Mei 2016
Dit is de nieuwsbrief van Scholen met Succes. De nieuwsbrief verschijnt gemiddeld 5x per jaar.
In deze nieuwsbrief:
 
Fusie met onderwijsadviesbureau De Lerende School
Per 1 juni 2016 is De Lerende School het onderwijsadviesbureau van Scholen met Succes. Daarmee hebben we een gespecialiseerd bureau aan ons weten te binden dat direct vervolg kan geven op ontwikkelvragen die samenhangen met de Tevredenheidspeilingen.
 
De Lerende School heeft ervaren adviseurs die scholen helpen om de onderzoekende, lerende, professionele organisatie verder te versterken. Het bureau is opgericht door Hans van Rijn, bedenker en ontwikkelaar van Zien!, Integraal en het KindVolgModel. Hij ziet deze instrumenten als bouwstenen van een continu ontwikkelingsproces binnen een onderzoekende cultuur.
 
Met De Lerende School hebben we een adviesbureau in huis dat direct aansluit bij de instrumenten die de schoolorganisatie gebruikt, zoals ParnasSys, CITO en Esis en kwaliteitssystemen als WMK, Integraal en natuurlijk Scholen met Succes.
 
Lees meer over De Lerende School.
 
 
Effectmeting Veerkracht voor de Leerkracht
 
Werkgerelateerde stress wordt steeds meer beschouwd als de grootste oorzaak van ziekteverzuim. Het programma Veerkracht voor de Leerkracht leert deelnemers om meer grip te krijgen op stress en de manier om daarmee om te gaan. Ze oefenen met diverse interventietechnieken en leren hoe ze die in het dagelijks leven kunnen inzetten. De effecten zijn direct merkbaar, zichtbaar en meetbaar en laten zien dat deze werkvorm tot de meest eenvoudige en effectieve zelfregulatietechnieken behoort.
 
Het effect van de Veerkrachttrainingen wordt met een gevalideerde lijst gemeten. Het onderzoeksbureau Soffos heeft daartoe op verzoek van Heartmath Benelux  de Stress-REM vragenlijst ontwikkeld en gevalideerd. De lijst meet een aantal aspecten van stress, te weten psychisch welbevinden, sociaal welbevinden, gezondheid, coping, time management, cognitie, emotie, gedrag en fysiek welbevinden. De vragen hangen in voldoende mate samen en meten gezamenlijk hetzelfde construct.
 
Resultaten deelnemende basisscholen 2015, Stress-REM (Stress-Reductie-Effectmeting) Onderzoeksbureau Soffos, COTAN gevalideerd
 
 
Prijswinnaar AVS-congres
Bezoekers van onze stand op het AVS-congres stelden we de vraag:
 
Hoeveel procent van de personeelsleden is tevreden over de leidinggevende capaciteiten van uw schoolleider/directeur?
 
De antwoorden die werden gegeven liepen uiteen van 34% tot 95%. Het goede antwoord is 84% (o.b.v. onze Personeeltevredenheidspeiling van de afgelopen 3 jaar). Hiervan is 29% zelfs zeer tevreden. Dhr. Kraaienbrink van de Bosseschool uit Middelharnis zat het dichtst bij het goede antwoord en wint hiermee een personeelspeiling voor zijn school. Gefeliciteerd!

Lees hier de blog van Hans van Rijn over het thema leiderschap.
 
 
 
Nieuwe rubriek in de Vragenplanner: het IKC
 
De vragenbibliotheek van de Vragenplanner wordt regelmatig aangevuld met nieuwe rubrieken en vragen. Recent is de rubriek IKC (Integrale Kindcentra) toegevoegd. De rubriek besteedt gerichte aandacht aan specifieke kenmerken van een IKC, zoals: de doorgaande pedagogische lijn, de afgestemde schooltijden en de warme overdracht. Via de Vragenplanner is onze standaard Oudertevredenheidspeiling eenvoudig geschikt te maken voor het IKC.
 
Ga naar www.vragenplanner.nl voor meer informatie en maak (vrijblijvend) een eigen account aan.
 
EigenwijzR: instrument voor welbevinden en sociale veiligheid
In de wet sociale veiligheid op scholen staat dat scholen een ‘gestandaardiseerd instrument’ moeten gebruiken om jaarlijks te meten hoe het ervoor staat met het welbevinden van leerlingen en de veiligheid op school. De Inspectie van het Onderwijs zal hier vanaf augustus 2016 toezicht op gaan houden.
 
Scholen met Succes maakt momenteel afspraken met de mensen van EigenwijzR om vanaf begin volgend jaar dit gevalideerde meetinstrument voor welbevinden en sociale veiligheid aan te kunnen bieden. Met de EigenwijzR kunnen scholen in het kader van de wet direct en preventief sturen op het welbevinden en de veiligheid. De leerkracht wordt administratief ontlast en de kinderen geven hun eigen antwoorden. Inhoud en vormgeving zijn eigentijds en spreken kinderen aan. De eigen beleving van het kind staat centraal. Zo wordt de nieuwe regelgeving optimaal benut, zonder extra tijd van de leerkracht te vragen.
 
Meer informatie:
Telefoon: +31 650277543
E-mail:info@eigenwijzR.nl, t.a.v. Anke Appel
 
 
Aansluiting PO-VO
 
Het bedrijf AMN heeft een instrument ontwikkeld dat gebruikt kan worden om het eigen schooladvies te onderbouwen en te objectiveren. Dit instrument, genaamd ‘Aansluiting PO-VO’ is een online instrument dat vaardigheden, aanleg, houding & gedrag en interesses meet. Het kijkt dus niet alleen naar wat een kind al geleerd heeft, maar ook naar wat een kind in aanleg in huis heeft én hoe gemotiveerd iemand is om er uit te halen wat er in zit. Onderzoek leert dat de genoemde factoren belangrijke voorspellers zijn voor studiesucces en leerresultaten.
 
Meer informatie:
Wilt u Aansluiting PO-VO volgend jaar gratis in groep 8 afnemen? Of wilt u het zelf een keer invullen?
Bel 026 – 3557333 of mail naar info@amn.nl en vraag naar de mogelijkheden. Of breng een bezoek aan de website.
 
Scholen in de media
Met ruim 1.700 scholen die periodiek peilingen of profileringstrajecten bij ons afnemen, komt er elke maand wel een aantal van onze klanten positief in het nieuws. Soms zien wij dat ook. Dat vinden wij mooi en het hoort, vinden wij, bij onze missie om die momenten van communicatief succes te vieren. Daarom geven wij elke nieuwsbrief een overzicht van de publicaties die wij zijn tegengekomen. Klik op het betreffende artikel om de publicatie te zien: