Studiekeuzedatabase Bijblijver
november 2012
 
Wijzigingen HODEX en Studiekeuze Webformulier
Naar aanleiding van de gesprekken met de instellingen die Studiekeuze123 de afgelopen maanden heeft gevoerd, zullen er verschillende wijzingen worden doorgevoerd in de HODEX standaard en het Studiekeuze Webformulier. De instellingen die aangesloten zijn bij HODEX hebben hierover een nieuwsbrief ontvangen van de HODEX Stuurgroep.
 
De impact van de wijzigingen die doorgevoerd zullen worden is voor zowel de instellingen die gegevens invoeren als voor de afnemers van data beperkt. De wijzigingen binnen de HODEX standaard en het Studiekeuze Webformulier zijn inmiddels in uitvoering en worden op 3 december afgerond. De instellingen en afnemers kunnen de veranderingen dus gaan doorvoeren in hun eigen systemen. Op www.studiekeuzeinformatie.nl vindt u meer informatie over welke wijzigingen zijn ingevoerd. Hier kunt u ook de nieuwsbrief van de HODEX Stuurgroep vinden.

Met de wijzigingen is ook een eerste stap gezet om in samenwerking met de instellingen te zoeken naar betere weergave van varianten van opleidingen, of van opleidingen die wel in Croho zijn opgenomen maar niet in het onderwijsaanbod. 
Aanpassingen Studiekeuze123.nl
De bezoekcijfers van Studiekeuze123.nl laten een constante groei zien waar we natuurlijk zeer tevreden mee zijn. We zijn ons zeer bewust dat, om deze mooie cijfers te behouden, de website continue verbeterd moet worden. Wij ontvangen dagelijks wensen en vragen van gebruikers en instellingen over de weergave van opleidingsinformatie en studiekeuzeinformatie via het contactformulier. Het proces waarin deze vragen en wensen in worden opgenomen wordt binnenkort inzichtelijk gemaakt op Studiekeuzeinformatie.nl.
 
Soms gaat het om wijzigingen die relatief eenvoudig toe te passen zijn, zoals de toevoeging van informatie bij het cijfer van de studentenoordelen. Een andere keer gaat het om wijzigingen die in de Studiekeuzedatabase moeten worden toegepast en die dus pas zichtbaar worden bij een volgende release, zoals de wijziging van de instellingsnaam bij een fusie. Daarnaast zijn er nog veranderingen die een veel grotere impact hebben op zowel de Studiekeuzedatabase als de website, zoals de verbetering van de zichtbaarheid van variantopleidingen. In dit laatste geval kan een aanpassing enkele maanden kosten.
 
Mocht u kansen zien voor verbetering van de weergave van objectieve studiekeuzeinformatie, laat het ons dan weten via het contactformulier.
Houd informatie voor studiekiezers compleet en up-to-date
Het Studiekeuze Webformulier is, samen met HODEX, het middel om de belangrijkste kenmerken van uw instelling en opleidingen aan te leveren voor de Studiekeuzedatabase. Op de website Studiekeuze123.nl wordt een groot deel van deze data zichtbaar gemaakt. Voor studiekiezers is het belangrijk dat zij kunnen beschikken over de juiste informatie en wij blijven dan ook alle instellingen stimuleren om de gegevens bij te houden.
 
Het gaat daarbij natuurlijk om informatie over open dagen en over opleidingen, maar ook om collegegelden en aanvullende vooropleidingseisen. We hebben helaas moeten constateren dat de informatie over collegegelden en over BSA onvoldoende wordt bijgehouden en roepen u op om hier extra aandacht voor te hebben. Daarnaast is vanaf heden de URL van een opleiding op de opleidingsfactsheet toegevoegd, ook deze vragen wij extra te controleren.
 
Via Studiekeuzeinformatie.nl kunt u zien welke gegevens elke nacht worden ververst, en dus de volgende dag zichtbaar zijn op Studiekeuze123.nl en welke gegevens elke 3 maanden of 1 maal per jaar worden meegenomen. 
Studie in Cijfers
Op 19 november jl. is een succesvolle en drukbezochte studiemiddag geweest over Studie in Cijfers. Een groeiend aantal instellingen heeft besloten gebruik te gaan maken van de studiebijsluiter, als aanvullend en waardevol instrument om de studiekiezer aan het denken te zetten over allerlei facetten die een rol spelen bij studiekeuze.
 
Meer over Studie in Cijfers kunt u vinden op www.studiekeuzeinformatie.nl/studieincijfers. Hier staat ook kort beschreven welke stappen gezet worden indien u nu wilt aansluiten bij de huidige opzet.
Releases '12 Studiekeuzedatabase
Sinds 13 september 2012 is de derde release van de Studiekeuzedatabase in 2012 beschikbaar. De belangrijkste wijzigingen ten opzicht van de vorige database betreffen de rendementsgegevens (gegevens over studiesucces per opleiding). Wijzigingen in het onderwijsaanbod zijn doorgevoerd op basis van het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO) van 26-07-2012. Lees meer over de derde release.
 
De laatste release van 2012 zal op 19 december beschikbaar komen. Meer informatie over de wijzigingen zullen te zijner tijd op Studiekeuzeinformatie.nl beschikbaar zijn.
Bestellen en downloaden Studiekeuzedatabase
Om volledig up-to-date te blijven en gebruik te blijven maken van de meest actuele gegevens, raden wij u aan de Studiekeuzedatabase opnieuw na elke release te downloaden. Heeft u vragen over het bestellen of downloaden van de Studiekeuzedatabase, neem dan contact op met Studiekeuze123 via het contactformulier.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bezoek onze sites
In deze Bijblijver:
De Studiekeuzedatabase voor het hoger onderwijs bevat feiten en kwaliteitsoordelen over hbo- en wo-opleidingen. De Studiekeuze-database wordt via www.studiekeuzeinformatie.nl beschikbaar gesteld voor professionele gebruikers.
 
De ho-instellingen leveren hun informatie aan voor de Studiekeuzedatabase via het Studiekeuze Webformulier en HODEX.
 
De Studiekeuzedatabase valt onder de verantwoordelijkheid van Studiekeuze123. Studiekeuze123 is een gezamenlijk initiatief van HBO-raad, ISO, LSVb, NRTO en VSNU. Dit initiatief wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van OCW. Studiekeuze wordt gefaciliteerd door SURF.