VÄLKOMMEN till DrömCentrum Minerva   

  

Här får du råd och inspiration om hur drömmar kan förstås, tolkas och användas. 

Du har väl läst tidigare månadsbrev (klicka på databas över tidigare nyhetsbrev på www.dromcentrum.se)

Klicka också på länken ’Tips på böcker’ – där finner du förslag på olika drömböcker. 

Se även Info, Nyheter och Aktiviteter här längst ned.

Gå in på www.dromcentrum.se  Där hittar du verksamma drömterapeuter, drömkurser, cirklar, föredrag, m.fl erbjudanden.

 

Låt dig inspireras av nattens –och dagens- drömmar. De kan leda dig till nya insikter, nya idéer, nya problemlösningar, nytt hopp …

Nu går vi igenom stora omställningar. Både i relationer, väder o klimat, samhällssystem, fysiskt mående, vardagsliv, osv. I dessa transformationstider kommer allt upp till ytan, både inom oss och utanför, t.ex i media och i allt som händer i världen …

För att följa med i både den mänskliga och den universella utvecklingen, måste vi bemöta våra inre oläkta sår och ta till oss (kalla hem och integrera) våra olika aspekter – sidor som vi förnekat. Vi behöver se, förlåta och läka vårt ”skugg-material”. Annars ageras det ut både i våra personliga liv och kollektivt i världen.

De svåraste sveken, förräderiet, maktspelen o frustrationerna kommer ofta från familjemedlemmar, vänner, kollegor ... som kanske inte uppskattar dig, som inte hör dig, inte förstår dig, tolkar fel … Det är dagSdrömmar, Livets Spegel, som visar dig vad du (eller de) bär, som är olöst.

Genom natt- och dags drömmar kan du lättare se vilken roll du spelar, vad du behöver rensa eller förändra, vad du kan läka inom dig … Din perception bestämmer din reaktion, som  bestämmer din medvetandenivå och hur du svarar an. Välj din verklighet, som bestäms av frekvensen på ditt gensvar.

Drömmarna hjälper dig också att se din styrka, dina möjligheter, din egen gudomlighet. Centrera dig i ditt Högre Andliga Jag, hur mycket du än känner dig sårad av andra. Låt dem veta hur du vill att relationen ska se ut. Stå kvar i din kraft och ditt kärleksljus, medan du låter andra gå sin egen väg.

Lär av drömmarna här nedan.

När vi tillåter oss att känna sann kärlek inför oss själva fylls vi till kropp och sinne av närande och accepterande Frid. Det ger oss överblick och det stärker immunsystemet. Så, Svep in dig i en kärleksfilt av guldfärgat ljus där du är fullkomligt trygg och tillfreds, älskad och fridfull.


D r ö m m a r

 
 

OVÄDER

Jag drömde att ett förfärligt oväder var på väg åt mitt håll. Allteftersom ovädret kom över mig, förvandlades de hotfulla molnen till vita små änglar. När jag vaknade visste jag att jag skulle klara av att möta de hemska utmaningar jag har nu i mitt liv. Jag är tacksam för drömmen och tror att den kom därför att jag verkligen hade penetrerat både problemen och mig själv.

TOLKNING

Du ser det känslomässiga ovädret vara i antågande. Men molnen förändras till änglar. Javisst, förmodligen hade du genom att gå igenom både dig själv och problemen, skapat överblick, nytt förhållningssätt och tillit, vilket gör det lättare att möta utmaningarna med tillförsikt.

 

OMVÄNT

Jag befann mig i ett stort rött hus som sakta snurrade motsols på husgrundens ”husbotten-gångjärn”. Allt som fastnade där maldes sönder. Blod runt omkring huset, då inte bara gräs utan även smådjur o kanske även människor maldes. Vi som var inne i huset var trygga. Jag undrar varför huset snurrar motsols – varför inte medsols?

TOLKNING

Du m.fl upplever att huset (medvetandet, livet) snurrar motsols-omvänt. Allt i denna tid snurrar nu åt andra hållet, omvänt = ingenting är som förut eller som förväntat. Alla klarar inte av den nya vändningen, de far illa, mals sönder och dör. Men du är trygg i det som sker. Kanske skulle inte någon behöva malas sönder om de såg sig för o följde med i den nya riktningen.

 

SNURRAR ÅT ANDRA HÅLLET

Jag ser en stor cylinder som snurrar. Mannen som sköter cylindern berättar att den håller på att sakta ner och snart kommer att stanna. Sen kommer den att börja snurra åt andra hållet och då går den nya solen upp.

TOLKNING

Stor omställning; Universum, världen eller ditt eget liv kommer att börja snurra åt motsatt håll. Då går en ny sol upp, ett helt nytt ljus. Ett nytt varande.

Cylindern kan ses som en kosmisk generator som genererar den energi du lever i. Kanske kommer nu Gudinnans KärleksLjus att genereras och flöda, och balansera patriarkatets maskulina kraft – för balans mellan de två .

 

Hur kan du få in mer glädje, kärlek och frihet i ditt liv?

Vi befinner oss alla i förändring. Ett frekvensskifte pågår både inom oss och runt omkring oss. För att följa med i frekvenshöjningen behöver vi lära oss att ”tänka med hjärtat”, att känna hjärtats intelligens. Låt hjärtat och själen vägleda dig (i stället för tankar och funderingar).

Nu behöver vi inte längre forcera fram det vi vill, eller kämpa mot världen. Vi kan släppa taget (om våra önskningar) och tillåta oss att vara öppna i livets flöde.

Här får du några ord på vägen från Maria Magdalena:

”Din kropp är vacker. Din sexualitet är helig. Dina känslor är en väg till Gud. Din närvaro är en välsignad gåva. Ditt öppna hjärta är ditt kraftfullaste redskap för transformation, för att ta emot gudomligt ljus och förstärka det med kärlek. Öva varje dag att ta emot kärleksljus tills det blir en glädje, en dans, en vacker del av den du är.”

Glöm inte att svepa in dig i kärleksfilten av guldljus. Din verklighet kommer att förändras på vackraste sätt när du låter den aktiva kärlekens energi flöda fritt.

Glöm inte heller att gå in på ”tips på böcker” på www.dromcentrum.se

Förlaget LivsStrömmen, som samarbetar med DrömCentrum Minerva, har marknadens lägsta bokpriser.  (jfr Bokus och AdLibris)

Bästa sommarhälsningar och härliga drömmar

Louise Minerva-Li


Sprid Drömkunskapen i hela Sverige! Maila vidare detta brev till någon du tycker om genom att klicka här:  Forward this email to a friend

Info:

Nyheter:

Aktiviteter: