Wordt deze nieuwsbrief niet juist weergegven, klik dan hier

In deze nieuwsbrief

 
Een korte terugblik
16 maart werden we allemaal geconfronteerd met een andere wereld dan we gewend waren. De opvang ging dicht of mocht gebruikt worden onder voorwaarden.

Alles was onduidelijk en onrustig. Gaandeweg kwam er steeds meer duidelijkheid en op 11 mei ging de opvang weer open voor alle kinderen, nog steeds onder de voor ons allemaal bekende gezondheids*- en afstandsvoorwaarden. Die voorwaarden zorgen nog steeds af en toe voor onrust en/of onzekerheid. Laat ons je helpen die weg te nemen en bel ons met je vragen of gewoon even om je verhaal te doen.

Wij hebben geprobeerd in de afgelopen tijd jullie zo goed mogelijk door de ‘crisis’ heen te helpen met allerlei ad hoc nieuwsitems. Wij proberen ons altijd te onderscheiden in onze dienstverlening en hebben teruggekregen dat wij hier goed in slagen zeker in de afgelopen periode. Hoe mooi zou het zijn dat dit nieuwe aanwas oplevert door jullie als onze ambassadeurs, zodat we dit kunnen blijven doen in de vorm zoals jullie dat van ons gewend zijn.
 
Uitbetaling vergoeding eigen bijdrage
De website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) die de uitbetaling van de vergoeding van de eigen bijdrage kinderopvang van ouders verzorgt, is online. Op svb.nl/nl/vergoeding-kinderopvang kunnen ouders informatie vinden over de vergoeding, de wijze waarop het bedrag wordt berekend en wat ouders kunnen doen als ze het niet eens zijn met het bedrag. Daarnaast geeft de website een overzicht van veel gestelde vragen en antwoorden.

Compensatieregeling eigen bijdrage ouders
Ouders die kinderopvangtoeslag ontvangen en gedurende de sluiting van de gastouderopvang hun facturen hebben doorbetaald, komen in aanmerking voor vergoeding door de overheid. Deze regeling geldt voor de periode 16 maart tot 8 juni. De uitvoering van deze compensatieregeling is een enorme operatie; ongeveer 500.000 ouders krijgen hun eigen bijdrage tot het maximumuurtarief vergoed.

Communicatie naar ouders
Ouders die recht hebben op een vergoeding, ontvangen eind juni een brief van de SVB. In deze brief staat dat zij de vergoeding in één keer rond 8 juli ontvangen op hun rekening. Om de hoogte en de berekening van het bedrag te zien, kunnen ouders naar de website van de SVB gaan waar zij kunnen inloggen met hun DigiD (Mijn SVB). Dit kan vanaf 20 juni a.s. Ook kunnen zij hier de gegevens zien waarmee de Belastingdienst/Toeslagen de vergoeding eigen bijdrage kinderopvang heeft berekend.

Daarnaast wordt op een later moment een 088 nummer beschikbaar gesteld dat ouders kunnen bellen met vragen die zij niet terugvinden op de website.

* SZW hanteert de term vergoeding waar eerder gesproken werd over de compensatie van de eigen bijdrage.
 
Vakantie opvang
Je gastouder op vakantie en vervangende opvang nodig?
Weet dat wij een ruim bestand aan gastouders hebben en graag helpen de opvangvraag op te lossen. Mail ons de periode, exacte dagen en tijden en wij gaan aan de slag om een geschikte gastouder te vinden.

Gastkinderen op vakantie en extra speelplekken beschikbaar?
Gezien bovenstaande oproep begrijp je dat we van jou als gastouder graag de extra beschikbare plekken willen weten. Ook horen we graag als je structureel plek hebt voor nieuwe plaatsingen.
 
Oudercommissie zoekt leden
De oudercommissie telt 1 lid, te weten Annefleur Broekhuizen. Dit omdat Bert Bakker en Agnes Klok afscheid hebben genomen omdat hun kinderen geen gastouderopvang meer nodig hebben. Nieuwe leden hebben we helaas nog niet.

