Samen Succes is een kleine stichting, opgericht in 2003, die zich inzet om een verschil te kunnen maken in het leven van mensen die minder kansen krijgen dan wij. Doel van de stichting is het ondersteunen van kansarme regio’s in West-Pokot in het noordwesten van Kenia, vooral op het gebied van onderwijs en gezondheidszorg. Door samenwerking kunnen we met weinig middelen direct resultaat boeken. Wij zetten ons samen met het lokale team Ghomicho in voor het:

 • verbeteren van faciliteiten van scholen
 • geven van voorlichting over de gevaren van meisjesbesnijdenis, gezinsplanning en het belang van onderwijs
 • ondersteunen van gezondheidsposten
 • toekennen van onderwijsbeurzen
 • ondersteunen van waterprojecten

Wij willen hiermee een verschil maken in het leven van mensen door hen kansen op vooruitgang te bieden. Door uw toedoen konden wij in 2021 ruim € 90.000 hieraan besteden. Wij danken u heel hartelijk voor uw bijdrage! Nieuwe projecten zijn inmiddels alweer van start gegaan.
Op de site www.samensucces.com kunt u meer over onze projecten lezen en de resultaten via foto’s aanschouwen. Daar vindt u ook het financiële jaarverslag van 2021. Hieronder treft u een overzicht van de in 2021 gerealiseerde projecten en de wensen voor 2022.


Bezoek aan West-Pokot
Petra, Willem en Margriet gaan 20 februari a.s. weer naar Kenia om de projecten te bezoeken. Gelukkig hebben we de afgelopen twee jaar wekelijks telefonisch contact gehad met het lokale team Ghomicho, hoofdleraren, studenten, leiders van gemeenschappen en verpleegkundigen. We zijn blij om nu ook fysiek de projecten te kunnen bezoeken en te overleggen over de plannen. U kunt t.z.t. op onze website over ons bezoek lezen.
Corona heeft qua ziekte en sterfte niet zwaar toegeslagen in Kenia. De maatregelen als gevolg van corona echter wel. De schoolsluitingen in 2020 hebben grote gevolgen gehad voor scholieren en met name meisjes in de afgelegen gebieden. Veel meisjes zijn toch weer besneden, bescherming van school ontbrak immers. Ze zijn niet teruggekeerd naar school, omdat ouders het schoolgeld niet meer kunnen betalen of omdat meisjes zijn uitgehuwelijkt of zwanger zijn geraakt. Prijzen voor voedsel, bouwmaterialen en vervoer zijn omhooggeschoten. Op aanvraag hebben we voedselhulp gegeven aan een aantal scholen, om zo de terugkeer naar school te stimuleren. Dat dit nodig is, tekent de kwetsbaarheid van dit gebied en haar bewoners.

 

Leerlingen voor de nieuwe klaslokalen van Chepkoghin Primary School


Gerealiseerde projecten in 2021

Algemeen

 • In verband met de coronapandemie was het organiseren van grote voorlichtingsbijeenkomsten bijna het gehele jaar verboden. Desondanks heeft ons lokale team in 2021 veel mensen geïnformeerd. Zij organiseerden 18 grotere voorlichtingsbijeenkomsten meisjesbesnijdenis, vooral in de Masol Hills. Wekelijks bereikte Ruth afgelegen gemeenschappen waar zij kleine bijeenkomsten hield en ouders, jongens, meisjes, leraren en besnijdsters sprak
 • Dit studiejaar heeft Samen Succes, na bemiddeling van ons lokale team, vijftig beurzen verleend aan middelbare scholieren en studenten (v/m) voor vervolgopleidingen. Ook kregen drie afgestudeerden financiële ondersteuning voor sollicitaties.
 • Bijdrage aan een hangbrug voor voetgangers nabij Sigor, na het wegslaan van de brug door overstromingen
 • Vijf microkredieten voor aankoop grond en voor studie
 • Individuele medische hulp voor schrijnende gevallen
 • Voedselhulp Poghoi Primary School in de Masol Hills
 • Leermiddelen voor diverse scholen.

Bouwprojecten in de Mbaravallei

 • Bouw van een stafgebouw voor Sapoyi Primary School
 • Bedden en matrassen voor het slaapgebouw van Ngoyomwo Primary School
 • Zonnepanelen voor St. John Komigh Primary School
 • Twintig schoolbanken en golfplaten dak voor Kiwakan Primary school
 • Afbouw twee klaslokalen Chepkoghin Primary School
 • Bouw van een gezondheidspost in Mbara

Bouwprojecten in de Masol Hills

 • Bedden en matrassen voor Onoch Primary School
 • Bedden en matrassen voor Cherelio Primary School
 • Klaslokaal voor Pekon Primary SchoolLesmateriaal voor Kangatiph Primary SchoolBouwen aan de gezondheidspost in Mbara. Inmiddels is de bouw afgerond.


Wensen voor 2022

Algemeen

 • Organisatie van voorlichtingsbijeenkomsten en bouw van een Informatiecentrum meisjesbesnijdenis en gezinsplanning in Kapenguria
 • Verlenen van onderwijsbeurzen
 • Zonnepanelen voor gezondheidsposten, € 900 à € 1.000 per post

Mbaravallei

 • Renovatie van de kleuterschool van Mbara, € 1.000
 • Twee toiletten voor meisjes en twee voor jongens bij Pekon Primary School, € 1.800
 • Slaapgebouw voor meisjes Cheptem Primary School, plus bedden en matrassen, € 12.000 + € 3.000
 • Schoollokalen voor de lagere school in Sokogh (bouw gestart), € 11.500

Masol Hills

 • Slaapgebouw, 25 bedden en 50 matrassen voor Sokka Primary School , € 13.500 (€ 5.000 ontvangen)
 • 30 Bedden en 60 matrassen voor Poghoi Primary School, € 3.000
 • Twee klaslokalen voor de lagere school in Kangathip, € 10.000
 • Leesboeken voor tien scholen, € 400 per school = € 4.000
 • 2 Klaslokalen van golfplaten voor Kaloyatum Primary School, € 4.000
 • Slaapgebouw voor Too-sikirio Secondary School plus 40 bedden en 80 matrassen (bouw gestart en financiering rond), € 14.000
 • Tafels en banken voor diverse scholen à € 30 per stuk, € 3.000Aannemer Joseph bouwt houten stapelbedden, met oog voor detail

 

Deur van het klaslokaal in ChepkoghinFinancieel jaarverslag 2021      

saldo op ING betaalrekening 01-01-2021 8.112,89  
saldo op ING spaarrekening 01-01-2021 - 102,96  
 
 
TOTAAL 8.215,85  
       
UITGAVEN      
salarissen docenten Mbaravallei 2.480,00  
bouwkosten klaslokalen, stafgebouw en slaapverblijven - 61.556,22  
voorlichting meisjesbesnijdenis en gezinsplanning, medische hulp - 7.337,11  
beurzen, schoolgelden voor meisjes en jongens - 16.075,79  
diverse kleine ondersteuningen w.o. voedselhulp en schoolboeken - 2.192,20  
administratie, bank- en drukkosten - 1.158,15  
 
 
TOTAAL UITGAVEN 90.799,47  
       
INKOMSTEN      
giften particulieren 14.160,65  
giften bedrijven - 5.500,00  
diverse stichtingen - 25.770,00  
Paters der Conventuelen - 500,00  
Stichting Altijd Verder - 9.000,00  
Stichting D.A.S. - 9.000,00  
Stichting de Hertoghinnen - 3.400,00  
Stichting Local Heroes - 15.000,00  
Stichting Mebi - 6.000,00  
Stichting Wings of Support KLM - 5.650,00  
Wereldwinkel Purmerend - 4.000,00  
 
 
TOTAAL INKOMSTEN 97.980,65  
       
saldo op ING betaalrekening 31-12-2021 15.294,07  
saldo op ING spaarrekening 31-12-2021 - 102,96  
 
 
TOTAAL 15.397,03  

NB Het bedrag dat eind december 2021 op de rekening stond, is geoormerkt en (deels) inmiddels uitgegeven. Er zijn op dit moment drie bouwprojecten in uitvoering. Tijdens een project maken wij bedragen die nodig zijn pas over, nadat een eerdere fase is afgerond.


Het slaapgebouw voor de middelbare school van Too-sikirio is in aanbouw


Contactgegevens

Stichting Samen Succes, t.a.v. Petra Munneke
email: petramunneke@gmail.com
tel: 06 26222586
schip Chateauroux,
Javakade 73,
1019 SZ Amsterdam
www.samensucces.com

giften
IBAN NL81 INGB 000 95 23 574 t.n.v. Samen Succes in Amsterdam


Bedden en matrassen voor Onoch Primary School


Het comité dat de bouw van de gezondheidspost in Mbara heeft geïnitieerd

Houten schoolbanken met tafels voor Kiwakan Primary School


Ruth Loseker bezoekt de nomaden van Kamunya (voorbij de Masol Hills) om voorlichting te geven over de gevaren van meisjesbesnijdenis en aanverwante zaken

Ruth Loseker tijdens een voorlichtingsbijeenkomst van Ghomicho in Chepserum in de Masol Hills

Voedselhulp in Poghoi in de Masol


www.samensucces.com

opmaak: Kees Reniers: info@keesreniers.nl