Nieuwsbrief Kracht van Utrecht & Vrienden van Amelisweerd

Nieuwsbrief 37 - 23 november 2013

VVA KvU_banner_600x191
www.vriendenvanamelisweerd.nl | www.krachtvanutrecht-initiatief.nl

 

Rijkswaterstaat erkent: start aanleg A27 / Ring Utrecht pas in 2018, klaar na 2023

Rijkswaterstaat heeft het deze week bevestigd: Minister Schultz heeft de start van de aanleg van de verbrede A27 door Amelisweerd twee jaar opgeschoven van 2016 naar 2018. De complexe aanleg gaat minimaal 5 tot 7 jaar duren, tot 2024 of later (was 2020). De minister neemt op het Tracébesluit op zijn vroegst in het vierde kwartaal van 2016; dicht tegen de Kamerverkiezingen van maart 2017 aan... 

Dit is een verstandig besluit van de minister, hoewel ze het liever binnenskamers had willen houden. Wij vermoeden dat het Ministerie van Financiën druk heeft uitgeoefend. Benieuwd naar de achtergronden? Stel uw vragen en geef suggesties via een reply op deze Nieuwsbrief of via contactenkvu@gmail.com 

Schema uitstel_Ring_Utrecht_MIRT2014Projectenboek

Tabel: MIRT-Projectenboek 2014 - voortgangsrapportage projecten. Afkortingen: VGR = Voortgangsrapportage, Q = kwartaal, RL = Richtlijnen, (O)TB = (Ontwerp)Tracébesluit, MER = Milieueffectrapportage, R = Realisatie, Asw = Autosnelweg.

Keuzes

Tien jaar lang de verbreding afwachten? Of onze mobiliteit anders aanpakken: een frisse omslag uitwerken in denken en duurzaam investeren, met nieuwe fondsen? Het plan Utrecht Aantrekkelijk en Bereikbaar 2030 naar voren halen en versnellen voor 2014-2018? 

De reacties: Beelden en geluiden

Fietsrekken Moreelsepark_220Wat we horen is: Echt waar? Wat goed zeg! Ja, het kan zo niet langer. We lopen tegen allerlei grenzen aan: Op het Herculesplein; op de Cartesiusweg; op de Kardinaal de Jongweg, overal in de stad. Maar ook richting De Uithof en het UMC strijden automobilisten, fietsers en OV-gebruikers om voorrang. We zouden keuzes moeten maken in de ambities van de Uithof en het Utrecht Science Park: "Goud met een duurzame kern", goeie stoplichtvrije doorfietsroutes, gekoppeld aan een slim OV-netwerk (rail en elektrisch bussen).

De auto is niet meer het primaire vervoermiddel in de stad. Ruimte is gewoon te kostbaar. We horen mensen zeggen: maak het voetgangersgebied in de stad en de milieuzone dan groter: een auto is te gast in de stad. Mensen willen meedenken, merken we bij tal van gelegenheden. En denk aan de jongeren, die zijn belangrijk. 'Ik heb nog gestreden in Amelisweerd en mijn zoon studeert Bestuurskunde in Utrecht.'

Reageren? Stuur een sms-je aan Jan Korff de Gidts, 06 3363 0344, stuur een e-mail via contactenkvu@gmail.com of via een reply op deze nieuwsbrief, dan ontmoeten we elkaar. Stel uw vragen en geef suggesties!

 

Denk en doe mee, juist nu

We hebben vele (vrijwillige) vacatures: 

 

Verder in deze nieuwsbrief

  1. Actueel
    • Rechtbank Rotterdam vernietigt besluit snelheidsverhoging op A13 bij Overschie. 
    • Zondag op de Stadhuisbrug: Wat is jouw boodschap over gezonde lucht?
  2. Rijk schuift besluit verbreding door - tijd voor een nieuwe aanpak!
  3. 80 km/h op Ring Utrecht en andere stadssnelwegen
  4. Lees verder op onze websites

  

1. Actueel: A13 Overschie en Stadhuisbrug zondag

Witte lakens_actie_bewoners_OverschieRechtbank Rotterdam vernietigt besluit minister verhoging snelheid op A13 

Dit is een geweldige opsteker voor mensen en organisaties die strijden voor zorgvuldige besluitvorming, gezonde lucht en stil wonen. We weten het al langer: Met een lagere maximumsnelheid op stadssnelwegen valt zoveel winst te halen. Lees dit geweldige NRC-next artikel over de nadelen van 130km/h. Mensen die in de buurt van stadssnelwegen wonen hebben recht op schone lucht en minder geluidhinder.

Daarom: 80 op ringwegen - voor gezonde lucht, meer stilte en meer veiligheid. Kijk naar de kaart met de maximumsnelheden: wat raar dat grote steden zo weinig 80 km-trajecten hebben, terwijl het hoogstens een paar minuutjes kost. Dat heb je toch over voor een ander, minder vervuiling en lawaai? Lees verder op onze website...


Als je in buurt bent, kom dan ook zondag even naar de Stadhuisbrug

Milieudefensie oproep_3

Nog te weinig mensen weten wat Utrechtse wetenschappers en longartsen melden: In het dagelijks verkeer adem je regelmatig ongezonde concentraties luchtvervuiling in. Dit veroorzaakt kanker, longaandoeningen en hart- en vaatziekten. Luchtvervuiling is, na roken, de grootste vermijdbare doodsoorzaak. 

Milieudefensie gaat deze zondag in Utrecht foto-oproepen voor Gezonde Lucht verzamelen. Dus heb je een boodschap over gezonde lucht? Laat je foto nemen met jouw eigen tekstboodschap en roep daarmee je gemeente op tot meer maatregelen. Milieudefensie staat  tussen 13.00 en 16.00 uur op de Stadhuisbrug in Utrecht. Milieudefensie gebruikt je foto in de gezonde lucht campagne en zal alle fotoboodschappen aanbieden aan de gemeente. 

Online je boodschap voor schone lucht achterlaten kan ook: kijk op oproep.rochelroutes.nl en maak je eigen foto + tekstwolk. Wil je weten wat ultrafijnstof ~ roet met jou doet: Kijk op www.rochelroutes.nl, kies een stad en bekijk het filmpje.  

 

2. Rijk schuift besluit verbreding door – tijd voor een andere aanpak!

Markiezenbos tegen_bak_A27_300

Met Prinsjesdag meldden wij al: Minister Schultz heeft de start van de verbreding van de bak bij Amelisweerd twee jaar doorgeschoven naar 2018. Dit biedt Utrecht en onze stadsregio kansen. Wij hebben 4 jaar extra tijd om de omslag in denken en handelen vorm te geven!

Komende jaren opent Station Vaartsche Rijn, komen er nieuwe en verbeterde fietsroutes met fietsbruggen en -tunneltjes. De Uithoftram is klaar in 2018. De spoorbrug bij Douwe Egberts wordt viersporig. Treinreizigers vanuit Leidsche Rijn zouden dan zonder spoorboekje (!) kunnen gaan reizen. Een grote elektrische bus kan de voorloper worden van een tram tussen Uithof en binnenstad. Hoe kunnen wij die extra tijd nog meer benutten? Niet alleen door te wachten op goede of minder goede bedenksels van bestuurders en ambtenaren. Maar door fris en dwars te denken, soms door co-creatie, soms 'out of the box':

  1. Hoe kunnen we, met de 1 miljard voor de A2x7 in het achterhoofd, op een andere manier Utrecht aantrekkelijk en bereikbaar maken en houden?
  2. Waar liggen volgens jou de opgaven en kansen voor duurzaam ruimtegebruik en mobiliteit in de Utrechtse regio? Groot en klein, direct toepasbaar of op langere termijn?

De afgelopen weken hebben wij met allerlei experts gebrainstormd op het gebied van gezondheid, planologie, communicatie, noem maar op, over welke kansen en mogelijkheden er zijn. We spreken met veel actieve bewoners die boordevol ideeën zitten, zoals de mensen van Wijkraad Oost en Ontwikkelgroep Lombok Centraal.

