VÄLKOMMEN till DrömCentrum Minerva  Smile

Här får du råd och inspiration om hur drömmar kan förstås, tolkas och användas.
Du har väl läst tidigare Nyhetssbrev. De finns på hemsidan www.dromcentrum.se 
Där hittar du också verksamma drömterapeuter, drömkurser, cirklar, föredrag, böcker, drömtolkningar, och mycket mer.
Se även Nyheter längst ned här i brevet.
 
Jag hälsar alla härliga Drömintresserade läsare välkomna till DrömNyhetsbrevet, som utkommer 7 ggr/år. Det är så roligt att så många vill följa med och ta del av drömkunskapen.  
Jag hoppas att breven ska inspirera dig att se djupare på drömmarna och dess möjligheter, trots att endast drömtolkning (som är första steget i drömarbetet) åskådliggörs i DrömNyhetsbreven. Ibland visar jag också bearbetning/drömhealing.

I detta brev kommer jag att ta upp och tolka både nattdrömmar och aktuella dagsdrömmar. Läs och lär …Smile
Att lyssna på och bearbeta drömmarna är den snabbaste vägen till insikt, mognad och inre läkning. Drömmarna kommer direkt från den del av dig som Vet. Inga omvägar eller onödiga resonemang. Gratis och direkt i ”brevlådan”. Man kan uttrycka det som att själen visar var du står och vad du gör och konsekvensen av det, och ibland visas även vartåt du kan gå för att förändra/förbättra läget.

Vad får du ut av att läsa DrömNyhetsBrevet
Det du främst får ut är att du övar upp ditt symbolseende. Symbolseende innebär att se bakom ’formen’ till essensen. Till det som är bortom och inom. Du lär dig då att läsa i Livets Bok, särskilt när det gäller dagSdrömmar. Att förstå vad Livet förmedlar till dig genom det som händer dig. Livet blir mera spännande och intressant när du kan läsa av symbolerna och då kan du lättare navigera dig fram genom livets berg- och dalbana.
Dessutom får du se hur andra har drömt och hur de använder den informationen för att gå vidare.
 
DRÖM: Blir utfryst
Jag drömmer att vi är några som lyssnar på en guru typ spirit teacher. Läraren/anden säger till mig: ”Du har dåliga vibrationer”. Därmed vänder sig de övriga emot mig och jag blir utfryst. Jag blir väldigt ledsen o bestört o vaknar gråtande. /Cecilia

TOLKNING
Din inre ”guru”, den röst som har makten, den som du lyssnar på, säger dig att du är mindre bra o inte duger. Du avvisar dig själv.

BEARBETNING (förkortad version)
Minerva: Vad tycker du om guruns uttalande ?
Cecilia: Jag blir såå ledsen och förtvivlad.
Minerva: Vad vill du säga till gurun ?
Cecilia: Men vad är det du säger? Vad är du för sorts guru? Är det inte Kärlek vi människor ska lära oss? Är det inte utifrån Kärlek vi ska verka? Det du säger sprider ju separation, osäkerhet, rädsla, förtvivlan och sorg. Du skapar ju motsatsen till Kärlek. Fy så lågt !
Men oj, nu krymper den. Den (gurun) blir mindre och mindre. Wow.
Minerva: Den symboliserar en röst inom dig. Den visar hur du behandlar dig själv. Nu är det du själv som har makten, och den nedvärderande ’gurun’ har krympt. Om du vill kan du ge den en annan uppgift.
Cecilia: Jag ber dig att i stället hjälpa mig älska mig själv. Älska mig så att jag kan älska mig själv. - Oj, nu växer den igen. Fastän nu ser den snäll och vänlig ut. Åh den blir bara större och större. Den kramar mig och stödjer mig och jag kan känna kärleken som strömmar från den.
Minerva: Bra! Nu har du förändrat den självdestruktiva rösten till en kärleksfull röst. Din inre guru sprider kärlek inom dig och du kan känna det.

 
CECILIAS FÖLJDDRÖM: Mirakel
Natten efter guru-bearbetningen drömde jag: Två torra kvistar ligger på golvet. Jag ser hur de börjar röra på sig och blir till en fågel. Den flaxar upp och sätter sig på min hand. Vilket Mirakel! Sen ser jag fler mirakel: På filten ligger fina stora fjärilar i hörnen – det var förmodligen skräpflisor från träd som förvandlats till fjärilar. Senare fick jag en belöning av någon (vet ej varför). Det var en vit Rolls Royce…  /Cecilia

TOLKNING
Torra kvistar (uttorkad du) får nu nytt liv och blir till en fågel. Fågel symboliserar överblick/kan se från ovan/ och kan färdas mellan himmel och jord och flyga fritt. När nu inte nedvärderar eller avvisar dig själv ser du klarare och känner dig fri att röra sig som du vill. Handen står för handling – du har nu ett nytt och friare handlingssätt. Torra flisor blir till fjärilar – Fjäril symboliserar pånyttfödelse, uppståndelse (från instängd puppa till en vacker själ som kan flyga fritt). Bil symboliserar det fordon du färdas med genom livet, dvs kropp+tankar+känslor. En vit Rolls Royce är väl det finaste och renaste fordon man kan ha. Detta var en fin belöningsdröm som svar på din bearbetning och vilja+förmåga att gå från självförtryck till självuppskattning.
 
 
DRÖM: PÅ båttaket
Jag är uppe på taket på en stor båt. Den lägger till vid hamnen och jag ska ta mig ner från taket o gå iland. Jag måste svinga mig ner till däck. Där är jättestora vågor så båten gungar mycket. Jag vaknar med rädsla. /Emilia
TOLKNING
Båten symboliserar din livsfarkost (se drömmen ovan, bil). Du befinner dig ovanför farkosten, uppe på taket. Det visar att du inte är grundad i dig själv, utan flyr till intellektet eller möjligen till ”andlighet”. Stora vågor och båten gungar - betyder att det ”stormar” av känslor inom dig och runt omkring dig i ditt liv, och du känner dig ostadig, osäker och vacklande.
REFLEKTION
Känslor från tidigare upplevelser, som du är rädd för att bli påmind om, påverkar dig så att du inte vågar vara i dig själv och möta ditt inre. När man inte är centrerad i sin egen mitt blir man ostadig. Din utmaning är nu att våga känna det som gjorde ont och att stanna kvar i känslan o lyssna på den. Inte fly till tankar. När du tillåter det du bär inom dig att komma upp och bli emottaget, så brukar det lätta och kan försvinna om du är villig att släppa det. Då blir du mera ”stadig på foten”. Viktigt är att ta emot och tillåta alla känslor. De kommer ofta som olika figurer i drömmarna. Vi kallar dem för ”den inre familjen” eller de inre barnen. De behöver uppmärksamhet, tillåtelse och kärlek.
 
 
PERSONLIG DAGSDRÖM: VATTENLÄCKA I MAMMAS HUS.
Detta har hänt: Min mor har dött. Sedan dess är jag i hennes hus (där jag växte upp). Det är mycket som ska ordnas, sorteras och städas. I morgon kommer en mäklare för att värdera huset. Jag har upptäckt en vattenläcka under huset, så nu är det fullt pådrag av grävfirma, slamfirma, renovering, osv. Tur att jag upptäckte läckan och får den åtgärdad. / Anya

TOLKNING
Vattenläcka under huset: Det allra djupaste gömda känslomässiga sedan uppväxten kommer nu fram och blir synligt. Du ser till att vattenläckan åtgärdas: Det gamla som har legat djupt under ytan i ditt inre helas, läks och försvinner. Bra!
De gamle och kloka har ett ordspråk: När mamma dör, låt då ”mammabindningen” i dig dö med henne, och du ska bli fri i ljuset av din växande medvetenhet.
 

KOLLEKTIV DAGSDRÖM: DET BRINNER I VÄSTMANLAND
Skogsbranden utanför Sala, svår att få bukt med och släcka. Många lider och får lämna sina hem.

TOLKNING
Eld = förbränning/förstörelse/passion/ilska/starka känslor.

Många upplever idag trötthet, utbrändhet, irritation, dramatiska känslor och konflikter. Det är lätt att dras med in i kontrolldrama, försvar, aggressivitet. Dessa är upphetsade heta  eldiga känslor. Men, vi vill också bli fria, centrerade kärleksfulla människor, renade från 3Ds gamla tyngder såsom jantelag och barndomsinpräglade rädslor.

Vi befinner oss alla i en virvelvind av energi och stora förändringar. Allt gammalt ouppklarat kommer upp för att bli sett och transformerat.
Elden symboliserar allt detta. Det gamla förbränns och försvinner, för att något nytt (vårt nya jag) ska kunna uppstå. Ibland måste vi släppa den gamla grund vi byggt upp, den vi tror oss vara  /lämna huset/ för att finna nya förhållningssätt.

LÖSNINGEN: Ta ett steg tillbaka, lägg handen på hjärtat, ta ett djupt andetag och rikta uppmärksamheten till ditt inre centrum/hjärtat. Tänk Frid. Känn Frid. Var stilla så länge du kan. Då vinner du inre kraft. Känn bönen om hörsamhet som stiger upp från Jorden genom dina fötter. Visualisera Frid inom alla människor. Be alla frids-änglar hjälpa till att skapa ett frids-nät över planeten. Se Frid och Stillhet över landskapet Västmanland och den berörda skogen. Det är vårt bidrag, samtidigt som vi sänder Stort Tack och Mycket Uppskattning till alla som hjälper till praktiskt med sina heroiska insatser.

REFLEKTION: Resultatet av katastrofer som denna brukar också bli att människor måste hjälpas åt. Stöd, hjälp, möten, empati, medmänsklig förståelse och kärlek ökar.
 
Låt villkorslös Kärlek vara din bas och din grund. Låt den eviga villkorslösa Kärleken flöda till dig och lysa igenom dig. Låt den fylla din själ med frid och stillhet, och din kroppskänsla med accepterande och stilla tillfredsställelse. Fyll dig med evighetens villkorslösa Kärlek. Sök den inte. Var den.
 
Nyheter: På beställning blir det ännu en Årets Drömkurs (fortsättning). Den blir 25-28 september i Nyköping.  Den blev fulltecknad direkt, men idag har vi fått in ett återbud, så det finns i dagsläget en plats ledig. Är den för dig ? Du som känner dig lockad är varmt välkommen.
Det blir några härliga helande upplyftande dygn med vackra läkande meditationer. En resa in i ditt inre djup och ut i det oändliga. Mera info finner du i kalendariet på www.dromcentrum.se. Vill du ha ytterligare information är du välkommen att mejla mig på minerva-li@comhem.se

Fler dröm-aktiviteter och mycket annat spännande hittar du på hemsidan www.dromcentrum.se. Välkommen att surfa runt i menyn på vänstersidan …

Sprid drömkunskapen genom att skicka brevet till en vän. Klicka här nedan:
Forward this email to a friend