Zondag | 19 maart 2017 | 16:00 uur 
 
 
 
De kruiswegstaties
van Aad de Haas
 
 
 
omlijst met gregoriaanse gezangen
m.m.v. Schola Cantorum Wahlwiller
o.l.v. Franco Ackermans
 
  
 
Aad de Haas
 
 
  
Programma
 
 
 1. Het verraad van Judas - Responsorie Omnes amici
 2. Pilatus veroordeelt Jezus - Graduale Christus factus est
 3. Jezus begint aan zijn lijdensweg
 4. Jezus valt voor de eerste keer - Improperia: Popule meus
 5. Jezus ontmoet zijn moeder, Maria - Communio Fili quid fecisti          
 6. Simon van Cyrene helpt - Introitus Fac mecum
 7. Veronica droogt Jezus het gezicht - Communio Cum invocarem
 8. Jezus valt voor de tweede keer - De kruis-hymne “Crux fidelis”
 9. Jezus ontmoet de wenende vrouwen
 10. Jezus valt voor de derde keer - Tractus Deus, Deus meus
 11. Jezus wordt ontdaan van zijn kleren - 3 stemmig Mattheus-evangelie
 12. Jezus wordt aan het kruis genageld - Communio Pater si non potest
 13. Jezus sterft aan het kruis - Introitus In Nomine Domini
 14. Jezus wordt van het kruis afgenomen
 15. Jezus wordt begraven - Offertorium Terra tremuit met prosulae
 16. Jezus verrijst uit het graf - Communio Pascha nostrum      
 
De begeleidende teksten zijn geschreven door Nel de Haas-Koekman, Cor Bertrand en Marcel Ploemen. Ze worden voorgedragen door Angelika Mulders en Marina Ploemen.
 
 
 
 
 
Voor u treden op
 
 
 
De naam van Aad de Haas is onlosmakelijk verbonden met de kerk van Wahlwiller. Hij is geboren in Rotterdam in 1920 en studeerde daar aan de Academie voor Beeldende Kunsten. Hij maakt het bombardement op Rotterdam mee. Zijn werk werd door de bezetter als ‘entartet’ bestempeld en hij belandde in de gevangenis. In 1944 wist hij met zijn vrouw Nel te vluchten naar Zuid-Limburg, waar hij zijn verdere leven zou verblijven. Zijn naam wordt vooral verbonden met het conflict om zijn muurschilderingen en zijn 16 kruiswegstaties, geschilderd op panelen, welke in de kerk van Wahlwiller aangebracht werden. Tegen deze staties, die hij in 1947 voltooide, groeide weerstand van kerkelijke zijde en ze moesten uiteindelijk op last van het Bisdom Roermond verwijderd worden. Tijdens deze rel werden de staties overgebracht naar het Bonnefantenmuseum te Maastricht. Eerst na een restauratie van de kerk in 1981 zijn de panelen weer teruggeplaatst in de Sint Cunibertuskerk van Wahlwiller. In 1996 biedt bisschop Wiertz namens de R.K. Kerk excuses aan en wordt Aad de Haas postuum gerehabiliteerd.
 
Schola Cantorum Wahlwiller is ontstaan toen de grote restauratie voltooid was en de inmiddels beroemde kruiswegstaties teruggekeerd waren op hun plaats. De feestmis ter gelegenheid hiervan op ‘zondag Laetare’ werd met Gregoriaanse zang opgeluisterd door een groep zangers uit Wahlwiller. Het koor telt thans 19 leden en repeteert wekelijks. Elke eerste zondag van de maand wordt de H. Mis met Gregoriaanse zang verzorgd in de kapel van het Arnold Janssen Klooster en aansluitend in de Cunibertuskerk te Wahlwiller.
 
Dirigent Franco Ackermans studeerde gregoriaans bij Dr. A. Kurris en diri-geert sedert een tiental jaren de schola. Hij doceert gregoriaans aan de Sommer- en Winterkurse aan Folkwang-Universität (Essen) en het Centrum voor gregoriaans (Drongen). Sedert 2004 is hij lid van de werkgroep restitutie van de AISCGre, de internationale Vereniging die zich bezighoudt met de studie naar het gregoriaans en de uitvoeringswijze naar de principes van Dom Cardine. Het Graduale Novum dat in 2011 verscheen en waaruit de schola sindsdien zingt stoelt op het voorbereidend werk van deze werkgroep.
 
 
 
 
 
 
Eerstvolgende concert 
 
 
 
Zondag | 2 april 2017 | 16:00 uur
 
 
De Zeven Kruiswoorden
in muziek en woord
 
 
korte meditaties door diverse voorgangers
m.m.v. Koor Jonge Kerk Roermond
o.l.v. Jos Lamboo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Te uwer informatie
 
op 9 april vindt in Helmond een uitvoering van de Mattheus Passie plaats.
Meer informatie hierover vindt u op www.lambertusconcerten.com  
 
 
 
 
Kijkt u ook af en toe eens op onze website www.willibrorduskerkdeurne.nl
of volg ons op facebook
 
 
Uw reacties op het concert of suggesties voor de concertcyclus kunt u sturen aan:
concerten@willibrorduskerkdeurne.nl
 
Hartelijk dank voor uw komst en uw bijdrage bij de uitgang
ter dekking van de kosten van deze concertcyclus.
Uw gift ter ondersteuning van onze concertcyclus is ook zeer welkom op
NL21 RABO 0120 8278 24 t.n.v. "St. Behoud".