Wij verwelkomen graag nieuwe leden. Sterker nog zonder hen voldoen we niet aan de wetgeving. We stellen deelname dan ook enorm op prijs.

We vergaderen 2 maal per jaar in Epe. Laat gerust weten als je interesse hebt via karin@bijdehand.nu

Via www.bijdehand.nu/documenten zijn de laatste verslagen in te zien.
 
De online Gastouderdag is geslaagd
Op zaterdag 18 april hebben we onze geplande gastouderdag via het internet aangeboden. Een alternatief dat zeer goed bezocht is en nog steeds bezocht kan worden via www.bijdehand.nu/gastouderdagonline

Verschillende filmpjes en andere bijdragen zijn hier te zien voor zowel ouders als gastouders.

Volgend jaar zal de gastouderdag op zaterdag 17 april 2021 plaatsvinden. Hopelijk weer in de oude vorm op locatie in Epe.
 
Bij de hand gaat verhuizen
Trots zijn wij dat we de kans krijgen een van de meest mooie locaties in het centrum van Epe te mogen huren van de Grote Kerk. Een locatie die uitnodigt om creatief te ondernemen.

Op 12 juni gaan wij ons pand, waar we sinds 2007 met veel plezier hebben gezeten dan ook verlaten. Ons nieuwe adres wordt:

Beekstraat 1
8162 HA EPE

Op 12 juni zal er op afstand door verschillende collega’s gewerkt worden maar logischerwijs is niet alles op die dag op te lossen of te beantwoorden door de verhuizing. Per 15 juni zullen wij weer volop in bedrijf zijn.

Gezien de tijd waarin we zitten maken we er een gespreid open huis van. Je bent van harte welkom om onze locatie te bekijken en met ons een kopje koffie te drinken. Kondig je wel even aan, dan houden wij er rekening mee.
 
* De gezondheidsvoorwaarden
Wanneer mag een gastouder niet opvangen
Gastouders met luchtwegklachten en/of koorts boven 38 graden Celsius blijven thuis en worden getest op COVID-19. Als zij 24 uur klachtenvrij zijn of negatief zijn getest kunnen zij weer aan het werk. Bij gastouderopvang geldt: wanneer een huisgenoot van de gastouder verkoudheidsklachten en/of koorts boven 38 graden Celsius heeft, kan er geen (nood)opvang worden geboden. Bij gastouderopvang aan huis geldt: wanneer een huisgenoot of één van de leden van het gastgezin verkoudheidsklachten en/of koorts heeft kan er geen (nood)opvang door de gastouder worden geboden.

Gastouders aan huis/Nanny's:
Voor opvang bij de kinderen thuis zijn de richtlijnen niet anders dan voor opvang bij de gastouder thuis. Richtlijnen RIVM moeten worden gevolgd op het gebied van de hygiëne en gezondheid en afstand tussen volwassenen moet worden aangehouden tussen gastouder en ouders. Wanneer een huisgenoot of één van de leden van het gezin verkoudheidsklachten en/of koorts heeft kan er geen opvang door de gastouder worden geboden binnen het gezin.

Wanneer mogen kinderen geen gebruik maken van de opvang
Kinderen kunnen geen gebruik maken van de opvang als zij last hebben van neusverkoudheid, hoesten, loopneus, niezen, keelpijn of verhoging tot 38 graden, moeilijk ademen/benauwdheid. Kinderen met koorts boven 38 graden Celsius blijven thuis. Kinderen mogen pas weer naar de opvang als zij 24 uur geen klachten meer hebben. Als iemand in het huishouden van het kind koorts boven 38 graden Celsius en/of benauwdheidsklachten heeft, blijft het kind ook thuis. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mogen de kinderen weer naar de opvang. Als iemand in het huishouden van de kinderen getest is voor COVID-19 en positief, moeten kinderen wachten dat die persoon 24 uur klachtenvrij is en dan 14 extra dagen thuisblijven.
 
 Korte Veenteweg 4     8160 AA Epe     0578 - 611 555     www.bijdehand.nu