Zeer geslaagd VNVA Carrièreboost symposium! Gemist?
Terugblik met presentaties.
Impressie Carrièreboost symposium
dd 4 oktober 2014 -
Hoe word of blijf je de dokter, die je wilt zijn ‘ met een beetje support’
door Clara Peters
Na de najaarsledenvergadering van de VNVA, een smakelijke lunch en een frisse neus (heerlijk zonnig weer) op de paden respectievelijk het terras van architectuurpark “Makeblijde” waren ruim 70 deelnemers aanwezig op het symposium, om handvaten te krijgen om ons vak met alle verantwoordelijkheden, competenties maar ook stressvolle situaties niet alleen bewust te kiezen maar het ook in de toekomst leuk en inspirerend te houden.
 
Hoewel ik uit alle afzonderlijke verhalen van de spreeksters elementen heb kunnen halen die mij aanspraken licht ik er enkele uit, die mij het meest raakten.
 
Het verhaal van Mariska Koster, de longarts die medisch adviseur werd, omdat zij voor zichzelf erkende dat haar vak haar zoveel vooral emotionele chronische stress opleverde dat zij daarvan uitgeput raakte en haar plezier in haar vak kwijtraakte, vormde ook eigenlijk de aanleiding voor dit symposium.
Zij vertelde hoe niet minder dan 40 % van alle artsen zelfs al in hun coassistentschappen maar ook als arts-assistent en later als huisarts of specialist meer of minder regelmatig last hebben van burn-out- en depersonalisatieverschijnselen door langdurige fysieke en emotionele stress, maar ook door gebrek aan aandacht voor werkomstandigheden en door gebrek aan steun van collega’s. Ik schrok echt van deze hoge percentages.
 

 
VNVA Najaarsledenvergadering
Belangrijkste onderwerpen:
  • Nieuw bestuurslid VNVA –
    Caroline Schneeberger
  • Toelichting uitreiking VNVA Oeuvreprijs in maart 2015
  • MWIA Regionaal Congres in Denemarken (in deze Nieuwsbrief)
  • Stand van zaken: NVR, Women Inc, afdelingen en commissies
  • Beleidsplan 2014-2016
  • Voorjaarsledenvergadering verplaatst naar het tweede kwartaal in 2015, te weten: 25 april 2015.
 

 
Uitreiking VNVA Els Borst Oeuvreprijs
De VNVA Els Borst Oeuvreprijs is door de VNVA ingesteld om de nagedachtenis aan ons erelid Els Borst blijvend te eren door de instelling van een aan haar op te dragen oeuvreprijs.

  De VNVA heeft in februari met grote verslagenheid kennis genomen van het feit dat ons erelid Els Borst op dramatische wijze om het leven is gekomen. Het bestuur zou graag haar naam binnen de vereniging levend houden en daar diende zich een mogelijkheid voor aan.
De commissie Corrie Hermannprijs ontving een nominatie voor de Corrie Hermannprijs 2014 die niet helemaal voldeed aan de criteria. De commissie beoordeelde deze nominatie wel als zeer belangrijk en prijswaardig omdat het werk een jarenlange inzet voor een bepaald doel besloeg.
Zo ontstond het idee van het inzetten van een Oeuvreprijs voor Gunilla Kleiverda en Rebecca Gomperts die zich vele jaren hebben ingezet voor Women on Waves en later ook voor Women on Web. De film, The Vessel,is gemaakt over Women on Waves en genomineerd voor een van de prijzen op het Movies that Matter festival van 19 t/m 25 maart 2015 in Den Haag.

De Stichting Movies that Matter, is een initiatief van Amnesty International, organiseert en ondersteunt programma’s rond onthullende films en actuele documentaires over mensenrechten en een rechtvaardige, duurzame wereld. Films die ons in gesprek brengen over hoe we vrede kunnen bevorderen en onrecht kunnen bestrijden.
 
De VNVA organiseert in samenwerking met Movies that Matter een, Engelstalig, event rond deze filmvertoning met een aantal vooraanstaande sprekers om zodoende dit thema mee te nemen voor een maatschappelijke discussie en als eerbetoon aan Gunilla Kleiverda en Rebecca Gomperts.
 
Save-the-date (met een klein voorbehoud) - dinsdag 24 maart 2015 – voor de uitreiking van de VNVA Els Borst Oeuvreprijs en houdt onze website in de gaten voor meer informatie!
 
Uitreiking Corrie Hermann Prijs 2015 verplaatst - Aanmeldtermijn verlengd
De VNVA kent de Corrie Hermann Prijs jaarlijks toe aan vrouwelijke artsen die zich binnen hun werk profileren en daarmee bijdragen aan de realisering van de doelstellingen van de vereniging.

 
Enkele van deze doelstellingen zijn: versterking van de positie van de vrouwelijke arts in de medische professie, bestrijding van discriminatie op grond van geslacht (met name binnen de gezondheidszorg) en stimulering van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van vrouwen en gezondheidszorg.
De Corrie Hermannprijs wordt in 2015, in tegenstelling tot andere jaren, niet in maart uitgereikt maar op 10 oktober 2015 in de Gertrudiskapel in Utrecht. Voorafgaand aan de uitreiking van de Corrie Hermannprijs 2015 wordt de najaarsledenvergadering gehouden.
Aanmeldtermijn verlengd
Kandidaten dienen vóór 1 februari 2015 aangemeld te zijn bij het secretariaat van de VNVA, t.a.v. Commissie Corrie Hermann Prijs, Postbus 432, 4200 AK Gorinchem of e-mail vnvamail@vnva.nl (o.v.v. genoemde commissie). Het initiatief voor aanmelding kan óók van de kandidaat zelf uitgaan.
Dus extra tijd om nog eens goed na te denken wie in aanmerking kan komen voor de Corrie Hermannprijs want wat is er mooier dan straks jouw genomineerde deze prachtige prijs in ontvangst te zien nemen, na afloop van een symposium dat geheel gewijd is aan de prijswinnares! En ….. stuur deze oproep vooral ook door aan collegae!
 
Save-the-date – zaterdag 10 oktober 2015 – voor de uitreiking van de Corrie Hermann Prijs 2015 en voorafgaand de VNVA najaarsledenvergadering.
 
Een primeur: het eerste ontbijt met de minister
door Sylvia Buis
Op 17 september, na Prinsjesdag en voor de Algemene Politieke Beschouwingen, was ik als VNVA voorzitter uitgenodigd voor Het ontbijt met de minister, georganiseerd door Medisch Contact. Met bijna de helft vrouwen (met grof geschat een gemiddeld lagere leeftijd dan de aanwezige mannen) had de organisatie haar best gedaan voor een redelijk divers publiek van een stuk of zeventig zorgprofessionals en bestuurders. Na een lopend ontbijt volgde een korte presentatie van minister Schippers, die net als organisator Medisch Contact hoofdredacteur Van Santen, begon met ons te herinneren dat om half negen ‘s ochtends al heel veel artsen en verpleegkundigen en verzorgenden hard aan het werk zijn. Zij vervolgde met de cijfers over de economie waarover we na Prinsjesdag iets optimistischer mogen zijn. Schippers erkende de problemen en onzekerheden in de zorg en de gevolgen voor met name kwetsbaren in de samenleving, maar benadrukte ook te kijken naar zaken wel goed gaan zoals op het terugdringen van complicaties bij operaties.
 
 
Kamerbrief over uitvoering motie gendersensitieve geneeskunde
Op 28 oktober schreef Minister Schippers (VWS) een brief aan de Tweede Kamer over de uitvoering van een motie die de regering verzoekt om in overleg te gaan met de relevante partijen om vrouwspecifieke geneeskunde integraal onderdeel van de geneeskundige opleidingen te maken. Lees meer.
 
Genderspecifiek onderwijs
Geef je wel eens onderwijs en ben je zelf bezig met het implementeren van genderspecifieke geneeskunde of zou je hier meer willen doen?  Er valt nog veel te verbeteren op dit gebied, zo bleek tijdens de middag over genderspecifiek onderwijs, mede georganiseerd door Women Inc in Nijmegen.
Toine Lagro presenteerde aan de hand van het thema pijn dat er verschillen zijn tussen pijnbeleving en pijnpresentatie van mannen en vrouwen. Zo blijken vrouwen een lagere pijndrempel te hebben dan mannen, maar wel vaker zoeken naar (persoonlijke) verklaringen waardoor hun presentatie kan afleiden van het werkelijke probleem. Mannen wijten hun pijn vaker aan externe oorzaken en kunnen vaak makkelijker rust nemen dan vrouwen die vinden dat zij voor anderen moeten blijven zorgen.
 
Wil je meer weten over dit onderwerp of onderwijsmateriaal gebruiken? Via het VNVA secretariaat kun je een password aanvragen van het SDMO in Nijmegen, een website die vanuit Vrouwenstudies Radboud Universiteit Nijmegen is ontwikkeld en een schat aan onderwijsmateriaal bevat die je als VNVA lid mag gebruiken.
Het avondprogramma vervolgde met een talkshow waarin onder andere Angela Maas duidelijk maakte dat jonge mannen en vrouwen met hart vaatziekten heel andere revalidatievragen en doelen hebben dan de gemiddelde oudere patiënt en dat artsen vaak aan vragen als kinderwens en anticonceptie voorbijgaan of er geen antwoord op weten.
Zeker voor VNVA artsen een schone taak om de genderspecifieke zorg verder te implementeren en uit te dragen.
Op 29 januari 2015 is de volgende talkshow van de bewustwordingstour langs universitair medisch centra. Deze tour organiseert WOMEN Inc. namens de Alliantie Gender & Gezondheid om aandacht te vragen voor gender en sekseverschillen in de gezondheidszorg. Na UMC Utrecht en Radboudumc in Nijmegen is nu Erasmus MC in Rotterdam aan de beurt.
Medicatie wordt vrijwel nooit op vrouwen getest, ook al zijn vrouwen de grootste medicijngebruikers. Zij gebruiken maar liefst 1,2 tot 1,4 keer vaker medicijnen dan mannen, blijkt uit cijfers van het CBS. Geneesmiddelen hebben op vrouwen soms hele andere effecten dan op mannen, waardoor vrouwen onverwachte bijwerkingen kunnen krijgen wanneer ze niet op hen zijn getest. Tijdens de talkshow op Erasmus MC praten we met experts en ervaringsdeskundigen over de gevolgen van het niet testen op vrouwen en hoe we dit kunnen veranderen
 
Vooruitstrevend vrouwennetwerk VENA
door Sylvia Buis
Een paar jaar geleden was de commissie TOP binnen de VNVA erg actief. Vrouwelijke artsen met de ambitie om hogerop te komen in wetenschap en bestuur maakten zich samen sterk om het glazen plafond te doorbreken en er zijn zeker successen geboekt. De spin-off was dat lokaal ook netwerken ontstonden in (academische) ziekenhuizen, en een van de meest vooruitstrevende vrouwennetwerken is VENA in Erasmus MC Rotterdam. Met Corine van der Sande, Management Development Adviseur en Lissy de Ridder, kinderarts en duo voorzitter van VENA besprak ik de activiteiten van VENA en de mogelijkheden voor kruisbestuiving met de VNVA in de toekomst. Het netwerk aan de Erasmus Universiteit is in 2006 mede opgericht door Hanneke Takkenberg,  vroeger commissie TOP lid (zie ook het interview in Nieuwsbrief september 2014). Het netwerk wordt ondersteund (ook financieel) door de Raad van Bestuur van het Erasmus MC. Er is ook een  female career development programma en er wordt op verschillende niveaus invloed uitgeoefend om het probleem van de beperkte doorstroming van vrouwelijke artsen naar een hoogleraarspositie zichtbaar te maken zodat er bewustwording optreedt. 
 
 
Rolmodel Els Struyk

 
Na opgegroeid te zijn in Delfzijl in een gezin van 4 kinderen, mocht ik geneeskunde studeren aan de Vrije universiteit te Amsterdam. Tijdens de studie geneeskunde woonde ik op Uilenstede, de studentencampus in Amstelveen.
Mijn ouders hadden toendertijd een scheepswerf en watersportwinkel aan huis, waarin ik in de zomers tijdens hun vakantie samen met mijn broer de winkel openhield. Tussen de klanten door leerde ik mijn her-examens aan de keukentafel, en ging soms terug naar Amsterdam om een examen te maken.
Voor de opleiding huisartsgeneeskunde ben ik terug verhuisd naar de provincie Groningen. Sinds 2011 ben ik nu werkzaam in de provincies Groningen en Drenthe, met een vaste waarneming in Oude Pekela.
 
Ondertussen ben ik 34 jaar, gehuwd met Patrick en wonen we in Hoogezand-Sappemeer. Hij is bewust huisman geworden sinds ik klaar ben met de opleiding. Daarvoor werkte hij vanaf zijn 20e bij een logistiek bedrijf in Roden. We zijn de trotse ouders van onze dochter van bijna 2 jaar. Sinds dat Patrick huisman is, geeft me dit de kracht en tijd om op een leuke flexibele manier werkzaam te zijn als waarnemend huisarts. Hierdoor kan ik me ook richten op de toekomst met mogelijkheid van een eigen praktijk.
 
 
Let op je herregistratie
door Sylvia Buis
Ben je basisarts of ken je aan basisarts? Bereid je voor op de herregistratie per 2017 anders verlies je je artsentitel en moet je extra scholen. De eisen zijn nog steeds niet helemaal uitgekristalliseerd zoals je in het interview met KNMG jurist Diederik van Meersbergen kunt lezen. Ook als medisch specialist moet je alert blijven, want bij het verlopen van je registratie verlies je automatisch je artsentitel.
Lees dus verder en laat ons weten of er nog werksituaties zijn die in de onderhandelingen niet aan bod zijn geweest.
 
 
VNVA bestuurslid Lewi Vogelpoel blogt
Bezint eer gij aan de studie geneeskunde begint ?
Geen vaste stek meer voor de dokter
Onlangs heb ik een debatavond bijgewoond van en over de jonge klaren. Ik werd getriggerd door de uitspraak dat medisch specialisten maar moesten wennen aan het idee dat de tijden veranderd zijn, en er ook voor de dokter, net als de timmerman geen vaste stek meer is weggelegd. De zorgvraag zal blijven, dus zolang men de zorg volgt naar daar waar het dat jaar door de zorgverzekeraar is ingekocht moet dat geen probleem zijn.
 
 
Op bezoek bij Platform Medisch Leiderschap
door Sylvia Buis
In onze tocht langs organisaties die overlappende thema's met de VNVA hebben, heb ik gesproken met Marlies de Rond van de KNMG en Renee Weersma, huisarts en voorzitter van het Platform Medisch Leiderschap. Dit platform is in 2012 ontstaan vanuit een gemeenschappelijk gevoel van een aantal aios en andere jonge artsen die merkten dat de opleiding tot arts en medisch specialist weinig tools geeft voor  het ontwikkelen van een belangrijke competentie, namelijk medisch leiderschap. In de zorg wordt veel ontwikkeld en gemanaged door niet-artsen, en het platform biedt deelnemers de mogelijkheid om ervaringen te horen van anderen, trainingen te krijgen en elkaar te vinden om ook invloed uit te oefenen op de zorg, op kleine of grotere schaal. Het netwerk streeft er verder naar de competentie leiderschap meer vorm te geven en te verankeren in de opleidingen, zodat artsen ook meer geboeid zullen raken door beleid en bestuurszaken en uiteindelijk meer jonge en ervaren artsen zullen meedenken over het verbeteren van de gezondheidszorg en nieuwe visies te ontwikkelen. Juist omdat veel VNVA leden betrokken zijn bij beleid en bestuur of misschien wel denken ik zou best meer invloed willen hebben om mijn ideeën kracht bij te zetten, kan het inspirerend zijn om de website www.platformmedischleiderschap.nl. te bekijken en je zo nodig als geïnteresseerde aan te melden.
 
Toename activiteiten VNVA op Social Media
De VNVA heeft het afgelopen jaar tijd geïnvesteerd in Social Media zoals Facebook en LinkedIn en dat heeft zijn vruchten afgeworpen.
De Facebookpagina wordt met regelmaat ‘geliked’ wat het bereik van de VNVA aanmerkelijk vergroot.
Met inmiddels 630 connecties op LinkedIn en een netwerk LinkedIn groep van de commissie Intervisie en Coaching weet de VNVA ook via dit kanaal steeds beter de vrouwelijke arts te bereiken.
Kijk maar eens op onze Facebook en LinkedIn pagina!
 
 
Terugblik Kopenhagen
Onze Deense zustervereniging organiseerde het 17de regionale MWIA congres in Rungsted bij Kopenhagen. Cisca Griffioen, Corrie Hermann en José Wetsteijn waren erbij.  
door Cisca Griffioen en Corrie Hermann
Van 4 tot 6 september 2014 organiseerde de Deense vrouwelijke artsen vereniging het  congres voor de regio Noord-Europa van de Medical Women’s International Association. Een mooie gelegenheid om  de vriendinnen die we maakten op het succesvolle congres in Breukelen weer te ontmoeten!
Het congres vond plaats in een idyllische omgeving, Rundstedgaard, halverwege tussen Helsingör en Kopenhagen. We logeerden in een fraai conferentieoord naast het woonhuis, nu museum, van de beroemde schrijfster Karen Blixen. De hele kustweg is een geliefkoosde route voor de vele Deense fietsers met aan de waterkant prachtige uitzichten naar buurland Zweden en aan de landzijde statige woonhuizen met mooi verzorgde tuinen.
 
Het programma bevatte zowel sociale als  medisch inhoudelijke thema’s: carrières, werk in ontwikkelingslanden, een mentorsysteem voor buitenlandse artsen, aspecten van HIV infecties. De enthousiaste president elect, Bettina Pfleiderer, presenteerde de resultaten van haar onderzoek in 32 landen naar huiselijk geweld en we hielden een ronde tafelconferentie over de stand van zaken rondom abortus in de landen die deelneemsters afvaardigden.
 
 
Begin bij Persoonlijk Leiderschap!
door Monique de Boer
Op 7 oktober was weer het congres Vrouwelijke leiders in de Zorg. Een congres waar vrouwelijke leden van Raden van Bestuur van diverse soorten zorginstellingen acte de presence gaven. Bezoekers waren vrouwen werkzaam in de zorg; artsen, maar ook veel managers/ bestuurders. Er waren veel workshops, met een diverse inhoud.

  Wat is nu Leiderschap in de Zorg? Is het opgewonden voor de troepen staan en ze vol vuur toespreken en voorgaan?
Is Leiderschap tussen de troepen in staan, het dienend Leiderschap. Of is Leiderschap een baken zijn, richtinggevend. En wat is hieraan dan vrouwelijk? En hoe verhoudt zich dit tot wie je bent, of tot wie je wilt zijn. En wat betekent dit voor (vrouwelijke) artsen? Niet elke arts is per definitie een goede leider.
 
 
Casus uit de commissie Intervisie en Coaching
door Mia Sol
Anne meldde zich ‘indirect’ aan tijdens het bijpraten over een hobby die we delen.
Ofschoon we een gemeenschappelijk politiek netwerk hebben, hoorde ik pas tijdens onze afspraak bij een mok cappuccino dat ze haar baan kwijt was. In goed overleg uit elkaar gegaan. Ze was langzaam meer en meer onthecht geraakt van de functie en ze kon zich steeds minder verenigen met de cultuur van de organisatie. Te hard, te koud en te sterk productie- (lees:) geld gedreven. Anne was opgelucht toen ze de deur voor de laatste keer achter zich had dichtgetrokken. Globaal had ze haar gedachten bepaald over haar toekomstmogelijkheden - met haar achtergrond, kennis en ervaring. Eigenlijk kwam ze praktische tips halen. Hoe te netwerken? Hoe ergens binnen komen? Hoe het eerste contact ?
We hebben gebrainstormd over de diverse netwerken waar ze al in zit. Die hebben we verbonden met de aard van het werk of de functie die ze het meest ambieert. Vervolgens hebben we concrete ‘aanvliegroutes’ en ingangen doorgesproken. Dat leverde al snel verassend veel op. Enkele mensen ging ze rechtstreeks bellen voor een oriënterend gesprek. Ook waren er indirecte mogelijkheden om mensen te kunnen spreken zoals het bezoeken van een bijeenkomst waar een persoon die ze graag zou spreken ook zal zijn (scholingsbijeenkomsten en straks weer nieuwjaarsrecepties). Tenslotte was er iemand in mijn netwerk die ik een enkele dagen later gebeld heb met het verzoek Anne een afspraak in de agenda te laten maken. Dat was geen enkel probleem.
http://www.carrieretijger.nl/functioneren/samenwerken/sociale-vaardigheden/netwerken
 
 
VVAO lezing en afscheid van Anneke van Doorne Huiskes als voorzitter VVAO
Krachtige vrouwen - 8 november 2014
 
Draagvlakmeeting van de Alliantie Gender & Gezondheid op 16 december van 18.30 - 20.30 uur
De Alliantie Gender & Gezondheid blikt vooruit.
Kijk je mee?

Wat zijn onze toekomstdromen als het gaat om gendersensitieve gezondheidszorg en hoe kunnen deze worden omgezet naar concrete doelen? Wat heb je hiervoor nodig vanuit andere vakgebieden? En hoe kunnen we het draagvlak voor gendersensitieve gezondheidszorg vergroten om te zorgen dat onze doelen worden behaald?
Vind jij het leuk om mee te kijken en vooral mee te denken? Meld je dan aan via: vnvamail@vnva.nl
 
Genderspecifieke Artikelen
Do gender differences affect the doctor-patient interaction during consultations in general practice? Results from the INTERMEDE study.
Abstract
OBJECTIVE:
The aim of the study was to ascertain whether disagreement between GPs and patients on advice given on nutrition, exercise and weight loss is related to patient-doctor gender discordance. Our hypothesis is that a patient interacting with a physician of the same gender may perceive more social proximity, notably on health care beliefs and may be more inclined to trust them. Lees meer
 
 
Proefschriften Gender
Op 9 september 2014 is Chantal Quispel gepromoveerd aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Titel proefschrift: Psychopathology, Psychosocial Problems and Substance Use During Pregnancy- screening and referral towards care
Chantal Quispel heeft een nieuwe, klinisch zeer bruikbare, screen-and-treat tool heeft ontwikkeld voor het opsporen van psychosociale, psychiatrische risicofactoren en middelenmisbruik in de zwangerschap met een 5 maal hogere uptake dan alleen een anamnese.
 
Promotie Gert-Jan Prosman: Support by mentoring mothers in intimate partner violence - 2 december 2014 - Radboud UMC Nijmegen
Gert-Jan Prosman doet in deeltijd sinds december 2007 (promotie)onderzoek naar de effectiviteit van de interventies bij partnergeweld. Dit MEMOSA-project (MEntorMOeders voor Steun en Advies) is een nieuwe hulpverleningsvorm binnen de eerste lijn. Binnen dit onderzoeksproject begeleiden mentormoeders vrouwen met jonge kinderen, die te maken hebben met geweld in de relatie.
 
Promotie Caroline Schneeberger: Asymptomatic bacteriuria & urinary tract infections in women
Focus on diabetes mellitus and pregnancy - 3 december 2014 om 14.30 uur Academiegebouw - Rijksuniversiteit Groningen
Met de studies beschreven in dit proefschrift kunnen enkele hiaten in de richtlijnen worden opgevuld rondom de diagnose en behandeling van blaasontsteking en asymptomatische bacteriurie (aanwezigheid van bacteriën in urine zonder klachten van een infectie) bij zwangere vrouwen en vrouwen met diabetes. Een goede diagnose en behandeling van blaasontsteking en asymptomatische bacteriurie in deze twee risicogroepen is essentieel omdat beide geassocieerd  zijn met nadelige gevolgen voor moeder en kind zoals nierbekkenontsteking en vroeggeboorte.
Behandeling blaasontsteking in vrouwen met diabetes: Schneeberger concludeerde dat vrouwen met diabetes vaker opnieuw een blaasontsteking kregen ondanks het feit dat ze langer waren behandeld met antibiotica voor hun eerste blaasontsteking vergeleken met vrouwen zonder diabetes.
Diagnose van bacteriurie in zwangere vrouwen: Bevuilde urinemonsters, met bijvoorbeeld bacteriën afkomstig van de huid, bemoeilijken de diagnose van bacteriurie. Het toepassen van onpraktische en tijdrovende verzamelmethoden, ochtend en clean-catch (schoon gewassen) urinemonster, verminderde het aantal vervuilde urinemonsters niet. Daarom raadt Schneeberger een midstream urinemonster aan om bacteriurie aan te tonen in zwangere vrouwen.
Voorkomen van terugkerende blaasontsteking bij zwangere vrouwen: Door het uitvoeren van een literatuurstudie weten we dat de kennis ontbreekt over wat de beste methode is om terugkerende blaasontstekingen bij zwangere vrouwen te voorkomen.
Onderzoek naar asymptomatische bacteriurie: Bij een klein aantal (<5%) zwangere vrouwen met en zonder diabetes werd asymptomatische bacteriurie gevonden. Daarnaast werden geen grote associaties gevonden tussen onbehandelde asymptomatische bacteriurie en nadelige gevolgen voor de zwangerschap. Deze bevindingen maken de invoer van een screening programma voor zwangere vrouwen met en zonder diabetes niet nuttig.
Promotie Margret Alers - 20 januari 2015 -   Radboud UMC Nijmegen
Haar promotie onderzoek naar de specialisatie keuze van vrouwelijke- en mannelijke geneeskunde studenten en hoe die verandert tijdens het medische curriculum, vormt een vervolg op de ontwikkeling en evaluatie van sekse bewust medisch onderwijs.
De instroom van geneeskunde studentes is in het afgelopen decennium internationaal enorm toegenomen. Vrouwelijke artsen werken vaker parttime of onderbreken hun carrière. Na het afstuderen duurt het voor hen vaak langer dan voor hun mannelijke collegae voordat ze hun voorkeurs specialisatie uitoefenen. In sommige medische specialismen is een scheve verhouding in de vrouw-/man ratio van participerende artsen.
 
Mail deze nieuwsbrief naar je eigen netwerk!
De nieuwsbrieven staan ook op onze website
Voor meer informatie ga naar onze website www.vnva.nl of volg ons op
Jaargang 6,
nummer 4, 2014

 
 
 

BEZOEK ONZE SITE
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

AGENDA

21-11-2014
Gender Medicine: Harnessing the power of sex and gender analysis
for research and innovation
Hotel l’Empereur, Maastricht, 13.00-17.30. Three themes will be on the agenda: research, education and policy.
 
Deadline aanleveren kopij
Nieuwsbrief: 12-12-2014
 
15-12-2014
Netwerkavond
 
24-3-2015
Uitreiking VNVA Els Borst Oeuvreprijs
 
25-4-2015
VNVA Voorjaarsledenvergadering
met aansluitend netwerkbijeenkomst
 
10-10-2015
VNVA Najaarsledenvergadering
met aansluitend Corrie Hermannprijs Symposium
 
23-26 april 2015
100 ste verjaardag American Medical
Women’s Association (AMWA) in Chicago, Illinois
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

IN DEZE NIEUWSBRIEF
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

NETWERKAVOND OP 15 DECEMBER 2014
 

Denk mee hoe we de VNVA beter op de kaart kunnen zetten met elkaar, tijdens de netwerkavond op 15 december a.s. Het uitgewerkt programma volgt. Start bijeenkomst vanaf 19.30 uur, met in elk geval een netwerkborrel, tot uiterlijk 22.00 uur
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

VEEL NIEUWE BOEKEN OM TE RECENSEREN!
 
Op de VNVA website is een rubriek ‘te recenseren boeken’ opgenomen.
Kijk maar eens of er een boek bij staat dat je zou willen recenseren. Je vraagt een te recenseren boek eenvoudig aan via het secretariaat. Als dank voor je recensie, is het boek voor jou.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Met o.a. ‘Stop met Stressen’. Het eerste hulpboek voor tieners met een (bijna) burn-out. Ruim een derde van de scholieren ervaart wekelijks en maar liefst een derde van de tieners dagelijks stress door school of studie. En een kwart van de ondervraagde scholieren zegt wel eens burn-out symptomen te hebben gehad... Een burn-out, dat is toch voor volwassenen? Niet dus. Ook steeds meer tieners melden zich bij de huisarts of psycholoog met burn-out klachten.
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 TWITTER FEEDS
 
 
 VNVA @VNVA1
Een goede tip van
#ClaireLoots van
#geneeskeuze over
keuzes maken op symposium.
Via @CathyvanBeek56
 
"@compassion4care:
8 tips to survive the
marathon of a physician career
 http://go.shr.lc/1oxa972 
#compassion4care
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

OPROEP NIEUWSBRIEF!
 
Zou jij het leuk vinden om op een ad hoc basis een korte bijdrage te leveren voor de nieuwsbrief?
Ook zijn we nog op zoek naar leden die af en toe (of vaker) een stukje coördinatie van de nieuwsbrief willen verzorgen.
Mail naar Joke Selhorst, vnvamail@vnva.nl
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

CADEAU VOOR DE EERSTE VIJF NIEUWE LEDEN VAN DE VNVA!
 
Meld nu je (jonge) collega aan en gun haar een prachtig netwerk van vrouwelijke collegae.
De eerste vijf nieuwe VNVA leden ontvangen het boek van Maleene de Ridder: Ambitie met een grote M.
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

NIEUW OP DE WEBSITE
 
Heb jij een tip om de werk/privé balans goed vol te houden?
Misschien wordt jij de gelukkige winnaar van het boek van Jolanda Holwerda: Vanuit je hart naar succes: in werk, leven en moederschap.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stuur je tip in naar het VNVA secretariaat. De meest bijzondere tip krijgt dit boek thuisgestuurd.
De tip wordt anoniem op de website geplaatst.
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

ALGEMENE OPROEP
 
Binnen de VNVA zijn veel leden actief op het gebied van onderzoek en implementatie van genderspecifieke geneeskunde, maar we weten vaak niet van elkaar waar we mee bezig zijn. Een aantal leden heeft naar aanleiding van de ledenraadpleging al aangegeven informatie te willen aanleveren over genderspecifieke zorg bijvoorbeeld onderzoeksresultaten, symposia en best practices. Wil je ook een bijdrage delen?
 
Neem dan contact op met het secretariaat VNVA.