29-31 май 2013
Интелигентното управление на отпадъците е от изключително значение за изграждането на глобалната ресурсно-ефективна и нисковъглеродна икономика. Югоизточна Европа успешно следва тази тенденция и въведе законодателни промени с цел ускоряване на развитието на сектора. Въпреки това регионът изпитва нужда от прилагане на иновативни технологии и ноу-хау.
 
45 лектори от 10 държави ще вземат участие в конференцията за управление на отпадъците и рециклиране “Save the Planet” (29-31 май, ИЕЦ, София). Те ще споделят своя опит и реални примери от практиката.
 
Виа Експо ви кани да се присъедините към изявата. Ще имате възможност да разширите своите контакти и да откриете нови атрактивни бизнес ниши.
 
Експерти от Асоциацията за градовете и регионите за устойчиво управление и рециклиране (ACR+) ще организират сесията Как да подготвим план за намаляване на отпадъците?”
 
 

В нейните рамки ще се акцентира върху стимулите и различни информационни кампании за превенция, повторно използване, стъпки за реализиране на идеята за нулеви отпадъци. Резултатът е земя без сметища и без замърсяване.
 
Как могат отпадъците да се управляват ефективноОтговор ще дадат лектори от Австрия, Белгия, Германия, Италия, Люксембург и Унгария. Общините и бизнесът ще се запознаят със специфични дейности, свързани с публично-частните партньорства, мониторинг и събиране на данни, както и с иновативни технологии за рециклиране. В сесията ще вземат участие и представители на Българската стопанска камара и Българската асоциация по рециклиране.
 
Кристоф Де Смет от Европейската мрежа на специалисти по околна среда (ENEP) ще ръководи панела Разделно събиране на отпадъци, в който ще се демонстрират различни подходи в събирането на битови, електронни отпадъци и отпадъци от опаковки.

Темата Ефективното използване на ресурсите и рециклиране е друг интересен акцент. Бартош Замбрзиски, Европейска Комисия, ГД "Околна среда" ще представи законодателните инструменти. В тази сесия ще се включат експерти от Германската инженерна федерация (VDMA), Аурубис България, Германска асоциация на специалисти по околна среда (VNU) и др. 
Последният ден ще бъде посветен на биогоривата и тяхното производство от селскостопанска дейност и отпадъци. Семинар за италианското ноу-хау в управление на отпадъците е паралелно събитие.
 
Министерството на околната среда и водите ще очертае националната политика по отношение на управлението на отпадъците / биоотпадъците в България.
 
БСК организира Go Green to Environment 2013 - G2E 2013 - предварително подготвени срещи за биснес сътрудничество и технологичен трансфер в областта на околната среда.
 
Изложбата
● 64 % от изложителите са чуждестранни компании
● Австрийски павилион и Унгарско национално участие
● Директни изложители от Австрия, Белгия, България, Гърция, Германия, Дания, Италия, Люксембург, Румъния, Турция и Чехия.
             
 
 
  Организатор:  Виа Експо 
  T 032 512 905, 960 011 | E office@viaexpo.com | W www.viaexpo.com

 
Според ЗЕТ, това търговско съобщение може да е непоискано.