Unsubscribe / Change Profile
Споделете:

Свидетели сме в последните години на все по-широкото прилагане на компостирането. Това е и един от основните приоритети при третирането на отпадъците в България. В крак с последните тенденции, австрийската фирма Komptech ще представи по време на Save the Planet 2018 нови решения и по-висока производителност на машините, които се използват в тази област.
 
Компанията Komptech е водещ производител на оборудване в сферата на екологията - мобилни и стационарни машини, намиращи приложение при: компостирането, ферментацията, обработването на биомаса, механичното и механично-биологичното третиране на отпадъците, производството и използването на RDF горива, преработването на дървесни отпадъци.
 
На изложението от 27 до 29 март 2018 също така ще можете да видите различни съдове за всякакви видове отпадъци, представени от Мева България.
 
Предлагаме Ви кратка информация за двете фирми и това, което те предлагат.
 
Свържете се с нас, ако имате въпроси или се интересувате от участие или посещение на изложението: tanya@viaexpo.com, 032/512 905, 088 679 31 72
 
 
Интервю с г-н Маркус Майерхофер, регионален мениджър продажби в Komptech

     
Уважаеми господин Майерхофер, моля, разкажете ни за Вашия бизнес интерес към България.

Преработката на отпадъците ще бъде основна тема през следващите години! Депата за отпадъци са доста пълни и според целите за третиране на отпадъците на ЕС, компостирането в България представлява интерес и е особено актуална тема.

Кои продукти на Komptech ще представите в София?

Ще представим машини за обръщане на компост и шредери за раздробяване на отпадъци.
 
Вашата компания се фокусира върху ефективността и иновациите. Какви са предимствата на продуктите Ви в сравнение с тези на конкурентите?
 
Komptech разработи иновативна програма - Green efficiency, която позволява на нашите машини да функционират с по-ниска консумация и с по-висока производителност и използва най-новите технологии за пречистване на отработените газове. Машините на Komptech използват различни  иновации, но всички си приличат по едно - те са със значително по-висока производителност от съвременната техника. Ние никога не преставаме да търсим начини за усъвършенстване на продуктовата си гама. Интервюто продължава тук
 
  За поредна година сред участниците на Save the Planet ще бъде Мева България.

На своя щанд през март 2018 г. те канят всички свои настоящи и бъдещи клиенти да се запознаят с новите им продукти, които ще бъдат включени във февруарския каталог.
Изключително богат избор на стоки в областта на: съдове за отпадъци, гориво-смазочно стопанство, складиране, производствено оборудване, офис, манипулационна техника, градски инвентар, метални съдове за отпадъци, газови уреди и дихателна техника.
 
*******************************************************************
  Унгарската федерация за управление на отпадъците (HOSZ) представлява интересите на унгарската индустрия за рециклиране. Над 50 компании членове на HOSZ участват в събирането, предварителното третиране и рециклиране на хартия, пластмаса, стъкло, гуми, отпадъци от електрическо и електронно оборудване.
*******************************************************************
  Списание FuturENVIRO излиза в 10 поредни броя на испански и английски език. То обхваща темите, свързани с управление и третиране на водите, отпадъците, биоенергия, замърсяване на въздуха и почвите, екологично законодателство, интелигентни градове, корпоративна социална отговорност и др.
*******************************************************
Запишете се в групите ни/абонирайте се за бюлетин тук: 
 
 
Съгласно Закона за електронната търговия този е-мейл може да е непоискано търговско съобщение. Ако не желаете да получавате писма от нас, отговорете "UNSUBSCRIBE".