier-opleiding.html

Studipolis
www.studipolis.be

Mijnwetboek
Opleidingen

bMediation
Opleidingen bemiddelaar handels- en burgerlijke zaken
Informatie

Instituut voor gerechtelijke opleiding
http://www.igo-ifj.be/nl/content/opleidingen

Confocus

Opleidingen

STUDIEDAGEN

SUMMER SCHOOL 2016 bewindvoering
Jan Nolf, Brugge, 3, 18 en 24 augustus 2016
http://www.justwatch.be/Justwatch.be/Seminaries.html

M&D Seminars - Webinar Days
WCO: Highlights en recente rechtspraak - Energierecht: capita selecta - Social Media voor advocaten & juristen - Internationale kinderontvoering - Ontslagmotivering CAO nr. 109 – Update/analyse 1ste rechtspraak
Tweedaagse - vijf online opleidingen, 17-18 augustus 2016
Programma

De Juristendagen - 23, 25 en 30 augustus 2016
M & D Seminars – Wolters Kluwer
23/08/2016 De Lozen Boer Lochristi
25/08/2016 Kasteel van Brasschaat
30/08/2016 Faculty Club Leuven 
Programma

Rechtsdag Gent: vennootschapsrecht, ondernemingen in moeilijkheden, familie- en jeugdrecht, vastgoedrecht en bemiddeling
Confocus, Gent dinsdag 23 augustus 2016
Programma

Rechtsdag Hasselt: vennootschapsrecht, ondernemingen in moeilijkheden, familie- en jeugdrecht, vastgoedrecht en bemiddeling
Confocus, Hasselt donderdag 25 augustus 2016
Programma

Handelsrechtelijke gevolgen van de Brexit
M&D Seminars, Diegem, 26 augustus 2016
Programma

Estate Planningsdagen - 26 en 30 augustus 2016
M&D Seminars, Sint-Niklaas
Programma

Lichamelijke schade: eerste inzichten voor personen die hierover basiskennis wensen te verwerven
Confocus, Edegem dinsdag 30 augustus 2016
Programma

Rechtsdag Edegem: vennootschapsrecht, verzekeringsrecht, de advocaat als ondernemer en bemiddeling
Confocus, Edegem dinsdag 30 augustus 2016
Programma

Technische achtergronden bij de lozing van afvalwater | de omgevingsvergunning
Confocus, Edegem dinsdag 30 augustus 2016
Programma

De regelgeving voor drones is er: wat mag en vooral wat niet?
Confocus, Hasselt dinsdag 6 september 2016
Programma

Gesplitste aankoop vastgoed – Nieuwe waarderingsmethodes fiscus
Lexalert online 6 september 2016
Programma

De nieuwe omgevingsvergunning van A tot Z. Procedure en handhaving
M&D Seminars(Studienamiddag), Gent 6 september 2016
Programma

Waardering van vruchtgebruik: do's en dont's
Confocus, Gent donderdag 8 september 2016
Programma

Masterclass 'Share Purchase Agreements'
Intersentia, Zaventem 13 september 2016
Programma

De rechtsplegingsvergoeding en andere gerechtskosten
Op donderdag 15 september 2016 organiseert M&D Seminars in Leuven de studienamiddag ‘De rechtsplegingsvergoeding en andere gerechtskosten.'
Programma

Actualia verbintenissenrecht
M&D Seminars (Edegem) (Studienamiddag) 16 september 2016
Programma

Overheidsopdrachten. Vijf courante probleemsituaties praktijkgericht ontrafeld
M & D Seminars, (Gent) (Studiedag), 28 september 2016
Programma

De nieuwe fiscale regeling van de deeleconomie
M&D Seminars (webinar) (Studiemiddag) 29 september 2016
Programma

De nieuwe fiscale regeling van de deeleconomie
Op donderdag 29 september 2016 organiseert M&D Seminars de webinar
Programma

