van trainers - door trainers - voor trainers
 
 
 
 
Nieuwsbrief NSTV - mei 2014-2 
 
 
Via deze (gratis) nieuwsbrief willen we alle NSTV-leden en andere geïnteresseerde trainers (in opleiding) steeds informeren over ontwikkelingen en activiteiten van de NSTV.
 
Veel leesplezier en graag tot ziens bij een van onze activiteiten!
 
Bestuur NSTV

 
Inhoud van deze nieuwsbrief:
 
Jaarvergadering met vooraf lezing over "Talentherkenning en ontwikkeling in de sport"
Zoals gebruikelijk vindt ook dit jaar de avond voorafgaand aan het trainerscongres de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de NSTV plaats, te weten op vrijdagavond 13 juni in het Bilderberg Hotel Groot Heideborgh in Garderen.
 
De officiële uitnodiging volgt nog, maar via deze nieuwsbrief willen we je alvast informeren over de planning van deze avond en de inhoud van de lezing die voorafgaand plaatsvindt. 
 
In verband met het WK Voetbal, waarbij Nederland om 21.00 uur tegen Spanje speelt, is het aanvangstijdstip van de bijeenkomst gewijzigd. De gebruikelijke lezing vooraf vindt dit jaar van 17.00 tot 18.00 uur plaats, waarna er gelegenheid is om wat te eten. Aansluitend wordt de ledenvergadering gehouden van 19.00 tot uiterlijk 21.00 uur. 
 
Programma 13 juni
17.00 - 18.00 uur: lezing over "Talentherkenning en ontwikkeling in de sport"
18.00 - 19.00 uur: gelegenheid om iets te eten
19.00 - 21.00 uur: Algemene Ledenvergadering
Vanaf 21.00 uur: gelegenheid om voetbal te kijken in de bar van het hotel
 
Lezing: Talentherkenning en ontwikkeling in de sport
Boukje Houtsma, student Master of Sport Science aan de Rijksuniversiteit in Groningen, zal ons een aantal (algemene, theoretische) modellen toelichten die te maken hebben met talentherkenning en talentontwikkeling. Binnen deze modellen wordt bijvoorbeeld aangegeven vanaf welke leeftijd het handig is om je specialiseren in een sport, wat het effect van de groei is of welke prestatiebepalende kwaliteiten een talent moet hebben. 
 
Op deze prestatiebepalende kwaliteiten zal Boukje nog een stukje dieper ingaan, waardoor ook de psychologische kwaliteiten aan bod komen. Vervolgens zal ze een brug slaan naar de praktijk. Hoe zien we in de praktijk terug wat er in de theoretische modellen wordt weergegeven? Hoe worden de prestatiebepalende kwaliteiten gemeten? Enzovoorts.
 
Kortom, een zeer boeiend betoog, over een onderwerp waar veel trainers betrokken bij zijn. Het bijwonen van de lezing levert 1 punt op voor je licentie.
 
Natuurlijk kun je zo aanschuiven, maar we vinden het fijn om van tevoren te weten hoeveel mensen we kunnen verwachten en ook hoeveel er van het buffet gebruik willen maken. Meld je daarom aan via de site!
 
4e Schaatstrainerscongres: zaterdag 14 juni
Voor het 4e Schaatstrainerscongres dat de NSTV i.s.m. de KNSB en NLcoach op zaterdag 14 juni organiseert in het Bilderberg Hotel Groot Heideborgh in Garderen, zijn inmiddels al ruim 100 aanmeldingen!
 
Het congres start om 10.45 uur en eindigt om +/- 16.15 uur.
 
Het programma
In het plenaire gedeelte komt topcoach Renate Groenewold aan het woord. 
Zij geeft vanuit haar eigen ervaring als coach, op inspirerende wijze, haar visie over coachen (individueel/team)  en welke processen je als coach meemaakt in de weg naar de top. Na het plenaire gedeelte neem je deel aan twee van de in totaal vijf workshops. De workshops worden interactief ingestoken en er is ruimte voor vragen en discussie. 
Er worden handvatten aangereikt die je, als trainer-coach, kan gebruiken in het begeleiden en coachen van je sporter(s).
 
De onderwerpen die tijdens de workshops uitgebreid aan de orde komen zijn:
  • Workshop 1 – Relatie tussen schaatsefficiëntie en betere prestaties in het schaatsen (langebaan) door Dionne Noordhof, VU Amsterdam
  • Workshop 2 – ENERGIE meten en beïnvloeden bij jezelf en je sporters door Ingeborg van der Kerk, Couleur Locale
  • Workshop 3 – Flexibiliteit vs core stability door Chris Groothoff, STC Tigra Heerenveen
  • Workshop 4 – Krachtig communiceren met gebruik van Neuro Linguistisch Programmeren (NLP) door Pieter Rietbergen, NTI NLP
  • Workshop 5 – Multidisciplinair aanbod in trainingen door Cees Juffermans, KNSB
 
Klik HIER voor het programma!
 
Licentiepunten
In het kader van het bijscholingsbeleid van de KNSB ontvang je 6 licentiepunten voor dit congres.
 
Op de site van NLcoach vind je meer informatie over het congres en kun je je aanmelden.
 
 
Over de NSTV...
 
De NSTV levert een bijdrage aan de schaats- en (inline) skatesport door het vergroten van het kennisniveau van het technisch kader. Ons aanbod is gevarieerd en (schaats)sportspecifiek. Wij richten ons op trainers van alle schaatsdisciplines: langebaan, shorttrack, marathon, kunstrijden en het inline-skaten.

Door het jaar heen biedt de NSTV leden en potentiële leden verschillende mogelijkheden op het gebied van kennis delen en ontwikkelen. Voor verenigingstrainers en -begeleiders, maar ook voor gewestelijke en nationale trainers. Zowel gediplomeerd als in opleiding, van niveau 2 tot en met 5.

Het bestuur van de NSTV wordt gevormd door trainers met verschillende achtergronden, diploma’s en ervaringen op regionaal, gewestelijk en (inter)nationaal niveau.
Volg ons ook op Twitter of Facebook