Bethlehemkerk                                                   
November 2020 nr. 57
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl
 
Laatste zondag
kerkelijk jaar
 
Update Corona maatregelen
 
Toerustingsavond over geloofsopvoeding
 
RdB: Deel je ervaringsverhalen.
 
TOP 2000 dienst
 
De Levende Adventskalender laat het licht niet uitdoven
 
Sirkelslag Kids
 
 Midden in het Leven gaat door!
 
Vanuit de wijkkerkenraad
 
Verslag Katinka van Buuren: YWAM Zomba
 
Dordtse Synode, Bijbel en Bethlehemkerk
 
Kerk in actie zoekt collectanten in Hilversum
 
Najaarsactie diaconie: kerken in Syrië: bakens van hoop
 
 
 
Zondag 22 november
 
Aanvang: 10:00 uur
 
Thema: 
'De 7e dag …'
 
 
 
Voorganger:
 ds. Jetty Scheurwater
 
 
 
Sterretjes
___________________
&
__________________
Voorbede aanvragen
U kunt uw verzoek om voorbede in de week daaraan voorafgaand ook per e-mail: voorbedegevraagd
@bethlehemkerk.nl of telefoon aan de wijkpredikant doorgeven.
----------------------------
 
----------------------------
Onze rubriek met vraag en aanbod in deze tijden van crisis!
 
samen@
bethlehemkerk.nl
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kent u iemand die deze Nieuwsbrief nog niet ontvangt?
 
Kent u een gemeentelid zonder PC of Tablet?
 
Print dan deze nieuwsbrief uit en breng een zonnetje in huis tegen de eenzaamheid.
 
 
 
AGENDA
 
Vrijdag 20 november
Nieuwsbrief
 
 
Catechese & stercafé
 
Zaterdag 21 november
 
Zondag 22 november
ds. Jetty Scheurwater
 
Samen online koffiedrinken
 
Maandag 23 november
---
 
Dinsdag 24 november
 
 
Woensdag 25 november
---
 
Donderdag 26 november
 
Open kerk is weer open!
 
 
 
Vrijdag 27 november
Nieuwsbrief
 
 
Zaterdag 28 november
Adventkalender opbouwen
 
Zondag 29 november
Eerste Advent
ds. Aster Abrahamsen
 
Samen online koffiedrinken
 
 
SAVE THE DATE
 

Zondag 22 november

Matteüs 12: 1-13
 
Op een keer liep Jezus op de heilige rustdag  door een korenveld. Zijn leerlingen hadden honger en begonnen graan te plukken en te eten. 2 Toen de Farizeeërs dat zagen, zeiden ze tegen Jezus: "Uw leerlingen doen iets wat niet mag op de heilige rustdag!"  3 Jezus antwoordde: "Hebben jullie dan niet gelezen wat David heeft gedaan toen hij en zijn mannen honger hadden? 4 Ze gingen Gods heiligdom binnen en namen de heilige broden mee. Die aten ze op. Dat mocht helemaal niet, want daar mogen alleen de priesters van eten. 5 En hebben jullie ook niet gelezen dat de priesters op de heilige rustdag werken in de tempel? Toch zijn ze daarmee niet ongehoorzaam aan de wet van Mozes. 6 Ik zeg jullie dat Ik belangrijker ben dan de tempel. 7 God zegt in de Boeken: 'Ik wil vriendelijkheid en hulpvaardigheid, en geen offers.' Als jullie begrepen hadden wat God daarmee bedoelt, zouden jullie geen onschuldige mensen veroordelen. 8 Want de Mensenzoon is ook Heer over de heilige rustdag."
 
 

Bethlehemkerk op Facebook

Onze Facebook pagina is te vinden onder de naam Bethlehemkerk Hilversum.
 
 
 
 
 
Hilversum Zuid
Jaargang 3 nr.3
 
 
"Voor altijd verbonden"
 
 
BEZOEK ONZE SITE
We zijn blij dat we weer met gemeenteleden kunnen vieren. Vanwege de coronapreventie is er echter een beperkt aantal zitplaatsen beschikbaar in de kerkzaal. Daarom gebruiken we voorlopig een reserveringssysteem. U leest alles hierover en u kunt reserveren op de pagina reservering kerkdienst.
 
Veilig een kerkdienst bezoeken
Hoe wij zorgen voor een veilig bezoek aan de kerkdiensten leest u hier.
 
Wilt u een voorbede aanvragen?
Gebruik hiervoor: voorbedegevraagd@bethlehemkerk.nl dan neemt de voorganger uw voorbede mee in de gebedsintenties.
 
 
Laatste zondag kerkelijk jaar
 
Zondag 22 november herdenken we in de kerkdienst de gemeenteleden die gestorven zijn.
Anders dan andere jaren kunt u zich voor deze dienst niet aanmelden. Vanwege de corona epidemie zullen alleen nabestaanden worden genodigd.
Ook is er geen kinderdienst deze zondag. De kinderen kunnen net als in de zomer met een programma dat op de website is te downloaden, thuis kunnen meedoen met het thema van de 7e dag. Ze kunnen thuis samen met hun ouders en verzorgers een kaarsje aansteken, als we dat in de kerk ook doen, voor iemand die ze lief vinden en die gestorven is.
In de dienst hebben we voor het aansteken van de kaarsjes een speciaal moment voor ingelast, zodat u die thuis meekijkt in de gelegenheid bent om ook een kaarsje aan te steken. Wilt u daaraan meedoen, zet u dan voorafgaand aan de viering vast een kaarsje en lucifers klaar. Op deze manier zijn we toch verbonden met elkaar en gedenken we ook de mensen die we persoonlijk heel erg missen en die niet bij name worden genoemd.
ds. Jetty Scheurwater
 
 
Op de zevende dag rust God en wat voor rust is dat! Een zegen!
God heeft zijn werk voltooid.
In deze dienst steken we een kaars aan voor alle gestorvenen die we bij namen noemen.
Wilt u ook een kaarsje aansteken voor een geliefde of geliefden die u mist, zet deze kaarsen dan vast klaar.
 
Update Corona maatregelen
 
Vanaf donderdag 19 november 2020 is de Bethlehemkerk weer beschikbaar voor kerkelijke activiteiten en bijeenkomsten.
 
In een ruimte in de Bethlehemkerk mogen maximaal 30 mensen samen zijn, kinderen tellen niet mee en we blijven op voldoende afstand van elkaar.
 
De kerkdiensten blijven op dezelfde wijze aangeboden zoals we gewend waren met maximaal 30 kerkgangers, exclusief medewerkers.
 
Wij zijn blij en verheugd dat er weer enige versoepeling van de maatregelen zijn aangekondigd, doch wij blijven alert!
 
 
Toerustingsavond over geloofsopvoeding
 
Om kinderen over God te leren, is er meer nodig dan een kleurplaat en ranja. Maar hoe dan wel? Tijdens twee avonden in de Diependaalse kerk neemt Lucré van Putten je mee in de wereld van geloofsopvoeding van 2 tot ongeveer 13-jarigen in de kerk en thuis. De bijeenkomsten zijn ook online te volgen.
 
Data: de dinsdagen 24 november en 26 januari van 20.00 tot 22.00 uur. Deelname is gratis. De avonden zijn bedoeld voor ouders, grootouders, opvoeders en andere geïnteresseerden binnen en buiten de kerk en is op uitnodiging van de Protestantse gemeente Hilversum.
 
 
 
'Rond de Bethlehemkerk',
Deel je ervaringensverhalen met elkaar in de RdB.
 
We zijn weer bezig met het samenstellen van de Rond de Bethlehemkerk.
Dit keer wordt het een speciale uitgave vanwege Kerst en natuurlijk ook vanwege het coronavirus.
 
Het thema wordt: Geef Licht – rond de Bethlehemkerk in tijden van corona.
 
Uiteraard wordt er vanuit de kerkenraad, de predikanten en vanuit de redactie het nodige aan input geleverd, maar we hebben uw ervaringsverhalen, hoopvolle anekdotes, grappige stukjes, tekeningen/afbeeldingen, foto’s en informatie nodig om deze RdB een blad te maken van en voor de gemeente van de Bethlehemkerk.
 
Op vrijdagavond 20 november 2020 vindt er weer een te gekke nieuwe editie plaats van Sirkelslag KIDS, het spel voor kindergroepen .
Sirkelslag KIDS is een spannend, interactief spel tussen groepen kinderen uit heel Nederland.
Het thema is dit jaar: Op avontuur met Paulus
 

Midden in het leven gaat door!

We zijn blij te kunnen mededelen dat we 27 november weer een avond kunnen organiseren.
De onderwerpen zijn:
  • “Hoe zeg ik het eigenlijk? Communicatie is best lastig soms”.
    Met Jan Willem gaan we aan de hand van een aantal concrete situaties oefenen. We hopen veel te leren en te lachen samen.
  • Babbelbox, aan de hand van verrassende vragen eens wat meer aan de babbel.
Ook als je niet eerder meedeed aan de MIHL avonden is dit een mooie gelegenheid om eens aan te schuiven, welkom!
Uiteraard wel met in achtneming van de regels, we gaan voor coronaproof met z’n allen.
 
Dit houdt in dat we eten gaan bestellen i.p.v. zelf eten meenemen en dan samen op gepaste afstand eten. We bestellen shoarma en falafel met patat en salade en het idee is dat we de kosten daarvoor samen delen. Kostenschatting rond 10 euro per persoon, direct af te reken cash of via een Tikkie.
 
 
Het eten zal uitgeserveerd worden, zodat zo weinig mogelijk mensen in aanraking komen met het eten. Lees meer ...

Vanuit de wijkkerkenraad november 2020

Ons kerkelijk (be)leven wordt al geruime tijd beïnvloed door het Covid-19 virus. Ondanks dat gaan we door met de onderwerpen die ook voor de coronatijd onze aandacht hadden. Een van de onderwerpen betreft het beleidsplan van de Protestantse gemeente in Hilversum.
 
Beleidsplan PgH 2020 en verder Gedeeld vertrouwen, gedeeld verlangen.
Hierin staan voornemens beschreven rond een aantal kernthema’s met als doel te komen tot een vitale gemeente met toekomstperspectief. In september jl. is hierover een informatieavond georganiseerd in de Bethlehemkerk.
 
Verslag Katinka van Buuren: YWAM Zomba
 
Lieve Bethlehemkerkers,
Wellicht herinnert u zich nog dat ik begin dit jaar een oproep heb gedaan om te geven voor een collecte voor YWAM Zomba (Youth With A Mission/Jeugd met een Opdracht) in Malawi waar ik op dat moment meehielp. Daar heeft u zeker gehoor aan gegeven en hierbij vertel ik u graag wat er met dat geld is gebeurd en hoe het nu gaat.
 
Wat is er gedaan met het geld?
 
 
 
Dordtse Synode, Bijbel en Bethlehemkerk
Als in een aflevering van Tussen Kunst & Kitsch staat Gerard Ekelmans voor een schilderij. Een korte duiding, historische weetjes en een link naar het heden. Het enige wat ontbreekt is ‘het bedrag’. Maar sommige dingen zijn van onschatbare waarde.
 
Weten waar het hier echt om gaat? Kijk deze korte vlog, klik op de afbeelding.
 
 
Kerk in Actie zoekt collectanten
 
Voor het eerst in de geschiedenis organiseert Kerk in Actie een landelijke huis-aan-huiscollecte. De collecte wordt gehouden in de week van 29 november - 5 december. Doel van de collecte is hulp aan vluchtelingenkinderen in Griekenland. Kerk in Actie zoekt nog collectanten. Doet u mee?
 
Wilt u zich inzetten voor vluchtelingenkinderen? Meld u dan aan als collectant bij de plaatselijke collectecoördinator: Paulinka van Boven.
 
 

Najaarsactie diaconie PGH

Steun de oeroude kerken in Syrië: bakens van hoop
De jarenlange burgeroorlog in Syrië heeft diepe sporen getrokken. Meer dan 12 miljoen mensen zijn van huis en haard verdreven. Een groot deel van de bevolking leeft in armoede.
 
Ook de kerken hebben het zwaar. Veel christenen moesten vluchten en kerkgebouwen zijn verwoest. Toch is de kerk in Syrië, juist in deze enorme nood, een baken van hoop. De kerk biedt hulp aan mensen die zijn getroffen door geweld of moesten vluchten, ongeacht hun afkomst of geloof. In regio’s waar mensen voorzichtig terugkeren, helpt ze bij het herstel van kerkgebouwen, scholen, bejaardenhuizen en gemeenschapscentra.
 
 
 
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl