DECEMBER 2017
In deze nieuwsbrief
  • Nationale Studenten Enquête van start op 15 januari
  • Save the date: Studiekeuzeconferentie 4 oktober 2018
  • Fijne feestdagen!
 
 
Nationale Studenten Enquête van start op 15 januari
Jaarlijks voert Studiekeuze123 de Nationale Studenten Enquête (NSE) uit. Het is een grootschalig landelijk tevredenheidsonderzoek onder alle studenten in het hoger onderwijs.
 
Voor de NSE 2017 zijn ruim 700.000 studenten benaderd. Daarvan heeft 38,6% de enquête ingevuld. We hopen in 2018 weer net zo'n mooi resultaat te behalen als afgelopen jaar. Vanaf 15 januari worden alle studenten uitgenodigd voor de NSE 2018.

Meer over de NSE op www.nse.nl.
 
Save the date:
Studiekeuzeconferentie 4 oktober 2018
Studiekeuze123 organiseert in 2018 weer een Studiekeuzeconferentie. Ook dit jaar is dit de plek waar mensen uit het voortgezet onderwijs en het hoger onderwijs elkaar kunnen ontmoeten. Noteer 4 oktober 2018 alvast in uw agenda. Meer informatie over het programma volgt in het voorjaar.
 
Heeft u ideeën voor het programma of wilt u op de Studiekeuzeconferentie een presentatie verzorgen? Dan ontvangen wij voorstel graag via conferentie@studiekeuze123.nl
 
Fijne feestdagen!
 
Dit is de laatste nieuwsbrief van dit jaar. Vanaf januari ontvangt u van ons weer maandelijks nieuws, ontwikkelingen en handige tips.
 
Studiekeuze123 wenst u hele fijne feestdagen en een mooi, inspirend en succesvol 2018!
 
Bijeenkomsten
27 december 2017 (iedere woensdag)
Spreekuur studiepunten

1 februari 2018
8 februari 2018
Studiekeuze123
Powered by Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 
   
Studiekeuze123 is een initiatief van het ministerie van OCW, in samenwerking met studenten en het hoger onderwijs. Studiekeuze123 verzamelt objectieve en betrouwbare informatie over alle erkende opleidingen aan hogescholen en universiteiten in Nederland.