Eigentijds EcoZeN Netwerk
Nieuwsbrief mei 2018 - Ecolonie & Eigentijds Festival
Beste belangstellende,

Onderaan de nieuwsbrief de eerste luchtfoto van Ecolonie door een drone gemaakt. Dat gebeurde een paar weken voor de prachtige april/mei vakantieweken. Gemiddeld 60 bewoners, participanten en gasten bevolkten tijdens het eten de Cour. Na een lange grijze winter kwam Ecolonie tot leven zoals het bedoeld is: werk- en ontmoetingsplaats zijn. De cursussen tijdens deze weken waren een groot succes. Het werken bestond uit de intensieve voorbereidingen om onze tuinen weer plant- en zaaiklaar te maken. Er is verder een start gemaakt met de uitbouw van de receptie (zie foto). Op de kaasmakerij zijn er nieuwe ontwikkelingen te melden: de eerste nieuwe Franse tomme-kaas is klaar. De geiten lopen weer in de weelderige weilanden. Wel zoeken we nog steeds aanvulling voor ons boerderijteam. Dankzij een gift hebben we weer nieuwe bijen die een belangrijke rol spelen bij de bestuiving van onder andere onze oude en nieuwe fruitbomen die prachtig bloeiden. Over dit alles en zoveel meer – wat is EM, onze zomeractiviteiten en de boekbespreking - lees je in onderstaande nieuwsbrief. Mooie foto’s maken het verhaal compleet.

Veel leesplezier,
Met vriendelijke groet,

Bewoners en participanten van Ecolonie.
 

Eigentijds Festival

Van 30 juni t/m 7 juli 2018 op de terreinen van Ecolonie.
 
Nu de deelnemers die zich reeds hebben opgegeven hun voorkeurskeuze voor workshops hebben gedaan zijn we begonnen het definitieve programma samen te stellen. Het programma is weer zeer gevarieerd. Als het definitieve programma klaar is krijgen deelnemers daarvan bericht en komt het definitieve programma ook op de website te staan. Dat zal ongeveer einde eerste week juni het geval zijn. Er is nog plaats, dus iedereen die wil deelnemen kan zich nog opgeven via de website: www.eigentijdsfestival.nl
 
 
Door ziekte van onze vaste kracht, zoeken we nog één of twee crêcheleid(st)ers voor het Eigentijds Festival.
 

Oproepen

Voor enkele taken hebben wij nog dringend aanvulling nodig voor het zomerseizoen. Wie heeft er nog zin om voor een paar weken mee te komen werken op de receptie en in de winkel.

Heel specifiek zoeken we nog een paar groepsleiders en assistent groepsleiders voor het Kinderfestival dat gehouden wordt van 12 tot en met 16 augustus 2018. Informatie over dit mooie kinderfestival vind je op de website. Door ziekte van onze vaste kracht, zoeken we tevens nog één of twee crêcheleid(st)ers voor dit Kinderfestival.

Voor het boerderijteam zijn we nog steeds op zoek naar enthousiaste tijdelijke participanten of stagiairs die minimaal voor 6 maanden dit prachtige beroep van geitenboer wil leren. Je leert er melken en de geiten verzorgen. Eventueel combineer je dit werk met andere taken op Ecolonie.

Als je belangstelling hebt voor of vragen over een van deze taken mail dan naar: johan@ecolonie.eu

Uitbouw receptie

 
Voor het Eigentijds Festival hopen we de uitbouw van de receptie gebruiksklaar te hebben. Op de foto zijn de eerste contouren te zien. Een lang gekoesterde wens komt stap voor stap in vervulling. Naast de receptie creëren we een Japanse Zentuin. Maar daarover later meer.
 
 

Kaasmakerij

 
Nieuwe typische Franse biologische tomme-kaas die in samenwerking met Franse melkfabriek door onze kaasmakerij is gemaakt.
 
 

Kool en bijen

Zomeractiviteiten

Inspiratieweken
 
De zomeractiviteiten beginnen al in de maand juni, wanneer Karel en An op Ecolonie twee afzonderlijke ‘Inspiratieweken’ gaan geven van 9 tot 16 en van 16 tot 23 juni a.s. Zij waren hier vorig jaar een aantal weken als tijdelijk participant toen zij vlak voor de zomer de kans kregen om via het tv programma ‘Helemaal het einde’ een organisch huis te bouwen in Chili. Op hun website www.karelenan.nl lees je meer over deze weken en over hun verblijf in Chili.
 
 
Eigentijds Zomercollege
 
In de zomermaanden zijn er op ECOlonie elke week cursussen met diepgang over heel uiteenlopende onderwerpen. Naast de bekende cursussen van onze vaste docenten, zijn er dit jaar ook nieuwe cursussen gepland, o.a. beeldhouwen met Gerard Akerboom en speciale Zangweek voor ouders én kinderen door Jan-Hendrik Veenkamp

De cursussen zijn een echte aanrader als je het allerbeste uit jezelf wilt halen in combinatie met een heerlijk vakantiegevoel!
 
 
Workshops tijdens de zomermaanden

De eerste workshops zijn bekend. De komende weken komen daar nog verschillende workshops bij. Dus hou het programma in de gaten.
 

Evenwicht is de sleutel!

Is de titel van het verhaal hieronder van Jan Vermeulen dat hij schreef over EM (Effectieve Microorganismen). Lang geleden hebben we al eens een poging gedaan om deze EM toe te passen binnen de geledingen van Ecolonie. Dat kreeg na aanvankelijk enthousiasme om diverse redenen geen vervolg. Nu is Jan hier speciaal ongeveer 4 maanden geweest om als deskundige op EM gebied dit te implanteren in de haarvaten van Ecolonie.

Omdat we nu op ECOlonie ons eigen fermentatievat hebben om de EM te vermeerderen zijn we goed op weg om deze meer en meer toe te passen. EM is een mengeling van een 80-tal soorten micro-organismen die vrij in de natuur voorkomen en een gezond evenwicht bewaren of herstellen in bodem, water, lucht, plant, mens en dier. Ze leven in symbiose met elkaar waar ze elkaars gunstige werking versterken. We zetten ze onder andere in bij het verwerken van onze keukenresten die nu in enkele weken gefermenteerd worden tot een rijke, natuurlijke bodemvoeding. De Effectieve Micro-organismen gaan ook veelvuldig mee met het water voor de jonge, opgroeiende plantjes in de serre en tuin. De nieuw aangeplante fruitboompjes zijn voorzien van een EM-verrijkte geitenmest zodat hun wortels zich optimaal kunnen ontwikkelen.
 
 
Foto links: In deze ton wordt keukenafval gegooid en daarover heen wordt EM gesproeid. Het keukenafval fermenteert daardoor en wordt later gebruikt in de grond als bemesting. Er is geen sprake van een rottingsproces dus.
 
Foto rechts: In deze bak wordt de EM gemaakt.

Een levende bodem is de basis voor lekkere biologische groenten en fruit. Maar ook in onze kippen- en geitenstallen zijn ze welkom om gezonde dieren, omgeving en mest te stimuleren. Sinds kort ook in de bijenkorf waar de ziekte onderdrukkende werking van EM preventief wordt ingezet. Verder wordt onze afvalwaterkwaliteit en waterzuiveringssysteem positief beïnvloed door EM te enten in de afvoerputten, in te zetten bij het schoonmaken van toiletten, douches en gebouwen en als gedeeltelijke wasmiddelvervanger in de wasmachines.

We maken letterlijk onze leef- en werkomgeving gezonder. Het is hygiëne van de bovenste plank door een gezond microbieel evenwicht te ondersteunen en/of te bewerkstelligen. Deze natuurlijke hygiëne wordt ook toegepast in de zandbak, composttoiletten en vuilnisbakken. Het is werken met de natuur en niet tegen de natuur…
 
Voor meer informatie zie:

Boekbespreking

Dit jaar zijn we begonnen met het bespreken van boeken waarvan de inhoud een belangrijke rol spelen bij het formuleren van onze visie over de toekomst van Ecolonie. In de vorige nieuwsbrief kondigden we al aan dat de boekbespreking dit keer zal gaan over het bijzonder boek van emeritus hoogleraar antropologie André Droogers met de titel: ‘Zingeving als spel’, over religie, macht en speelse spiritualiteit. Een gids voor vrije zinzoekers. Onderwerpen die van groot belang zijn in deze tijd, waar steeds meer mensen zoeken naar nieuwe levens-, woon- en zingevingsvormen. En is de vormgeving van Ecolonie die volgend jaar haar 30 jarig bestaan viert, niets anders dan een permanent spel volgens de definitie van Droogers, als “het menselijk vermogen om tegelijk met twee of meer werkelijkheden om te gaan.’ Op de achterflap van het boek staat in dit verband:
 
“Geloof, twijfel en ongeloof zijn van oorsprong religieuze spelvormen. Religie, of die nu wordt beoefend in een kerk, moskee, synagoge of tempel, is een spelen met antwoorden op levensvragen. Dat spel wordt met ernst gespeeld, want het gaat om serieuze vragen over persoonlijk geluk en samenleven met anderen. Tegelijk vormt die ernst een valkuil, want binnen elke vorm van georganiseerde levensbeschouwing, ook de niet-godsdienstige, gaat macht al snel een rol spelen.”

Droogers maakt onderscheid tussen ‘zachte middelmacht’ en ‘doelmacht’. Bij zachte macht is er geen sprake van een verbastering van de oorspronkelijke speelse ervaring met zingeving; het is nomadisch, gebruikt machtsmiddelen selectief en zoekt voortdurend naar nieuwe zingeving. Het is onderweg en onaf. Doelmacht daarentegen verdedigt één systeem; verdedigt zich als definitieve vorm; is gevestigd en gereed en het doel heiligt de middelen. Droogers schrijft op pag. 48 van zijn boek: “Ik gebruik het woord ‘verhaal’, maar ik zou ook ‘mythe’ hebben kunnen schrijven, want een mythe is volgens de omschrijving van van Baal religieuze kennis in verhaalvorm… het gaat me daarbij vooral om de enorme creativiteit die vrijkomt met het vermogen van mensen om bij het duiden van hun werkelijkheid te denken in symbolen, tegenstellingen en omkeringen. Zingeving als spel bestaat bij de gratie van dat vermogen.”

Het boek is een helder geschreven gids voor zelfstudie en groepsgesprekken. Met doordenkvragen voor eigen verwerking. Uitgegeven bij uitgeverij Parthenon.

Vragen, suggesties of opmerkingen over de boekbespreking kun je richten aan: henkjan@ecolonie.eu
 

Luchtfoto

Mooi om alle gebouwen en percelen op deze foto te zien. Midden boven is de boerderij nog net herkenbaar. Rechts is te zien dat de zwemplas droog staat omdat we bezig zijn met een reparatie van de lekkende sluis.
 
     
Eigentijds EcoZeN Netwerk
Deze e-mail werd verstuurd aan:
 
Stel je geen prijs meer op post van ons, klik dan op de link onder deze e-mail om je uit te schrijven.
Vind ons op Facebook