Kracht van Utrecht simulatiespel

Aan een moeder met ervaring in Amelisweerd (...) hebben we te danken dat we met studenten van de Universiteit Utrecht een simulatiespel gaan ontwikkelen. Met bovenstaande vragen in het achterhoofd: Wat zou jij doen als minister, wethouder of ondernemer? Wat wil je als actieve bewoner? Hoe ga je om met burgerparticipatie en hoe speel je in op andere partijen? Een simulatie vol dilemma's....

Zelf goede ideeën? Laat het ons weten via de mail of kom langs bij het KvU-Café, vrijdagmiddag in het Milieucentrum, Oudegracht 60, tussen 17.00 en 18.00 uur (NB: check onze agenda).

 

3. Tachtig op de Ring Utrecht en andere stadssnelwegen in NL

80km sticker_blauw_250Een van onze thema's voor de gemeenteraads-verkiezingen in het land: 80 km/h op de Ring Utrecht en alle andere ringwegen rond steden in Nederland. Het is de meest eenvoudige manier om onze luchtkwaliteit en het lawaai voor de vele woonwijken aan de buitenkant van steden echt te verbeteren. Een lagere snelheid zorgt voor minder uitlaatgassen, minder geluidhinder en is door het rustige verkeersbeeld ook nog eens een stuk veiliger.

Het is aan de gemeenteraden om het Rijk duidelijk te maken: Wij willen 80km-zones rond onze steden, meer schone lucht, meer stilte, minder ongelukken.

De uitspraak van de rechter in Rotterdam is een flinke steun in de rug. In de rechtzaak over de snelheids-verhoging op de A13 bij Overschie was het oordeel keihard: De minister heeft te weinig rekening gehouden met de verslechterde luchtkwaliteit en geluidhinder boven de wettelijke normen. De 80km-zone bleek veel veiliger en kende bovendien een betere doorstroming.

Komende week, op vrijdag 29 november, is de A10 van Amsterdam aan de beurt. Ook hier is de 80km-zone afgeschaft, ondanks flinke overschrijdingen van lucht- en geluidnormen. Met de uitspraak over de A13 in het achterhoofd verwachten wij dat de rechter ook dit besluit vernietigt.

Meer over de uitspraak over de A13 Overschie op onze website...

 

4. Lees verder op onze websites:

Waardering reistijd door automobilist 16% gedaald; waardering treinreiziger 22% gestegen... blijkt uit het nieuwe KiM rapport "De maatschappelijke waarde van kortere en betrouwbare reistijden". 

Minister wil beter benutten en de PvdA af van het asfaltdenken... verslag van het begrotingsdebat over infrastructuur en milieu in de Tweede Kamer.

Mobiliteitsbalans 2013 laat positieve trends zien: groei van het OV, flinke toename van fietsgebruik en deelauto en juist minder autogebruik onder jongeren.

Natuurcompensatie en extra maatregelen lucht/geluid bij snelwegverbredingen overbodig? Lees de reactie van de Vrienden van Amelisweerd op dit doorgeprikte proefballonnetje van de VVD.

 

Crowd funding /donatiecampagne

Wij ontvangen geen enkele subsidie. Wilt u ons financieel ondersteunen, maak dan uw gift of donatie over op een van de volgende rekeningnummers:

Als u ons mailt dat u een bedrag heeft overgemaakt kunnen we uw mailadres benutten om u te bedanken voor uw gift of donatie en u met onze Nieuwsbrieven op de hoogte te houden van al onze activiteiten. 

 

Sociale Media 

Volg ons op twitter (@Krachtvanu & @Amelisweerd) en praat mee over Amelisweerd op onze Facebookpagina. Voor wie zelf niet op twitter zit: Surf naar onze website en bekijk in de linkerbalk de tweetlijst met onze berichtjes en favoriete tweets van anderen. Kijk ook eens af en toe op ons Videoblog voor inspiratie. 

 

Tot weerziens,

Olivier Beens | Jos Kloppenborg | Jan Korff de Gidts (06 3363 0344)

 

Interessant? Deel deze e-mail op sociale netwerken

Stuur deze email door naar een vriend(in)