Doetinchem en Ontwikkelingssamenwerking  
DOS Nieuws juni 2021
Beste ,
 
Eindeljk weer een nieuwsbrief van de Stedenband Doetinchem-La Libertad om u te informeren over de projecten die DOS in de zusterstad La Libertad heeft ondersteund. De contacten met La Libertad lopen goed, in deze corona-tijden natuurlijk via videobellen. Hopenlijk kunnen we elkaar binnen niet al te lange tijd weer persoonlijk ontmoeten...
Situatie in Nicaragua
COVID-19
Nicaragua leek er vorig jaar goed af te komen wat het aantal corona-besmettingen en overlijdens betreft. Betrouwbare cijfers zijn er overigens niet, de cijfers die de overheid en het Ministerie van Gezondheid publiceren zijn bijzonder laag en dat terwijl er vanuit de overheid geen maatregelen zijn ingevoerd of financiële ondersteuning is geboden. Een groep van onafhankelijke artsen, het Observatorio Ciudadano, komt met heel andere cijfers. Zegt het Ministerie dat er vanaf de melding van de eerste besmetting tot op 9 juni 189 mensen zijn overleden, het Observatorio zegt dat het er hoogstwaarschijnlijk 3.374 zijn.
Op dit moment heeft Nicaragua te kampen met een nieuwe golf,  sinds een aantal weken meldt ook MINSA een stijging in het aantal besmettingen (La Prensa 16 juni). Er wordt ook steeds minder afstand gehouden of mondkapjes gebruikt en massale festiviteiten vinden gewoon plaats. Dat geldt ook voor onze zusterstad, waar onlangs de patronaatfeesten uitgebundig gevierd zijn. Er zijn wel besmettingen, maar het aantal gevallen in La Libertad valt gelukkig mee.
 
                     
                        Wachten op de vaccinatie /  foto: Nayira Valenzuela / Confidencial
 
Er is een start gemaakt met het inenten van de ouderen en van het medisch personeel. In Nicaragua wordt Sputnik en het Indiase Covishield gebruikt. Vanuit de VS zal het via het Covax-programma van de WHO ook 500 miljoen Pfizer-vaccins ontvangen.
 
Politieke situatie
Op 7 november zijn er landelijke verkiezingen in Nicaragua. De huidige president, Daniel Ortega, gaat voor een vierde achtereenvolgende regeringsperiode, met wederom zijn vrouw,  Rosario Murillo, als vice president. Naar aanleiding van vorige verkiezingen die, op z'n zachts gezegd, niet geheel eerlijk zijn verlopen, heeft de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) Ortega een hervormingsplan opgelegd om vrije en eerlijke verkiezingen mogelijk te maken. Veel is daar niet van terechtgekomen. De beproefde tactiek van het intrekken van de rechtspersoonlijkheid van politieke partijen wordt ook nu weer toegepast. Sinds de onlusten in april 2018 zijn er verschillende oppositiegroepen ontstaan maar het lukt niet om zich onder één politieke partij te verenigen. Het wordt de oppositie erg moeilijk gemaakt, er is veel repressie en intimidatie. Bij de presidentskandidaten en andere kopstukken van de oppostie staat constant bewapende politie voor de deur. Ook Cristiana Chamorro, dochter van de expresidente Violeta Chamorro, heeft zich kandidaat gesteld. Vanuit de proregeringsmedia werd er direct een lastercampagne gestart en nu heeft Cristiana Chamorro zelfs huisarrest opgelegd gekregen vanwege beschuldigingen van witwassen en opruïng.
Na deze arrestatie volgden er meer, van presidentskandidaten, ex-voorzitter van de werkgeversorganisatie, bankier tot ex-guerrillastrijders die met Daniel Ortega en Rosario Murillo in het FSLN zaten en nu felle tegenstanders zijn.
Deze ernstige ontwikkelingen hebben de Nederlandse kranten bereikt. Op  nos.nl stonden er artikelen, op 9 juni en op 14 juni. Ook in Trouw en de NRC verschenen artikelen.
Nederlanders die in NIcaragua wonen worden ook geïntimeerd en worden constant in de
gaten gehouden. Als je een bedrijf hebt en iemand waarvan bekend is dat deze bij de oppositie hoort, dan ben je al verdacht. Latijns Amerika correspondent Marc Bessems heeft een Nederlandse geïnterviewd en vertelt hierover op Radio1.
 
                                
                                President Ortega / foto: achief Confidencial

Nieuwe wetgeving

Eind vorig jaar zijn er een aantal wetten aangenomen om de controle op de maatschappelijke organisaties en media te verscherpen. NGOs moesten altijd al jaarlijk veel informatie inleveren bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken, dit geldt ook voor NGOs die donaties krijgen vanuit het buitenland. Nu moeten deze zich registereen als 'buitenlands' agent en opgeven van welke organisaties ze financiering krijgen. Na registratie moeten ze iedere maand verantwoording afleggen. Als ze financiering vanuit het buitenland toegezegd hebben gekregen, dan moeten ze eerst goedkeuring krijgen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken voordat de fondsen overgemaakt kunnen worden.
Onze counterpartorganisatie, Fundación Crecemos Juntos, moest zich ook laten registreren, dat heeft veel ritjes naar Managua gekost maar uiteindelijk is het gelukt. Ze kregen van het Ministerie zelfs felicitaties voor de goede projecten en de betrouwbare donoren. Zo ging het niet bij alle stedenbanden. In een zusterstad krijgt de organisatie die de stedenband vertegenwoordigt de goedkeuring maar niet en in een andere zusterstad is zelfs de rechtspersoonlijkheid ontnomen en de bankrekening bevroren. 
 
Contact met de Nederlandse ambassade
Voor ons als stedenbanden Nederland-Nicaragua is het onduidelijk wat de gevolgen van de nieuwe wetgeving zijn en wat we wel en niet kunnen. Daarom is er contact gezocht met de Nederlandse Ambassade in Costa Rica. Deze bedient vijf landen in Midden Amerika, waaronder Nicaragua. Op 11 juni was er een zoomvergadering met negen stedenbanden en twee vertegenwoordigers van de Ambassade: de plaatsvervangend Chef de Post en de beleidsmedewerker voor politiek, mensenrechten en het maatschappelijk middenveld in El Salvador en Nicaragua. De Ambassade heeft niet veel programma's meer in Nicaragua. Er worden met name ondersteuning gegeven op het gebied van mensenrechten, op thema's als de rechten van de LGBTI-gemeenschap en van vrouwen en meisjes. Ook voor het Ambassade wordt het steeds moeilijker om in Nicaragua te werken. 
De vertegenwoordigers van de Ambassade vonden het prettig om te horen waar de stedenbanden mee bezig zijn en om informatie uit een andere hoek te krijgen. Ze benadrukten ook de rol van de stedenbanden om in Nederland aandacht te vragen voor Nicaragua. 
Projecten in La Libertad
Het bestuur van DOS heeft een tijd geleden besloten om zich voornamelijk te richten op het volgen van lopende projecten en om voorlopig geen fondswervende activiteiten te organiseren. Wel konden er nieuwe, kleine projecten ingediend worden omdat er nog projectgeld op de rekening van DOS staat. Organisaties of groepen in La Libertad kunnen bij onze counterpartorganisatie voorstellen indienen, FC Juntos analyseert deze en bij goedkeuring leggen ze het voor aan DOS. Zo zijn er vier projecten uitgevoerd.

Vervanging van het dak en de watertank van het Casa de la Hermandad
FC Juntos houdt kantoor in het Casa de la Hermandad. Dit is een groot pand dat in de beginfase van de stedenband met een donatie uit Doetinchem is gebouwd. Het bestuur van FC Juntos vergadert hier, als wij op bezoek zijn zitten we ook veel uren in dit pand te werken en er vinden andere activiteiten plaats. Het wordt ook af en toe verhuurd aan andere organisaties. De zinkplaten die op het dak liggen, zijn na vele jaren zon en regen weerstaan te hebben, aan vervanging toe. La Libertad ligt hoog en de regenperiode duurt langer dan 6 maanden. Bij de hevige tropische regenbuien bleef het binnen in het pand niet droog en moest je oppassen niet uit te glijden op de natte vloer.

      
 
La Libertad heeft niet 24 uur per dag stromend water, de capaciteit van de drink-waterinstallatie is niet groot genoeg om de hele stad de klok rond van water te voorzien. Daarom staat er op of bij zo goed als elk huis een watertank om water te hebben als er niets uit de kraan komt. De tank bij het Casa de la Hermandad staat er al heel lang en is verroest, net als de stellage waar de tank op staat.
FC Juntos heeft bij DOS een voorstel ingediend voor het vervangen van het dak en de tank. De gemeente La Libertad was in eerste instantie positief over het voorstel van FC Juntos en DOS om een deel van de financiering op zich te nemen. Het Casa de la Hermandad heeft immers een sociale functie voor heel La Libertad. Dit is niet gelukt omdat de gemeente door corona minder aan gemeentelijke belastingen binnenkreeg, de middenstand had minder omzet en de grote goudmijn, waar een groot deel van de inwoners werken, was een aantal maanden gesloten. DOS heeft eind 2020 besloten om het project in zijn geheel te financieren. De werkploeg is voortvarend aan de gang gegaan. Door slim inkopen was er geld over om ook de wc's en wastafels te vervangen.
Voor FC Juntos betekent het verhuren van de ruimte een kleine eigen inkomstenbron. Nu de ruimte er beter uitziet, wordt de ruimte vaker verhuurd.
 
Zonnepanelen op boerderijen
Het waterschap Rijn en IJssel heeft in het verleden een programma uitgevoerd in La Libertad en buurgemeenten. In het kader daarvan is een stroomgebiedcomité opgericht met als hoofddoel het beschermen van het gebied rondom de San Miguel-rivier omdat in deze rivier het inlaatpunt zit voor het drinkwater. Ook zijn met de boeren waarvan de boerderij in het stroomgebied ligt bedrijfsplannen gemaakt voor het toepassen van productiemethoden die rekening houden met het milieu en de rivier beschermen.  
Dit stroomgebiedcomité heeft een voorstel ingediend voor het installeren van zonnepanelen op de boerderij of stal van zes van de betrokken boeren. De boerderijen liggen afgelegen en zijn niet aangesloten op het elektriciteitsnet. De geselecteerde boeren kunnen kiezen voor een paneel van 100 watt of een van 200 watt. Voor een paneel komen in aanmerking boeren die het bedrijfsplan voor 70% hebben uitgevoerd, bewust met het milieu omgaan en voor een paneel van 200 watt moeten de boerderij of stal in goede staat zijn. In 2020 zijn er drie zonne-systemen van 100 watt geplaatst. De kosten hiervan bedragen US$ 500,- per installatie. De aflossing die deze boeren betalen bedraagt US$ 25,- per maand. Van de 200 watt-panelen zijn er ook drie geplaatst, de panelen en de installatie ervan kosten US$ 800,- en de afbetaling bedraagt US$ 44,-.
De boeren wonen meestal niet zelf op hun boerderij, de dagelijkse werkzaamheden worden gedaan door een knecht die met zijn gezin in de boerderij woont. Nu ze beschikken over elektriciteit in de stal kunnen ze eerder beginnen met melken, als de zon nog niet is opgekomen, en kunnen ze de melk ook eerder inleveren. Sowieso is een lamp in huis natuurlijk heel  prettig. Op de accu van het systeem zitten verschillende stopcontacten, ook een aansluiting voor het opladen van een mobieltje. Zo kan de knecht altijd de boer in de stad bellen als er iets is met een koe bijvoorbeeld.
Goed voorbeeld doet goed volgen: meerdere boeren hebben het stroomgebiedcomité gevraagd of ze ook in aanmerking kunnen komen voor zonnepanelen. Met de afbetalingen door de eerste 6 ontvangers van zonnepanelen liggen er inmiddels bij nog 2 boerderijen zonnepanelen op het dak.
 
                         

Echoapparaat voor het gezondheidscentrum
In de vorige nieuwsbrief deden we al verslag van dit project. De aanvraag voor een nieuw echoapparaat werd ingediend door de directeur van het gezondheidscentrum. Het vorige apparaat waar het gezondheidscentrum over beschikte had het begeven. Dat betekende dat een patiënt die een echo nodig heeft naar de provinciehoofdstad Juigalpa moest reizen.
In 2020 is het nieuwe echo-apparaat vanuit Managua naar het gezondheidscentrum gebracht. Een vertegenwoordiger van het bedrijf dat het apparaat geleverd heeft, heeft training gegeven aan de artsen die ook het vorige apparaat bedienden. Dit omdat de nieuwe echo meer mogelijkheden heeft dan de vorige. Ook zijn er extra artsen getraind in het gebruik van het apparaat en één keer per maand komt er een radioloog uit Juigalpa voor bijscholing. Iedereen is tevreden met het apparaat, je kunt er veel meer mee vaststellen en de resolutie is hoger. De echo's worden op een vaste dag van de week gemaakt, op die dag worden er tussen de 30 en 40 echo's gemaakt.

Keuken voor de José Reyes Canales-school
Ook over dit project hebben we bericht in de vorige nieuwsbrief. Voor het bereiden van maaltijden waarvoor de scholen vanuit de centrale overheid ingrediënten als rijst, bonen, olie en suiker gedoneerd krijgen, had de José Reyes Canales-school geen keuken waar deze maaltijden kunnen worden bereid. De moeders die via een roulerend systeem aan de beurt waren om te koken deden dit thuis, geen ideale situatie. In 2020 is de keuken gebouwd en ingericht, met fondsen uit Doetinchem. Voor de deur en het raam, die ze vergeten waren mee te nemen in de begroting, hebben ze in de loop van dit schooljaar activiteiten georganiseerd om fondsen hiervoor te werven. De deur en het raam zitten er inmiddels in.
Vanwege corona is er niet optimaal gebruik gemaakt van de keuken. De moeders kunnen niet voldoende afstand houden in de keuken, daar is de ruimte te klein voor. Bovendien hielden tijdens de eerste golf veel ouders vanwege de pandemie hun kinderen thuis om besmetting te voorkomen. Virtueel lesgeven lukt niet, het overgrote deel van de leerlingen hebben thuis geen computer met internetaansluiting. De leraren hebben lespakketten gemaakt die in de ochtend opgehaald kunnen worden.
Bij het begin van het nieuw schooljaar in februari kwamen de leerlingen weer gewoon naar school. Nu met de tweede golf zijn er wel kinderen die thuisgehouden worden, maar het overgrote deel van de leerlingen komt wel naar school. 
 
Jaarverslag 2020
Meer over DOS en de projecten kunt u lezen in het jaarverslag over 2020, met daarin ook de jaarrekening. Te openen via deze link.
Nieuw bestuurslid DOS
                            Graag wil ik mij even kort aan u voorstellen. Mijn naam is Anne Marie        Kamphuis. Ik ben getrouwd, heb een dochter en sinds afgelopen          september een kleindochter.
 Naast mijn werk als raadslid in de gemeenteraad van Doetinchem gaat  mijn aandacht grotendeels uit naar muziek en musiceren.
 Vanuit mijn rol voor de gemeente ben ik gevraagd om zitting te nemen in  het bestuur van DOS.
 De wereld houdt niet op bij de gemeentegrens van Doetinchem. Sterker    nog, voor mij bestaan er eigenlijk helemaal geen grenzen! De  verbondenheid tussen alles wat leeft is groter dan menigeen denkt of durft  toe te geven. Dit zie ik ook in mijn werk als raadslid, wanneer het  holistisch(integraal) denken regelmatig ver te zoeken is met betrekking tot de diverse opgaven en uitdagingen waar we als gemeente voor staan. 
Dat wat wij hier doen of laten heeft altijd invloed op elders, waar ook ter wereld. Ongelijkheid, corruptie, uitbuiting en armoede hebben hun oorsprong in het verleden, waar door foute keuzes de toekomst beïnvloed wordt.
Inmiddels heb ik een digitale vergadering bijgewoond, waarin ik alvast kennis kon maken met de andere leden van het bestuur en met een aantal onderwerpen/projecten in Nicaragua, waarvoor DOS zich inzet en hard maakt. De tijd zal het leren wat mijn specifieke rol binnen deze groep mensen zal worden. Op dit moment sta ik er met een open vizier in.
Ik zie erg uit naar een wérkelijke ontmoeting met de overige leden van het bestuur van DOS!
Paneel muurschildering in de aanbieding
In 2010 was er een muurschilderproject in de Gruitpoort. Daar is toen met hulp van leerlingen van het Ludgercollege en een aantal geïnteresseerde Doetinchemmers aan gewerkt.
Johana del Carmen Centeno Scott, muralista uit Nicaragua, maakte het ontwerp en begeleidde het project. De panelen zijn geveild tijdens een benefietconcert in de Catharinakerk.
 
Eén van de kopers heeft paneel jaren in huis gehad, maar wil het nu graag kosteloos aan iemand over doen. Het paneel is 1 x 2 meter. De verf zit er nog prima op. 
Heeft u interesse neem dan contact op met Marlies Bolten, tel: 06 53819670   

                          
 
 
 
 
 

 

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u relatie, donateur of vrijwilliger bent van DOS.
Wilt u zich afmelden? Klik dan hier.

© 2010