Bethlehemkerk Nieuwsbrief              
Oktober 2019 nr. 37
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl
IN DEZE NIEUWSBRIEF
 
Zondag 27 oktober:
De ware wijnstok
 
Bijbelquiz
op zondag 27 oktober
 
Duurzame Doeners
uit Hilversum
 
Voedselbank najaarsactie
 
Verslag bezoek Renewi
 
Visite of visitatie?
 
Jos Maters vertrekt naar Amsterdam
 
Bijbelcafé: Jezus in klassieke muziek
 
Jogchum en  Bea Kooi winnaars Hilversum 100 challenge
 
Artiesten gezocht voor de Oeganda reis
 
Logies gevraagd
 
 
Zondag 27 oktober
Aanvang: 10:00 uur
 
Thema: 
''Ik ben de wijnstok"
Voorganger:
ds. Jetty Scheurwater
 
 
Sterretjes
 
Preek van zondag 13 oktober, bevestiging-dienst ds Aster Abrahamsen,staat nu ook online en is terug te lezen.
 
Mededelingen vanuit de kerkenraad oktober '19
 
Luuk Hettelder exposeeert in de Bethlehemkerk.
 
Les deux chevaux d'Olaf
 
Bestel de gratis PKN adventkalender:
Geef licht!
 
Vacatures:
 
 
 
Vacature van de maand
 
 
 
AGENDA
 
Vrijdag 25 oktober
-
 
Zaterdag 26 oktober
Inbreng rommelmarkt Zoutkeet
 
Zondag 27 oktober
ds. Jetty Scheurwater met aansluitend: de
 
Rommelmarkt Zoutkeet
 
Maandag 28 oktober
Kerkenraad & visitatie
 
Dinsdag 29 oktober
Ontspanningsmiddag voor senioren 
 
 
 
Bovenwijkse Catechese in Bethlehemkerk
 
 
Woensdag 30 oktober
 
Donderdag 31 oktober
 
Vrijdag 1 november
-
 
Zaterdag 2 november
Voedselbankactie
 
Zondag 3 november
ds. Erik van Halsema in Bethlehemkerk
<ruilzondag>
ds. Aster Abrahamsen in Regenboogkerk
 
 
 
SAVE THE DATE
 
Lasergamen voor alle PgH catechesanten, introducees & leiding in de Bethlehemkerk op vrijdag 15 november!
 
 

Zondag 27 oktober

Lucas 18:9-14
 
Goed genoeg
 
Vandaag lezen we de gelijkenis van de Farizeeër en de bedelaar. Dit verhaal vertelt dat het geen zin heeft om jezelf groter te willen maken dan een ander. God kijkt met andere ogen.
 
 

Bethlehemkerk op Facebook

Onze Facebook pagina is te vinden onder de naam Bethlehemkerk Hilversum.
 
 
 
Hilversum Zuid
Jaargang 3 nr.2
 
 
BEZOEK ONZE SITE
Zondag 27 oktober: Ware wijnstok
Vandaag reikt de bovenwijkse leesroosterserie over de IK-BEN-woorden van Jezus ons het thema 'Ik ben de ware wijnstok' aan.
 
In het Oude Testament is de wijngaard het beeld van Israël.

In de liturgie gaat ook het lied dat John Bell schreef bij de IK-BEN-woorden weer met ons mee als rode draad van de serie.

Lezingen: Johannes 15:1-17 en Jesaja 5:1-12
 
 
 
Bijbelquiz zondag 27 oktober
 
Op zondag 27 oktober organiseren we na de dienst de jaarlijkse Bijbelquiz. Iedereen is van harte welkom.
 
Sinds de verschijning van de Nieuwe Bijbelvertaling in 2004 wordt er elk jaar rond de Nationale Bijbelzondag in veel plaatsen een Bijbelquiz georganiseerd. Veel mensen vinden het leuk om te quizzen met mensen van verschillende leeftijden en uit verschillende kerken. Lees meer ...
 
Duurzame doeners uit Hilversum
Als vervolg op de Duurzaamheidsavond in maart waar Jan Terlouw en de zussen Jessie en Nicky Kroon onze gasten waren komt nu de tweede avond.
 
Op dinsdag 29 oktober hebben we twee Duurzame Doeners te gast.  Beide zijn actief in Hilversum. Zij hadden een inbreng in de Hilversum100 Challenge, een initiatief dat inmiddels al een paar jaar wordt georganiseerd. Beide gasten geven een presentatie waarna er gelegenheid is voor discussie.
 
 
 
 
Voedselbank najaarsactie 2019
 
Op zaterdag 2 november organiseren we net als afgelopen jaren weer een Voedselbankactie. Bij de Albert Heijn op de Heigalerij en bij de Lidl en de Albert Heijn in Winkelcentrum Kerkelanden gaan we het winkelend publiek weer vragen om een paar extra boodschappen te doen voor mensen die het hard nodig hebben.
 
Dit jaar is de actie iets eerder dan voorgaande jaren. Zaterdag 2 november is, zo vlak bij de start van de feestmaand december, een mooie gelegenheid om de voedselbank een flink hart onder de riem te steken.
 
 

Verslag bezoek Renewi

Verslag Bea Kooi
 
De duurzaamheidsgroep van de Kapel had een bezoek aan Renewi geregeld. Zij nodigden gemeenteleden van de Bethlehemkerk uit om ook mee te gaan.
 
Een aantal mensen van onze Bethlehemkerk gemeente zijn mee geweest.
 
  
 
Visite of visitatie ?
  
De kerkenraad van de Bethlehemkerk ontvangt maandag 28 oktober de classis predikant. Maar wat is dat eigenlijk?
 
Is een bezoek van de classispredikant een visite of een visitatie? Prof. dr. Leo Koffeman legt uit wat er sinds 'Kerk2025' met betrekking tot de visitatie is veranderd.
 
Twee woorden die best op elkaar lijken. Maar met een heel verschillende gevoelswaarde, zeker buiten de kerk. Visite, dat vinden we meestal plezierig – al kan bezoek ook wel eens een bezoeking zijn. Maar visitatie, daar hebben sommige mensen hooguit mee te maken bij een grenscontrole op het vliegveld.
 
Gevisiteerd worden op het bezit van drugs, dat is zeker geen leuke ervaring. Verder kennen bepaalde beroepsgroepen, zoals artsen, de visitatie ook: om een goede dokter te blijven moet een arts bijvoorbeeld regelmatig deelnemen aan een visitatieprogramma waarin het eigen functioneren onder de loep wordt genomen. 
 
 
Jos Maters vertrekt naar Amsterdam
Sinds maart 2018 was Jos Maters tot onze vreugde als één van de vaste organisten verbonden aan de Bethlehemkerk.
Onlangs kreeg hij een aanbod als organist in de Sint Nicolaasbasiliek, tegenover het Centraal Station in Amsterdam. Een eervolle benoeming!
 
Wij hebben er alle begrip voor dat Jos dit heeft aangenomen, al vinden wij het heel jammer dat hij als gevolg daarvan stopt als organist van de Bethlehemkerk.
Afgelopen zondag, 20 oktober, is Jos hartelijk bedankt namens de hele gemeente door ouderling van dienst Kees Schipper. Kees wenste Jos van harte Gods zegen toe in zijn verdere muzikale loopbaan en op zijn levenspad!
 
Herma Bosma
Namens de wijkkerkenraad
  
 
Bijbelcafé: Jezus in klassieke muziek
 
Jezus is niet van de kerk. De kerk is, als het goed is, van Jezus Christus. Dit jaar 2019/2020 is de aandacht in het Bijbelcafé Hilversum gericht op het verhaal van Jezus buiten de kerk. Met name vanuit de Bergrede is een sterke invloed uit gegaan op de cultuur.
 
Religieuze muziek over Jezus heeft zijn weg gevonden naar theaters, concertzalen en muziekgebouwen.Maar gaat het daar nog wel over Jezus? Helpt klassieke muziek om Jezus te verstaan buiten de kerk, of wordt het geluid van Jezus door de muziek overstemd?
 
Kom luisteren en hierover meepraten op woensdagavond 30 oktober in het bijbelcafé door ds Heleen Weimar, lees meer ...
 
 
Jogchum Kooi winnaar Hil'sum 100
Redactie Nieuwsbrief feliciteert Jogchum en Bea! Hieronder tekst van het jury rapport:
 
Jogchum Kooi, ouwe rot in het groene vak was natuurlijk weer van de partij. Onder andere met een hele uiteenzetting hoe hij thuis met regenwater afvoer omgaat. Compleet met detailfoto’s. Waarvoor we hem hier naar voren roepen is zijn project Hilversumse Grootouders voor het Klimaat. Het bijzondere is dat vandaag de dag over de hele wereld een steeds grotere groep ook op donderdag klimaat staakt. Met nog best een klein kind, Greta Thunberg, vast een zeker een kleinkind, als grote roergangster. Jogchum heeft nu samen met zijn vrouw het plan opgevat om ook in Hilversum grootouders te mobiliseren. De jury verwacht geen complete anarchie, waarbij het Hilversumse openbare leven compleet wordt lamgelegd. Ook niet dat ze zich vastketenen aan de dieselauto van een wethouder, alhoewel de jury dat best een goed plan vindt, maar verwachten wel actie. 
 
 
 
Artiesten gezocht voor Oeganda reis
 
Wij, jongeren van de Regenboogkerk, Morgenster en Bethlehemkerk, willen dit jaar een reis gaan maken naar Lwamalenge in Oeganda.
 
In Lwamalenge is er door de leraren een school opgezet die toegankelijk is voor iedereen, zowel arme als rijke kinderen. Dit vinden wij zo’n goed project, omdat onderwijs een van de belangrijkste dingen is. Door onderwijs kunnen de kinderen een baan krijgen en zo bestrijdt onderwijs armoede.
 
 
Logies gevraagd
De Spil is een retraitre-centrum in Maarssen die elk jaar in de Stille Week een pelgrimage organiseert, waarbij de pelgrims per dag een traject lopen van 18 tot 30 kilometer. De groep bestaat gemiddeld uit zo’n 8 tot 12 pelgrims, in leeftijd variërend van 35 tot 65 jaar.
 
Bent u bereid om aan één of meer pelgrims logies te bieden in de vorm slaap- en douchegelegenheid, een warme maaltijd een ontbijt en een lunchpakket voor onderweg?
 
 
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl