Van Koesveld Financiële Diensten - financieel adviseur voor particulieren en bedrijven

 

E-mailnieuwsbrief maart 2010                                                                    site  www.koesveld.nl

 

Nico_5075knip.jpg

   


In deze nieuwsbrief:

Ruitschade sneller herstellen
Einde van jaarcontracten verzekeringen, stap nu over
Successiewet 2010
Termijndeposito
Extra geld verdienen
Rabobank OpMaatHypotheek
WOZ belangrijk, gaat u extra geld kosten
Klantervaring
Grote schade? Altijd contra-expertise
Belastingaangifte
 

 

 

Ruitschade direct herstellen, niet wachten


Wachten bij ruitschade kost u geld
Wintertijd, vorstschade, gaten in de wegen en de ruitschade is weer dagelijks werk voor ons. Verzorgen van herstel van autoruiten. Er is veel reclame voor gemaakt, herstel kosteloos de kleine beschadigingen in uw autoruit. Vervangen kost u altijd extra geld en ook tijd. Dus direct dat sterretje herstellen, kan vaak bij u thuis of op het werk. Geef ons een telefoontje en wij regelen het voor u.
 

Lees verder      

 

Einde jaarcontracten van (dure) verzekeringen, stap nu over naar ons voordeelpakket


De oversluitweken zijn begonnen.

Onbeperkt verkrijgbaar.
te dure verzekeringen.


Het kan toch echt per 1 maart.
Uw polis direct opzeggen.
Einde van stilzwijgende verlenging van particuliere schadeverzekeringen. Jarenlang zat u muurvast aan uw verzekering. Dat is nu over. Vreugde bij de klant en de goede adviseur. Eindelijk dure verzekeringen per direct opzeggen. Op de verzekeringssite  leest u er meer over. Sinds 1 maart dit jaar kunnen schadeverzekeringen na het eerste jaar per direct opgezegd worden. Dan overstappen met onze gratis overstaphulp.

Veranderen van verzekeraar kan flink geld op leveren. Check op onze site of uw premie voordeliger kan of mail ons. Dan doen wij het voor u. Via ons gezinspakket  kunt u gelijk berekenen wat het complete verzekeringspakket voor uw gezin kost. Uiteraard met grote pakketkorting.

Of wij altijd de goedkoopste zijn weet ik niet, wel dat we zeer scherp geprijsd zijn en met goede voorwaarden daarbij. En uiteraard onze bekende service, wij zijn er voor u. U krijgt bij ons gevraagd en ongevraagd het benodigde advies. U bent de bron van ons bestaan, zonder u als klant zouden wij er niet zijn.

Lees verder     

 

Successiewet 
Succeswet voor samenwonenden
Per 1 januari 2010 wordt de huidige Successiewet 1956 vervangen door de Wet schenk- en erfbelasting. Deze wijziging kan gevolgen hebben voor mensen die ongehuwd en zonder samenlevingscontract korter dan 5 jaar samenwonen.

Oude situatie
Voor bovengenoemde groep mensen gold dat samenwoners die korter dan 5 jaar samenwonen recht hadden op vrijstelling. Zo gold er voor twee jaar samenwonen een vrijstelling van € 106.510,-, voor drie jaar € 159.769,- en voor vier jaar € 213.026,-.

Nieuwe situatie
De Successiewet wordt vervangen door de Wet schenking- en erfbelasting. In het geval de partner komt de overlijden gaan samenwoners die korter dan 5 jaar samenwonen zonder notarieel samenlevingscontract straks fors meer belasting betalen. De erfenis is reeds belast vanaf € 2.000,- met alle gevolgen van dien. De achterblijvende partner wordt hier ook nog eens geconfronteerd met een heffing van 30% over een erfenis tot € 125.000,- en over het meerdere zelfs 40%.

Let erop dat deze wet verstrekkende gevolgen heeft, vooral bij overlijden kunnen er hele dure situaties ontstaan als het niet goed geregeld is. Bezuinig hier niet op. Met het juiste testament voorkomt u onnodige hoge heffingen.

Lees verder      

 

Termijndeposito, veilig sparen


Vanaf nu Termijndeposito
Naast de bekende Internetspaarrekening en  Jongerenspaarrekening bieden we ook aantrekkelijke termijndeposito's aan. Met de Argenta Termijndeposito kunt u uw spaargeld nog sneller laten groeien. Zonder risico de mogelijkheid om het vast te zetten voor een bepaalde periode tegen een hoge rentevergoeding. Er is ruime keuze uit diverse looptijden met aantrekkelijke tarieven.
1 jaar vast: 2,60%  2 jaar vast: 2,85%
3 jaar vast: 3,15%  5 jaar vast: 3,50%

U kunt een termijndeposito zelf eenvoudig openen via www.koesveld.nl  internetbankieren (optie Beheer - Aanvraag rekening). Daarbij heeft u de mogelijkheid om meerdere deposito's te openen, zodat verschillende bedragen voor verschillende termijnen kunnen worden vastgezet. De minimuminleg is slechts € 250,00 en er is geen maximum. Heeft u nog geen internetspaarrekening, dan opent u eerst een Argenta Internetspaarrekening. Vervolgens regelt u via het internetbankieren zelf de gewenste termijndeposito.

Lees verder      

 

Extra geld verdienen?

 
Kijk ook eens op


Extra verdienen leren we al vroeg op school

Wat is er in feite aan de hand, u leert jarenlang om een diploma te krijgen, uw persoonlijke waarde te vergroten en daarmee in feite een beter inkomen te behalen. U leert niet veel over hoe u in staat zult zijn om geld te besparen. Het klinkt niet negatief, maar toch doen we het onvoldoende. Het zit ook niet in onze natuur om te besparen, terwijl het zo simpel is.

U gaat er niet op achteruit, geen slechtere voorwaarden, niet slechter verzekerd. U gaat enkel minder uitgeven, zeker aan onnodige verzekeringszaken. U gaat er op vooruit, u houdt netto meer over. Dat kunt u dan weer uitgeven aan echte leuke zaken of goede doelen. Wat heerlijk, maar hoe maakt u die stap? Ons bellen of mailen. Wij helpen u erbij.

Lees verder     

 

Rabobank OpMaat hypotheek


   

 
Rabobank heeft een schikking getroffen met de Stichting Woekerpolis Claim (WPC) over de OpMaat Hypotheek. Gevolg is dat nu alle klanten met een OpMaat Hypotheek wel in aanmerking komen voor een eerder met de Ombudsman Financiële Dienstverlening overeengekomen productverbetering. Klik op de link voor alle informatie. Of vraag onze hulp daarbij.

OpMaat hypotheek compensatie
 

Lees verder    

 

WOZ waarde wordt steeds belangrijker


 WOZ, de melkkoe van de lokale overheid wordt nu ook de melkkoe van de Belastingdienst.

Even goed opletten en direct bezwaar maken als het te hoog is. Anders vullen uw nabestaanden het overheidstekort onnodig aan.


De WOZ-waarde, welke jaarlijks steeds opnieuw wordt vastgesteld, wordt steeds belangrijker. Tot 1 januari 2010 was de waarde met name van belang voor de inkomstenbelasting en voor de onroerende zaakbelasting van de gemeente.


Een wat hogere of een wat lagere waarde had slechts een beperkte invloed op de hoogte van deze belastingen. Vanwege dit beperkte financiële voordeel namen veel mensen niet de moeite om de WOZ-waarde aan te vechten. Met ingang van 1 januari 2010 moet de WOZ-waarde ook worden gebruikt voor de berekening van de erfbelasting. Voor de erfbelasting kan een hogere of lagere WOZ-waarde wel van grote invloed zijn op de te betalen erfbelasting.

Een praktijkvoorbeeld Een man zonder echtgenoot of (klein)kinderen komt te overlijden op 1 april 2010. Zijn vermogen bestond nagenoeg geheel uit een huis zonder hypotheek. Het huis zit in de duurdere prijsklasse. In die prijsklasse was het afgelopen jaar de grootste prijsdaling merkbaar. Erfgenamen zijn een broer en een zuster van erflater. Het huis wordt direct te koop gezet met een vraagprijs van € 950.000,- en met een te verwachten opbrengst van € 900.000,-. De WOZ-waarde per peildatum 1 januari 2009 was nog € 1.200.000,-. Gevolg is dat erfbelasting over € 1.200.000,- moet worden betaald terwijl slechts € 900.000,- wordt geërfd. Broer en zus betalen over dit deel 40% erfbelasting. Zij moeten dus € 120.000,- belasting betalen over iets dat zij NIET erven. 

In veel gevallen zal het verschil in belasting gelukkig minder groot zijn, zoals in de situatie ouders/kinderen, maar vaak gaat het toch om aanzienlijke bedragen. Onze conclusie is dan ook dat de WOZ-waarde met ingang van 2010 veel belangrijker is geworden. Het vervelende is, dat voor de WOZ-waarde als peildatum wordt genomen 1 januari van het jaar daarvoor. We bevinden ons op het ogenblik in een onroerend goedmarkt met een dalende prijstrend.

Lees verder      

Klantervaring

 
FS VK zonder naam 100px.jpg


“Je zou er geld voor moeten vragen”
“Nico heeft met zijn mensen mijn gehele verzekeringsportefeuille doorgelicht. Het resultaat was dat mijn totale verzekeringspremie terug liep van €1.250 naar € 725. Dit zonder inlevering van condities. Eigenlijk zou iedereen dit moeten doen. Ik heb de afgelopen 10 jaar gewoon € 5.000,00 teveel betaald, terwijl ik dacht dat ik het goed voor elkaar had. Met plezier schrijf ik deze aanbeveling. Wim Bouman” Deze aanbeveling staat op www.linkedin.com

 Lees verder     

 

Grote schade = altijd contra expertise


Grote schade?

U kunt samen met onze hulp voorkomen dat verzekeraars onterecht onder de uitkering uitkomen.


Vertrouw niet teveel op verzekeraars
Heeft u de pech dat u een grote schade heeft? Regel dan altijd contra-expertise. Vraag ook naar de banden tussen de verzekeraar en het expertisebureau. Vooral bij grote brand zijn ons meerdere gevallen bekend, waarbij Unive onlangs zelfs de Telegraaf haalde, waar de rechter de verzekeraar moest dwingen tot betaling. Dit is niet prettig en duurt onnodig lang, soms jaren voor u kunt herbouwen.

Verzekeraars zoeken te vaak naar mogelijkheden om niet uit te keren. Ik ervaar het als oplichting. Altijd contra-expertise, laat niet te snel opruimen zonder dat uitvoerig alles is vastgelegd in rapportage, onderbouwd met film en foto’s. Gezond wantrouwen naar de verzekeraar blijkt noodzakelijk wijst de praktijk uit. Dan blijkt het weer hoe belangrijk een goede onafhankelijke tussenpersoon is. Wij staan u met raad en daad terzijde.

Lees verder

Belastingaangifte


Aangifte voor particulieren
Wilt u uw aangifte via ons geregeld hebben? Geef dit op tijd door, dan heeft u w snel teveel betaalde gelden weer terug. Tip: kijk of u nog extra sparen wilt voor een aanvullend pensioen, de lijfrenteaftrek dus. Over 2009 kan dit nog tot 31 maart geregeld worden. Kort dag dus. Benut deze mogelijkheid wel.

Aangifte voor bedrijven
Afgelopen jaar hebben wij bij meerdere bedrijven geconstateerd dat de boekhouding sterk te wensen over laat. De administratie geeft voldoende signaal af dat het minder gaat met het bedrijf, maar de boekhouder voert geen actief beleid. Dit kan en moet beter. De tijd van blijven zitten met ondeskundige adviseurs is voorbij. Twijfelt u ook? Wij kunnen samen met u op zoek naar een passende boekhouder of accountant. Ook online zijn er diverse goede en voordelige oplossingen.

Meer weten over belastingaangifte, mail ons

Lees verder 

 Binnenkort de gratis zakelijke e-mailnieuwsbrief met tips voor bedrijven, meldt u hier aan.

 

 Van Koesveld Barneveld, de tussenpersoon die u actief informeert www.koesveld.nl