Bethlehemkerk Nieuwsbrief              
Mei 2019 nr. 21
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl
IN DEZE NIEUWSBRIEF
 
Leven van de  herinnering
 
Het beroep is
de deur uit.
 
Morgenster te gast zondag 26 mei
 
Meet & greet
ds. Aster Abrahamsen
 
Midden in het leven
 
Slotzondag:
uitzwaaien Trinette
 
Verslag Spremberg weekend
 
Gezamenlijke Tienerviering
 
Vacature deze maand: Hulp kosters
 
Stembureau Bethlehemkerk
 
Vacature deze maand:
Chaufeurs gevonden
 
 
Zondag 26 mei
 
Aanvang: 10:00 uur 
 
Thema: 'Laat zien voor
wie je staat'
Voorganger:
ds.  Maarten Hameete
 
 
Sterretjes
 
Abstract Art
 
 
Nieuwe vitrine expositie:mineralen
 
 
Aandacht helpt: gastgezin voor Amer
 
Aandacht helpt:
 
 
Oproep voor vrijwilligers inloophuis de Wording
 
 
 
AGENDA
 
Vrijdag 24 mei
 
 
Zaterdag 25 mei
Met de kerk op reis: zomerse uitjes 
 
Zondag 26 mei
Ds. Maarten Hameete viering Heilig Avondmaal
 
 
 
Informeel kennismaken met ds. Aster Abrahamsen
 
Dinsdag 28 mei
Open kerk met koffie en kunst expositie
 
Ontspanningsmiddag 
senioren
 
Donderdag 30 mei
Hemelvaartviering
ds Van Duinen
 
Zondag 2 juni
ds. Hanneke Keur
 
SAVE TE DATE
 
 

Zondag 26 mei

 Johannes 14: 23-29

Geloof in vrede 
 
De leerlingen van Jezus zitten bij elkaar en denken terug aan wat hij hun leerde over vrede en over de Geest. Als je de woorden van Jezus verder vertelt, is het verhaal nog lang niet afgelopen!
 
 

Bethlehemkerk op Facebook

Onze Facebook pagina is te vinden onder de naam Bethlehemkerk Hilversum.
 
 
 
Hilversum Zuid
4de editie
 
 
Kerkbrink PgH "DOOR DE TIJD"
 
 
BEZOEK ONZE SITE
Zondag 26 mei:
Leven van de herinnering?
 
Vlak voor Hemelvaartsdag horen we de bemoedigende woorden uit het evangelie naar Johannes over hoe het leven voor de gemeente eruit zal zien nadat Jezus teruggaat naar de Vader. Hebben wij nu alleen nog onze herinnering? Een boodschap die ook in ons leven nu nog van groot belang is, en die we met elkaar zullen verkennen.
 
Tijdens de viering zullen we met elkaar de Maaltijd van de Heer vieren.
 
Daarnaast mogen we deze zondag de Morgenster verwelkomen die bij ons op bezoek zullen zijn.
 
Ds Maarten Hameete
 
 
Het beroep is de deur uit
  
Zaterdagochtend hebben Olaf Streutker en PaulDirk van Buuren het beroep van de Bethlehemkerk persoonlijk overgebracht bij ds. Aster Abrahamsen.
 
De termijn voor bezwaren tegen de gevolgde procedure liep vrijdagmiddag 17 mei af. Er zijn geen bezwaren ontvangen door de scribaat. Dat betekende dat de volgende ochtend de voorzitter van de Kerkenraad en de voorzitter van de Beroepings commissie het beroep konden gaan overhandigen bij ds. Aster Abrahamsen.
 
Morgenster te gast op 26 mei
  
Vanuit de Morgenster bereikte ons de wens om vaker liturgisch gezamenlijk op te trekken. Dat kan bijvoorbeeld doordat een van de kerken zich laat uitnodigen door een andere kerk en dan zelf de deuren sluit. Het verzoek was dan ook om de Morgenstergemeente uit te nodigen voor het meemaken van een viering in de Bethlehemkerk. En die uitnodiging ligt er. Zondag 26 mei zijn de gemeenteleden van de Morgenster onze gasten.
 
 
Meet & greet: ds Aster Abrahamsen
Ds. Aster Abrahamsen heeft zaterdag 18 mei het beroep van de Bethlehemkerk in ontvangst genomen.
 
Dat betekent dat een periode van kennismaken is begonnen.
 
Zondag 26 mei komt ds. Aster informeel kennismaken met onze gemeente. Ds. Aster is dan aanwezig voor, tijdens en na de viering in de Bethlehemkerk.
 
Tijdens het koffie drinken na de dienst is alle gelegenheid om informeel kennis te maken.
  
 
Midden in het Leven
 
Op vrijdag 24 mei 2019 is er weer een gezellige Midden in het Leven avond. Zoals gewoonlijk starten we om 18:45 uur met American Diner en koffie. Na afloop van de onderwerpen sluiten we af met een hapje en drankje.
 
 
Slotzondag: uitzwaaien Trinette
Op slotzondag 7 juli nemen we afscheid van onze koster Trinette Boer. Na 8 jaar is Trinette Boer gestopt met haar werk als koster van de Bethlehemkerk. Per 1 juni gaat Trinette aan de slag bij Versa Welzijn.
 
Vanaf half juni komt er in de kerk een map te liggen waarin ieder een eigen (creatieve) bijdrage voor Trinette mag schrijven. Als je ook een financiele bijdrage wil leveren, mag dat door een overboeking naar de wijkkas o.v.v. Cadeau Trinette.
 
Voor meer informatie kun je je wenden tot Koos van Vliet en Piet Meindertsma.
 
 
Verslag Sprembergweekend 2019
 
Vrijdagmiddag aankomst met vertraging. De begroeting was uiterst hartelijk, het was een lange reis geweest vanaf zes uur ’s morgens. Ontvangst in de Bethlehemkerk met koffie en heerlijke eigen gebakken taart, een rondleiding volgde. Na een gezellig samenzijn gingen de gasten met hun gastgezin mee naar huis.
 
 
 
Tienerviering: 26 mei 2019
Voor jongeren is er op zondag 26 mei bovenwijks een gezamenlijke tienerviering in de Bethlehemkerk met als thema ‘de tijd van je leven’.
Deze viering zal geleid worden door Thijmen Mourits en Jan-Daniel de Leede uit de Morgenster. We starten direct om 10.00 uur in de eigen ruimte.
De tienerviering is een viering waarbij we aan de hand van een thema uit de Bijbel lezen, samen praten, muziek luisteren en discussiëren. We beginnen met het aansteken van een kaars en eindigen met een zegenbede.
Aansluitend aan de viering is er een lunch. Lees meer ...
 
 
 
Vacature van de maand: hulp kosters
Door het vertrek van Trinette Boer als onze koster zijn er taken te doen op de door de weekse dagen. Voorlopig willen we een invalpool instellen voor deze taken. Diegenen die zich daarvoor opgeven verrichten hand- en spandiensten op een bepaald moment en op een bepaalde dag, uiteraard in overleg.
Met voldoende menskracht gaan we het zo redden
met elkaar: Team Bethlehemkerk.
Op de lange termijn zijn er andere oplossingen gewenst. Hoe een en ander te organiseren wat betreft de kosterstaken daarover buigen zich de kerkrentmeesters.
U wordt op de hoogte gehouden.
 
 
Stembureau Bethlehemkerk
 
Donderdag 23 mei ging het stembureau in de Bethlehemkerk reeds om half zeven open. Gedurdende dag hebben vele buurtbewoners hun stem uitgebracht.
Voor een aantal was het een kans om ook even binnen in de kerk te kijken. Reacties waren overwegend positief, ruim en licht gebouw.
De hele dag was een van de kerkrentmeesters aanwezig om de vrijwilligers in het stembureau van koffie en thee te voorzien of om vragen te beantwoorden.
 
Kerk in de buurt? Donderdag 23 mei samen een mooie Europese stap gezet.
 
Vacature van de maand:
Succesvol chauffeurs gevonden!
Chauffeurs gevonden voor de zondagmorgen!!!
Eerder werden chauffeurs gevraagd voor het rijden van gemeenteleden naar de kerk.
 
En we zijn heel blij dat zich twee rijders hebben aangemeld.
 
Zij hebben zich al laten
informeren door Rob Kooijmans en zijn inmiddels beschikbaar.
 
 
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl