Bethlehemkerk                                                   
Juni 2021 nr. 23
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl
Vanaf 13 juni meer kerkgangers in de Bethlehemkerkdienst!
 
Hillegonda Ploeger:
Een ontmoeting in de nacht
 
Herstel dominee Aster
 
Slotzondag 27 juni: uitnodiging
 
Dubbele doop viering
 
Voedselbank:
McBeth Drive-in
 
Samen online koffiedrinken met ds. Hillegonda Ploeger
 
Tuindag Bethlehemkerk: 26 juni 
 
Wegwijzer 2021/2022
 
Houd moed!
 
Lighten the Night
van start
 
 
 
Viering
Zondag 13 juni
 
Aanvang: 10:00 uur
 
Thema:
'Een ontmoeting in de nacht'
 
ds. Hillegonda Ploeger
 
 
 
 
Sterretjes
samen@
bethlehemkerk.nl
________________
Samen:
__________________
Voorbede aanvragen
U kunt uw verzoek om voorbede in de week daaraan voorafgaand ook per e-mail: voorbedegevraagd
@bethlehemkerk.nl of telefoon aan de wijkpredikant doorgeven.
----------------------------
 
 
 
 
 
 
 
----------------------------
Onze rubriek met vraag en aanbod in deze tijden van crisis!
 
samen@
bethlehemkerk.nl
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kent u iemand die deze Nieuwsbrief nog niet ontvangt?
 
Kent u een gemeentelid zonder PC of Tablet?
 
Print dan deze nieuwsbrief uit en breng een zonnetje in huis tegen de eenzaamheid.
 
 
AGENDA
 
Vrijdag 11 juni
Nieuwsbrief
 
Catechese & stercafé
 
Zaterdag 12 juni
 
Zondag 13 juni
 
 
Catechese: diaconaal project verzorgingshuis Hilversum
 
Maandag 14 juni
Lente in de kerk – avond met René van Loon 
 
Dinsdag 15 juni
-
 
Woensdag 16 juni
--
 
Donderdag 17 juni
 
Voedselbank: uitgifte vanuit Bethlehemkerk
 
Vrijdag 18 juni
Nieuwsbrief
 
Zaterdag 19 juni
-
Zondag 20 juni
ds. Helmut Thon
 
Samen online koffiedrinken
 
Zondag 13 juni
 
Johannes 3: 1 t/m 16
 
Zo was er een farizeeër, een van de Joodse leiders, met de naam Nikodemus. Hij kwam in de nacht naar Jezus toe. ‘Rabbi,’ zei hij, ‘wij weten dat u een leraar bent die van God gekomen is, want alleen met Gods hulp kan iemand de wondertekenen doen die u verricht.’ Jezus zei: ‘Waarachtig, ik verzeker u: alleen wie opnieuw wordt geboren, kan het koninkrijk van God zien.’ ‘Hoe kan iemand geboren worden als hij al oud is?’ vroeg Nikodemus. ‘Hij kan toch niet voor de tweede keer de moederschoot ingaan en weer geboren worden?’ Jezus antwoordde: ‘Waarachtig, ik verzeker u: niemand kan het koninkrijk van God binnengaan, tenzij hij geboren wordt uit water en geest. ...
 
 
 

Bethlehemkerk op Facebook

Onze Facebook pagina is te vinden onder de naam Bethlehemkerk Hilversum.
 
 
 
 
Wijkkrant 1215
Hilversum Zuid
 
 
"DE WERELD IN"
 
 
Website van de PgH www.pknhilversum.nl
 
 
BEZOEK ONZE SITE
We zijn blij dat we weer met gemeenteleden kunnen vieren. Vanwege de coronapreventie is er echter een beperkt aantal zitplaatsen beschikbaar in de kerkzaal. Daarom gebruiken we voorlopig een reserveringssysteem.
 
Wilt u een voorbede aanvragen?
Gebruik hiervoor: voorbedegevraagd@bethlehemkerk.nl dan neemt de voorganger uw voorbede mee in de gebedsintenties.
 

Vanaf 13 juni meer kerkgangers in de Bethlehemkerkdienst!

Met ingang van zondag 13 juni 2021 wordt in de Bethlehemkerk de volgende stap in de versoepelingen van de coronamaatregelen gezet.
 
Verheugd zijn we dat, na goedkeuring van de kerkenraad, de verdere versoepelingen kunnen worden doorgevoerd.
 
Dat betekent dat er vanaf aanstaande zondag 13 juni maximaal 60 kerkgangers (inclusief kinderen, exclusief medewerkers) tijdens een kerkdienst aanwezig mogen zijn.
Belangrijk is dat de algemene randvoorwaarden van voorafgaande reservering via Eventix, triage (gezondheidsvragen) en placering in het kerkgebouw in acht worden genomen.
 
 
 
Hillegonda Ploeger: Een ontmoeting in de nacht
 
Elkaar ontmoeten – wat zijn we blij dat dat weer wat meer mogelijk is. Weliswaar nog op afstand, maar toch. Wat heb ik in het afgelopen jaar de ontmoetingen gemist.
In de dienst op zondag 13 juni horen we over een bijzondere ontmoeting. We lezen in Johannes 3 dat in de nacht  Nicodemus op zoek gaat aar Jezus. Hij wil graag in gesprek met Jezus en het wordt  een  bijzondere ontmoeting. Het  gesprek gaat over ‘opnieuw geboren’.  Opnieuw beginnen. Leven. Heeft Nicodemus in die nacht een ontmoeting die zijn leven voorgoed zal veranderen?
 
 
 
Herstel dominee Aster
 
We kunnen u melden dat het langzaam steeds een beetje beter gaat met Aster. Wel is duidelijk dat zij voor 1 augustus nog geen werkzaamheden zal oppakken.
Daarna wordt opnieuw gekeken of en wat er dan wel mogelijk is. Aster heeft er goede hoop op dan weer geleidelijk wat werkzaamheden op te pakken. Met haar hopen we dat dit mogelijk zal zijn.
 
We wensen Aster herstel en hernieuwde energie toe en dat ze wat meer kan genieten van deze zomerperiode. We denken aan haar.
 
De kerkenraad
 

Slotzondag 27 juni: uitnodiging

Zondag 27 juni is het alweer de slotzondag van dit seizoen. In de dienst zullen we terugkijken op het bewogen afgelopen seizoen, en stilstaan bij het overvliegen vanuit de kinderdienst.
Met het thema Schepping als op God leren vertrouwen zullen we met elkaar terugkijken op het seizoen dat geweest is, en zoeken naar de betekenis van leren vertrouwen voor ons bestaan. Op wie stelt u uw vertrouwen? Wat kunnen we van elkaar leren? We zijn benieuwd of de pandemie nieuwe inzichten heeft opgeleverd. Zomaar wat vragen die aan de orde zullen komen. 
Na de dienst gaan we naar buiten op het grasveld van de Bethlehemkerk. Daar staan koffie en thee voor u klaar. Er zijn daar dan ook tafels en stoelen.
We drinken koffie en thee in de vrije open lucht op ons eigen grote grasveld. Voor iets lekkers bij de koffie/thee wordt gezorgd.
De slotzondag commissie: Annette, Bonny, Cisca, Christa, Hanneke, Irene, Jetty, Marlene, Maarten en Piet
NB Aanmelden voor de slotzondagviering via deze link [klik hier] en natuurlijk gelden er dezelfde spelregels als in de afgelopen periode [klik hier]

Dubbele doop viering 20 juni 2021

We zijn blij om als wijkkerkenraad mee te delen dat op zondag 20 juni een dienst wordt gehouden van Woord en Doop. 
 
Reinier en Natascha Bandsma-de Graaf hebben gevraagd om de doopbediening voor hun dochter Lisa Aimée. Zij waren vertrouwd met de Bethlehemkerk en broer Justin is in 2018, toen het gezin nog in Hilversum woonde ook in de Bethlehemkerk gedoopt.
 
Jelle en Martina Wesselius-Thon hebben gevraagd om de doop voor hun dochter Alina Suzanna. De vader van Martina, ds. Helmut Thon, predikant in de Protestantse gemeente Valthe, Valthermond en Ter Apel, zal voorgaan in de dienst en beide kinderen dopen.
 
Er wordt in ieder geval ruimte gegeven aan de familieleden van de beide families in de viering. We hopen op uw begrip. Het hangt van de actuele situatie af hoeveel mensen er worden toegelaten in de dienst. U wordt op de hoogte gehouden hierover. De dienst is ook online mee te beleven. 
 
 
 
 
Voedselbank: McBeth Drive-in 12 juni 2021
 
Op zaterdag 12 juni (de tweede zatrdag van de maand) organiseren we voor de 8ste keer op een rij een Voedselbankactie. Opnieuw is het een veilige en corona-proof Drive in Voedselbank actie: de McBeth Voedselbank drive in.
 
De Voedselbank heeft nog steeds dringend behoefte aan producten. Op zaterdag 12 juni van 10 tot 14 uur willen we u daarom opnieuw de gelegenheid geven om mee te doen. Alle houdbare producten zijn welkom, in het bijzonder soep, rijst, groenten in blik of pot, pastasaus (liever producten waar geen varkensvlees in zit) en verzorgingsproducten. Doet u ook weer mee?
 

Samen online koffiedrinken met ds. Hillegonda Ploeger

Elkaar ontmoeten – wat zijn we blij dat dat weer wat meer mogelijk is. Weliswaar nog op afstand, maar toch. Wat heb ik in het afgelopen jaar de ontmoetingen gemist.
 
In de dienst op zondag 13 juni horen we over een bijzondere ontmoeting. We lezen in Johannes 3 dat in de nacht  Nicodemus op zoek gaat aar Jezus. Hij wil graag in gesprek met Jezus en het wordt  een  bijzondere ontmoeting. Het  gesprek gaat over ‘opnieuw geboren’.  Opnieuw beginnen. Leven. Heeft Nicodemus in die nacht een ontmoeting die zijn leven voorgoed zal veranderen?
 
De vraag die ds. Hillegonda Ploeger alvast meegeeft voor het tweede deel van het Samen Online Koffiedrinken is: Wat is voor u een bijzondere ontmoeting geweest? Welke ontmoetingen heeft u in de afgelopen tijd gemist? Naar welke ontmoetingen ziet u in de komende tijd uit?
Ds. Hillegonda Ploeger zal ook zelf online komen om met ons in gesprek te gaan n.a.v. de viering en bovenstaande vraag.
 
 
Tuindag Bethlehemkerk: 26 juni 
 
Het voorjaar is in volle gang en alles bloeit en groeit hard.
Ook het “onkruid’ rond onze mooie kerk.
 
Zaterdag 26 juni gaat er een kleine ploeg gemeenteleden aan de slag om de omgeving weer tip top te maken.
 
We starten om 09.00 uur met kop koffie/thee en verdelen de taken.
Groet Tuincommissie.
 
 
Wegwijzer 2021/2022
 
In de komende zomermaanden zullen we weer ons best doen om een nieuwe Wegwijzer voor het komende seizoen 2021/2022 samen te stellen. In de Wegwijzer staat veel informatie over alles waar we als Bethlehemkerk voor staan en wat we doen. Ook de gegevens van de taakgroepen en contactpersonen kunt u hierin vinden.
Hierbij het verzoek aan de vrijwilligers van onze gemeente: bent u verhuisd of heeft u een ander telefoonnummer en/of emailadres , wilt u dit dan – graag vóór 30 juni a.s. doorgeven? Ook wanneer u een taak heeft, maar niet meer wil dat uw gegevens of een deel ervan, in de lijst worden opgenomen, kunt u dit melden.
 

Houd moed!

Houd moed, heb lief.' Die vier woorden wapperen al ruim een jaar op vlaggen aan kerken in het hele land. In haar lied vertolkt Britta Maria de woorden 'Houd moed' nog eens krachtig. Want 'er komt een nieuwe dag'... 
 
 
 
Lighten the Night van start
 
Donderdagavond 20 mei beleefde Lighten the Night de ‘vuurdoop’. De deuren van de Grote Kerk staan voortaan iedere derde donderdag van de maand open voor een vrije inloop. Iedereen is welkom om te genieten van kaarslicht en live muziek. Voor een ieder die in het kerkgebouw aan de Kerkbrink tot rust wil komen van 19u00 tot 21u00, in hartje Hilversum.
De Grote Kerk volgt met Lighten the Night succesvolle initiatieven van onder meer in Utrecht – Night of Light in de Dom, Groningen – Spoor van Licht en Keulen – Nightfever.
 
De eerst volgende openstelling is op donderdagavond 17 juni.
 
 
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl graag voor woensdag 20:00