logohkwvl

Heemkunde West-Vlaanderen

Nieuwsbrief Sprokkels 2019 - nr. 52

1

Oproep tot lidmaatschap Heemkunde West-Vlaanderen!
Over de toekomst van onze vereniging.

 

2020 wordt een cruciaal jaar voor onze vereniginig. Voor het eerst sinds lang zijn we genoodzaakt om lidgeld te vragen.
De brief van onze voorzitter vindt u hier.

 

 

 

 

 

Cursusaanbod Histories vzw in West-Vlaanderen


E-mails archiveren. Stop het verlies van het verleden.
Als gewone brieven van vroeger zo waardevol zijn, dan mogen we aannemen dat e-mails dat ook zullen zijn (of worden). Maar wat doe je ermee eenmaal ze in de inbox zitten? Welke acties moeten we ondernemen om e-mails te bewaren? Tijdens deze vorming gaan we in op hoe je te werk kan gaan. We gaan meteen aan de slag zodat je thuis verder kan toepassen wat er in de cursus aan bod kwam.
Deze cursus vindt plaats in o.a. Torhout op 3 oktober.
Alle inlichtingen vindt u  hier.

Wegwijs in erfgoedland. Waar kan je terecht voor informatie en ondersteuning?
Erfgoed is een ruim begrip. Er bestaan verschillende types erfgoed. Op één avond gidsen we je doorheen de fascinerende erfgoedwereld en laten we aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden zien wat je als lokale vereniging kan organiseren rond elk type erfgoed. Daarnaast geven we je de basisinformatie mee omtrent de ondersteuning die je kan vinden op vlak van erfgoed.
Deze cursus vindt plaats in o.a. Marke, op 6 november.
Alle inlichtingen vindt u hier.

De kadasterkaarten van Popp, een sleutel tot je lokale geschiedenis
Voor de meeste Vlaamse gemeenten zijn de negentiende-eeuwse Poppkaarten een unieke bron voor de lokale geschiedenis. Op deze cursusavond wordt eerst de achtergrond van het kadaster en van de Poppkaarten geschetst, en worden de toepassingsmogelijkheden voor historisch onderzoek toegelicht. Daarna volgt een workshop waarop de aanwezigen zelf met de Poppkaarten en -leggers aan de slag kunnen.
Deze cursus vindt plaats in o.a. Kuurne, op 17 oktober 2019. Zowel Heemkunde West-Vlaanderen als Histories vzw zijn partners in dit project.
Alle inlichtingen vindt u hier.


 

 

 

Opgelet: heemkringen die als VZW ingericht zijn ! (1)


Sinds 1 mei 2019 is er een nieuwe wetgeving van kracht voor vzw’s. Wat is er veranderd? Wat zijn de nieuwe verplichtingen? Hoe breng je jouw vzw in regel? Tegen wanneer moeten vzw’s in orde zijn? Wat zijn de basisvoorwaarden voor een gezond en haalbaar vzw-beheer? Wat betekent het dat de overheid vzw’s wettelijk als ondernemingen beschouwt? Wat zijn de voordelen om vzw te blijven/worden? Wat zijn hierbij erfgoedgerelateerde voorbeelden of aandachtspunten? Je krijgt tijdens deze infosessie een antwoord op al jouw vragen.
Deze cursus vindt plaats in o.a. Roeselare (stadhuis) op donderdag 5 december om 19.30 u.
Alle inlichtingen vindt u hier.

 

 

 

 

Opgelet: heemkringen die als VZW ingericht zijn! (2)

 


Nog tot 31 december heeft u de tijd om zich in regel te stellen met de nieuwe wetgeving rond vzw’s, het zgn. UBO-register. Wie dit nog niet gedaan heeft, geen paniek, maar dan zou u er beter aan doen om toch eens uw licht op te steken bij de navorming, gegeven door Histories vzw. U kunt ook bij ons terecht: mailto:info@heemkunde-westvlaanderen.be.

 

 

 

 

 

 

Project Occupation Stories 2020


Occupation Stories 2020 wil de offers onthouden en eren die mensen hebben doorstaan tijdens de Tweede Wereldoorlog. Aan de hand van ingezonden verhalen, verteld door inwoners van Europa die vier jaar lang gedwongen werden de nazi-bezetting te ondergaan, wordt een platform aangeboden waarin mensen hun verhaal kwijt kunnen.
Meer bepaald zoekt men nog steeds kleinere gemeenten. Uiteindelijk doel is een publicatie van een boek in het voorjaar van 2020 met verhalen van 75 kleine steden. Er zijn veel boeken geschreven over de militaire gevechten en operaties in het Europa van toen, maar het enige doel van dit boek is om de verhalen te vertellen over hoe het leven van de mensen was om onder de nazi-bezetting te leven, wat ze doorstaan hebben, hoe ze het hebben overleefd en hoe hun stad hersteld is na de oorlog.
Lichtervelde is alvast deelnemer aan dit project. Mochten er nog heemkringen zich geroepen voelen dan kunnen ze terecht op de facebook-pagina van deze vereniging.

 

 

 

 

Activiteiten Geschied- en Heemkundige Kring
Het Houtland – Torhout

 


Het Gezag onder vuur
In de vier jaar durende loopgravenoorlog kwam het geregeld tot aanvaringen tussen soldaten en hun oversten. Tom Simoens brengt een verhelderende studie over dit verbale en fysieke geweld. Hij is als militair repetitor verbonden aan de leerstoel Geschiedenis van de Koninklijke Militaire School. Hij publiceerde onder meer het boek Het gezag onder vuur. In 2016 doctoreerde hij met een proefschrift over de transformatie van de 1ste Legerdivisie tijdens de Eerste Wereldoorlog.
Donderdag 24 oktober om 20 uur. CC. De Brouckere, Aartrijkestraat 6 Torhout. Leden gratis, niet-leden € 3. Hier vindt u verdere info.

Vlaamse contacten met hugenoten in Engeland in de 16de eeuw.
De naam hugenoten duikt voor het eerst op bij de mislukte ‘Samenzwering van Amboise’, een poging van een groep protestantse edelen om de Franse koning François II aan de invloed van de katholieke de Guises te onttrekken in maart 1560.
Spreker is Werner Peene. Hij onderzoekt al jaren de geschiedenis van zijn familie. Dat onderzoek bracht hem intussen langs tal van archieven en andere interessante verhalen.
Donderdag 28 november om 20 uur in CC De Brouckere, Aartrijkestraat 6 Torhout. Gratis voor leden, niet-leden
: € 3. Hier vindt u verdere info.

 

 

 

 

 

Heemkringen Gestella (Gistel) en Graningate (Middelkerke) organiseren terug een grote heemkundige veiling

 


Het wordt stilaan een traditie. Alle leden van heemkring Graningate en Gestella kunnen terug deelnemen aan de grote veiling onder de leden, zowel als aanbieder van loten als van potentiële koper. De veilingmeester is Filip Debaillie. Wie loten wenst aan te bieden doet dit het best via dit formulier.
Zaterdag 23 november 2019 om 14 uur in OC Moere, Molenstraat 30 Gistel.

 

 

 

 

 

Ontdek de geschiedenis van uw huis!
Het Rijksarchief en de stad Kortrijk stellen gids voor huizengeschiedenis voor 

 