Ondernemingen in moeilijkheden: een analyse aan de hand van 15 praktijkgerichte vragen
M&D Seminars (Kontich) (Studienamiddag) 30 september 2016     
Programma

Opleiding Advocatenmarketing 2.0
Larcier opleidingen, Leuven 5 oktober 2016
Programma

Faillissementsrecht. Een overzicht van recente rechtspraak
M & D Seminars, (Gent) (Studienamiddag), 5 oktober 2016
Programma

Het gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme (The Single Resolution Mechanism)
Intersentia UAntwerpen 7 oktober 2016
Programma

Delegatie en taakverdeling in de NV
Larcier opleiding, Gent 11 oktober 2016 studienamiddag
Programma    

Boekhouden, balanslezen en jaarrekening ontcijferd
M&D Seminars (Diegem) (Studiedag) 11 oktober 2016
Programma

Conference "Law and logistics: the way forward"
Antwerpen, 12 en 13 oktober 2016
Programma

Co-ouderschap vandaag en morgen
KU Leuven, Kortrijk 14 oktober 2016
Programma

Studiedag asiel-inburgering-werk
Brugge, 14 oktober 2016
Programma

Overheidsopdrachten. Vijf courante probleemsituaties praktijkgericht ontrafeld
M& D Seminars (Leuven) (Studiedag), 14 oktober 2016
Programma

Nieuwe risico's in het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht
Intersentia ALLIC - Universiteit Antwerpen, Stadscampus 20 oktober 2016
Programma

Innovation and Future of the Legal Profession
CCBE, Parijs 21 oktober 2016
Programma

Colloquium Het kadaster
Intersentia CROW - Landcommanderij Alden Biesen, Bilzen 21 oktober 2016
Programma

Het douanestrafrecht vandaag: een stand van zaken
Colloquium "In memoriam Luc Huybrechts"
Larcier, 27 oktober 2016 - Claeys & Engels (Brussel)

Faillissementsrecht. Een overzicht van recente rechtspraak
M & D Seminars (Edegem) (Studienamiddag) 8 november 2016
Programma

Drie avondsessies ‘Het leven van een vennootschap’
Larcier opleidingen, 15/11/2016, 22/11/2016 en 6/12/2016 - Avidof, De Pinte
Programma

Een Initiatief van iVZW centrum voor de studie van het Europees Strafrecht
Programma

Studieavond Echtelijke moeilijkheden & De vennootschap en de echtscheiding
Larcier opleiding, 17 november 2016 - Communicatieloft Gent
Programma

Studienamiddag OTR: Het decreet Complexe Projecten in de praktijk
larcier opleiding, 17 november 2016 - Radisson Blu Antwerpen
Programma

Ondernemingen in moeilijkheden: een analyse aan de hand van 15 praktijkgerichte vragen
M&D Seminars (Leuven) (Studienamiddag) 21 november 2016
Programma

Studienamiddag Beëindiging van vennootschapsmandaten. Praktisch
Larcier opleiding, 24 november 2016 - Redloft Gent
Programma

De algemene antimisbruikbepaling en successieplanning: theoretisch gekaderd & praktisch benaderd
Larcier opleidingen, studienamiddag, Leuven 29 november 2016
Programma

Boekhouden, balanslezen en jaarrekening ontcijferd
M&D Seminars (Edegem) (Studiedag) 30 november 2016
Programma

Basisopleiding Ontslagrecht
Larcier, ontbijtseminarie Gent 1 december 2016
Programma

Ontbijtseminarie: Basisopleiding Ontslagrecht
Larcier opleiding, 1 december 2016 - Redloft Gent
Programma

Studienamiddag OTR Onroerend erfgoed
Larcier opleiding, 6 december 2016 - Radisson Blu Antwerpen
Programma

Drie avondsessies ‘Het leven van een vennootschap’
Larcier opleiding, 15/11/2016, 22/11/2016 en 6/12/2016 - Avidof, De Pinte
Programma