Bethlehemkerk                                                   
Maart 2021 nr. 11
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl
Zondag 21 maart:
speciale dienst
 
Opbrengst voedselbank McBeth drive-in op 13 maart
 
Vier Palmzondag met kliederkerk
 
Bethlehemkerkers
delen aan ieder gratis
pannenkoeken uit
 
Gereformeerde kerk Loosdrecht vraagt onderdak in Bethlehemkerk
 
Samen Online Koffiedrinken zondag
 
Beleidsplan 2020 en verder – Gedeeld vertrouwen, gedeeld verlangen
 
Met elkaar napraten over The Passion
 
Paasviering senioren
 
Paaschallenge
QR-code speurtocht
 
Wie laat de hoogste zonnebloem groeien?
 
Gezocht versterking oppasdienst
 
 
 
Vieringen
 
5e zondag Veertigdagentijd
 
ds. Hanneke Keur wordt  als predikant met bijzondere opdracht verbonden aan de Protestantse Gemeente Hilversum. 
 
Aanvang: 10:00 uur
 
Thema:
'De weg van de graankorrel'
 
 
ds. Jetty Scheurwater &
ds. Hanneke Keur
 
 
 
   Erratum RdB  
In de laatste uitgave van
'Rond de Bethlehemkerk' is een fout geslopen in het e-mailadres van ds. Aster Abrahamsen.
Het juiste e-mailadres is:
dominee.abrahamsen
@live.nl
 
Wilt u ds. Aster een kaartje sturen? Dat kan beste naar het huis adres. Haar adres vindt u in het 'blauwe boekje', te downloaden vanaf onze website.
___________________
Sterretjes
___________________
 
Samen:
 
__________________
Voorbede aanvragen
U kunt uw verzoek om voorbede in de week daaraan voorafgaand ook per e-mail: voorbedegevraagd
@bethlehemkerk.nl of telefoon aan de wijkpredikant doorgeven.
----------------------------
Toelichting op de collecten:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
----------------------------
Onze rubriek met vraag en aanbod in deze tijden van crisis!
 
samen@
bethlehemkerk.nl
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kent u iemand die deze Nieuwsbrief nog niet ontvangt?
 
Kent u een gemeentelid zonder PC of Tablet?
 
Print dan deze nieuwsbrief uit en breng een zonnetje in huis tegen de eenzaamheid.
 
 
 
AGENDA
 
Vrijdag 19 maart
Nieuwsbrief
 
Bethlehemkerk deelt aan iedereen gratis pannenkoeken uit
 
Catechese en stercafé
 
Zaterdag 20 maart
--
 
Zondag 21 maart
 
ds. Jetty Scheurwater &ds. Hanneke Keur
 
alleen online
 
 
Maandag 22 maart
-
 
Dinsdag 23 maart
 
Woensdag 24 maart
 
Donderdag 25 maart
Voedselbank: uitgifte vanuit Bethlehemkerk
 
Vrijdag 26 maart
Nieuwsbrief
 
Midden in het Leven
 
Zaterdag 27 maart
-
 
Zondag 28 maart
 
alleen online
 
 
Samen online koffiedrinken
 
 
Zondag 21 maart
 
Johannes 15: 9-17
 
Jezus houdt van de leerlingen
 
Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader mij heeft liefgehad. Blijf in mijn liefde: je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt, zoals ik me ook aan de geboden van mijn Vader gehouden heb en in zijn liefde blijf. Dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven, dan zal je vreugde volkomen zijn. Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad. Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. ...
 
 

Bethlehemkerk op Facebook

Onze Facebook pagina is te vinden onder de naam Bethlehemkerk Hilversum.
 
 
 
 
 
Hilversum Zuid
Jaargang 4 nr.2
 
 
"Voor de kerk van morgen"
 
 
Website van de PgH www.pknhilversum.nl
 
 
BEZOEK ONZE SITE
Nu veel mensen weer thuiszitten en de kerkelijke bijeenkomsten afgelast zijn, houden we je graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen uit de Bethlehemkerk.
 
Ook al zijn de kerkdeuren deze zondag weer gesloten, u bent van harte welkom om met ons allen deze dienst met beeld live mee te vieren via deze link.
 
Wilt u een voorbede aanvragen?
Gebruik hiervoor: voorbedegevraagd@bethlehemkerk.nl dan neemt de voorganger uw voorbede mee in de gebedsintenties.

Zondag 21 maart: speciale dienst

Deze zondag ontvangt Hanneke Keur de kerkelijke zending als predikant en geestelijk verzorger. En wel voor de bewoners van locaties van Amaris Zuiderheide in Hilversum en van Amaris in Nederhorst den Berg. De zending verbindt haar aan de Protestantse gemeente Hilversum als predikant met een bijzondere opdracht. De zending ontvangt zij in de kerkdienst van 21 maart in de Bethlehemkerk.
 
Hanneke zal het beeld van de weg van de graankorrel, dat Jezus gebruikt voor zijn leven, werken en sterven, in de verkondiging proberen te verbinden met onze eigen levensweg en met Hanneke’s werk onder ouderen, die vaak al terugkijken op een lange levensweg.
 
Hanneke is nauw met de Bethlehemkerk verbonden. Eerder was zij daar predikant en momenteel is zij lid van deze wijkgemeente. In de viering op 21 maart gaan dominee Jetty Scheurwater en Hanneke samen voor. Linda Vrolijk speelt cello. De PgH ondersteunt het werk van Hanneke onder meer via een begeleidingscommissie onder leiding van dominee Annemieke Parmentier.
 
Klik hier voor de liturgie van zondag.
 

Voedselbank: Opbrengst McBeth Drive-in 13 maart

Afgelopen zaterdag 13 maart 2021 hebben we weer de 5de MacBeth voedselbank drive-in actie gehouden. Deze actie heeft ruim 30 kratten aan producten opgeleverd. Dat is weer een prachtig resultaat. Iedereen die heeft meegeholpen met inzamelen en doneren: heel hartelijk dank! Door deze actie kan de Voedselbank weer veel gezinnen van levensmiddelen voorzien.
 
Tweede zaterdag van de maand
Voorlopig blijven we de actie iedere maand herhalen; het is brood nodig. De McBeth Voedselbank drive in is iedere de tweede zaterdag van de maand.
 
Lees meer ...
 

Vier Palmzondag met kliederkerk

Hosanna! Vier Palmpasen met Kliederkerk. Ontdek met jong en oud het bijbelverhaal door creatieve activiteiten als voorbereiding voor het grote feestmaal ter ere van koning Jezus.
Op 28 maart om 11:30 uur zendt de EO op NPO2 een speciale kliederkerkviering uit. Thuis kan iedereen meevieren. Aan de hand van creatieve activiteiten, liederen en een bijbelverhaal nemen Kliederkerk Maassluis en wereldband Trinity je mee in het verhaal van Palmzondag. 

Kliederkerk-palmzondagpakket

Bestel gratis het kliederkerk-palmzondagpakket ter ondersteuning van de uitzending op 28 maart. In dit pakket vind je een complete beschrijving van alle activiteiten van het programma, het doeboek ‘kliederkerk Pasen’ en de kliederkerk-cd met Trinity.
 
 

Bethlehemkerkers delen gratis pannenkoeken uit op pannenkoekdag vrijdag 19 maart

Houdt u ook zo van pannenkoeken? Dan hebben we goed nieuws!
 
Op vrijdag 19 maart is het namelijk Nationale Pannenkoekendag en wij doen mee! Samen leuke dingen blijven doen is belangrijk, vooral nu. Daarom hebben we een coronaveilig plan bedacht om dit samen te vieren.
 
Een Pannenkoek Pick-up Point bij de Bethlehemkerk! U haalt er 1 op voor uzelf en 1 voor een ander die u een pannenkoek gunt. Gratis ophalen kan tussen 15.00 en 18.00 uur.
 
 
 
Gereformeerde kerk Loosdrecht vraagt onderdak in Bethlehemkerk
 
De Gereformeerde kerk in Loosdrecht vraagt de Protestantse gemeente Hilversum te onderzoeken of het mogelijk is ‘onderdak’ te verkrijgen in de wijkgemeente van de Bethlehemkerk. Vandaag, zondag 7 maart, maakte ouderling Herma Bosma van de wijkgemeente dat tijdens de kerkdienst bekend.
 
Gezamenlijke verklaring
Herma Bosma las de volgende gezamenlijke verklaring voor van de Gereformeerde kerk Loosdrecht, Bethlehemkerk en PgH.

‘In de Gereformeerde kerk Loosdrecht is er nauwelijks groei van onderop. Dat is op termijn niet houdbaar. In bezinning daarop wil de kerkenraad proactief de mogelijkheden voor de toekomst onderzoeken. In dat kader wil ze graag in gesprek met de Protestantse gemeente Hilversum en in het bijzonder met de wijkgemeente van de Bethlehemkerk of deze op termijn onderdak kan bieden aan de leden van de Gereformeerde kerk in Loosdrecht. De betrokken kerkenraden hebben de intentie de mogelijkheden daartoe te onderzoeken en daarvoor oriënterende gesprekken te starten.’
 
 
 
Samen online koffiedrinken 21 maart
De Bethlehemkerk is sinds de start van de Corona uitbraak in maart 2020 gestart met een nieuwe manier van ontmoeten: online koffie-ontmoetingen. De formule is eenvoudig: met een kop koffie (of thee natuurlijk) log je in in een virtuele koffieruimte van de Bethlehemkerk. Gemeenteleden bespreken daar samen onderwerpen die actueel zijn in hun leven, of gewoon elkaar zien en even bijpraten.
 
De vraag die ds.Hanneke Keur ons alvast meegeeft is: Jezus gebruikt het beeld van de graankorrel voor het leven van Hemzelf en dat van alle mensen. De waarde van een mensenleven wordt groter naarmate er meer wordt gegeven! Herken je dit ergens in je eigen leven?
 
Ds. Hannke Keur zal mogelijk ook zelf na de viering online komen om met ons in gesprek te gaan n.a.v. de viering en natuurrlijk felicitaties in ontvangst te nemen.
 
U kunt komende zondag weer dezelfde link gebruiken als die u al eerder van ons ontvangen heeft. 
 

Beleidsplan 2020 en verder – Gedeeld vertrouwen, gedeeld verlangen

De afgelopen maanden heeft u de mogelijkheid gehad zich te laten informeren over het Beleidsplan door deze te lezen en door deel te nemen aan zoom-sessies over de verschillende beleidsthema’s. 
 
En u werd uitgenodigd te reageren op de thema gerelateerde vragen vanuit dit plan.
Inmiddels hebben we als wijkkerkenraad de reacties vanuit de gemeente en wijkkerkenraad verzameld en opgestuurd naar de Algemene Kerkenraad.
 
Graag geven wij u inzage in de reacties. U vindt hier het begeleidend schrijven en de beantwoording van de vragen vanuit de Bethlehemkerk. 
 

Met elkaar napraten over The Passion

Ieder jaar kijken we vanuit de Betlhemkerk samen naar  The Passion en na afloop praten we nog even na. Het tv-programma over het Paasverhaal trekt vele mensen. Het leidt tot allerlei gesprekken. Dit jaar is er voor het eerst het boekje ‘Napraten over The Passion’.
 
Met het boekje ‘Napraten over The Passion’ kun je met een kleine groep napraten over de ervaringen bij het kijken van The Passion. Een aantal video’s ondersteunt het boekje. Je kunt het gebruiken in één tot vier ontmoetingen, juist ook met mensen die minder vertrouwd zijn met het geloof en de kerk. 
 
The Passion wordt uitgezonden op Witte Donderdag 1 april om 20u30 bij KRO-NCRV op NPO 1. Het thema dit jaar is ‘Ik ben er voor jou’.
 
 

Paasviering senioren Online

Onder het motto 'Niets meer normaal' vindt komende dinsdagmiddag vanaf 14.30 uur in de Morgenster een paasviering voor senioren plaats. Die viering is online. Toen wij er hoogte van kregen dat een dergelijke viering in de Bethlehemkerk dit jaar niet door kan gaan dachten wij: wees welkom bij ons! De online-viering wordt geleid door Erik van Halsema, met medewerking van Klaas de Haan (kistorgel), Annemieke Parmentier (zang) en medewerkers aan onze ontspanningsmiddag voor senioren. We maken gebruik van materiaal van het tijdschrijft de 'open deur'. Als u er afgelopen zondagmorgen bij bent geweest weet u dat beeld en geluid in de Morgenster van professionele kwaliteit zijn.
 
U kunt de viering meemaken op dinsdag 23 maart vanaf 14.30 uur via deze link: https://www.morgensterhilversum.nl/kerkdiensten_uitgezonden

Van harte welkom om op deze manier mee te vieren!
 
 
 
PaasChallenge QR-code speurtocht
 
Bethlehemkerk organiseert samen met Morgenster en Regenboog  een Paaschallenge.
 
De Paaschallenge is een spel in de buitenlucht. Een combinatie van een QR-code speurtocht en een escaperoom. Je wordt meegenomen door de stad Jeruzalem in de tijd van Jezus. Je kiest één van de karakters in het verhaal en door middel van aanwijzingen word je langs verschillende locaties geleid.
 
Daar vind je telkens een "puzzelstukje". Die aanwijzingen nemen je mee in het verhaal van Pasen en zorgen ervoor dat je de eindlocatie kunt bereiken.
 
 
 
Wie laat de hoogste zonnebloem groeien?
 
De afgelopen week heeft u weer een nieuwe RdB op de mat gekregen. Hieraan zat een zakje met zonnebloemzaadjes bevestigd. Doe de zaadjes in een ruime pot op het balkon of terras of stop ze direct in de grond buiten en het feest kan beginnen. Na een week of drie zal de zonnebloem gaan groeien. Vervolgens is het een kwestie van zo goed mogelijk verzorgen. Zonnebloemen houden niet van natte voeten, maar ze willen wel heel veel water.
 
Geef ze regelmatig een beetje voeding en natuurlijk veel liefde. Bij vorst wel even afdekken anders gaat iemand anders er met de winst vandoor. Eerst binnen opkweken kan ook, plant de zonnebloem dan uit als hij minimaal vier blaadjes heeft en houd hem vast bij die blaadjes, anders beschadigt de steel.
 
 
Gezocht: versterking oppasdienst
 
Wanneer we weer naar de kerk kunnen willen we natuurlijk dat iedereen die wilt komen ook kán komen. Voor de kinderen van 0-4 jaar is er oppasdienst, zodat hun ouders naar de kerkdienst kunnen. Elke zondag zijn er wel een paar kindjes die gebracht worden. 
 
De ouders brengen hun kinderen naar de oppasruimte en halen deze daar ook weer op. Je zal ongeveer eens in de 6 weken worden ingedeeld. 
 
Lees meer ...
 

 

 
 
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl graag voor woensdag 20:00