Bethlehemkerk Nieuwsbrief              
Maart 2020 nr. 15
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl
IN DEZE NIEUWSBRIEF
 
Nieuwsupdate Zondagsviering en
Gebedsdiensten
 
Vertrouwen en gunnen; werkwoorden die verbinden
 
Viering a.s. zondag met Wim Vlooswijk
 
Verbroedering en knuffel
 
Samen@bethlehemkerk
 
Klokken van
hoop en troost
 
Blog: Bach als troost
 
Kliederkerk
gaat online verder
 
Welkom in de Kinderdienst
 
Paus geeft Urbi et Orbi
 
Jongerendienst
'Kom online'
 
Open Kerk
 
Gebedsdiensten in Kerkelanden en Hilversum
 
 
 
 
Zondag 29 maart
(5e zondag 40-dagen)
 
Aanvang: 10:00 uur
 
Motto:
'Verlaten'
 
 
 
Voorganger
 pastor Wim Vlooswijk
 
 
Sterretjes
 
Nieuwe vitrine expo: Nicolette Swinkels
 
Henk van ter Meij exposeeert in de Bethlehemkerk.
 
Nieuwe rubriek met vraag en aanbod in deze tijden van crisis!
 
samen@bethlehemkerk.nl
 
 
 
 
AGENDA
 
In principe zijn alle bijeenkomsten geannuleerd en volgt de Bethlehemkerk de richtlijnen van het RIVM en de overheid.
 
 
Vrijdag 27 maart
 
Zaterdag 28 maart
 
Zondag 29 maart
Zomertijd gaat in!
Pastor Wim Vlooswijk
 
Jongerendienst PgH
vanuit je eigen huiskamer
 
Maandag 30 maart
 
Dinsdag 31 maart
 
Woensdag 1 april
 
 
Donderdag 2 april
 
Vrijdag 3 april
Verschijnen van de reguliere Nieuwsbrief Bethlehemkerk
 
Zaterdag 4 april
ds. Aster Abrahamsen (Palmtakken wijding in De Waaier
 
Zondag 5 april
ds. Jetty Scheurwater (Palmzondag
-
 
 

Zondag 29 maart

 
Verlaten
 
Omstreeks het negende uur riep Jezus met luider stem, zeggende: Eli, Eli, lama sabachtani? Dat is: Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?
 
 
 

Bethlehemkerk op Facebook

Onze Facebook pagina is te vinden onder de naam Bethlehemkerk Hilversum.
 
 
 
 
 
Hilversum Zuid
Jaargang 3 nr.3
 
 
"Op weg naar Pasen"
 
 
BEZOEK ONZE SITE

Nieuwsupdate Bach als troost en Gebedsdiensten

Nu veel mensen thuiszitten en veel kerkelijke bijeenkomsten afgelast zijn, houden we je graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen uit de Bethlehemkerk.
 
Ook al is de kerkdeur deze zondag weer gesloten, u bent van harte welkom om met ons allen deze dienst met beeld live mee te vieren via deze link.
 
De meest recente nieuwsberichten vind je op www.bethlehemkerk.nl.
 
 
Vertrouwen en gunnen; werkwoorden die verbinden
Wat een krachten komen er vrij! Wat een creativiteit ontstaat er in deze crisis! Ergens in een tuin in Hilversum stapelen zich boodschappentassen op zodat de voedselbank voedsel­pakketten kan samenstellen en gemakkelijk zonder al te veel contact aan de mensen kan uitdelen. 
Want de bijzonder situatie verhoogt de nood die er toch al was.
 
Het belangrijkste wat we in de afgelopen week hebben gedaan en zullen proberen te blijven doen is verbinding zoeken. Aster en ik hebben nu bijna dagelijks overleg, telefonisch, per mail of Whats App. We zijn allebei gezond. Ook onze sociale omgeving is tot nu toe gezond. Dat geeft ons de (geestelijke) rust en bewegingsvrijheid om ons werk te blijven doen. Daar zijn we dankbaar voor.
[...]
Wij houden u middels deze nieuwsbrief en de website op de hoogte. Er zijn gemeenteleden die hiertoe geen toegang hebben. Kent u ze, wonen ze bij u in de buurt, wilt u hen dan op de hoogte houden van het nieuws? Een telefoontje kan altijd, nu we zoveel mogelijk thuis moeten blijven.
In de pastorale brief die ieder van u vorige week heeft ontvangen staan onze telefoonnummers en die van andere kerkenraadsleden. Belt u ons, belt u hen als u uw zorgen wilt delen of met een probleem zit. De diaconie probeert mensen die hulp nodig hebben en mensen die hulp bieden met elkaar in contact te brengen. Hiervoor is het volgende emailadres: samen@bethlehemkerk.nl
We merken dat de diensten die in zeer kleine kring in de Bethlehemkerk worden gehouden en via Internet met beeld en geluid live of op een ander tijdstip te volgen zijn, zeer op prijs worden gesteld. Daardoor kunnen we de lofzang gaande houden, elkaar bemoedigen, maar ook informatie uitwisselen.
Tot slot: het is fijn - juist nu we elkaar niet zien - als er voorbeden worden aangedragen. Met uw verzoek om voorbede toont u betrokkenheid en zien we om naar elkaar. Van harte aanbevolen: voorbedegevraagd@bethlehemkerk.nl
 
 
Mede namens collega Aster Abrahamsen, hartelijke groeten,
Jetty Scheurwater
 
Viering as zondag met Wim Vlooswijk
Op zondag 29 maart gaat een oude bekende van onze wijkgemeente voor, pastor Wim Vlooswijk. In zijn dienst staat het kruiswoord ‘Verlaten’ centraal.
 
We lezen Matteüs 27,46.
 
Dit is de vijfde zondag in de 40dagentijd, klik hier voor de liturgie van 29 maart.
 
 
 
Verbroedering en knuffel
 
Hiernaast een beeld van Nicolette Swinkels. Zij exposeert momenteel in de vitrinekast.
 
 
In een moment van bezinning heeft zij dit beeld gemaakt.
 
Het  "verbeeld"  de verbroedering die we voelen en de knuffel die we nodig hebben in deze Corona tijd.
 
 
Klik hier voor meer informatie over de expositie van Nicolette in de Bethlehemkerk

Samen@bethlehemkerk.nl

Gemeenteleden bieden hulp aan mensen die in het nauw komen door het coronavirus.
 
Via het e-mail adres: samen@bethlehemkerk.nl kan vanaf nu iedereen een vraag voor hulp of aanbod voor hulp aanbieden.
 
De diaconie van de Bethlehemkerk brengt mensen bij elkaar die hulp nodig hebben en die hulp bieden.
 
 

Klokken van Hoop en Troost

 
De Raad van Kerken in Nederland roept kerken op om de komende woensdagen van 19.00 tot 19.15 uur de klokken te luiden als teken van troost en hoop. 
 
De Bethlehemkerk doet mee aan de actie, al blijft de kerk op dat tijdstip wel gesloten voor publiek.
 
„Het Coronavirus heeft een grote impact op het maatschappelijk leven.  Veel van de plaatsen waar ons dagelijks leven zich afspeelt zijn gesloten. Ook de kerken, waar elke week geloof, hoop en liefde geoefend en geleefd worden.
 
 
 
BLOG: Bach als troost
 
Voor deze 40-dagentijd zijn we een BLOG gestart met als doel dat ieder haar/zijn ervaringen rondom vasten in de 40-dagen kon gaan delen.
 
Sinds vorige week zijn er alweer nieuwe blogs verschenen:
 
Ds Jetty Scheurwater plaatste haar blog: Vertrouwen en gunnen; werkwoorden die verbinden.
 
Marco Goud (organist) plaatste zijn eerste blog: Bach als troost.
 
 
Ds Hanneke Keur plaatste haar blog: Omzien naar elkaar in tijden van Corona.
 
Margreet Kok plaatste haar blog:
 
 
 
Heb je ook een ervaring die je wil delen? Mail dan naar:
40dagen@bethlehemkerk.nl.
 
Zo blijven we toch ook verbonden in deze uitdagende 40-dagentijd.
 
Er is tevens de mogelijkheid om je reactie bij een artikel te plaatsen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kliederkerk gaat Online verder
 
 
Waarschijnlijk hebben julie al gehoord dat de kliederkerk op Goede Vrijdag niet doorgaat vanwege het coronavirus. Wij hadden er al zin in en eigenlijk hopen we jullie, later dit jaar, toch nog te kunnen ontmoeten bij een kliederkerk zoals we gewend zijn.
Voor diegenen die het ook jammer vinden dat het niet door gaat, is er goed nieuws:  De Protestantse Kerk in Nederland heeft n.l. kliederkerkvieringen voor thuis gemaakt:
 - ‘Storm op het meer’ en een
 - (Palm)Pasenviering 
Hiermee kan je samen met je broertjes, zusjes en ouders aan de slag met thema’s als onzekerheid, angst èn vertrouwen. Samen ontdekken, samen vieren en samen eten, de bekende ingrediënten van een kliederkerk.
Je kan de complete handleiding voor de vieringen hier downloaden: 
 
