Januari 2017
Dit is de nieuwsbrief van Scholen met Succes en De Lerende School.
De nieuwsbrief verschijnt gemiddeld 5x per jaar.
In deze nieuwsbrief:
 
Heeft u de sociale veiligheid onder leerlingen al gemeten?
Vanaf dit schooljaar handhaaft de inspectie de nieuwe wettelijke eisen over sociale veiligheid. In de keuze voor het instrument is de school vrij, wel moet deze valide en betrouwbaar zijn.
 
De instrumenten die wij aanbieden voldoen aan deze eisen. Zo  kunt u onze vragenlijst sociale veiligheid afnemen of de vragen van Vensters PO aan uw leerlingtevredenheidspeiling toevoegen.
Let op! De vragen van Vensters PO zijn nog tot 30 april af te nemen.
 
 
Trainingen Veerkracht voor de Leerkracht
 
De komende maand gaan wederom drie besturen van start met de training Veerkracht voor de Leerkracht.
Deze training leert deelnemers in drie dagdelen, verspreid over twee maanden, tijdig stress te herkennen en technieken toe te passen ten behoeve van hun persoonlijk functioneren.
 
Nieuwe besturen of afzonderlijke scholen kunnen zich aanmelden via het inschrijfformulier.
 
What's in a name
Momenteel zijn we betrokken bij een aantal naamgevingstrajecten. Dat zijn vaak inspirerende trajecten waar onderzoek en analyse mooi hand in hand gaan met ontwikkeling en creatie. Daarom werken we samen met conceptontwikkelaars, copywriters en vormgevers. Lees hier hoe een nieuwe naam ontwikkeld wordt.
 
 
Ouderraadpleging schooltijden: het referendummodel
  Voor een aantal scholen voeren we momenteel een ouderraadpleging uit in het kader van nieuwe schooltijden. Dat gaat via het referendummodel. Net als bij een politiek referendum is de vraagstelling eenvoudig: wilt u dit wel of niet. Om te voorkomen dat een situatie ontstaat als bij het Brexit- of Oekraïnereferendum is het van het grootste belang dat ouders goed worden geïnformeerd over de keuzeopties. Lees meer over het schooltijdenonderzoek.
 
De digitale schoolgids
Veel scholen kiezen ervoor om de schoolgids digitaal via de website aan te bieden. Vaak is dat een PDF van de versie die anders werd gebruikt voor een gedrukte uitgave. Echter vraagt het lezen van een scherm andere eisen dan een geprint exemplaar. Denk bijvoorbeeld aan compacte informatie en een zoekfunctie. Voor OBS De Krijtmolen in Amsterdam ontwikkelde wij zo'n digitale schoolgids. Bekijk hier het resultaat of lees meer over dit product.
 
 
Kindvolgmodel: minder invullen, meer weten
 
Minder invullen, meer weten. Werken vanuit zicht op waar het echt om gaat in het leren van jonge kinderen. Zonder te verzanden in een veelheid aan observatielijnen. Dat was voor ons aanleiding om een gratis Kindvolgmodel ter beschikking te stellen.
 
Boekentip! Onzekerheid als bron van leren
In het boek 'Jongens zijn slimmer dan meisjes – 35 mythes over leren en onderwijs' nemen Pedro de Bruyckere, Paul Kirschner en Casper Hulshof een flink aantal hardnekkige clichés onder de loep. Ze weerleggen die op basis van recent onderzoek.
 
 
Column: Het Onderwijs Meester
 
Iedereen is het er over eens en niemand is er tegen: meer mannen voor de klas. Het onderwijs heeft behoefte aan meer mannen, meer meesters. Voor de klas, in het team, aan het koffiezetapparaat en op de speelplaats. Kinderen, ouders, schoolleiders, politiek, de meesters die al in het onderwijs werkzaam zijn en ook de juffen zelf willen het. Maar waarom eigenlijk?
 
Lees verder...
 
Scholen in de media
 
Met ruim 1.700 scholen die periodiek peilingen of profileringstrajecten bij ons afnemen, komt er elke maand wel een aantal van onze klanten positief in het nieuws. Soms zien wij dat ook. Dat vinden wij mooi en het hoort, vinden wij, bij onze missie om die momenten van communicatief succes te vieren. Daarom geven wij elke nieuwsbrief een overzicht van de publicaties die wij zijn tegengekomen.
 
Klik op het betreffende artikel om de publicatie te zien: