Ako ne se chete, kliknete                                                                                                                                       юни 2015
 
Изложение и конференция за управление на отпадъци и рециклиране за Югоизточна Европа: 5-7 април 2016, София

Ръстът на зелените индустрии в Европа е над 50% в периода 2000-2010 г. Тези данни оповестява докладът "Европейската околна среда: състояние и перспективи за 2015 г." (SOER). 
Концепцията за кръгова икономика се прокламира все по-широко и стои в основата на политиките и усилията на държавите от целия ЕС. Предстои приемането на нов амбициозен пакет от мерки от ЕК преди края на 2015 г., който ще обхване всички нива на рециклиране, ефективност на употребата на ресурси, екологичен продуктов дизайн и др. 

В юнския брой на нашия бюлетин сме включили теми за събитие на FEAD и новина за Завода за отпадъци в София. Какви технологии за производство на енергия от отпадъци могат да се приложат у нас - ще научим от интервюто с г-н Милошевич. В подкаст ще чуем полезни уроци как да рециклираме своите биоотпадъци.
 
Целият екип на Виа Експо Ви пожелава едно слънчево лято, изпълнено с настроение!
 
  Организатор: Виа Експо  T 032 512 900   E  office@viaexpo.com  W www.viaexpo.com
 
 
 
“Динамичният потенциал на кръговата икономика” е темата на Конференция на Европейската федерация за управление на отпадъци и екологични услуги - FEAD.
 
Тя ще се проведе на 23 юни в Лондон и се организира в тясно сътрудничество с Асоциацията на Великобритания за управление на отпадъци и ресурсен мениджмънт ESA.
Партньорството между ‘Save the Planet’ и FEAD датира от 2011 г. и подпомага промоцията на проявата на Виа Експо на значимо европейско ниво, като включва асоциации от 18 държави членки на ЕС, Сърбия и Норвегия. FEAD също така представлява частния сектор в индустрията на отпадъците и тяхното ефективно оползотворяване /около 3000 фирми/ и играе ключова роля в преминаването към кръгова икономика в Европа.
 
 
Заводът за управление на отпадъци в София е на 95% готов
Кметът на София Йорданка Фандъкова и генералният директор на дирекция "Регионална и градска политика" в Европейската комисия Валтер Дефа посетиха площадката на завода за механично-биологично третиране на битови отпадъци в "Садината".
Над 95% от строителните работи и от доставката и монтажа на оборудването са изпълнени.  
"Това е един образцов проект както за гражданите на София, така и за европейската кохезионна политика.
Той онагледява най-модерните технологии за обработване на отпадъци в Европа", подчерта Валтер Дефа. Заводът за механично-биологично третиране (МБТ) на отпадъци, с производство на RDF - гориво на площадка "Садината" е втората фаза на проекта "Изграждане на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община". По проекта са изградени ново депо, инсталации за зелени и био отпадъци, от които се произвежда електричество и компост. 
 
 
Преработването на отпадъци за енергия има място и в България

Интервю на сп. Ютилитис и Фасилитис с Хрвое Милошевич, Регионален мениджър продажби, BDI-BioEnergy International AG, лектор в конференцията Save the Planet 2015
 
Г-н Милошевич, върху какви дейности се концентрира компанията BDI? BDI – BioEnergy International AG е пазарен и технологичен лидер в изграждането до ключ на електроцентрали на биодизел и биогаз по поръчка. Използва се технологията Multi-Feedstock, която компанията сама разработи. Технологията BioGas на BDI позволява максимално ефективно оползотворяване на ресурса при производството на енергия от отпадъци и странични продукти. Компанията е основана през 1996 г. и оттогава работи по целия жизнен цикъл на тези продукти – от проучвания, инженеринг и строителство до следпродажбен сервиз. 
 
Има ли производството на енергия от отпадъци бъдеще в България и региона?
Според Организацията по прехрана и земеделие (ОПЗ), процентът на отпадъците за всяка от трите групи - „храна“, „плодове“ и „зеленчуци“, за всички стъпки от веригата на доставките е около 30 – 45%. В Централна и Източна Европа (ЦИЕ) тези отпадъци най-често се изхвърлят на общински сметища заедно с всички твърди битови отпадъци, като така създават екологични проблеми. Секторът за преработка на отпадъците бавно се развива и ще се разрасне с още дейности по разделно събиране. За да прочетете цялото интервю, кликнете тук.
 
  Списание за мениджмънт на енергийни и ютилити компании в секторите инфраструктура, производство и търговия в енергетиката, воден сектор, отопление, телекомуникации, поддръжка на активите в индустрията, правна и регулаторна рамка. www.utilities.bg
 
 Списанието предоставя специализирана информация за управлението и поддръжката на офисни, жилищни, индустриални сгради и съоръжения.
 
 
Предизвикателствата за рециклиране на биоотпадъци в многоетажните сгради
По-голямата част от нарастващото население в градовете живее във високи сгради. В този епизод на Organic Stream Talk Show, продукция на Compostory.org, се изследват основните предизвикателства и факторите, на които трябва да се обърне внимание при планирането на програми за оползотворяване на органичните отпадъци в многоетажните сгради. Чуйте мненията на гости от различни градове по света, които споделят своя опит в подкаст тук. 

Compostory.org е медиен партньор на Save the Planet. Мисията на организацията е да популяризира познанията в областта на рециклирането на органични отпадъци чрез подкастове, новинарски канал и онлайн курсове. 
 
 
Съгласно Закона за електронната търговия този мейл е непоискано търговско съобщение. Ако не желаете да получавате писма от нас, отговорете "UNSUBSCRIBE" или натиснете линка "Unsubscribe" (Отписване) по-долу
Препрати имейла на приятел
Намери ни в социалните мрежи:
       
 
Виа Експо - www.viaexpo.com