OKTOBER 2019
In deze Studiekeuzedatabase Bijblijver
 • Release Studiekeuzedatabase oktober 2019
 • Reminder: wijzigingen in de tabel Gemeente
 • Aanleveren data voor release december 2019: uiterlijk 20 november 2019
 
 
Release Studiekeuzedatabase oktober 2019
De nieuwste release van de Studiekeuzedatabase (versie 19.8) is beschikbaar. We raden u aan om de wijzigingen t.o.v. de vorige release zorgvuldig te controleren. Bij eventuele vragen kunt u contact opnemen met Studiekeuze123. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vorige database zijn:
 • De CROHO-wijzigingen tot 7 oktober 2019 zijn doorgevoerd;

 • De bron 'Nationale Studenten Enquête (NSE)' is ververst voor de universitaire en niet-bekostigde hbo-opleidingen. Voor bekostigde hbo-opleidingen blijven de gegevens uit de NSE 2018 staan. Gegevens uit de NSE 2017 zijn verwijderd;
 • De gegevens over het personeel in de tabel 'Instellingen' zijn ververst;
 • Het wettelijk collegegeld voor het studiejaar 2020-2021 is toegevoegd.
De wijzigingen in deze release zijn ook doorgevoerd voor Studie in Cijfers op Studiekeuze123.nl. De eventueel gewijzigde plaatjes zijn voor instellingen beschikbaar via het Dashboard. De onderwijsinstellingen worden momenteel in de gelegenheid gesteld om de toelichtingen bij de gewijzigde plaatjes aan te passen aan de nieuwe situatie. De geactualiseerde afbeeldingen worden op woensdag 30 oktober gepubliceerd op Studiekeuze123.nl.
 
Lees meer over de release van oktober 2019.
 
De nieuwe gegevens zijn voor studiekiezers beschikbaar via Studiekeuze123.nl. Professionele gebruikers hebben toegang tot de gegevens via de REST-API (ODATA). Meer informatie hierover vindt u op onze website
 
Reminder: wijzigingen in de tabel Gemeente
Zoals eerder aangekondigd, verandert de tabel 'Gemeenten' in de release van december.     
 
De volgende velden verdwijnen uit de tabel ‘Gemeente’:  
 
 • StudentoordeelKamersBeschikbaar 
 • StudentoordeelKamersBetaalbaar 
 • StudentoordeelHoreca 
 • StudentoordeelCultuur 
 
De volgende velden worden toegevoegd aan de tabel ‘Gemeente’:  
 
 • Drukindicator 
 • KamersGedeeldeVoorzieningPerc 
 • EenkamerwoningPerc 
 • MeerkamerwoningPerc 
 • GemOppKamerGedeeldeVoorziening 
 • GemOppEenkamerwoning 
 • GemOppMeerkamerwoning 
 • GemKamerhuurKamerGedeeldeVoorziening 
 • GemKamerhuurEenkamerwoning 
 • GemKamerhuurMeerkamerwoning 
 • StudentenInternationaal 
 
De wijzigingen worden verwerkt in release 19.9, waarmee ze vanaf dinsdag 11 december zijn doorgevoerd in de Studiekeuzedatabase. Mocht u tussentijds meer informatie willen omdat de wijzigingen gevolgen voor u kunnen hebben, dan kunt u contact met ons opnemen via info@studiekeuze123.nl.
 
Aanleveren data voor release december 2019: uiterlijk 20  november 2019
De volgende informatie op de instellingspagina wordt door ons handmatig aangepast:
 • Bezoekadres
 • Telefoonnummer
 • Website
Wilt u één van bovenstaande punten wijzigen, dan kunt u dit doorgeven via het contactformulier

Wijzigingen die uiterlijk 20 november 2019 bij ons zijn binnengekomen, worden nog verwerkt in release 19.9 op 11 december 2019. Wijzigingen in CROHO (zoals nieuwe opleidingen) dienen ook uiterlijk 20 november door u te zijn ingevoerd om meegenomen te worden in de release van december 2019.
 
Release 19.9 zal de laatste release van dit jaar zijn. Bekijk de volledige releaseplanning van 2020 op Studiekeuze123.nl/studiekeuzedatabase.
 
U ontvangt deze Studiekeuzedatabase Bijblijver omdat u in het verleden heeft aangegeven geïnteresseerd te zijn in de Studiekeuzedatabase of afnemer bent van de Studiekeuzedatabase REST-API.
Mocht u deze Bijblijver niet meer willen ontvangen, dan kunt u zich uitschrijven door middel van de link Uitschrijven / Gegevens wijzigen onderaan deze e-mail.
Studiekeuze123
Powered by Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 
   
De Studiekeuzedatabase valt onder de verantwoordelijkheid van Studiekeuze123. Studiekeuze123 is een initiatief van het ministerie van OCW, in samenwerking met studenten en het hoger onderwijs.