DECEMBER 2015
In deze Studie in Cijfers Bijblijver
  • Evaluatie data Studie in Cijfers
  • Update Studie in Cijfers 2016
  • Nieuw in 2016
  • Wijzigen contactpersoon of inloggegevens kwijt?
  • Vragen?
 
Evaluatie data Studie in Cijfers
Sinds 2013 (voor het wo vanaf 2014) wordt Studie in Cijfers elk jaar voorzien van de meest actuele data. Bij deze update werkt Studiekeuze123 nauw samen met de contactpersonen van onderwijsinstelling. Aan de ene kant om de date te controleren en aan de andere kant om, waar nodig, toelichtingen op de getoonde data aan te leveren. Bij deze jaarlijkse update ontvangen wij geregeld vragen en opmerkingen omdat bijvoorbeeld de cijfers binnen de onderwijsinstelling afwijken van de cijfers die getoond worden in Studie in Cijfers.

Optimaliseren SiC
Studiekeuze123 heeft besloten dit signaal zorgvuldig op te pakken. Wij zullen daarom komende periode om de tafel gaan met vertegenwoordigers van VSNU en de Vereniging Hogescholen en DUO om te kijken of het mogelijk is de data in de indicatoren van Studie in Cijfers (gevolgde definitie, bron en berekeningswijze) te optimaliseren. Daarnaast wordt er gekeken naar verdere harmonisatie tussen SiC voor het hbo en voor het wo. Uitgangspunt van deze evaluatie zijn de huidige datavelden; het verwijderen van huidige velden of het toevoegen van nieuwe velden is geen onderdeel van deze evaluatie.

Wat kunt u doen?
In de procedure vindt als eerste stap een inventarisatie plaats van alle vragen en verbeterpunten over data en datakeuzes achter de indicatoren in Studie in Cijfers. Dit betekent dat het voor uw instelling mogelijk is om vanaf begin januari 2016 input te leveren aan Studiekeuze123. Hierover krijgt u in de eerste week van januari nader bericht. Studiekeuze123 heeft alle college van besturen op 16 december 2015 aangeschreven om hen te informeren over het traject. Bekijk de brief.
 
Update Studie in Cijfers 2016
Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de planning voor de update van Studie in Cijfers in 2016. Zodra de planning definitief is, ontvangt u hierover bericht. Wel kunnen wij alvast aangeven dat de planning grotendeels gelijk zal zijn aan de update van afgelopen jaar, waarbij de meeste werkzaamheden in mei en juni liggen.

In mei, nadat de nieuwste NSE-gegevens beschikbaar zijn, is er de gelegenheid om de plaatjes te controleren en toelichtingen toe te voegen. In de eerste week van juni zullen de nieuwe plaatjes worden gepubliceerd.

In maart 2016 wordt een contactpersonenbijeenkomst georganiseerd waarin de update van Studie in Cijfers en resultaten uit de evaluatie besproken zullen worden. Zodra de datum en locatie bekend zijn, wordt u hiervoor uitgenodigd.
 
Nieuw in 2016
Afgezien van eventuele wijzigingen die voortvloeien uit de hierboven genoemde evaluatie, staan de volgende wijzigingen gepland voor de update van 2016:
  • Wijzigen van logo Studie in Cijfers in plaatjes n.a.v. nieuwe huisstijl SK123
  • HTML versie van Studie in Cijfers begin juni beschikbaar
  • Wijzigen van tekst bij ‘landelijk gemiddelde arbeidsmarkt’ in WO plaatjes naar ‘werk op niveau binnen 1,5 jaar na afronding masteropleiding’
  • Verbeteringen aan het Dashboard van Studie in Cijfers.    
 
Wijzigen contactpersoon of inloggegevens kwijt?
Wilt u een wijziging van de contactpersoon SiC doorgeven of bent u uw inloggegevens voor de downloadomgeving kwijt? Laat dit aub weten via het contactformulier.
 
Vragen?
Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met Joeri Nortier via het jnortier@studiekeuze123.nl of 030-303 91 10.
Studiekeuze123
Powered by Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 
   
Studie in Cijfers wordt beheerd door Studiekeuze123. Studiekeuze123 
is een gezamenlijk initiatief van Vereniging Hogescholen, VSNU, NRTO, ISO en LSVb.
Dit initiatief wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van OCW.