Het historische centrum van Kortrijk telt talrijke historische panden. Deze huizen zijn soms eeuwenoud, maar wie er woonde, waarvoor ze gebruikt werden of hoe ze in de loop der tijd verbouwd werden, is vaak niet bekend. Elke gevel vertelt een verhaal. Wie dat wil achterhalen, kan nu gebruik maken van de gids voor huizengeschiedenis, een initiatief van het Rijksarchief in samenwerking met de stad Kortrijk. In de handleiding krijg je handige tips over hoe je zelf met archieven aan de slag kan gaan en de verrassende geschiedenis van een woning kan achterhalen. 
Auteur Emma D’haene stelt de gids voor huizengeschiedenis voor op donderdag 5 september om 14u in de Herberg Oud Cortryck (Wijngaardstraat 10). Je ontdekt wie er vanaf de late middeleeuwen in dit historische pand woonde en waarom ‘Oud Cortryck’ allesbehalve het oudste café van de stad is. 
De gids voor huizengeschiedenis kost 5 euro en is verkrijgbaar in het Rijksarchief (Guido Gezellestraat 1), Erfgoeddepot Trezoor (Vier Linden 1) en de dienst toerisme/Kortrijk 1302 (Begijnhofpark). Meer info: mailto:rijksarchief.kortrijk@arch.be

 


 

 

 

Studie- en contactdag voor processies: ‘Op handen gedragen’.

 


Op heel wat plaatsen in Vlaanderen gaat op vaste tijden een processie uit. Zo'n processie is niet alleen een religieuze gebeurtenis, maar heeft ook een belangrijk sociale en culturele betekenis. Processievrijwilligers en - comités ontmoeten elkaar op 12 oktober 2019. Je leert er hoe anderen het aanpakken en krijgt praktische tips om met je eigen traditie aan de slag te gaan. Daarnaast kan je ook kennismaken met het rijke processie-erfgoed in Brugge.
Wie inschrijft maakt een keuze uit drie workshops: 1. Vele handen maken licht werk: processies en vrijwilligerswerking; 2. Gekoesterd en gedragen: participatie en draagvlakverbreding bij processies; 3. Middelen gezocht: processies en financiën en keuze uit drie geleide bezoeken: 1. Heilig Bloedkapel en schatkamer; 2. Stap mee in het voetspoor van de Blindekensprocessie; 3. Bezoek processie-erfgoed in de Sint-Annakerk. Alle inlichtingen en  inschrijvingsmodule vindt u hier.
Je kan er ook het boek Processies in West-Vlaanderen aanschaffen. Een aanrader!

 


 

 

 

 

Heemkring Wibilinga Wevelgem: vertelnamiddagen:

 


Introductie in het stamboomonderzoek
Voordrachtgever: Johan Wybaillie
Maandag 14 oktober 2019 om 14.30 u. in CC Guldenberg Wevelgem. Gratis ingang

Twee Moorseelse hofsteden Pauwelyn en Geldhof
Voordrachtgevers zijn Geert Opsomer en Ansfried Vande Kerckhove.
Maandag 25 november om 14.30 u. in OC De Stekke. Moorsele. Gratis ingang.

 

 

 

 

 

Auteur Jules Desmet brengt het boek
‘Het verdriet van Wakken’ uit.

 

Jules Desmet uit Wakken houdt al jaren het wel en wee bij van de gemeente Wakken. Hij noteerde al heel wat verhalen van de dorpsgemeenschap en over het verenigingsleven. Centraal in dit boek staat de levenswijze van de gewone man. Aan de hand van verslagen, opgesteld door garde Leopold Lambrecht, geeft de auteur een overzicht van de dorpscriminaliteit. Het gaat daarbij niet over grote misdaden, maar over allerlei kleine gebeurtenissen die op dit moment leefden bij de plaatselijke bevolking: burenruzies, scheldpartijen, dronkenschappen, kleine diefstallen, enz…
Het boek koest 22 euro voor niet Wakkenaars (+ eventuele verzendkosten). Hier vindt u meer info.

 

 

 

 

 

UW ACTIVITEIT KON HIER STAAN !!

contacteer ons en stuur uw activiteienkalender op

 

 

Wenst u een activiteit of een bijdrage in deze nieuwsbrief?
Stuur dit dan door op redactie@heemkunde-westvlaanderen.be. Een illustratie wordt het best, apart van de bijdrage meegestuurd.

U mag deze nieuwsbrief gerust doorsturen of vrienden uitnodigen om zich in te schrijven voor de volgende nieuwsbrieven.


oude nieuwsbrieven kunt u lezen in

ons archief

 

 

[SUBSCRIPTIONS]