BARNTEATERAKADEMIN
Nyhetsbrev nr 4
April 2013
Äntligen kom våren. Och regnet! Nya friska gröna strån söker sig upp genom mattan av halmgult gammalgräs. Och strax kan vi redan fira Valborg och Första maj. På våra scener går vi in i den sista månad då det fortfarande spelas teater för barn och unga, sedan tar sol, sommar och utomhus över. Medan teaterarbetarna kryper in i repetitionssalar för att skapa nytt till hösten. Teatern har sin gång precis som naturen.
 
Den 22 april samlades vi hos Teater Uno för ett soppsamtal med utgångspunkt i Folkteaterns föreställning Det röda trädet. Jag tror jag inte var ensam om att bli inspirerad till fortsatta samtal - och varför inte konfrontationer! – för att försöka sätta ord på vad teater är och kan vara.
 
Och om bara drygt två veckor är det dags för nästa arrangemang, då Barnteaterakademin introducerar Live Theatre från Newcastle och deras inspirerande skrivprojekt för barn. Den 15 maj kl 19 hos Teater Uno. Läs mer om det nedan.
 
Varmt välkomna!
 
Kristina Ros, projektledare Barnteaterakademin
 
 
Write Stuff
Skrivprojektet som ger ordet till barnen
 
Barnteaterakademin bjuder in till ett möte med Live Theatre och sex unga kortpjäser från Newcastle.
 
Hösten 2012 var Barnteaterakademin i Newcastle, för ett utbyte med en rad organisationer med inriktning på barn & unga och nyskriven dramatik. Det gjordes då en reading där Barnteaterakademin bidrog med texter från Dramatikerprojektet*, medan Live Theatre bjöd på texter skrivna av skolbarn i skivprojektet Write Stuff. De 12- och 13-åriga barnen var från Newcastles West End, ett område präglat av arbetslöshet och social utsatthet.
 
Lika berörda och glada som vi blev av barnens texter, lika imponerade var vi av Live Theatre’s respektfulla handledning av de unga skribenterna. Och nu har vi bjudit hit Live Theatre, för att ge alla här hemma samma inspiration!
 
Under kvällen får vi först en introduktion till Live Theatres verksamhet och metoder. Därpå följer en regisserad reading av de sex texterna. Och avslutningsvis en frågestund.
 
I readingen medverkar även skådespelare från GEST – Gothenburg English Studio Theatre. Kulturutbytet med Newcastle finansieras med medel från Göteborgs Stads Kulturnämnd och Västra Götalandsregionen.
 
När: Onsdag 15 maj 19 - ca 21.45
Var: Teater Uno, Esperantoplatsen 7
Hur: Hela programmet genomförs på engelska. Fritt inträde. Föranmälan senast 13 maj, till: info@barnteaterakademin.se
 
 * I Dramatikerprojektet 2011 fick nio unga människor möjlighet att utveckla sitt eget skrivande under professionell handledning. Resultatet blev nio grovmanus.
 
 
Barnteaterakademin arbetar med att stimulera produktionen av nyskriven dramatik för barn och unga, för att utveckla barn- och ungdomsteatern samt för att öka utbudet och kvalitén på barn- och ungdomsdramatiken. Genom att beställa manus av nya och spännande dramatiker vill Barnteaterakademin ge dem möjlighet att utforska och pröva nya idéer.

Barnteaterakademin verkar också för att vitalisera och stimulera debatt och diskussioner som fokuserar på barn- och ungdomsteatern som konstform samt för att utveckla lokala samarbeten mellan institutioner, fria grupper och representanter inom skola och kultur. Angereds Teater är sedan 2008 huvudman för projektet, som drivs av en projektledare samt en styrgrupp bestående av representanter från barn- och ungdomsteatrar i Göteborg och Västra Götalandsregionen. Barnteaterakademin verkar på uppdrag av Göteborgs Stads kulturnämnd med stöd från Västra Götalandsregionen.
 
 
 
Månadens tips & notiser!
 
 
Research
En föreställning om hur det är att inte berätta om vem man är. Om vem du blir när du berättar. Vad vi vet eller inte vet om varandra. Vad vi vågar eller inte vågar säga till varandra. Och hur det man är med om, är något som kroppen får bära på. Klassrumsteater för årskurs 9 och gymnasiet. Premiär 7 maj.
 
 
 
På Scenkonstbiennalen i Jönköping 21-26 maj...
...spelas Regionteater Västs Doppelgänger och Backa Teaters 5boys.com.
 
 
Barnteaterakademins nyhetsbrev presenterar information om aktuella händelser och arrangemang inom barnkulturområdet. 
Anmäl dig till nyhetsbrevet genom att maila
info@barnteaterakademin.se.
 
Kontakta
Barnteaterakademin
 
Kristina Ros, projektledare
0734-347275
info@barnteaterakademin.se

Adress:
Barnteaterakademin
Angereds Teater
Triörgatan 1, 424 65 Angered

BARNTEATERAKADEMIN  I   www.barnteaterakademin.se