Hilversum Verbonden Nieuwsbrief, Februari 2015

Hilversumse initiatieven om elkaar te helpen:

de 'Voor elkaar'-flyer

 
Hoeveel initiatieven zijn er in Hilversum om elkaar 'zomaar' te helpen? Dit hebben we in kaart gebracht. Het zijn er veel! Een groot aantal initiatieven zijn op een flyer verzameld, die u aantreft bij wijkcentra, buurthuizen en kerken.
 
 
De digitale versie van de flyer treft u aan op  www.duurzaamhilversum.nl

Wilt u een of meer flyers ontvangen? Stuur dan een mail naar ‘duurzaam@hilversumverbonden.nl’.

    

21 februari van 11.00-14.00   -   Wijkcentrum Riebeeck – van Riebeeckweg 50

Meer informatie over Repair Café Hilversum en openingsdagen in maart t/m juni: 

 Sluiten wij Hilversummers uit?

Politiek debat op woensdagavond 25 maart in St. Joseph               (Minckelerstraat 81 Hilversum)          

Direct in het nieuwe jaar wordt de wereld opgeschrikt door een moordaanslag op de redactie van het Franse blad ‘Charlie Hebdo’. De reactie is in eerste instantie eensluidend: het recht op vrije meningsuiting is absoluut en mensen die een andere mening zijn toegedaan zijn onze vijanden: ‘nous tous sommes Charlie’. Maar al snel blijkt de werkelijkheid weerbarstiger. Een discussie met de Hilversumse lokale politiek.

Daarnaast wil Bekend maakt Bemind, samen met het Platform Armoedebestrijding Hilversum, ook teruggrijpen op het politiek debat van 2014, dat over bestrijding van armoede en laaggeletterdheid ging: wat is er sinds de gemeente-raadsverkiezingen in Hilversum gebeurd om uitsluiting als gevolg van armoede of laaggeletterdheid tegen te gaan? Blijven we mensen uitsluiten of gaan we ons best doen om ze in te sluiten?

Meer info op: < BMB politiek debat 25 mrt 2015 > 
Seinkracht bijeenkomst 14 januari (verslag)
 
Op 14 januari jl. vond de startavond van Seinkracht plaats; een avond om te onderzoeken of er in Hilversum Oost nieuwe burger-initiatieven tot stand kunnen komen. De avond werd bezocht door 35 buurtbewoners die onder bezielende leiding van Fred van Leeuwen van ‘Meentkracht', een indrukwekkende lijst van ideeën wisten te formuleren.

Er werden die avond 3 themagroepen rond de thema’s Duurzaam, Sport & Spel en Samenwerken/Platform samengesteld. De themagroep Duurzaam is al volop aan het werk. Binnenkort volgt een update over de vorderingen van de themagroepen. Voor meer informatie
 
 
Heeft u belangstelling om aan een themagroep deel te nemen, stuur dan een e-mail naar seinkracht@hilversumverbonden.nl en u krijgt de contactgegevens opgestuurd. Initiatieven om een nieuwe groep op te richten zijn uiteraard ook  welkom op hetzelfde emailadres.  
Vanuit het netwerk van Hilversum Verbonden wordt gekeken hoe één en ander ondersteund kan worden.
Burgerkracht in Hilversum Zuid?
In navolging van Meentkracht en Seinkracht heeft een groep inwoners rondom de Staatsliedenbuurt in Hilversum Zuid soortgelijke plannen. Werknaam: Heikracht. Meer weten? Stephan@HilversumVerbonden.nl

Uw initiatief (*) op onze website of in de volgende nieuwsbrief?
Stuur een email aan: info@hilversumverbonden.nl
 
(*) activiteiten voor/door inwoners van Hilversum + zonder winstoogmerk

ONZE MISSIE:
Hilversum Verbonden stimuleert samenwerking en verduur-zaming. Wij willen vernieuwers met constructieve ideeën faciliteren, nieuwe burgerinitiatieven ondersteunen en zonodig zelf het initiatief nemen. Verder informeert Hilversum Verbonden, Hilversummers over wat er in de samenleving georganiseerd wordt.

Via Hilversum Verbonden worden Hilversummers met elkaar in contact gebracht, geactiveerd en overgehaald bij te dragen aan de eigen leefomgeving. Hierdoor ontstaat een gemeenschap waarin het goed leven is.

Kortom, Hilversum Verbonden is een netwerk van individuele Hilversummers die de Hilversumse samenleving willen versterken.

Waardeert u het werk van Hilversum Verbonden en bent u
bereid om mee te denken en doen?

Laat het ons s.v.p. weten: info@hilversumverbonden.nl of
bel Aernoud Olde 06-1250.5498.

Nieuwe leden voor ons kernteam zijn altijd welkom, en we
zijn ook benieuwd naar de mogelijkheden die u ziet om
samen de Hilversumse samenleving te versterken.
 
19 maart @ De Vorstin

Voor de 9de keer vindt op 19 maart a.s. PechaKucha Hilversum plaats. Een avond waar ontwerpers, architecten, kunstenaars, wetenschappers, dromers, politici, critici, studenten, beroemd of niet hun idee presenteren in 20 plaatjes, die ieder 20 seconden zichtbaar zijn.
 
Het is de plek om je werk, mode, kunst, ontwerp, gemaakt project of welk goed idee dan ook te presenteren.
PechaKucha is de Japanse term voor ‘geroezemoes’ wat na de presentaties bij het publiek kan ontstaan. De bijeenkomst is een wereldwijd fenomeen dat slechts in een aantal steden in Nederland georganiseerd wordt. De avond wordt gehouden in De Vorstin en op de website van PechaKucha is meer informatie te vinden.

NLdoet 20+21 maart
 
Samen een dag(deel) de handen uit de mouwen te steken. Nuttig, gezellig en je leert nieuwe mensen kennen! In Hilversum zijn 38 NLdoet klussen.
 
Help je ook mee? < NL doet >

Onder andere bij scholen, scouting, Sherpa, de Erfgooiersspeeltuin, Gooizicht, Dierenweide Zonnehoeve, dierenasiel Crailo, buurthuis de Geus of urban farming.
Nieuwe bestuursleden voor
 Hilversum Verbonden
Het bestuur van Hilversum Verbonden is versterkt met Karel Eigenraam en Marieus Mulder.

Karel Eigenraam werkt graag samen met anderen aan doelen betreffende gezondheid en duurzaam- heid. De kracht en de schoonheid van de natuur zijn hierbij de grote inspiratiebronnen.
Beroepsmatig is hij aktief als klassiek homeopaat en als adviseur natuurlijke ziektewering en bodemlevenbeheer.
 
Marieus Mulder legt als zorgprofessional eveneens graag de focus op samenwerking. Alleen door samen te werken kun je als hulpverlener, instelling of organisatie iets betekenen voor een ander of met elkaar iets bereiken.
Sinds 2007 ben ik woonachtig in Hilversum en wil via Hilversum Verbonden een bijdrage leveren aan de lokale samenleving. De doelstelling van HV sluit mooi aan bij mijn visie op samenwerken.
 
< het kernteam van HV >