Nieuwsbrief 28 oktober 2021
Deze nieuwsbrief
 
Beste lezer,
 
Deze nieuwsbrief is de allereerste na de ingebruikname van een nieuw systeem. We hopen dat het u bevalt.
Hebt u ook onze vernieuwde website al bezocht?
 
Binnenkort: 13 en 27 november
 
DIRIGENTENCURSUSSEN
 
 
De cursus voor de gevorderden (13 en 27 november) vindt plaats zoals voorzien.
Volgde je in het verleden al de basiscursus koordirectie?
Hebben Annick Desair en Dieter Staelens je reeds de basis van het dirigeren bijgebracht?
Heb je zin om nog meer de knepen van het vak te leren?
Dirigeer je al enkele jaren een koor en wil je je kunde bijschaven?
 
Dan hebben wij een prachtig aanbod voor jou.
 
Op zaterdag 13 en 27 november 2021 organiseert Koor en Stem (Vlaams-Brabant) een vervolgcursus koordirectie.
Opnieuw met Annick en Dieter en ook weer in de lokalen van Don Bosco in Oud-Heverlee.
 
Omdat er in kleine groepjes wordt gewerkt, krijg je quasi privé-onderricht en kan je echt werken aan je eigen noden en vragen in je eigen tempo. Ideaal om op korte tijd een enorme sprong voorwaarts te maken.  Zie onderaan het bericht met enkele vragen van de cursusleiding.
 
Succes verzekerd dus!
 
Mail nu meteen je naam, telefoonnummer en de naam van je koor door naar info@koorenstemvlaamsbrabant.be
Vermeld ook of je lid bent van Koor&Stem. 
Schrijf het verschuldigd bedrag over op rekeningnummer BE30 4317 1343 9111 met als vermelding: 'vervolgcursus 2021' en de naam van je koor.
 
Praktische info:
Zaterdag 13 en 27 november 2021 van 13.30 tot 17.00 uur;
Ontmoetingscentrum Don Bosco; Don Boscolaan 15, 3050 Oud-Heverlee;
€ 30 basisprijs - € 40 voor niet leden van Koor&Stem.
Vooraf te betalen op nummer BE 30 4317 1343 9111 van Koor&Stem Vlaams-Brabant. De sessies kunnen niet afzonderlijk gevolgd worden.
 


Bericht van Dieter en Annick aan de deelnemers:
 
In november komen jullie twee zaterdagen een cursus volgen waarbij jullie wat verder ingaan op het dirigeertechnische en vocaaltechnische aspect van het dirigeren. Het zou fijn zijn mocht je volgende zaken reeds voorbereiden:

Voor stemcoaching:
  • Welke inzingoefeningen/opwarming  gebruik je tot nu toe in je koor?
  • Wat wil je in je eigen koor graag stemtechnisch bijsturen? Breng eventueel een geluidsopname mee van je koor met de partituur. Dit kan een kort fragment zijn met een opname via je gsm. Dat is niet het beste wat geluidskwaliteit betreft maar mss kunnen we toch al wel wat beluisteren.
voor slagtechniek:
  • Stuur een partituur door (pdf) van een koorwerk dat je reeds dirigeerde. Omschrijf heel duidelijk de problemen die je ervaarde. (Deze partituur met opsomming problemen mag je doorsturen naar dieter@dieterstaelens.be)
  • Van zodra je ingeschreven bent, sturen we  je een partituur ter voorbereiding


Warme groeten van het team Koor en Stem Vlaams-Brabant,
tot binnnenkort op één van onze activiteiten.
 
 
Koor en Stem Vlaams-brabant  www.koorenstemvlaamsbrabant.be