Veel plezier met deze kliederkerkvieringen thuis!
Namens het Bethlehem-kliederkerkteam,
Corine, Gonda, Karin en Christa
 
Welkom in de Kinderdienst
Omdat we elkaar (jammer genoeg) de komende tijd niet op zondag in de kinderdienst zullen zien, staan hieronder een aantal websites met leuke ideeën voor jou.
Deze kan je doen als je ouders via de nieuwsbrief of website online de kerkdienst volgen of op een ander moment wanneer je er zin in hebt.
Je ouders kunnen voor de kerkdienst ook voorbeden aanvragen en zelfs ook nog deelnemen aan een blog. Info hierover is te vinden op de website.
Jullie hoeven je dus geen van allen te vervelen. Er is genoeg te doen 😉.
In de Bethlehemkerk en een aantal andere kerken in Hilversum zijn we in deze Veertigdagentijd bezig met ‘De laatste woorden van Jezus aan het kruis’.
Hierbij hebben we voor jullie werkjes bedacht die we met elkaar zouden gaan maken.
 
 
Paus geeft Urbi et Orbi
 
Normaal geeft de Paus de zegen Urbi et Orbi op Eerste Kerstdag en Eerste Paasdag, maar vanwege de huidige coronacrisis in de wereld geeft de Paus de zegen Urbi et Orbi vrijdag 27 maart om 18.00. Dat doet hij ten overstaan van het lege Sint Pietersplein.
 
Alle gelovigen wereldwijd worden uitgenodigd om thuis dat moment mee te bidden. De paus zegt over het vervroegen van dit bijzondere gebed (het had normaalgesproken op Eerste Paasdag uitgesproken zullen worden): 'We willen de pandemie die veroorzaakt is door het virus beantwoorden met het geheel van gebed, compassie en tederheid. Laat ons verenigd blijven. Laten we onze nabijheid voelbaar maken aan de personen die het meest eenzaam zijn en het het meest moeilijk hebben. 
 
 
Jongerendienst: 'Kom online'
Op zondag 22 maart zijn we digitaal gegaan met de jongerendienst. Via een link kon iedereen met beeld en geluid meedoen. Na wat bijpraten en vertellen hoe het ging hebben we een online quiz gespeeld. Het was leuk!
 
Alle jongeren zijn opnieuw van harte uitgenodigd voor de virtuele digitale bovenwijkse tienerviering van a.s. zondag  29 maart 2020. Voor deze viering hoef je de deur niet uit of door regen en wind te fietsen, deze keer is de jongerendienst bij jou thuis.
Deze bovenwijkse tienerviering is een online jongerendienst en start om 11:30
Lees meer ...
 
 
Open Kerk
 
 
Vanuit het moderamen is besloten dat ivm met maatregelen die vanuit de overheid en RIVM zijn genomen er tot nadere berichtgeving helaas géén Open Kerk zal plaatsvinden.

Mocht u behoefte hebben aan een gebed, een ontmoeting, een gesprek of het aansteken van een kaars, dan kunt u uiteraard contact opnemen met één van de predikanten of met één van de andere contactpersonen die zijn genoemd in de brief van de kerkenraad die bij u allen thuis is bezorgd. Wij kijken dan wat mogelijk is, binnen de gestelde regelgeving.
 
Ds. Aster Abrahamsen, tel. 06 3971 5672, op ma., wo. en do.
 
Ds. Jetty Scheurwater, tel. 06 4213 7739, op ma., di. en vr. morgen
 
Mw. Herma Bosma, secretaris van pastorale team, tel. 06 3105 7959
 
Mw. Wilma Hilberts, voorzitter diaconie, tel. 06 4212 4250
 
Dhr. Theo van Halsema, voorzitter kerkrentmeesters tel. 06 2332 7858
 
Gebedsdiensten in Hilversum
Komende weken zal er elke woensdagavond een gebedssamenkomst zijn in de Grote Kerk, georganiseerd door de gebedskring.
Deze samenkomst vindt plaats van 18.30 tot 19.00 uur en wordt uitgezonden via kerkdienstgemist.nl.
In verband met het karakter van deze samenkomsten zal hiervan geen opname worden bewaard. Lees meer ...
 
 
Emmaus Kerk / De Waaier
De dagelijkse vieringen in de Emmaus kerk kunnen gevolgd worden via de kerkomroep, maar dat is alleen geluid.
Je kunt de vieringen ook volgen via youtube. Dit is beeld en geluid.
 
De vieringen in de Waaier zijn elke dag om 11.00 uur (niet publiek toegankelijk), maar op zondag van 9.30-10.30 is er open kerk met uitstelling van het H. Sacrament, stil gebed en het branden van een kaarsje.
 
 
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl