Wordt deze nieuwsbrief niet goed weergegeven, Email&Section=108965">klik dan hie

 
Boedelmakelaar uw partner?!
 

 nieuwsbrief goede doelen september 2011

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samen met Boedelmakelaar worden uw belangen goed behartigd.
 
  
  
 
 
 
Voor het goede doel dat u behartigt bent u afhankelijk van giften. Schenkingen die vaak notarieel zijn vastgelegd in het testament en die uw organisatie na overlijden mag ontvangen. In het testament gaat het over het vermogen, de woning, de boedel als totaal en wie de erfgenamen zijn van de nalatenschap. In de praktijk blijkt vaak dat na een overlijden, het bij de executeur ontbreekt aan tijd en expertise om de boedel, dus uw belangen, goed af te wikkelen. 

De woning moet leeggehaald en schoon opgeleverd worden. Het is voor u van belang dat de waardevolle objecten uit de boedel herkend en te gelde worden gemaakt. Vervolgens dienen stukken met gebruikswaarde een goede bestemming te krijgen. Om de boedel naar wens van de overledene en voor u als charitatieve organisatie discreet en respectvol te behartigen schakelt u samen met de executeur Boedelmakelaar® in. 
 
Boedelmakelaar® is uw partner voor het taxeren en organiseren na schenking en afwikkeling van de boedel. 
 
Graag nodigen wij u uit om een kennismakingsafspraak te maken met Eric Branger van Boedelmakelaar®.
  
Voor het maken van een afspraak belt u 088-0009222 of mailt u naar info@boedelmakelaar.nl.
 
 
Met hartelijke groet,