H2W | juni 2016

H2W
H2W

De inzet van elektronische apparatuur zorgt ervoor dat de werkprocessen in de zorgverlening effectiever en efficiënter worden. De patiënt/cliënt zelf (als zorgconsument) vervult een rol in het proces. Voorbeeld hiervan is de patiënt/cliënt die “meetgegevens” doorstuurt.

Wanneer door het gebruik van ICT, de gezondheid en gezondheidszorg wordt ondersteund of wordt verbeterd, hebben we het over eHealth. Wanneer goed ingezet, draagt dit bij aan betaalbare, toegankelijke zorg. Diverse Telemonitoring en Telezorg toepassingen hebben hun waarde de laatste jaren bewezen maar ook de verschillende patiënten portalen en websites die zijn ontwikkeld hebben hun meerwaarde aangetoond.

Voor het complete artikel kunt u contact opnemen met H2W

H2W

Zorginstellingen moeten calamiteiten openbaren.

Inspecteur-generaal Ronnie van Diemen hoopt en verwacht dat zorginstellingen binnen twee tot drie jaar zelf informatie naar buiten gaan brengen over calamiteiten.De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) krijgt zelf meer ruimte om informatie over calamiteiten te openbaren als de nieuwe Gezondheidswet in werking treedt. Van Diemen juicht dit toe: "Openheid helpt de sector om te leren van fouten en zo de kwaliteit van zorg te verbeteren". Ronnie van Diemen prijst de twaalf ziekenhuizen die samenwerken in het project OPEN. Zij vormen sinds het voorjaar van 2015 samen een leernetwerk. De betrokken ziekenhuizen hebben elkaar en de onderzoekers van OPEN inzicht gegeven in hun werkwijze gericht op openheid na medische incidenten, de door hen ervaren problemen en de daarvoor bedachte oplossingen.

Lees meer...


Alle artsen moeten medisch leiderschap ontwikkelen.

Medisch leiderschap moet worden gezien als onderdeel van het werk van alle artsen en moet om die reden in de basisopleiding geneeskunde worden opgenomen. Hiervoor pleit de werkgroep Studenten van het Platform Medisch Leiderschap (SPML), die bestaat uit geneeskundestudenten en coassistenten van verschillende organisaties. De werkgroep SPML breekt een lans voor medisch leiderschap in een visiedocument. "Met medisch leiderschap kun je als arts kwaliteit en patiëntveiligheid bevorderen en waarborgen. Hierbij gaat het dus niet alleen om medisch-inhoudelijk handelen, maar ook om organiseren, samenwerken, kostenbewust handelen, transparantie en zelfmanagement." Om het dagelijkse werk goed uit te kunnen voeren hebben álle dokters kennis en vaardigheden nodig op dit gebied, stelt de werkgroep. Medisch leiderschap komt in de vervolgopleiding steeds meer aan bod, maar als het aan de werkgroep SPML ligt gebeurt dat al tijdens de basisopleiding geneeskunde.

Lees meer...

H2W

H2W
Poort van Veghel 4934
5466 SB Veghel
0413 244 130
info@h2w.nl
www.h2w.nl

 
Website H2W