Bethlehemkerk Nieuwsbrief
Maart 2019 nr. 09
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl
IN DEZE NIEUWSBRIEF
 
Leef de Tora...
 
As woensdag
 
Films in de veertigdagentijd
 
Beroepingswerk:
het vervolg!
 
Loop mee met de Klimaatmars
 
Saaie mensen
 
Gezamenlijk catechese
 
Spremberg: gastgezinnen
 
Enquete diaconale jongerenreis
 
Leerhuis in de veertigdagentijd
 
'Leven als Christen'
 
Pasen met de kinderen
 
 
Zondag 3 maart
 
Aanvang: 10:00 uur 
 
Thema:
'Leef de Tora en het evangelie'
 
 
Voorganger:
ds. Jetty Scheurwater
 
 
Sterretjes
 
Bep Kroos uitleg en demonstratie sieraarden
 
Hilversum marcheert mee
 
Landelijke pastorale dag thema: Eenzaamheid
 
Glas van Angela
 
Hoge woord in de lage landen: een symposium over de bijbel
 
 
 
AGENDA
 
Vrijdag 1 maart
Training 'Schrijven helpt'
 
Zondag 3 maart
ds. Jetty Scheurwater
 
Ontmoetingmiddag: sectie Buitenwijkers
 
Maandag 4 maart
Moderamen
 
Dinsdag 5 maart
Open kerk met koffie en kunst expositie
 
Ontspanningsmiddag senioren
 
 
 
Donderdag 7 maart
 
Instuif: Bep Kroos
 
Open kerk met koffie en kunst expositie
 
Zaterdag 9 maart
Het Hoge woord in de lage landen: symposium over de bijbel
 
Zondag 10 maart
ds Maarten Hameete (eerste zondag 40-dagentijd) 
 
 
 
Maandag 11 maart
 
Voorlichtingsavond
 
 
Save the date
Jan Terlouw spreekt over duurzaamheid in de Bethlehemkerk 22 maart.
 
Sprembergweekend 17 t/m 20 mei
 

Zondag 3 maart

Lucas 6: 39-49

Wat zie jij in de spiegel?
 
Jezus spreekt zijn leerlingen toe. Als je oordeelt over een ander zonder kritisch naar jezelf te kijken, lijk je op een blinde die een andere blinde wil begeleiden. Je lijkt dan op iemand die een ander wijst op een splinter, terwijl je zelf een balk in je oog hebt.
.
 

Bethlehemkerk op Facebook

Onze Facebook pagina is te vinden onder de naam Bethlehemkerk Hilversum.
 
 
 
Hilversum Zuid
4de editie
 
 
Kerkbrink PgH Thema "Geloven in je werk"
 
 
BEZOEK ONZE SITE

Leef de Tora ...
Op deze 8e zondag van Epifanie, zondag 3 maart, vieren we de Maaltijd van de Heer.
 
Zo vlak voor Aswoensdag groeit het besef dat het er op aan zal komen. Christen zijn blijkt niet uit een sticker op de achterruit van je auto, uit inschrijving als belijdend lid, uit de vrijwillige bijdrage, maar uit houding en gedrag.
 
We lezen vanuit het oecumenisch leesrooster de boeken: Jeremia   7,1-15 en Lucas 6: 39-49. Het motto van deze dienst is: ‘Leef de Tora en het evangelie'
Kom je ook?
Ds Jetty Scheurwater.
 
 
 
 
 
As woensdag
  
Op woensdag 6 maart start de Veertigdagentijd en leven we week na week toe naar Pasen, feest van een nieuw begin.
 
Tijdens de 1e ontmoetings-middag in de Bethlehemkerk zijn een paar gemeenteleden ook een individuele challenge 
aangegaan. Bij de leeshoek achterin de kerk kun je jouw uitdaging opschrijven.
 
Ook onze eigen gemeente-
groep ‘Midden in het Leven
heeft een top 5 ideeën.
 
Films in de 40-dagentijd
Voor de achtste keer brengt Filmtheater Hilversum in samenwerking met de Regenboogkerk en de Oud-katholieke parochie Sint Vitus tijdens de Veertigdagentijd voor Pasen (ook wel vastentijd of lijdenstijd) een cyclus met films over lijden en opoffering. Iedere film wordt ingeleid en kort nabesproken. 

FIRST REFORMED
Dinsdag 12 maart 13.30 en 20.30 uur
 
Fraai geconstrueerd en intens drama over een dominee (een indrukwekkende Ethan Hawke) en zijn wanhopige pogingen het goede te doen in een wereld vol hypocrisie.
De film wordt ingeleid door Ds. Heleen Weimar.
 
 
Beroepingswerk: het vervolg!
  
Afgelopen maandag 25 februari 2019 heeft de Algemene Kerkenraad (AK) de impasse bij het beroepingswerk weten te doorbreken. De wijkgemeente Bethlehemkerk heeft fiat gekregen om de beroepingscommissie een ruimer mandaat te geven bij het invullen van de predikants-vacature.
Dit omdat uit een tussentijdse rapportage van de beroepingscommissie is gebleken dat zich een uitstekende kandidaat heeft aangediend. Lees meer ...
 
Loop mee met de Klimaatmars
Op zondag 10 maart lopen de  twee Groene Kerken uit Hilversum mee met de klimaatmars te Amsterdam.
 
Vanuit Hilversum verzamelen we om 11 uur op Hilversum CS. Meld je aan bij Corné en Piet voor meer informatie.
 
 
 
Saaie mensen ...
  
Natuurlijk zou ik hier een standaard verhaaltje kunnen schrijven over hoe gezellig de 20-±30 eetgroep is van onze kerk. Hoe lekker we altijd eten, hoe fijn het is om met leeftijdsgenoten samen te komen en hoe mooi de gesprekken zijn die we hebben over het dagelijks leven, geloof en kerk-zijn. Het is allemaal waar. Maar voor mijn gevoel zou ik onrecht doen aan deze bijzondere maandelijkse zondagavonden.
 
Gezamenlijke catechese
Vanaf maandag 11 maart begint het tweede blok gezamenlijke catechese voor de bovenbouw en vanaf dinsdag 12 maart voor de onderbouw. Dit blok zal plaatsvinden in de Bethlehemkerk.
 
In de vijf bijeenkomsten gaan we verschillende gedeeltes uit de Bergrede uit Mattheus behandelen en werken we toe naar het Vastenweekend.
Bovenbouw: maandag 11, 18, 25 maart en 1 en 8 april van 19:00-20:00
Onderbouw: dinsdag 12, 19, 26 maart en 2 en 9 april van 19:00*-20:00
  
 
 
 
 
Spremberg: gastgezinnen
 
We hebben er al eerder in de "Rond de Betlehemkerk" over geschreven, maar we willen nogmaals onder uw aandacht brengen dat er een groep mensen van onze partnergemeente uit Spremberg komt.
 
De uitwisseling is van vrijdagavond 17 mei tot en met maandagmorgen 20 mei.
De gasten komen dit jaar weer naar Hilversum (vorig jaar waren wij in Spremberg).
Lees hier meer en hoe...
 
Enquête diaconale jongerenreis
Jongeren tussen 15 en 20 jaar van de wijkgemeenten Regenboogkerk, Morgenster en Bethlehemkerk krijgen een dezer dagen een enquête toegestuurd (eventueel via ouders als alleen van hen het e-mailadres bekend is) waarin ze kunnen aangeven of ze belangstelling hebben om mee te doen aan de voorbereiding van een diaconale reis die in zomer 2020 zal plaatsvinden.
 
 
 
Leerhuis in de 40dagentijd
 
De St. John Passion van de Schotse componist James MacMillan (geboren 1959) verschilt in vele opzichten van de Johannes Passion van J.S. Bach. 
 
In dit leerhuis lezen we de teksten in de verschillende talen zorgvuldig en luisteren vervolgens naar de muziek.
 
Het leerhuis, geleid door Wim Kloppenburg en ds. Heleen Weimar , lees meer ...
 
Leven als Christen: avonden
In de veertigdagentijd biedt ds Erik van Halsema een aantal avonden aan rond het boek ‘leven als christen’, van Rowan Williams (voormalig aartsbisschop van Canterbury).
 
Dit bescheiden boek (ca 80 pp) behandelt in vier hoofdstukken vier kernzaken van het christelijk geloof: doop, bijbel, eucharistie en gebed. Lees meer ...
 
 
Pasen met de kinderen
 
Met de kinderdienst volgen we het project “Een nieuw begin” voor de Veertigdagentijd en Pasen.
 
Pasen is het feest van het nieuw begin. God wil en zal altijd met ons een nieuw begin maken!
 
 
Paascommissie Gonda, Makbule, Floor en Corine
 
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl