Bekijk deze nieuwsbrief online Nieuwsbrief #6 - 18/04/2019

"Mij raakte de openheid die ik hier heb aangetroffen", aldus minister Slob
 
Inhoud nieuwsbrief
 
Een woord vooraf door Arjan van der Wart, directeur onderwijs
Tijdens mijn lessen gebruikte ik vaak de film ‘Lola rennt’ van de Duitse regisseur Tom Tykwer. De film gaat over het maken van keuzes. Keuzes die het verschil kunnen maken. Wie ben ik en wat maakt mij tot wie ik ben? Welke keuzes maken we en op welke manier verhouden wij ons tot de ander?

Deze vragen kwamen de afgelopen periode regelmatig aan de orde. Niet alleen toen ik kennismaakte met collega’s en leerlingen, maar ook bij de verschillende jubileumactiviteiten die we als school de afgelopen periode georganiseerd hebben voor leerlingen en ouders. Tijdens de lezing door Özcan Akyol, bij het bezoek van onze minister van Onderwijs Arie Slob en in het verhaal van André Kuipers stonden deze vragen ook centraal.

Wie zijn wij en wat maakt ons tot wie we zijn? Deze vraag geldt uiteraard ook voor een school. Op het Minkema vinden we het belangrijk om na te denken over ons onderwijs. Doen we de goede dingen? Waar kunnen we verbeteren en wat onderscheidt ons van andere scholen? Deze vragen zijn belangrijk bij de uitdagingen waar we voor staan.
 
Aanmeldingen schooljaar '19-'20
De aanmeldingsperiode voor de nieuwe brugklassen zit erop. Voor komend schooljaar hebben zich 305 nieuwe brugklassers aangemeld voor havo en vwo. We zijn natuurlijk heel blij dat zo veel gezinnen vertrouwen in onze school hebben!

Alle aangemelde leerlingen konden geplaatst worden, ook die na uitloting in Utrecht de Minkema als 2e keus hadden. We zullen volgend jaar 12 brugklassen hebben: 7 havo/vwo-klassen en 5 vwo-klassen (4x atheneum en 1x gymnasium). Op onze vmbo-locatie hebben zich zo’n 170 nieuwe leerlingen aangemeld voor volgend schooljaar.
 
Zilveren Schoolkantine Schaal
 
Cateraar Ad Brak Catering van het Minkema College heeft een zilveren Schoolkantine Schaal 2019 van het Voedingscentrum verdiend. Hiermee laten Ad en Gerda Brak zien dat de schoolkantine gezond is ingericht. Op dinsdag 16 april – De Dag van de Gezonde Schoolkantine – werd de schaal persoonlijk aan Ad en Gerda uitgereikt door de schoolleiding van het Minkema College, voor zowel de kantine op de locatie Minkemalaan als op de locatie Steinhagenseweg.


 
 
Verzekering boekenschade Van Dijk
Bij de bestelling van de boeken bij Van Dijk biedt het boekenhuis een verzekering aan ter dekking van eventuele opgelopen schade aan de boeken. Er is geen enkele verplichting om de verzekering af te nemen en het is goed te weten dat er wel enkele regels gelden om aanspraak te kunnen maken op een vergoeding. Je moet in geval van schade of verlies kunnen aantonen dat de schade buiten je eigen schuld is ontstaan. Bovendien geldt de verzekering tot de dag van inlevering, dus óp de dag van inlevering kan er geen aanspraak meer worden gedaan.
 
Nieuws uit de brugklassen
Citotoetsen
In deze periode maken de leerlingen van 1Ba t/m 1Bf zes Cito-toetsen. Het gaat om de vaardigheden begrijpend lezen (2x), inzichtelijk rekenen (2x), woordenschat en taalverzorging (spelling). Deze toetsen nemen we bij voorkeur af op momenten dat reguliere lessen uitvallen, bijvoorbeeld in de activiteitenweek. Ook plannen we wel toetsen op een Minkema-lesuur met de mentor. Dit kan op deze manier, omdat de leerlingen zich er niet op voor hoeven te bereiden. 
 

We verwachten de uitslagen in juni en kunnen deze betrekken in de eindvergadering en bij het bevorderingsbesluit. Bij hun eindrapport krijgen de kinderen een afschrift van de uitslagen mee naar huis.

Overstap naar Stein
Voor de bruggers wordt langzaam duidelijk in welke opleiding zij hun schoolloopbaan volgend jaar zullen vervolgen: havo, atheneum of gymnasium. Sommigen maken een overstap naar 2 mavo op de locatie Steinhagenseweg. Voor hun ouders is het alvast goed om te weten dat het niet nodig is om opnieuw aan te melden bij het Minkema College. De leerlingadministratie zet de dossiers in Magister over naar de andere locatie. In juli gaan de overstappers kennismaken op de Stein. De mentor zal hierover afspraken maken met de leerlingen die in aanmerking komen. 
 
Oudertevredenheidsonderzoek
De mening van ouders vinden wij ontzettend belangrijk. Het Minkema College voert daarom jaarlijks een onderzoek uit onder ouders van leerlingen in leerjaar 3 naar de oudertevredenheid. De uitkomsten van dit onderzoek geven ons inzicht in onze sterke punten maar ook onderdelen waarop wij ons kunnen verbeteren. De resultaten zijn daarnaast te vergelijken met andere scholen en terug te zien op www.scholenopdekaart.nl.
 
Veel ouders hebben aan onze oproep om de enquête in te vullen al gehoor gegeven. Daarvoor onze hartelijke dank. Mocht u nog niet in de gelegenheid zijn geweest, dan stellen wij uw deelname alsnog bijzonder op prijs. Ouders van leerlingen in leerjaar 3 hebben een persoonlijke uitnodigingsmail ontvangen met daarin een link naar de enquête. U kunt tot 30 april reageren.
 
Terugblik ouderavond Go4it!
“Pa-hap, neehee, ik ga mijn huiswerk niet maken. Huiswerk is stom”. Op woensdagavond 6 maart nam Theatergroep DNL (De Nieuwe Lichting) zo’n 200 ouders mee in herkenbare situaties die zich thuis afspelen. Op interactieve manier kwamen vragen aan de orde over het motiveren van onze kinderen. Samen met het publiek werden oplossingen bedacht èn nagespeeld om te kijken wat dat opleverde.

Deze avond werd georganiseerd door de Ouderraad; het is één van de vele activiteiten van de Ouderraad.

 
 
Minkema 100!
In verband met het jubileum van het Minkema College vinden er 10 maanden lang bijzondere activiteiten plaats voor onze leerlingen, ouders, medewerkers. Maar regelmatig willen we ook mensen van buiten onze school laten meegenieten. De afgelopen weken kreeg de school bezoek van wel hele bijzondere gasten!
 
Özcan Akyol
Op dinsdag 26 maart was columnist Özcan Akyol te gast op het Minkema College. Na een persoonlijke voordracht over zijn jeugd ging hij in debat met leerlingen en politici over o.a. de klimaatstaking, identiteitspolitiek en polarisatie. Het was een prachtige avond die aansluit bij het thema Burgerschap dat het Minkema College hoog in het vaandel heeft. Lees meer 
 
Minister Arie Slob
Op donderdagochtend 28 maart bracht minister Slob een bezoek aan het relatieproject van het Minkema College: een project waarin leerlingen nadenken over hun eigen seksuele identiteit, maar ook over hoe zij zich opstellen ten opzichte van mensen van het andere geslacht dan wel seksuele oriëntatie. ,,Mij raakte de openheid die ik hier heb aangetroffen. Dat zegt iets over het klimaat op deze school’’, aldus minister Slob 
 
 

 
André Kuipers
Een echte astronaut op school. Dat is toch wel heel bijzonder! André Kuipers wist op maandag 8 april de leerlingen te boeien met zijn verhaal over zijn tijd in de ruimte, maar ook over de aarde.

De lezing van André was tevens de aftrap van een duurzaamheidswedstrijd waaraan alle leerlingen kunnen deelnemen. 
 
Agenda
19/04: Lesvrije dag
22/04: Start meivakantie (tot en met 5 mei)
06/05: Huiswerkvrij havo/vwo
09/05: Start schriftelijke examens
 
Nieuwsbrief #6, 2019 © Het Minkema College. Alle rechten voorbehouden.
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u staat geregistreerd als ouder/voogd van één van onze leerlingen. 

Wij maken u erop attent dat u uw inloggegevens nodig heeft om in Magister de gegevens en resultaten van uw kind(eren) te volgen. Ook het intekenen voor oudergesprekken gebeurt in deze digitale omgeving. Zonder gebruikersnaam en code kunt u niet in Magister. Mocht u de inloggegevens kwijt zijn, vraagt u dan z.s.m. nieuwe aan via magister@minkema.nl. Ouders ontvangen de inloggegevens éénmaal. Hiermee kunnen zij ook het dossier inzien van een eventueel volgend kind.

Contact adres: Minkemalaan 1, 3446 GL Woerden.
Vragen? Neem contact met ons op.